BNS-Therapie

Een  nieuwe Integrale CAM-geneeskundige analyse

 

 

Combinatie van Bioresonantie, Nosoden- (onderdeel van de Homeopathie) en Substitutie Therapie (aanvullen van aangetoonde tekorten). 

Hieronder vind je een beknopte beschrijving van wat BNS-Therapie inhoudt.

Hiernaast (links) vind je in hoofdstukken een chronologische beschrijving van hoe het BNS-Onderzoeks- en Behandelschema is ontstaan. Dit is vooral geschreven om iedereen te voorzien van interessante informatie om het medische verhaal heen zodat je hopelijk meer kan gaan begrijpen van de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen van het BNS-model. Voor de medische info blijf ik verwijzen naar de diverse publicaties (brochures en nieuwsbrieven) over de verschillende onderwerpen.

 

Stroomdiagram van het onderzoeks- en behandelschema van de BNS therapie dat ik het Pathogenetische Ei heb genoemd, het ontstaan van vele ziekten blijkt steeds eenzelfde grondpatroon te vertonen.

 


 

Toelichting op het pathogenetisch ei:
Het zijn bijna altijd Hoog Sensitieve Persoonlijkheden (HSP’s) die ten prooi vallen aan een Post Vaccinaal Syndroom (PVS). HSP’er ben je omdat je daarmee geboren wordt evenals of je HPU hebt of niet. Dit wil niet zeggen dat een niet-HSP niet in dezelfde molen van negatieve ontwikkelingen terecht kan komen. Een PVS heeft nagenoeg altijd tot gevolg dat er zich één of meerdere allergieën gaan ontwikkelen. En omdat het immuunapparaat zijn kruit verschiet op zinloze doelen gaat dat heel vaak ten koste van de immunologische afweer tegen virussen, bacteriën en schimmels (falende afweer). Deze ontsporing van het immuunapparaat wordt in de medische wereld immuuncompromitatie genoemd. Hoe meer allergieën een patiënt heeft des te groter is vaak ook het aantal belastingen in de infectieuze sfeer. Want wat je aan antistoffen kwijt bent aan zinloze doelen kun je niet meer inzetten tegen waarvoor het eigenlijk bedoeld is. De aanwezigheid van allergieën kosten een patiënt (veel) energie, maar het hebben van recidiverende infectieziekten evenzo. Dus al deze patiënten hebben, bijna zonder uitzondering te maken met chronische vermoeidheid (CVS), regelmatig samengaand met chronische pijnklachten.

Als volgende stap in deze ontwikkeling van negatieve gebeurtenissen gaan een aantal patiënten auto-antistoffen produceren, zij maken antistoffen tegen eigen organen of onderdelen daarvan. Zij krijgen te maken met een auto-immuunziekte, regelmatig zelfs met verschillende auto-immuunziekten tegelijk. Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI), een nieuwe ziekte in de humane geneeskunde, die ik juni 2007 ontdekte, blijkt in mijn praktijk zelfs de meest voorkomende auto-immuunaandoening te zijn. Op de voet gevolgd door vitamine B12 tekort (M.Addison-Biermer) en op enige afstand gevolgd door hypothyreoidie (een te langzaam werkende schildklier). Andere auto-immuunziekten zoals M.Crohn, Colitis Ulcerosa, MS, en vele anderen zijn veel zeldzamer. Er zijn op dit moment al minstens 80 verschillende auto-immuunziekten beschreven en het lijkt wel alsof er nog steeds nieuwe bij komen.
Zoals deze negatieve ontwikkelingen aan de ene kant in gang gezet worden door een steeds groter wordend aantal vaccinaties (onze babies worden vanaf twee maanden oud al standaard ingeënt tegen maar liefst 10 ziekten) zo vormt het bestaan van hypoglycemie (en/of andere voedingsfouten of tekorten) een grote aanjager aan de andere kant. Het bestaan van een hypoglycemie induceert in eerste instantie de aanwezigheid van één, of enkele of vele schimmels. Schimmels kunnen bij de mens 'meeëten' als het aanbod van slechte koolhydraten (suiker, verborgen suikers en witmeelproducten) te hoog is. Als je de hypoglycemie consequent aanpakt, door de te hoge inname van slechte koolhydraten drastisch te beperken, zie je in de regel alle schimmels vanzelf verdwijnen.

Het optreden van de cascade van negatieve effecten kan extra in gang gezet worden of worden versterkt door de aanwezigheid van één of meerdere externe belastingen zoals een chemische belasting (insecticiden, pesticiden, uitlaatgassen, reguliere geneesmiddelen, enz., enz.) een geopathische belasting (elektrosmog door computers, GSM's en vele andere bronnen, röntgenstraling, radioactieve straling, e.a.), zware metalen belasting (amalgaam, cadmium, lood, e.a.), parasieten en/of de aanwezigheid van chronische stress (in welke vorm dan ook).

Schilderij van Karin Toma

 


 

Ik zie een spectaculaire toename van allergieën, falende afweer en patienten met chronische vermoeidheid in mijn praktijk maar het goede nieuws is dat de resultaten van mijn behandelingen enorm zijn verbeterd sinds ik het BNS-onderzoeks- en behandelschema toepas. Een hoog percentage van de patiënten verbetert sterk of geneest met 3 of 4 behandelingen in een half jaar tijd. Allergieën genezen, de afweer tegen infectieziekten herstelt zich en de patiënten worden weer veel fitter of zelfs geheel fit. In veel gevallen worden goede resultaten bereikt zelfs als er sprake is van auto-immuunziekten. Deze ziekten verbeteren vaak heel goed door gebruik te maken van de inzet van het BICOM 2000 apparaat (bioresonantie), het gebruik van gepotentieerde vitamine B12 in verschillende vormen en het gebruik van de Lanthaniden. De Lanthaniden is een groep van homeopathische geneesmiddelen die bij uitstek auto-immuunziekten kunnen helpen genezen. Ondertussen gebruik ik hiervoor homeopathische middelen uit allerlei categorieën.

Door de BNS-Onderzoeks- en Behandelschema (BNS-Therapie) toe te passen ben ik in staat om patiënten een bijdrage te leveren bij de aanpak van een aantal universele westerse beschavingsziekten die dan ook iedere keer hetzelfde patroon van ontstaan blijken te vertonen. Zo is het schema, het Pathogenetische Ei zoals hierboven afgebeeld, ontstaan. Door de wetmatigheden, die ik heb kunnen ontdekken door het BNS schema iedere keer weer toe te passen, kan ik steeds meer patienten verder helpen en doe ik voortdurend nieuwe ontdekkingen in het ontstaan van allerlei ziekten en de genezing ervan. Voor mij is het ontdekken van het BNS model waarlijk een gouden ei gebleken. Ik moet er hier wel op wijzen dat er sprake is van een voortdurende evolutie: als je denkt dat je weet hoe het in elkaar zit is het alweer anders. Ik ben dan ook reeds aangevangen met het doorgeven van deze nieuwe kennis aan collega artsen en therapeuten. Er is een uitgebreide Syllabus te verkrijgen over de BNS-Therapie. Voor meer info: druk hier.

 

BNS Reader, deel 1, 19,00 Euro

verschenen: december 2008

 

Hans Reijnen, Gezondheidscoach voor Hermes Geneeskunde (AVIG))

September 2008

Er is een vierde BNS seminar gegeven door Dr. Hans Reijnen op zaterdag 10 september 2011, voor meer informatie of inschrijving klik hier door.

Sinds 10 september 2011 is er een aanvullende BNS reader verkrijgbaar - BNS 4 Supplement - voor de prijs van 15 euro (exclusief verzendkosten). In 67 pagina's vind je alle nieuwe ontwikkelingen op BNS gebied.

BNS Reader, deel 2, 17,50 Euro

verschenen 10-09-2011

Er zal op vrijdag en zaterdag 15 en 16 september 2017 een volgend Hermes Geneeskunde (BNS/Dimensio-S) seminar gegeven worden. Er zijn inmiddels twee supplementen verschenen als aanvulling op de BNS Reader, BNS Reader deel 2 en 3, zijn ieder te verkrijgen voor 17,50 Euro.

Readers BNS Therapie, deel 1, 2 en 3 zijn tesamen in één reader te verkrijgen voor 54,00 euro.

Top                                                                      Home