Auto-immuunaandoeningen

Definitie van auto-immuunziekten

Auto-immuunaandoeningen zijn die ziekten waarbij het immuunapparaat zover ontspoord is dat het niet alleen antistoffen maakt tegen bepaald voedsel, inhalatieallergenen of stoffen waarmee we (veelvuldig) in contact komen maar ook tegen eigen organen of onderdelen daarvan. De soldaten van het eigen leger (witte bloedsysyteem) zijn overalert geraakt en gedragen zich daarom nerveus en beginnen zich te vergissen. Zij maken fouten bij het onderscheid tussen binnengedrongen vijanden en eigen soldaten of eigen volk. Er zit dus een autodestructief element in het gedrag van het leger.

Oorzaken van auto-immuniteit

Ook al is de officiële oorzaak van auto-immuniteit nog grotendeels onbekend, er zijn toch al wel een aantal uitlokkende factoren voor aan te wijzen. We weten dat een auto-immuunprobleem soms vooraf gegaan wordt door een infectieziekte (b.v. een streptococceninfectie), door een belasting met een bepaald medicijn of een giftige stof en in mijn eigen praktijk zie ik dat auto-immuunproblemen bijna altijd (mede) ontstaan door/na het optreden van een Post Vaccinaal Syndroom(PVS). Af en toe ontstaat slechts een enkelvoudige auto-immuunstoornis (waarbij er antistoffen ontstaan tegen maar een orgaan) maar veel vaker ontstaan er twee, drie of meer auto-immuunziekten tegelijk.

Behandeling van auto-immuunziekten m.b.v. BNS-model

De toepassing van het BNS-model in mijn praktijk is bij uitstek geschikt gebleken voor het aantonen en de behandeling van alle auto-immuunproblemen. Het aantonen van auto-antistoffen heeft een vaste plek gekregen in het Rathega test systeem. Er zijn nu al minstens 80 verschillende auto-immuunziekten beschreven en er komen nog steeds nieuwe bij. Ik heb er alleen zelf al een paar ontdekt (EPI en HPU). Volgens mij hebben vele stofwisselingsziekten, die meestal gezien worden als louter aangeboren ziekten, naast een erfelijke predispositie vaak een verworven auto-immuunelement dat vaak heel goed te genezen blijkt te zijn. Terwijl de reguliere behandeling bijna altijd berust op een (krachtige) onderdrukking van het immuunapparaat (immunosuppressiva) met prednison en/of chemotherapeutica. Deze aanpak werkt in de regel vaak best goed maar is en blijft natuurlijk een kwestie van symptoomonderdrukking. Er is in de kern geen sprake van genezing.

Andy Goldsworthy

Behandelingselementen van het BNS-model bij auto-immuniteit:

  1. Behandeling van alle factoren die een gat in de dijk kunnen veroorzaken (PVS, EPI, B12 tekort, Magnesium tekort, HPU en sinds begin 2009 leverstenen ).
  2. Bioresonantie therapie: uitzenden van de spiegelfrequenties van al die organen waartegen antistoffen gevormd worden. Dit noem ik het rechtbreien van de lokale weeffout.
  3. Homeopathische behandeling met een of enkele van de nieuwe homeopathische geneesmiddelen (zes verschillende vormen van vit.B12, gepotentieerde haemoglobine, en evt. later nog gepotentieerde chlorofyl).
  4. Homeopathische behandeling met een van de Lanthaniden.

Nota Bene: element 3 en 4 beschouw ik als een systemische aanpak voor auto-immuniteit.

Door de behandeling volgens het BNS model lukt het om veel patienten met auto-immuunproblemen voor een groot deel of geheel te genezen. Hierbij is er dan geen sprake van symptoombestrijding maar van het oplossen van de problemen in de kern.

Top                                                                                   Home