De kracht van het BNS-Model

 De ene natuurarts zweert bij het ontgiften van zware metalen zoals het amalgaam in onze gebitten, een ander bij het opruimen van allerlei parasieten, weer een ander heeft het voortdurend over een te hoog gebruik van suikers en over het candidasyndroom, weer iemand zweert bij het gebruik van de beste probiotica; de internist is al heel tevreden als hij bij u een te langzaam werkende schildklier heeft vastgesteld en kan behandelen en weer een ander houdt zich volledig bezig met het behandelen van stralenbelasting. Een aantal natuurgenezers hebben zich toegelegd op de behandeling van M.Lyme. Kamsteeg weet alles van HPU, Tinus Smits weet alles van PVS en autisme en nu lijkt het of Dr. Reijnen in Deurne zich helemaal toelegt op vitamine B12 tekort en leverstenen.

Zonder te willen beweren dat ik van al deze onderwerpen net zoveel afweet ben ik er wel in geslaagd om met het BNS-onderzoeks- en behandelmodel een overall en integraal schema te hanteren waarmee alle bovengenoemde elementen onderzocht worden en met behulp van slechts een beperkt aantal interventies (3-4 in een half jaar tijd) bij de meeste patiënten zover kom dat zij het grootste deel van hun problemen zelf weer kunnen oplossen.

De BNS behandelingen verlopen bijna altijd volgens eenzelfde grondpatroon:

  1. Er wordt altijd gestart met de behandeling van een evt. bestaand Post Vaccinaal Syndroom (PVS) met behulp van de gepotentieerde vaccins (isopathie is een vorm van homeopathie).
  2. Er wordt een keuze gemaakt welke van de onderstaande voedingssupplementen noodzakelijk zijn: Brain B12 zuigtabletten (oromucosaal) of methylcobalamine injecties, Foliumzuur zuigtabletten, een biologisch beschikbaar magnesium preparaat, Depyrrol basis (of kind) capsules (Vit.B6, zink en mangaan).
  3. In geval van een Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI) worden tijdelijk de pancreasenzymen aangevuld (Panzytrat capsules via de gewone apotheek of Enzym complex caps van Orthica).
  4. Sinds december 2008 is er nog een nieuwe vaak voorkomende diagnose bijgekomen: vermoedelijk heeft 30-40% van alle mensen in Nederland leverstenen. Deze diagnose was ook voor mij totaal nieuw, maar in minder dan een jaar tijd heb ik bij vierduizend patiënten deze diagnose gesteld. Voor meer informatie over leverstenen zie elders op deze site. (Update 18-01-2012, HR)

Het bijzondere van dit behandelschema is dat bijna altijd alle allergieën genezen door het ontstoren van het PVS. Hierdoor zijn vele patiënten reeds spontaan in staat om de bij hen gevonden virussen, bacteriën en schimmels zelf weg te werken, dus zonder dat ik een daarop gerichte behandeling hoef te geven. Eenderde van de patiënten is reeds na één behandeling spontaan gestopt met de vorming van auto-antistoffen. Tweederde van de patiënten moeten daar nog een stapje bij geholpen worden met behulp van bioresonantie therapie door het uitzenden van spiegelfrequenties van het orgaan of het enzym waartegen antistoffen geproduceerd wordt. Ik ondersteun de behandeling tegen auto-immuniteit vaak door het voorschrijven van een vorm van gepotentieerde vitamine B12 (er zijn vier verschillende vormen) en/of het gebruik van een Lanthanide (homeopathisch geneesmiddel gemaakt van één van de vijftien stoffen uit het periodiek systeem met deze naam).

Als ik de patiënt in 3-4 behandelingen verlost heb van het grootste deel van de chronische klachten, die ik als puur verworven westerse beschavingsziekten beschouw, dan kan ik na een vrij intensieve eerste behandelfase wat achterover gaan leunen en terugvallen op een puur individuele benadering. Dat is bij mij bijna altijd een (klassiek) homeopathische behandeling waarbij ik veel werk met Inspiring Homeopathy en met een keur aan nieuwe homeopathische middelen die ik zelf ontwikkeld heb. Het prachtige van een zogenaamd 'opgeschoonde situatie' is dat wanneer zich nog iets acuuts voordoet dat dan het veroorzakende agens meestal snel gevonden wordt en heel gericht en effectief behandeld kan worden.

Andy Goldsworthy

Wat zijn de aantrekkelijke kanten van een BNS behandeling?

  1. Er wordt altijd gestart met een volledige analyse die alle nog relevante klinische aspecten in beeld brengt zodat de patiënt precies weet wat er allemaal aan de hand is. De ervaring leert dat de onderzoeksmethodiek zo gevoelig is dat er veel meer gevonden wordt dan met reguliere onderzoeksmethoden mogelijk is. De onderzoeksbevindingen passen in de regel naadloos bij de ziektegeschiedenis van de patiënt.
  2. Behalve de tijdsinspanning van de onderzoekende arts bij de metingen hoeft er verder geen kostbare röntgen of laboratoriumdiagnostiek plaats te vinden.
  3. Sinds ik het BNS schema hanteer hoef ik veel minder voedingssupplementen voor te schrijven die niet goedkoop zijn en meestal niet vergoed worden.
  4. Door de gerichte behandeling op slechts enkele hoofdlijnen wordt de patiënt in staat gesteld om zelf een aantal problemen te gaan oplossen (infectieuze agentia, zware metalen belasting, stralenbelasting, e.a).
  5. Door het BNS onderzoek komen (bijna!?) alle onderliggende problemen aan het licht, in feite heb ik op dit moment een POK-poli, een polikliniek voor onbegrepen klachten. Ook bij psychische problematiek blijkt er vaak sprake te zijn van een medische grondslag.

  Hans Reijnen, februari 2009 

Top                                                               Home