Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI)

De ontdekking van een nieuwe ziekte in de humane geneeskunde

Mijn Rathega testschema's hebben zich langzaam uitgebreid van de aanvankelijk maar 15 vitamines en mineralen, via 25 naar de uiteindelijk ongeveer 45 vitamines, mineralen en sporenelementen die een mens nodig heeft uit de voeding. Dit zijn de zogenaamd 45 essentiële micronutriënten omdat de mens die niet zelf kan maken. Op een zeker moment plaatste ik in deze rij ook de 8 essentiële aminozuren. En zo stuitte ik al snel op een dertigtal patienten die een tekort hadden aan alle acht de essentiële aminozuren nog voor ik dat kon begrijpen. Ik ging er op dat moment vanuit dat al deze patienten in de regel wel ruim voldoende eiwitten aangeboden zouden krijgen in hun voeding. Dus kon er bijna niet anders dan een probleem zijn met de spijsvertering. Ik herinnerde me dat je trypsine en aminopeptidasen (enzymen geproduceerd door de pancreas) nodig hebt om eiwitten te kunnen splitsen zodat je voldoende over de 8 essentiële aminozuren kunt beschikken. Ik kwam op het internet uit op de websites van vele dierenklinieken die blijkbaar al langer het beeld kenden van Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI) dat zich bij honden kan voordoen. Toen kon ik er direct vanuit gaan dat dit ziektebeeld zich blijkbaar ook bij mensen als een afzonderlijke ziekteeenheid kan manifesteren. In mijn opleidingstijd heb ik EPI alleen maar leren kennen als onderdeel van de ziekte cystic fybrosis (mucoviscoidosis, = taai slijm ziekte, waarbij alle exocriene klieren slecht functioneren, dus ook de pancreas). Ik ben alle patiënten met EPI gaan behandelen en wederom in bijna alle gevallen met groot succes.

EPI komt zelfs nog vaker voor dan vit.B12 tekort

Toen ik mijn eerste paarhonderd patienten met vit.B12 tekort gediagnosticeerd had was ik onder de indruk van het grote aantal patienten dat aan deze verborgen ziekte lijdt. Nog groter werd mijn verbazing dat ik even veel nieuwe patienten met EPI kon diagnosticeren in de helft van de tijd waarin ik vit.B12 tekort had vastgesteld. Het heeft er dus alle schijn van dat EPI zich voordoet bij 10-20% van alle patienten. EPI is bovenaan komen staan in de top 3 van auto-immuunziekten in mijn praktijk, gevolgd door vit.B12 tekort en op grotere afstand gevolgd door hypothyreoidie (te langzaam werkende schildklier).

Andy Goldsworthy

Behandeling van EPI

(Tijdelijk) Aanvullen van het tekort aan enzymen: ik behandel bijna alle patiënten met EPI in eerste instantie meestal tijdelijk met Panzytrat capsules. Dit is een regulier geneesmiddel dat pancreas enzymen bevat (geëxtraheerd uit alvleesklieren van varkens). Tweederde van mijn patienten verdragen die prima en hebben er veel profijt van. Eenderde wordt er misselijk van of krijgt er buikpijn van waardoor de behandeling soms gestaakt moet worden. Dan behelp ik me vaak met Enzym komplex van Orthica waarin plantaardige enzymen zitten die de spijsvertering ondersteunen.

Genezing van de auto-immuunproblemen: in tweede instantie richt ik me altijd op het auto-immuunprobleem dat meestal ten grondslag ligt aan het ontstaan van EPI. In de regel kom ik hier pas aan toe als het Post vaccinaal Syndroom (PVS, bijwerkingen van vaccinaties) volledig is behandeld. Ik genees de antistofvorming tegen pancreascellen door de spiegelfrequenties van de pancreas door de patient te sturen. Tevens behandel ik de patient ook meer systemisch met behulp van gepotentieerde vitamine B12 in zes verschillende vormen (en sinds kort ook met gepotentieerde haemoglobine) en met één van de Lanthaniden. De Lanthaniden is een groep van stoffen uit het periodiek systeem die in gepotentieerde vorm bij uitstek geschikt zijn om patienten te genezen van auto-immuunproblemen. Deze aanpak zorgt ervoor dat de susbtitutie van de spijsverteringsenzymen na 4-8 weken weer gestaakt kan worden en de functie van de pancreas hersteld kan worden. Bij slechts 2% van alle patienten blijkt dat niet meer mogelijk te zijn; die zijn dan aangewezen op levenslange substitutie. Onlangs (begin 2009) heb ik kunnen vaststellen dat de aanwezigheid van leverstenen een oorzaak kan zijn van aanhoudende spijsverterings problemen. Dit is het geval bij een hoog percentage (Andreas Moritz beweert 30-40% van alle westerlingen) van mijn patiënten zodat deze diagnose een vaste plek aan het verwerven is in het BNS behandel model.

Wie alles wil weten over Exocriene Pancreas Insufficiëntie bij de mens, die klikt door naar een andere pagina op deze site waar het ziektebeeld en de aanpak daarvan in extenso beschreven wordt.

Top

                                                                         Home