HPU nader bekeken

Ongeveer 7% van de door mij behandelde chronische patienten blijken HPU te hebben

Ik behandelde HPU patienten sinds ongeveer 2003 op de manier zoals dat door de ontdekker van het beeld, Dhr. Kamsteeg wordt voorgesteld met de aanvulling van vitamine B6, zink en mangaan in de vorm van Depyrrol basis vegicaps (Depyrrol kind voor kinderen). Ik was me er vanaf het begin van bewust dat het veel symptomen helpt verminderen omat je de tekorten aanzuivert maar de stofwisselingsstoornis an sich blijft dan wel gewoon voortbestaan, zodat HPU patienten in de regel voor onbepaalde tijd (levenslang!?) Depyrrol zullen moeten blijven gebruiken. Dat is dan ook de reden waarom ik ben gaan broeden op de precieze oorzaak van het probleem in een poging om te ontdekken of het mogelijk is om de verstoorde stofwisseling in de kern weer te corrigeren of te genezen.

Vitamine B12 tekort bleek in mijn praktijk toch te genezen te zijn

Aangezien ik daar bij vitamine B12 tekort ook al veel resultaat mee heb geboekt, en daarvan wordt ook gezegd dat het verstoorde opnamemechanisme niet te genezen is, leek het mij ook mogelijk te moeten zijn om de bij HPU verstoorde heemsynthese weer normaal te laten verlopen. Bij vitamine B12 tekort in mijn praktijk is er in 90% van de gevallen sprake is van auto-antistofvorming tegen de parietaalcel en/of tegen de intrinsic factor. Net zoals ik koemelkallergie kan genezen (er worden antistoffen tegen koemelk aangemaakt) door de patient te behandelen met de spiegelfrequenties van koemelk (bioresonantie) of met het homeopathische geneesmiddel Lac deforatum in een opklimmende potentiereeks (30K, 200K, MK en 10MK) zo kan ik het opnamemechanisme van vitamine B12 herstellen door de patient te behandelen met de spiegelfrequenties van de parietaalcel en/of de intrinsic factor.

Op zoek naar de precieze oorzaak van HPU

Dhr. Kamsteeg, de ontdekker van HPU, stelt dat HPU een aangeboren stoornis is en het zou daarom niet te genezen zijn. Ik wil deze stelling op mijn manier graag wat nuanceren. Ik ga er ook vanuit dat de patient een erfelijke predispositie heeft maar dat HPU niet altijd klinisch manifest hoeft te worden. HPU komt pas tot uiting als de patient op een aantal punten getriggerd wordt. Het zijn bijna altijd HSP's (Hoog Sensitieve Personen) die in de problemen komen door het ontvangen van zoveel vaccinaties (Post Vaccinaal Syndroom), die hen aanzetten tot de ontwikkeling van steeds meer allergieen. Daar komen vaak nog andere belastingen bij zoals zware metalen belasting, stralingsbelasting en toxische stoffen. Dit gaat bijna altijd ten koste van de afweer tegen virussen, bacterien en schimmels. Als etage bovenop de allergieen gaat de patient op een zeker moment ook antistoffen maken tegen eigen organen of tegen eigen enzymen. In mijn praktijk gebeurt dat het meest frequent tegen de pancreas (alvleesklier, 10-20%), daarna tegen het opnamemechanisme van vitamine B12 (parietaalcel en/of intrinsic factor, 5-10%) en geruime tijd stond de schildklier op de derde plaats. Ik geloof nu dat HPU de auto-immuniteit tegen de schildklier gaat verdringen. Dus dan is HPU de nieuwe nummer 3 in de top 3 van auto-immuunaandoeningen in mijn praktijk (7%). Deze conclusie trek ik eigenlijk nu pas, nu ik deze pagina aan het schrijven ben. Ik had me dit nog niet gerealiseerd toen ik eind december 2008 de nieuwsbrief over HPU aan het schrijven was.

Top

Andy Goldsworthy

Eerste voorlopige rapportage over onderzoek naar auto-immuniteit bij HPU

Ik heb sinds twee maanden mijn standaardonderzoek bij HPU patienten uitgebreid met onderzoek naar de aanwezigheid van antistoffen tegen de 8 enzymen die alle 8 nodig zijn bij de heemsynthese.

  1. ALA-synthetase
  2. ALA-dehydratase
  3. PBG-deaminase
  4. URO-3-synthetase
  5. URO-decarboxylase
  6. Copro-oxidase
  7. Proto-oxidase
  8. Ferrochelatase

Ik geef hier vast een voorzichtige eerste indruk: Het meest frequent zie ik antistoffen tegen no: 5 t/m 8 tegelijk. daarna komt solitair antistoffen tegen ferrochelatase (8) en daarna veel minder frequent antistoffen tegen no: 1 t/m 4 tegelijk.

Nog onder constructie

Hans Reijnen, februari 2009

Top                                                             Home