Nieuwe Homeopathische geneesmiddelen

 

Homeopathische geneesmiddelen gemaakt van lichaamseigen stoffen:

1.Gepotentieerde vitamine B12

2.Gepotentieerde Chlorofyll

3.Gepotentieerde Hemoglobine

4.Gepotentieerde Foliumzuur

Homeopathische geneesmiddelen gemaakt van kosmische elementen:

5.Planeten

Homeopathische geneesmiddelen gemaakt van geologische elementen:

6.Aurora borealis (gepotentieerd Noorderlicht)

7.Aurora australis (gepotentieerd Zuiderlicht)

 


1.Gepotentieerde vitamine B12

Het zal ergens begin 2007 geweest zijn toen ik op het idee kwam om te gaan werken met gepotentieerde vitamine B12. Ik was zo getroffen door de complexiteit van de formulestructuur van vit.B12 en de enorme gelijkenis met chlorofyl en hemoglobine dat ik direct inzag dat gepotentieerde vit.B12 misschien wel eens een heel bijzonder homeopathisch geneesmiddel kon zijn. En ondertussen heb ik er ook al zoveel ervaring mee opgedaan dat dat vermoeden heel erg bevestigd wordt en er vindt nog steeds verdere verdieping plaats. Tevens ben ik, vanweg de overeenkomst in de formulestructuur, begonnen met twee andere nieuwe homeopathische geneesmiddelen: gepotentieerde chlorofyll en gepotentieerde hemoglobine.

In 2007 bleek bij navraag wel cyanocobalamine als homeopathisch geneesmiddel te bestaan, maar ik had er nog nooit iets over gehoord. Op mijn verzoek heeft de Hahnemann apotheek in Heiloo toen de twee nieuwe middelen hydroxocobalamine en methylcobalamine gemaakt in tot nu toe 3 potenties (30K, 200K en MK). Ik had aanvankelijk nog geen idee van de kernthematiek die bij deze middelen hoort. In bestaande geschriften (Vitamines en mineralen, spiegels van de ziel, van Truus Hartsink en Andre Schaap) stuitte ik op het thema bestaansrecht dat ondertussen in de praktijk helemaal bevestigd werd. Het blijkt om BEDREIGD BESTAANSRECHT te gaan en dan met name in de prenatale en perinatale periode. Vanuit mijn medische kennis kon ik bedenken dat bloedgroepantagonisme (waaronder rhesusantagonisme) hiervan het scherpste voorbeeld is. Mijn eigen zoon bleek vit.B12 tekort te hebben nadat hij met een pimpelpaars hoofd ter wereld kwam door een omstrengeling. En het was in augustus 2008 dat twee patienten van mij met een vit.B12 tekort in dezelfde week mij het boek: "Drama in de moederschoot" (de verloren tweelinghelft van de schrijvers Austermann) aanreikten, met de mededeling: "Dit moet jij lezen want dat is belangrijk in verband met jouw studie naar vitamine B12". En deze twee patienten hebben volkomen gelijk gekregen. Elders op deze site vind je meer informatie over het onderwerp van de verloren tweelinghelft. Het sluit naadloos aan bij de kernthematiek die ik al uit tweehonderd casuïstieken gedestilleerd had.

Iemand die een vorm van gepotentieerde vitamine B12 nodig heeft heeft om bepaalde redenen

1. nog nooit volledig ja gezegd,

2. tegen dit leven,

3. in dit lijf,

4. hier en nu,

5. op deze aarde.

Je zou kunnen zeggen dat de patient nooit helemaal volledig is geïncarneerd. B12 patienten zijn heel erg geestdriftig, zijn mentaal heel sterk en hebben, naast het feit dat ze heel gevoelig zijn, een hoog bewustzijn. Zij beschikken vaak over paranormale vermogens en voelen zich enorm beperkt door hun fysieke lichaam dat hen vaak (door vele klachten en ziekten) in de steek laat. Het is hen als een blok aan het been. In de medische praktijk zijn het de patienten die al jarenlang chronische klachten hebben, die daarvoor al diverse artsen (zowel regulier als alternatief) bezochten, die slechts korte tijd wat vooruit gaan maar iedere keer weer terugvallen. Bedenk dan dat de kans groot is dat er een vitamine B12 tekort is en dat de patient mogelijk ook geholpen is met B12 in één van de homeopathische vormen.

Bij iemand, die van een verloren tweelinghelft is, is er vaak sprake van: 

"met maar één been in het leven staan", 

"onbestemde schuldgevoelens",

"een gevoel van incompleet zijn" en

"een onvervulbaar verlangen terug naar de eenheid".

Het lijkt er tot nu toe op dat iedereen die van een verloren tweelinghelft is een vitamine B12 probleem heeft. Dat leidt bijna altijd vroeger of later tot een vitamine B12 tekort. Mijn gevoeligheid om vitamine B12 problemen op te sporen neemt steeds verder toe want iemand die nu (nog) geen klinisch manifest vitamine B12 tekort heeft kan toch al geholpen zijn met het aanvullen van vitamine B12 en/of met het voorschrijven van gepotentieerde vit.B12.

Top

Andy Goldsworthy

Zes verschillende gedaantes van vitamine B12

Vanaf het begin dat ik met gepotentieerde vitamine B12 ging werken leek het mij het meest vanzelfsprekend om te werken met hydroxocobalamine en methylcobalamine. Hydroxocobalamine is de vorm van vitamine B12 waarmee tot nu toe in Nederland altijd gewerkt wordt als er sprake is van een tekort. En bijna iedereen denkt nog dat dat de enige vorm is en de beste om mee te behandelen, hetgeen duidelijk niet het geval is. Want hydroxocobalamine moet door de patient nog omgezet worden in methylcobalamine, de patient moet hiervoor kunnen methyleren zoals dat genoemd wordt. In de literatuur staat dat 1:10 patienten dat niet kunnen (en toch wordt er altijd hydroxocobalamine gespoten) terwijl 3/4 van de door mij behandelde patienten niet blijken te kunnen methyleren. Een groot aantal patienten dat hydroxocobalamine gespoten krijgt is dus verre van optimaal geholpen. Het is volgens mij altijd het beste om, bij een vit.B12 tekort te substitueren met methylcobalamine want dit is één van de twee effectieve eindmetabolieten (naast adenosylcobalamine).

Schematische Formulestructuur van Methylcobalamine

4 pyrrol ringen in het centrum bijeen gehouden door 1 cobaltatoom

Maar toen mijn onderzoek, naar alles wat met vitamine B12 te maken heeft, een stuk gevorderd was werd ik toch ook benieuwd naar twee andere vormen van vitamine B12: cyanocobalamine en adenosylcobalamine. Die zullen toch niet voor niets bestaan en ik was benieuwd naar de variant van het kernthema. De verschillen tussen de vier vormen moeten bepaald worden door de stof die aan de cobalamine gehecht is, de hydroxy-verbinding, de methylgroep, de cyanide of de adenosylgroep.

In het voorjaar van 2009 'herontdekte' ik dat er nog een vijfde vorm en een zesde vorm is waarin vit.B12 zich kan voordoen: aquacobalamine en nitrocobalamine. Alle andere vormen van B12 kunnen vervallen in aquacobalamine die dan geen vit.B12 werking meer heeft. Een watermolecuul (H2O) of een nitraat (N2O)molecuul is gebonden aan de cobalamine in plaats van een CH3 (methyl)-, OH (hydroxo)-, Cyanide (CN)- of Adenosylgroep. Ook al heeft aquacobalamine in de stofvorm geen B12 functie meer, in de homeopathische vorm heeft aquacobalamine zijn eigen indicatiegebied, met weer net een andere variant binnen het thema bestaansrecht. Ik ben begonnen met het onderzoek naar het kernthema van gepotentieerde aquacobalamine. Het lijkt aangewezen te zijn bij mensen (kinderen) die bijna een verdrinkingsdood stierven (in dit leven of in een vorig leven). Het kan ook te maken hebben met problemen die ontstaan zijn als gevolg van aspiratie van vruchtwater. Gepotentieerde nitrocobalamine is geïndiceerd bij mensen die moeite hebben bij het innemen van hun ruimte in hun bestaan. Zij voelen zich beklemd of benauwd en zijn niet in staat om hun zijn te laten groeien of expanderen.

Top

Gepotentieerde Cyanocobalamine

Bij Cyaonocobalamine zit er een cyanidegroep aan het cobalamine atoom. Cyanide is een uiterst giftige stof; als de cyanide zich aan een waterstofatoom bindt dan ontstaat cyaanzuur ofwel blauwzuur. Blauwzuur werd in de tweede wereldoorlog in gasvorm gebruikt om de Joden mee te vergassen (Zyklon B). Maar geringe hoeveelheden blauwzuur zitten ook in een aantal planten(delen) zoals klaver, bonen, vingergras, hanenpoot en lijnzaad, abrikozenpitkernen en bittere amandelen. Vanwege de heilzame werking (hoog gehalte aan essentiële vetzuren) wordt lijnzaad vaak aan paarden gegeven. Omdat de paarden dan een halve pan zaad te eten krijgen moet de lijnzaad eerst gekookt worden om het blauwzuur te inactiveren, anders kunnen daar ongelukken mee gebeuren. De hoeveelheid blauwzuur in het gebroken lijnzaad dat gebruikt wordt in het Budwigpapje voor mensen is te verwaarlozen zodat de lijnzaad dan niet eerst gekookt hoeft te worden.

Rokers bouwen ook heel langzaam een cyanide vergiftiging op. De cyanide bindt zich veel sterker aan de vitamine B12 dan de methyl of de adenosyl zodat hierdoor ook een langzaam groeiend vit.b12 tekort kan gaan ontstaan. Zou gepotentieerde cyanocobalamine kunnen helpen bij het stoppen met roken en het tegengaan van de cyanide vergiftiging en de inactivatie van vitamine B12? Dat wil ik gaan onderzoeken.

Ook bij een brand kan er blauwzuurgas gevormd worden. Ik ben de eerste patienten tegengekomen die een cyanocobalamine belasting hadden nadat ze een (ernstige) brand hadden meegemaakt.

Blauwzuur is ook nodig voor het ontstaan van nieuw leven!?

Bij mijn zoektocht vond ik een interessante website: http://www.strw.leidenuniv.nl/outreach/press/pr051221.php?node=24  van de Leidse Universiteit (het Leids Observatorium) waarop sterrenkundigen berichten over de ontdekking (woensdag 21-12-2005) van twee gassen (acetyleen en blauwzuur) rond de ster IRS 46 in het sterrenbeeld Ophiuchus. Acetyleen en blauwzuur zijn belangrijk voor de aanmaak van eiwitmoleculen en DNA en daarmee voor het ontstaan van leven. Het is de eerste keer dat deze gassen zijn waargenomen bij een jonge ster, en juist in het gebied waar zich daar aardse planeten kunnen vormen. Acetyleen is één van de bouwstenen van (polycyclische) aromatische koolwaterstoffen. Vijf blauwzuurmoleculen kunnen samen adenine vormen. Adenine is één van de vier bouwstenen van het erfelijk materiaal DNA en is daarmee één van de meest belangrijke organische moleculen voor al wat leeft. Adenine is een purine. Een purine is een zesledige koolwaterstof ring verbonden aan een vijfledige ring. Adenine is in het DNA altijd de tegenoverliggende partner van thymine, zoals guanine altijd gepaart is aan cytosine. Zo ontstaat de lange gedraaide trap (spiraalvormig; de dubbele helix van het DNA). Bovendien kan blauwzuur samen met water en ammonia ook aminozuren vormen, de bouwstenen van eiwitten.

Cyanocobalamine is bij uitstek een overgangsmiddel (Transizione): in kleine hoeveelheden is het nodig voor het ontstaan van nieuw leven en in grote hoeveelheden leidt het snel tot de dood.

Andy Goldsworthy

Top

Gepotentieerde Adenosylcobalamine

Bij adenosylcobalamine zit er een adenosylgroep aan het cobalamine. Adenosine is een nucleoside dat is samengesteld uit een adenine molecuul dat gebonden is aan een ribose molecuul (ribofuranose is een suiker molecuul). Adenine is één van de vier aminozuren die veelvuldig in DNA en in RNA voorkomt. Adenosine speelt een belangrijke rol bij biochemische processen zoals de energieoverdracht met behulp van AdenosineDiPhosphaat (ADP) en AdenosineTriPhosphaat (ATP) en signaaloverdracht in de vorm van cyclisch adenosine monophosphaat het zogenaamde cyclisch AMP (cAMP).

Kernthematiek van gepotentieerde adenosylcobalamine

Gepotentieerde adenosylcobalamine is geindiceerd als er sprake was van teveel codering, als iemand weliswaar welkom was (in een gezin) maar wel precies moest doen wat ouders van hem/haar verwachtten. De patient werd als het ware teveel opgevoed, er waren veel ge- en verboden. Er was te weinig ruimte voor wie de patient in wezen zelf was. Gepotentieerde adenosylcobalamine kan helpen om de patient weer meer zijn eigen vrije ruimte terug te geven.

Een tweede kernthema lijkt te zijn: problemen met de energie huishouding, chronische vermoeidheid. Ik heb hier nog te weinig ervaring mee om er meer over te kunnen melden.

Februari 2010 HR

Gepotentieerde Aquacobalamine

Gepotentieerde aquacobalamine is geindiceerd bij mensen die een keer bijna verdonken zijn, zijn bedreigd geweest in hun voortbestaan door water. Dit kan mogelijk ook gebeurd zijn in een vorig leven.

Gepotentieerde Nitrocobalamine

Gepotentieerde nitrocobalamine is geindiceerd bij mensen die bedreigd zijn geweest in hun voortbestaan door een explosie of (meer symbolisch) klem zijn komen te zitten in verstikkende levensomstandigheden.

2. Gepotentieerde Chlorofyll

Chlorofyll is de groene bladkleurstof van alle planten. Het is de stof die de plant in staat stelt om onder invloed van zonlicht zijn eigen voeding (glucose) te produceren. Dit grandioze vermogen wordt fotosynthese genoemd en is, net als vitamine B12 voor de mens, van levensbelang.

Kernthematiek van gepotentieerde chlorofyll

Ook al heb ik tot nu toe zeer beperkte ervaring met het gebruik van gepotentieerde chlorofyll, het kernthema lijkt te zijn: weten dat je bestaat, bewust bestaan, BEWUST-ZIJN. Ook al gaan we er normaliter van uit dat planten geen bewustzijn hebben, ik denk hier persoonlijk anders over, een plant kan alleen maar groeien (en bloeien) of niet groeien. Sommige planten kunnen zich nog wel naar het zonlicht bewegen. Een plant kan ook als hij beschadigd wordt vaak nog gewoon doorgroeien. Tenzij de schade te groot is, dan overleeft hij het niet.

In de fysieke sfeer heb ik een aantal keren kunnen vaststellen dat gepotentieerde chlorofyll heel geneeskrachtig is bij een beenmergontsteking. Een beenmergontsteking wordt vaak veroorzaakt door anaerobe bacterien, bacterien die just daar gaan groeien waar weinig of geen zuurstof is. Het bracht mij op de idee dat het erop lijkt alsof gepotentieerde chlorofyll in staat is om zuurstof onder 'hoge druk' door het hele lichaam te sturen. Hierdoor bereikt de zuurstof dan ook het beenmerg waardoor anaerobe bacterien het daar niet langer volhouden, waardoor de beenmerg ontsteking geneest.

februari 2010 HR

Andy Goldsworthy

 

Top

3.Gepotentieerde Hemoglobine

Hemoglobine is de rode bloedkleurstof die vier heem groepen bevat die een formulestructuur heeft die als twee druppels water lijkt op de structuur van vitamine B12 en chlorofyll. Tot nu toe heb ik gepotentieerde haemoglobine vaak ingezet bij de genezing van de verstoorde stofwisseling bij HPU. HPU patienten hebben problemen bij de aanmaak van het hemoglobine. Zij blijken in mijn praktijk vaak auto-antistoffen te maken tegen de 8 verschillende enzymen die je nodig hebt om hemoglobine te kunnen maken. Met gepotentieerde hemoglobine is het me al vaak gelukt om de patient hiervan te genezen.

Kernthematiek van gepotentieerde hemoglobine

Daar waar gepotentieerde vitamine B12 alles te maken heeft met bestaansrecht heeft gepotentieerde hemoglobine alles te maken met je eigen BESTAANSGROND. Waar gepotentieerde vit.B12 helpt om alsnog beter te incarneren, om alsnog volledig ja te zeggen bij het aankomen hier op aarde, om met je beide voeten in de grond te komen staan in plaats van aarzelend erop, helpt gepotentieerde hemoglobine om echt te wortelen in de aarde.

februari 2010 HR

4.Gepotentieerde Foliumzuur

Als een vrouw zwanger is en een gebrek aan foliumzuur heeft is de kans op een kind met een open rug groter. Dit is dan ook de reden dat alle aanstaande moeders geadviseerd wordt om Foliumzuur te gebruiken. Foliumzuur is het broertje of zusje van vitamine B12 en die twee kunnen elkaar eigenlijk nooit missen. Uit de behandeling van honderden patienten met vit.B12 tekort in mijn praktijk is gebleken dat ik al deze patienten het liefst ook extra foliumzuur geef. Alleen dan blijkt de werking van vitamine B12 pas tot zijn volste recht te komen. Zo kwam ik op de idee om ook te gaan werken met gepotentieerde foliumzuur, een homeopathisch geneesmiddel gemaakt van foliumzuur. Ik ben nu dus volop aan het onderzoeken wat de kernthematiek is van dit middel. Ik zal hier alvast een korte beschrijving geven van mijn eerste bevindingen.

kernthematiek van gepotentieerde foliumzuur

Iemand die gepotentieerde foliumzuur nodig heeft heeft zijn "ik" nog niet echt kunnen omarmen. Hij of zij heeft eigenlijk nog nooit echt van zichzelf kunnen houden. Tevens staat de patient te open in het leven, hij/zij is te beinvloebaar door alle andere "ikken" om hem/haar heen. Hij/zij raakt hierdoor snel in verwarring over wat hij/zij voelt: is dit nu van mij of van die ander. Een typische problematiek voor iemand die hoog sensitief is. Gepotentieerde foliumzuur kan helpen om veel meer in je lichaam te komen en om veel meer in je eigen kracht te komen.

februari 2010 HR

Top

.................................................................

Homeopathische geneesmiddelen gemaakt van kosmische elementen:

5.Planeten

Alles wat in de natuur voorkomt kun je gebruiken om er een homeopathisch geneesmiddel van te maken. Dat doen we dan ook achtereenvolgens van alle elementen uit het periodiek systeem, van alle mineralen (verbindingen twee elementen), van stenen (compexe mineralen), van planten, van dierlijk materiaal, van ziektemateriaal van de mens (nosoden), van gezond materiaal van de mens (lichaamseigen stoffen) en sinds anderhalf jaar werk ik ook met gepotentieerde planeten.

saturnus

Dus ik werk nu soms met gepotentieerde Saturnus of Mars, of welke planeet dan ook. Sinds kort met gepotentieerde Sedna, een recent (2004) ontdekt nieuwe planetoide in de zogenaamde Oortgordel, de buitenste gordel van ons eigen melkwegstelsel, the milky way galaxy. Om iets te kunnen potentieren heb je eigenlijk de grondstof nodig. Die grondstof heb ik natuurlijk niet dus dan kan ik het ook niet potentieren. Eigenlijk zou ik moeten schrijven: ik werk met de spiegelfrequenties van Saturnus, het zijn dus met de computer gegenereerde frequenties. Het gaat dan dus eigenlijk om 'Bio-informatie Saturnus 30K'.

supernova

 februari 2010, Hans Reijnen, arts

Top

02-09-2010 Hans Reijnen, arts

Hieronder staan drie schilderijen van de hand van Suzan van der Loo uit Deurne die zich voor deze werken liet inspireren door beelden gemaakt door Space Telescopes. Zij heeft haar fantasie de vrije loop gelaten hoe nieuw leven zou kunnen ontstaan uit sterrenstof.

 

 

Suzan van der Loo, Deurne

Top

Homeopathische geneesmiddelen gemaakt van geologische elementen:

6.Aurora borealis (gepotentieerd Noorderlicht)

7.Auroa australis (gepotentieerd Zuiderlicht)

Net als toen ik voor het eerst vitamine B12 ging potentieren tast ik nu nog behoorlijk in het duister over wat je kunt genezen met Aurora borealis 30K en Aurora australis 30K. Voorlopig moet ik het hebben van de kennis over deze fenomenen tot dusver en wat mijn intuïtie erover zegt.

Aurora borealis: Noorderlicht

Wat tot nu toe opvalt bij het testen van patiënten is dat de eerste drie patiënten die gepotentieerd poollicht konden gebruiken een indicatie hadden voor Aurora borealis. Terwijl ik daarna veel meer patiënten gezien heb die een indicatie hadden voor Aurora Australis. De meeste patiënten, levend op het noordelijk halfrond blijken geholpen te kunnen zijn met gepotentieerd zuiderlicht. Dit brengt mij op de volgende gedachten gangen.

Op het noordelijk halfrond zijn we voornamelijk of geheel gericht op de Noordpool. Zal gepotentieerd zuiderlicht patiënten kunnen helpen bij de naderende shift van de magnetische aardpool die voorspeld is rond 2012. Zo’n shift schijnt zich slechts één keer per 29.600 jaar voor te doen en dat mogen (of moeten) wij dan juist meemaken. Lang heb ik er rekening mee gehouden dat die shift tamelijk abrupt zal plaatsvinden, wat overigens een enorme catastrofe zou zijn. Maar onlangs heb ik bedacht dat de aarde mogelijk al veel langer bezig is met de voorbereidingen voor deze shift. Want de spanning tussen de beide aardpolen schijnt al geruime tijd langzaam steeds verder af te nemen. Zou het kunnen dat dit juist gebeurt om de overgang naar de shift te versoepelen.

Aurora australis: Zuiderlicht

Het is dus een kwestie van ompolen
Gepotentieerd poollicht kan vermoedelijk helpen bij alle ompolingsprocessen, zowel bij persoonlijke transformatieprocessen als bij de naderende shift van de magnetische aardpool die zeer waarschijnlijk gepaard zal gaan met een grote transformatie van het collectieve bewustzijn van de mensheid. Zullen wij er in kunnen slagen om een quantumsprong te maken, om een enorme stap te zetten van het derde chakra (de plexus solaris) naar het vierde chakra (het hartchakra), om door te evolueren van zeven chakra’s naar 13 chakra’s. Er komen dus zomaar zes chakra’s bij die voor een deel buiten ons fysieke lichaam zullen komen te liggen in en boven ons hoofd.
 

Bovenstaande tekst is een passage uit de Mens Sana Berichten 37-11 die verscheen op 12-12-2010. Klik hier om de rest van het artikel over gepotentieerd Poollicht te lezen.

Deze pagina is nog onder constructie

Top                                                                       Home

Hans Reijnen, arts voor homeopathie en bioresonantie