Post Vaccinaal Syndroom

Historische schets Post Vaccinaal Syndroom(PVS)

Hoe een kinderziekte uitgroeide tot een 'grote mensen' ziekte

Ik behandel al meer dan tien (sinds 1995) jaar patiënten, aanvankelijk bijna alleen maar kinderen, voor de bijwerkingen van de vaccinaties, dat met een duur woord Post Vaccinaal Syndroom genoemd werd. Een andere term voor dit probleem is vaccinatieschade. Ook bij mij was het in het begin moeilijk voor te stellen dat er zoveel problemen ontstaan juist door de inentigen van onze kinderen. Ik leerde het zien van mijn collega homeopaat, Tinus Smits, die het PVS op de Nederlandse (homeopathische) kaart heeft gezet. Vanaf het begin hebben we daar heel goede resultaten mee geboekt. Door de kinderen te behandelen met de opklimmende potentiereeksen van de gepotentieerde vaccins (homeopathische geneesmiddelen gemaakt van de vaccins) zagen we zo vaak het eczeem, de astma, de steeds terugkerende oorontstekingen en vele andere klachten snel en heel vaak definitief verdwijnen.

Steeds toegenomen sensitiviteit bij het opsporen van een PVS

In het begin behandelden we alleen kinderen die overduidelijk meteen gereageerd hadden met reacties op de inentingen en het ontstaan van ziekteverschijnselen. Later kregen we in de gaten dat de bijwerkingen wel degelijk ook later konden optreden ook zonder dat er direct iets van gemerkt werd. Zo nam onze sensitiviteit om aan een PVS te denken door de jaren heen alleen maar steeds meer toe. Bij volwassenen is het verband tussen het ontstaan van vele klachten en een evt. PVS veel moeilijker te leggen. Daarom ben ik heel blij met de introductie van de Bioresonantie in mijn praktijk want sindsdien lukt het me om ALLE BIJWERKINGEN VAN DE VACCINATIES op te sporen en vervolgens te behandelen. En nu is gebleken dat een PVS nog veel vaker voorkomt dan ik, die al zoveel ervaring met PVS had, ooit kon vermoeden. Daar komt nog bij dat ik vanuit mijn uitgebreide PVS ervaring ontdekt heb dat de KTT ampullen, die door BICOM 2000 behandelaars gebruikt worden, niet gevoelig genoeg zijn om alle PVS gevallen op te sporen. Daar heb ik nu zelf iets op verzonnen zodat ik nu de hoop heb dat ik geen PVS geval meer hoef te missen.

Andy Goldsworthy

Waarom zo fanatiek bij het opsporen van PVS?

Omdat ik ontdekt heb dat het bestaan van een PVS één van de wortels is van heel veel kwaad. Ook zonder bioresonantiemetingen zagen we al spectaculaire verbeteringen door een PVS te ontstoren, heel lang deed ik dat dus 'op de tast' vanuit de ervaring. Maar sinds het doen van de metingen kan ik eerst alles uitgebreid en zorgvuldig 'in kaart brengen' zodat iemand ook precies weet waarvoor hij/zij allergisch is. Vervolgens zie je na het ontstoren van het PVS in 95% van alle gevallen direct de testen op de allergieën negatief worden. Dit betekent dat de patient vanaf dat moment geen nieuwe antistoffen meer maakt tegen de factoren waarvoor een allergie bestond; de oude antistoffen moeten dan eerst nog opgebruikt worden alvorens de patient ook zelf merkt dat de allergie genezen is. Er is dus sprake van een geobjectiveerde en controleerbare (reproduceerbare) situatie en je ziet dat er dus een rechtstreeks lineair verband is tussen het bestaan van een PVS en het optreden van de allergieën. Anders konden zij niet verdwijnen puur en alleen door het ontstoren van het PVS.

In een later stadium ging ik bedenken dat het optreden van auto-immuunaandoeningen een etage bovenop het bestaan van allergieën is: je gaat antistoffen maken tegen je eigen organen (of onderdelen daarvan). Dus om auto-immuunziekten grondig en definitief te kunnen genezen zul je dus altijd eerst de angel uit het probleem moeten trekken, zul je dus hoe dan ook de patiënt moeten verlossen van een evt. bestaand PVS.

Schilderij van Karin Toma

Top

Steeds hogere (en soms ook lagere) frequenties nodig bij de behandeling om tot hetzelfde resultaat te komen

Sinds eind 2008 ben ik heel sterk gaan merken dat ik niet meer uitkwam met het ontstoren van een geheel PVS met alleen maar de opklimmende K potenties (30K, 200K, MK en 10MK). We wisten al wel langer dat er af en toe iemand was die ook behandeld moest worden met een 50MK maar dat was hoge uitzondering. Eind 2008 ging ik merken dat het helemaal geen uitzondering meer is, ik moest steeds vaker behandelen met een 50MK en zelfs een 100MK. En nu gaan die potenties langzaam maar zeker steeds verder omhoog. Als de 30K de 1e K-potentie is, de 200K de 2e, enz, dan is het nu heel gewoon geworden om patienten te moeten behandelen in de K-potenties 1 t/m 13. Dat ziet er dan als volgt uit: 30K, 200K, MK, 10MK, 50MK, 100MK, 500MK, 1000MK, 5000MK, 10.000MK, 50.000MK, 100.000MK, 500.000MK. Dat zijn gigantisch hoge verdunningen die homeopathisch in feite niet meer te bereiden zijn. Gelukkig zijn ook deze heel hoge potenties met behulp van bioresonantie apparatuur wel heel goed te maken.

 

Ik schrijf deze snel optredende veranderingen in de benodigde potenties/frequenties toe aan de overgang van het vissentijdperk naar het watermantijdperk, waar we midden inzitten in de aanloop naar december 2012, de maand waarin ook de Mayakalenders aflopen. Het menselijk energiesysteem is aan het doorgroeien van 7 chakra's naar 13 chakra's. Dit gaat merkbaar met een aanzienlijke frequentie verhoging gepaart. Deze ontwikkelingen in de behandeling met behulp van homeopathische K-potenties (verdunningen van 1:100) hebben me wakker geschud en me laten inzien dat een PVS soms ook ontstoord moet worden in LM potenties (verdunningen van 1:50.000) en soms ook in D-potenties (verdunningen van 1:10). Een klassiek homeopaat werkt normaal alleen met K of LM potenties maar daar trekt een PVS zich niets van aan. Dus bij het uittesten van PVS belastingen test ik nu altijd in alle drie de potentiereeksen. Vaak hoeft een patient alleen maar behandeld te worden in de K-potenties. Soms In K en LM, soms In K en D. Maar heel zelden test iemand negatief in de K en de LM en toch positief in de D-potenties.

Een paar stellingen die voort spruiten uit bijna 15 jaar ervaring in het behandelen van PVS:

1: Elke patient met een allergie heeft een Post Vaccinaal Syndroom totdat het tegendeel bewezen is.

2: Je ziet alle allergieën bij een patient volledig verdwijnen als je het PVS volledig hebt gecureerd (in alle potenties/frequenties) in 90-95% van alle gevallen. Die kunnen wel snel terugkeren als je niet tevens andere 'gaten in de dijk' opspoort en behandelt (B12, EPI, Magnesium tekort, HPU en sinds kort het bestaan van Leverstenen, begin 2009)

3: Naast het bijna altijd optreden van allergieën ontstaat er bij een PVS een steeds afnemende afweer tegen virussen, bacterien en schimmels. Er is sprake van de zogenaamde immuuncompromitatie.

4: Ga bij een patient met een PVS altijd actief op zoek naar auto-immuunaandoeningen. Een relatief hoog percentage (minstens 50%) van alle patienten heeft reeds auto-immuunproblemen ontwikkeld. Het meest frequent zie ik Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI), M. Addison-Biermer (vit.B12 tekort), veel later gevolgd door problemen met de schildklier. Maar ook MS, ALS, Reuma, M.Crohn, Colitis ulcerosa, LE en vele andere auto-immuunaandoeningen kunnen het gevolg zijn.

5: De huidige ontwikkelingen in de overgang van het vissentijdperk naar het waterman tijdperk vragen om een continue bewaking van patienten met een PVS. Want wat afdoende was tot 2008 is nu nvaak niet meer afdoende. De behandeling vraagt om een Update.

Deze pagina is het voor het laatst bijgwerkt op 04-08-2009

De allerlaatste ontwikkeling is dat ik sinds een maand aanloop tegen patienten die allergieen hebben en die geen tekenen van een PVS vertonen binnen het gebruikelijke frequentiebereik (K-, LM- en/of D-potenties) waar dat zeker te verwachten was. Zij blijken wel een ontstoring nodig te hebben van de vaccinaties maar dan in een ander frequentiebereik: zij moeten behandeld worden met geluidsfrequenties. Ik ben begonnen met een aantal proefbehandelingen waarin ik de vaccins ontstoor met behulp van virtueel geluid. Ik creeer genezende geluidsfrequenties met behulp van de BICOM 2000 op basis van de verschillende vaccins. Ik moet de eerste resultaten nog evalueren. Zodra ik daar meer zicht op heb zal ik erover berichten. Interessant is het verschil tussen de kenmerken van homeopathische frequenties (die ik tot nu ook creeer m.b.v. bioresonantie) die elektromagnetisch van aard zijn en geluidsfrequenties. Elektromagnetische signalen planten zich voort door de gehele kosmos, dus ook tot ver buiten de dampkring van de aarde terwijl geluid beperkt blijft tot onze dampkring. Geluid heeft de moleculen in de lucht nodig om zich te kunnen voortgeleiden. Het is net of de frequentieveranderingen o.i.v. de kosmologische shift die ophanden is steeds sneller gaan en of we naast de frequentieuitbreidingen naar boven toe ook steeds verder naar beneden gaan. Alsof we eerst weer terug moeten naar de bron, naar het begin. In den beginne was er het WOORD. En het woord uitgesproken door een mens is een geluidssignaal.

Wordt vervolgd.

Hans Reijnen, 26-10-2009

 

Top                                                             Home