Vitamine B12 tekort

Eigen ontwerp van een Rathega testschema

Na ongeveer een jaar met bioresonantie gewerkt te hebben zoals mij dat door de docenten van de ABB en de leverancier van de BICOM 2000 geleerd was begon zich bij mij een behoefte op te dringen die, na het afronden van de opleiding, was blijven hangen. Ik miste een relatief eenvoudig onderzoeks- en behandelschema waarmee je in de aanvang elke patiënt zou kunnen benaderen. In de zomer van 2006 herinnerde ik me dat ik ooit ergens gelezen heb dat een mens 55 micronutrienten uit de voeding nodig heeft die hij niet zelf kan maken. En zo begon ik een aanvankelijk klein schemaatje op te stellen van de vijftien belangrijkste vitamines en mineralen waarvan ik bij elke patient naging of daar een tekort aan was, later groeide dat schema uit tot de ongeveer 45 micronutrienten die ik nu standaard bij elke patient test. Ik doe deze metingen op de manier zoals ik dat geleerd heb van Nico Westerman volgens zijn Radiësthetische geneeskunde (afgekort Rathega). En zo liep ik vrij vlug aan tegen het feit dat relatief veel patienten (10-20%) een vitamine B12 tekort leken te hebben. Ik ging me uitgebreid in de ziekte M.Addison-Biermer (vit.B12 tekort) verdiepen en was daarbij aanvankelijk erg geholpen door de website van Dhr. Hindrik de Jong uit Groningen die mij daarin was voorgegaan nadat zijn vrouw te lang aan deze ziekte had geleden zonder dat dit werd opgemerkt. Door hem werd ik erop geattendeerd dat de normaal waarden die gehanteerd worden bij bloedonderzoek niet kloppen. Daar blijkt hij volkomen gelijk in te hebben. Het gehalte van vitamine B12 in het bloed blijkt sowieso een slechte parameter voor het gehalte op weefsel- of celniveau.

Vitamine B12 tekort meestal een auto-immuunprobleem

Ongeveer tegelijkertijd ontdekte ik dat veel patienten als etage bovenop de allergieën auto-antistoffen gaan aanmaken, d.w.z. zij maken antistoffen tegen eigen organen of delen daarvan. Zo blijkt dat minstens 90% van alle gevallen van vit.B12 tekort in mijn praktijk veroorzaakt wordt door een auto-immuunstoornis (antistoffen tegen de parietaalcel of tegen de intrinsic factor of allebei). Ik begon me te realiseren dat dit net zo 'makkelijk' te genezen moet zijn als b.v. een koemelkallergie. Want of je nu antistoffen maakt tegen koemelk of tegen je eigen parietaalcel, dat maakt geen verschil. Koemelkallergie genezen we in de CAM wereld snel en efficiënt door Lac defloratum voor te schrijven in opklimmende potenties (30K, 200K, MK en 10MK), een homeopathisch geneesmiddel gemaakt van koemelk óf door de spiegelfrequenties van koemelk door een patient heen te stralen met de BICOM 2000 (bioresonantie therapie). Zo ontdekte ik dus voor mezelf dat hier de wereld van de homeopathie en de wereld van de bioresonantie rechtstreeks bij elkaar komen. Ik ben er al bij vele patienten in geslaagd om het verstoorde opnamemechanisme van vit.B12 te herstellen door de spiegelfrequenties te gebruiken van de parietaalcel en/of de intrinsic factor. Ik corrigeer dan niet alleen deze 'lokale weeffout' maar behandel de patient ook systemisch voor het feit dat hij/zij in de auto-immuunproblemen is geraakt.

Andy Goldsworthy

Opvallende overeenkomst formulestructuur vit.B12, chlorofyl en haemoglobine

Toen ik in de literatuur gedoken was, op zoek naar alles wat met vitamine B12 te maken heeft, stuitte ik in het boek van Michel Post (Vitamine B12 en veganisme: een literatuurstudie, http://www.vitamineb12.nl/ ) op de indrukwekkende gelijkenis van de formulestructuur van vitamine B12 met aan de ene kant de formulestructuur van chlorofyl (de groene blad kleurstof van alle planten, waarin de fotosynthese plaats vindt) en aan de andere kant de formulestructuur van haemoglobine (de rode bloed kleurstof in de rode bloedcellen van de mens, die de zuurstof bindt en transporteert). Hierdoor werd ik geïnspireerd om nieuwe homeopathische geneesmiddelen te laten maken van hydroxocobalamine en methylcobalamine. En ik voelde direct aan dat homeopathische middelen gemaakt van chlorofyl en haemoglobine ongetwijfeld later zouden volgen. Ondertussen zijn gepotentieerde hydroxocobalamine en methylcobalamine vaak geïndiceerd bij patienten met een vit.B12 tekort, het hierbij passende kernthema is bedreigd bestaansrecht in met name de prenatale en perinatale periode. Ik ben mijn onderzoek nu aan het uitbreiden naar de vier andere vormen waarin vit.B12 zich kan voordoen: cyanocobalamine, adenosylcobalamine, nitrocobalamine en aquacobalamine, die ieder voor zich weer een iets ander indicatiegbied hebben, een variatie op het thema bestaansrecht.

De gat in de dijk theorie

Terwijl ik zo langzamerhand het BNS model aan het ontdekken was begon mij een steeds terugkerend fenomeen op te vallen. Als je iemand van een allergie genezen hebt dan helpt dat voor enige tijd maar vaak zie je de allergische klachten weer terugkomen bijvoorbeeld als er sprake is van een Post Vaccinaal Syndroom(PVS) en als dat nog niet volledig en efficiënt werd behandeld. Zo blijkt een vitamine B12 tekort ook één van de grootste factoren te zijn voor het recidiveren van klachten. Als je iemand behandeld hebt en ook een PVS volledig hebt gecureerd dan kunnen een aantal klachten gewoon weer terug komen zolang je niet ontdekt hebt dat er sprake is van een vit.B12 tekort. Ik heb hiervoor de zogenaamde 'gat in de dijk theorie' bedacht. Veel ziekten zijn in hun ontstaan multifactorieel bepaald en zo lang je niet alle relevante factoren effectief hebt behandeld kunnen alle klachten weer terugkeren. Ik heb tot nu toe maar liefst zes factoren kunnen aanwijzen als mogelijke oorzaken van een gat in de dijk:

  1. Post Vaccinaal Syndroom (PVS)
  2. Vitamine B12 tekort (M.Addison-Biermer)
  3. Exocriene Pancreas Insufficiëntie(EPI)
  4. Magnesium tekort
  5. HPU (Hemopyrrollactamurie)
  6. Leverstenen (toegevoegd zomer 2009)

Over deze laatste toevoeging: als iemand leverstenen heeft dan is de biochemie van de lever meestal ernstig verstoord. Dit leidt o.a. tot een tekort aan transporteiwitten van vit.B12: transcobalamine I, transcobalamine II en transcobalamine III en R-proteïnen. Dus ook al is er ondertussen gezorgd voor voldoende aanbod van vit.B12 en er is prake van voldoende opname in het bloed dan komt de vit.B12 onvoldoende in alle effectororganen door dit gebrek aan transporteiwitten.

Je kunt veel meer medische informatie vinden over vitamine B12 elders op deze site.

Schilderij van Karin Toma

Top                                                                        Home