Het Centrum

De medewerkers van Mens Sana willen patiënten/cliënten een zorgaanbod bieden vanuit een holistische visie. We gaan uit van 'heel de mens' dus van de eenheid van lichaam, geest en ziel. We hebben ons enerzijds toegelegd op allerlei vormen van natuurgeneeskunde, zonodig vallen wij terug op de reguliere geneeskunde. Daarom willen wij, in overleg met u, juist die hulp bieden die nu in het individuele geval het meest aangewezen lijkt. Anderzijds vindt u bij ons Psycho-Energetische Begeleiding en een paramedisch hulpaanbod. Integrale zorg met de nadruk op Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (CAM).

    

de ingang van ons centrum        Vitruvius man in snow

Het Centrum verleent volledige medewerking aan wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de geboden therapievormen waarover voortdurend gerapporteerd wordt in de Nieuwsbrief: de Mens Sana Berichten waarvan sinds 2002 elk kwartaal een nieuw themanummer verschijnt. Tevens wordt er voortdurend gewerkt aan wetenschapsontwikkeling, zowel in de geneeskunde als in de geestelijke gezondheidszorg. Veel tijd en energie wordt gestoken in het bieden van gedegen informatie over het totale welzijn van de hedendaagse mens. Op deze site is veel informatie te vinden die regelmatig wordt bijgewerkt en aangevuld.

Kunstobject - Marja Nijskens

Top