Behandelingen

We maken integraal gebruik van alle vormen van Geneeskunst die op dit moment voorhanden zijn. We hebben ons vooral toegelegd op allerlei vormen van natuurgeneeskunde omdat die gericht zijn op echte genezing van binnenuit en de patiënt en zijn leefmilieu in principe nooit kunnen schaden; zonodig vallen we terug op regulier geneeskundige behandelingen.

In ons Centrum is een arts werkzaam in de volgende disciplines:

sinds 2016: Noemt Hans Reijnen zich voortaan, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG) en Spiritueel Coaching, Hij heeft op geheel eigen wijze een synthese gemaakt van alle bovengenoemde disciplines en noemt dat zelf voortaan: Hermes Geneeskunde. Voor meer info over Hermetische Geneeskunde: klik hier.

 

Foto: Arts van Andy Goldsworthy

 

Disclaimer

Ik wil alle patiënten die gebruik maken van mijn diensten er nadrukkelijk op wijzen dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid van veel behandelingen die ik toepas in mijn praktijk. Er is althans geen wetenschappelijk bewijs dat in de reguliere geneeskunde erkend wordt terwijl er vele wetenschappelijke onderzoeken zijn die wel degelijk de werkzaamheid ondersteunen. Voor degenen die zich hier verder in willen verdiepen verwijs ik naar de websites van twee collega artsen voor homeopathie.

http://www.dokterrutten.nl/text/weten.html

http://www.centaurea.nl/homeopathie/wetenschap/

De meeste behandelingen die ik toepas hebben voor mij hun effectiviteit getoond als ik kijk naar de vele honderden geslaagde casuïstieken waarover ik continu rapporteer op onze website, in onze nieuwsbrief, in artikelen (in tijdschriften en magazines) en in de boeken die geschreven zijn door mij. Vele tevreden patiënten zijn vaak bereid om hierover openlijk getuigenissen af te leggen. Voor de volledigheid wil ik ook iedereen erop wijzen dat ik veel patiënten een heel eind verder kan helpen maar beslist niet iedereen. Bovendien heb ik vaak erg goede resultaten bij een aantal indicatiegebieden (chronische vermoeidheid, allergieën, auto-immuunaandoeningen en falende afweer, e.a.) maar er zijn ook ziektebeelden waarbij de resultaten veel minder indrukwekkend zijn zoals MS en ALS.

Veel patiënten die ik behandel komen naar mij toe door mond op mond reclame, elke genezen patiënt stuurt vaak wel vijf nieuwe patiënten op mij af, of naar aanleiding van de vele publicaties zoals hierboven genoemd. Dit heeft gemaakt dat de wachttijd voor nieuwe patiënten in mijn praktijk varieert van een half jaar tot een jaar. Niet alle behandelingen zijn altijd even effectief maar ik koers voortdurend op de feedback die ik van mijn patiënten krijg: ik zet het meest in op die behandelingen waar de patiënten het meest tevreden over zijn.  

Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG)

                   

Laatste update, 07-12-2017

Top                                                               Home