Hermes Geneeskunde: BNS-Therapie + Dimensio-S

Een Integrale CAM-geneeskundige analyse

Combinatie van Bioresonantie, Nosoden- en Substitutie Therapie

BNS-Therapie is een geheel nieuw bedacht onderzoeks- en behandelmodel dat ontwikkeld werd door Dr. Hans Reijnen van Mens Sana. Het is een geïntegreerd aanbod van de meest effectief gebleken elementen uit zijn 25 jarige loopbaan waarvan de Bioresonantie, de Homeopathie (Nosodentherapie en Isotherapie), en de Orthomoleculaire Geneeskunde (Substitutie van aangetoonde tekorten) op een heel specifieke wijze met elkaar gecombineerd worden. 

Hij slaagt er met een onderzoek van ongeveer een half uur in om een INTEGRALE ANALYSE te maken. Hiermee stelt hij een behandelplan op voor 3 of 4 behandelingen waarmee hij in een hoog perecntage van alle aangeboden patienten in een half jaar tijd een wezenlijke verbetering of gehele genezing kan bieden. Nota bene: gehele genezing wil niet zeggen dat die tot in lengten van jaren zal stand houden, want als je het ene probleem hebt opggelost kan het volgende probleem alweer opdoemen.

Veel chronische patienten kunnen verlost worden van een aantal westerse beschavingsziekten door consequent een aantal veel voorkomende belastingen en tekorten op te lossen. Het zijn vooral de Hoog Sensitieve Personen (HSP's) die een Post Vaccinaal Syndroom(PVS) oplopen. Hierdoor ontstaan vele allergieën en vaak één of enkele auto-immuunziekten. Exocriene Pancreas Insufficientie (EPI) en vitamine B12 tekort, meestal veroorzaakt door autoimmuunvorming, komen in ons Centrum het meeste voor. Het is steeds hetzelfde grondpatroon dat de basis vormt van het ontstaan van de diverse aandoeningen dat in één blik te overzien is in het schema van het 'pathogenetisch ei' zoals dat door Dr. Reijnen genoemd werd. Sinds 2008 is daar het grote onderwerp van de aandoening Leverstenen bijgekomen. In navolging van het pionierswerk van Andreas Moritz kan Hans Reijnen de bevindingen van Moritz bevestigen: 90% van alle westerlingen krijgt in zijn leven te maken met deze aandoening.

Voor meer informatie over de BNS-Therapie, zie elders op deze site.

Voor enkele namen van andere artsen of therapeuten die de BNS-therapie ook toepassen, druk hier.

Sinds 2014 werkt Hans Reijnen naast het BNS model (dat gericht is op universele fysieke belastingen) ook met het onderzoeks- en behandelschema: Dimensio-S (Dimensio Spirito). Dit is een synthese van Inspiring Homeopathy (van wijlen zijn collega Tinus Smits, in 7 lagen) en de vitamine B12 Psychologie (5 lagen) zoals die werd blootgelegd door hemzelf. Wie meer wil weten hoe dat schema eruit ziet en wat je daar mee kunt, die klikt door naar de voorlaatste nieuwsbrief die juli 2014 verscheen.

In 2016 kwam hij tot een apotheose van zijn onderzoeks- en behandelmodellen. Hij heeft de combinatie van BNS Therapie en het toepassen van Dimensio-S 'Hermetische Geneeskunde genoemd'. In dit jaar heeft hij ook de Vitamine D3 Psychologie geïntegreerd in het Dimensio-S model.

 


Top