Niet Toxische Tumor Therapie

De NTTT is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en werkt met niet-giftige middelen, die niet alleen de kankercellen afremmen of vernietigen, maar ook de gezonde cellen sparen of stimuleren. De behandeling met NTTT is niet slechts op het lichaam gericht, maar houdt rekening met de hele mens als psycho-sociaal wezen. De daaruit voortvloeiende genezing, verbetering van levenskwaliteit en/of levensverlenging wordt bereikt door:

1. Een goede (biologische) voeding met veel vitamines, mineralen, enzymen en andere bouwstoffen.
2. Extra vitamines, mineralen en enzymen in de vorm van groente- en fruitsappen (sapcentrifuge).
3. Extra -zo veel mogelijk natuurlijke- voedingssupplementen.
4. Specifieke fytotherapeutische stoffen die de tumorgroei afremmen en de groei van gezonde cellen bevorderen.
5. Stoffen die het immuunsysteem activeren, waardoor de weerstand toeneemt.
6. Stimulering van de uitscheidingsorganen (drainage), waardoor de overmaat aan afvalstoffen, zeker bij bestraling en chemokuren, snel en efficiënt afgevoerd worden.
7. Gezond en vitaal drinkwater, omdat dit zowel voor de drainage als voor de energie in het algemeen van groot belang is (Spa bronwater of gefilterd leidingwater).
8. Het verbeteren van de leefomstandigheden b.v. aardmagnetisme, elektromagnetische straling, etc. (geopathologie).
9. Begeleiding van het hele ziekte-genezings-proces, waarbij de emotionele beleving van de patiënt in de verschillende fasen centraal staat.
10. Leren mobiliseren van eigen geestkracht.

De totaalbehandeling bestaat in de regel uit diverse componenten:

Zonodig (desgewenst) aangevuld met psycho-energetische begeleiding (meditatie, visualisatie, Simontontherapie), osteopathie of aromatherapie.

De Niet Toxische Tumor Therapie wordt door mij altijd ingezet als aanvulling op de reguliere behandeling en nooit ter vervanging.

Dr. Hans Reijnen was een aantal jaren lid van de de Artsen Vereniging voor Niet toxische Tumor Therapie (ANTTT). die begin van deze eeuw opging in de ABNG (beide opgegaan in de AVIG).

Top