Psycho-Energetische Begeleiding

Mieke Lomme en Hannah Cuppen

Het onderscheid tussen psycho-energetische begeleiding en gewone psychotherapie er vooral zit vooral in het feit dat er niet alleen maar gepraat wordt over de problemen die ervaren worden en het zoeken naar mogelijke oplossingen, maar dat ook dankbaar gebruik gemaakt wordt van totaal andere technieken, zoals aura reading en healing, meditatie en visualisatietechnieken. Deze technieken zijn oorspronkelijk afkomstig uit de Aziatische landen; zij helpen om zicht te krijgen op onderliggende problematieken omdat je gemakkelijker contact maakt met je onderbewustzijn, waarin alle antwoorden op jouw vragen besloten liggen.

Tijdens een reading wordt je gevraagd om je ogen te sluiten en een paar keer je voornaam te noemen. Dat stelt de reader in staat om zich helemaal af te stemmen op wie jij in wezen bent en wat jou belemmert om in je kracht te komen en om jezelf vrij en onbevangen in de wereld te brengen. De reader onderzoekt jouw totale energiesysteem en is in staat om blokkades op te heffen zodat jouw energie weer kan gaan stromen waar die stagneert en geremd kan worden waar die te actief is (healing).
Belemmeringen voor jouw persoonlijke ontwikkeling schuilen vaak in de patronen die ontstaan zijn in de ouderlijke gezinssituatie. We besteden dan ook veel aandacht aan het onderzoek naar die basispatronen gevolgd door visualisatieoefeningen waarmee groeibelemmerende banden definitief doorsneden kunnen worden. Het is vaak indrukwekkend om te zien hoe deze oefeningen niet alleen positieve gevolgen hebben voor jou als hulpvrager maar ook voor degene met wie de sterke band bestaat.

Veel problemen waarmee wij kampen zijn te wijten aan onze grondhouding: veel geestelijke en emotionele problemen ontstaan juist door een dualistische houding: alles wat mooi, aantrekkelijk en aangenaam is willen we wel en alles wat we lelijk, pijnlijk en storend vinden willen we niet. Sterker nog we gaan er meestal ronduit een gevecht mee aan, waardoor we onbewust de vicieuze cirkel zelf in stand houden. Het blijkt een enorme doorbraak te kunnen bewerkstelligen als we hiermee ophouden. We kunnen leren om alles wat zich in ons leven voordoet te accepteren door ook allle dingen, die we als negatief bestempelen, toe te laten. Hiermee ontwikkel je geleidelijk een eenheidsbewustzijn dat leidt tot veel meer innerlijke rust en ontspanning. In jou zijn lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden en jij bent een met je omgeving in de ruimste zin van het woord. Alles wat jij doet laat zijn sporen na in de wereld en alles in de wereld heeft effect op jou. Te groeien in dit bewustzijn heeft een enorm helend effect.

Over meditatie en visualisatie in het algemeen: je maakt hierbij gebruik van twee belangrijke principes. Je wordt geholpen om jezelf in een andere staat van bewustzijn te brengen die ligt midden tussen slapen en waken in. Het bijzondere van deze staat van bewustzijn is dat je dan volkomen helder bent en een veel ruimer zicht krijgt op alle dingen die jou bezig houden.

Ten tweede leer je om weer gebruik te maken van je intuïtieve vermogens en daar gaandeweg veel meer op te vertrouwen. Letterlijk betekent intuïtie: naar binnen gaan. Waarom zouden wij de blik naar binnen richten? In onszelf ligt alle wijsheid van de wereld verborgen, en dan wel zowel van de uiterlijke wereld als van onze eigen innerlijke wereld. Daar ligt dus een diepe schat verborgen waar wij in onze snelle, westerse wereld veel meer gebruik van kunnen maken.
Mediteren en visualiseren kan iedereen leren die zich ervoor openstelt, er is geen voorkennis of ervaring voor nodig.

Psycho-energetische begeleiding kan individueel of in cursusvorm plaatsvinden. Twee keer per jaar start er een cursus.

De methoden zoals toegepast door Hannah Cuppen
Tijdens sessies help ik bewustwordings- en veranderingsprocessen op gang te brengen. De methoden die ik gebruik zijn spiritueeltherapie psychotherapie en systemisch werken. De spiritueeltherapie richt zich op het zelf genezend vermogen dat in elk mens aanwezig is. Het helpt de verbinding met jezelf, je authenticiteit, en met de ander te herstellen.

Psychotherapie biedt veel mogelijkheden voor inzicht, bewustwording en verwerking. Instrumenten waarmee ik werk zijn ontspanningstechnieken, visualisaties, regressie- en reïncarnatietherapie, innerlijk kind werk, energetisch werk, neuro linguïstisch programmeren (NLP) en voice dialoque.
Systemisch werken heeft tot doel verborgen belemmeringen in familiesystemen zichtbaar te maken. Het geeft een diepgaand inzicht in jezelf, de dynamiek in familiesystemen en in menselijke relaties. Dit biedt verbinding, acceptatie en zingeving.

Ik gebruik deze technieken in verschillende combinaties, afgestemd op de persoon met zijn vraag. Ik kijk hierbij naar de mens als geheel; - fysiek, -emotioneel, - mentaal en spiritueel. De methode biedt geen oplossing van buitenaf, maar helpt jou om vanuit je eigen plek in je eigen kracht te komen om van binnenuit weer zelf bestuurder van je leven te worden. 

Cursus:           In contact met je innerlijke bron,

In zes bijeenkomsten gaan we samen met behulp van meditatie en visualisatie op ontdekkingstocht in ons eigen innerlijk.

Vastgeroeste patronen, die jou beperken om in vrijheid je eigen pad te gaan, worden doorbroken met als doel om liefdevoller naar jezelf en naar de ander te kijken en daardoor meer en meer in vrede en harmonie te leven.

Wat aan bod komt zijn o.a. emoties als angst, boosheid en schuldgevoel; je leert je vooroordelen herkennen en je eigen grenzen bewaken

De cursus is open voor eenieder die belangstelling heeft voor zijn eigen psyche en met een open houding naar zichzelf wil kijken.

De cursus wordt gegeven door Mieke Lomme in samenwerking met Hannah Cuppen. Voor meer informatie over duur, frequentie en kosten (van consulten en cursus) kunt u bellen of e-mailen.

Top