Hans Reijnen

 

Gezondheidscoach voor Hermes Geneeskunde (AVIG)  en Spiritueel Coaching 

                              * voor een toelichting op deze titel klik hier 

  

Voormalig Klassieke Homeopathie en Inspiring Homeopathy, Niet Toxische Tumor Therapie, Orthomoleculaire Geneeskunde en Bioresonantie therapie. Hij bedacht en ontwikkelde (2006) een eigen onderzoeks- en behandelmodel, dat hij de BNS-therapie gedoopt heeft. Dit is een integrale CAM (Complementary and Alternative Medicine) analyse en behandeling vanuit de Klassieke Homeopathie, Bioresonantie en Orthomoleculaire Geneeskunde waarmee de effectiviteit van zijn behandelingen veel groter werd dan met de afzonderlijke behandelingen alleen.

Sinds 2014 werkt Hans Reijnen naast het BNS model met het onderzoeks- en behandelschema: Dimensio-S (Dimensio Spirito). Waar het BNS schema gericht is op het opsporen en behandelen van universele fysieke belastingen is dit schema gericht op universele psychische belastingen. Het is een synthese van Inspiring Homeopathy (van wijlen Collega Tinus Smits) en de Vitamine B12 en D3 psychologie die hij zelf heeft blootgelegd. Voor meer info over Dimensio-S, klik hier. Sinds 2016 is de combinatie BNS Therapie - Dimensio-S gedoopt tot: Hermes Geneeskunde.

 

 

Als voormalig huisarts is hij heel goed in staat om patiënten de weg te wijzen en te ondersteunen bij het herstel van alle acute en chronische ziekten, zowel in puur medische zin als in psychologisch opzicht. Na 11 jaren huisartsgeneeskunde, gecombineerd met een klassiek homeopathische praktijk, gooide hij in 1996 het roer definitief om. Sindsdien is hij zich meer en meer gaan bekwamen in de orthomoleculaire geneeskunde en in de biofysische geneeskunst (opleiding ABB: combinatie van oude Chinese Geneeskunde, acupunctuur, en moderne westerse computertechnologie).

Als klassiek homeopaat (sinds 1989) is hij zich eerst gaan toeleggen op Inspiring Homeopathy, ontwikkeld door zijn collega arts voor homeopathie in het Centrum voor Holistische Geneeskunst te Eindhoven, Tinus Smits en later is hij zelf de grenzen vanuit de klassieke homeopathie gaan verleggen door zelf allerlei nieuwe (digitale) homeopathische geneesmiddelen te maken van nieuwe grondstoffen en energieën. Hij heeft in 2003 de driejarige, basistraining afgerond aan de School voor Zijnsoriëntatie van Hans Knibbe in Utrecht. Sindsdien neemt hij spirituele aspecten mee in de dagelijkse medische praktijk. Hij was tien jaar lang (tot 1 januari 2008) één dag in de week werkzaam in bovengenoemd Centrum in Eindhoven, in een vergelijkbaar multidisciplinair verband. Dit Centrum heet nu: Het Holistisch Artsen Centrum. Ondertussen is hij behoorlijk gespecialiseerd in vele aspecten die te maken hebben met de transitie van de Aarde en de Mensheid van Vissen- naar Watermantijdperk (einde Mayakalender: 2012).

 

November 2011

Top