Onze Ideologie

 Onze Ideologie

We zijn van mening dat we met onze huidige westerse cultuur, waarmee we tot zo’n 12 jaar geleden heel ver zijn gekomen, op een doodlopend spoor zitten. Ondanks de vaak grote materiële welvaart heeft er een veel te grote ontgeestelijking plaatsgevonden. Hierdoor wordt onze maatschappij in onze ogen veel te veel geregeerd door economische principes in plaats van door menselijke waardes. Veel te veel mensen staan onder veel te grote druk om steeds meer te presteren in de concurrentieslag met de lage lonen landen. Maar ook dat is het gevolg van de zogenaamde ‘vrije’ markt economie. Die ‘vrije’ markt begint steeds meer moordende eigenschappen te vertonen.

Door de huidige economische recessie raken de natuur en duurzaamheid helaas weer meer op de achtergrond terwijl dat precies de enige elementen zijn waarmee moeder aarde en de hele mensheid juist te redden zijn. We hebben de aarde al bijna helemaal opgebruikt en toch gaan we maar door met het opsouperen van alle grondstoffen en fossiele energiebronnen. Terwijl we al lang beschikken over de kennis en know how om een derde industriële revolutie te genereren, om met de woorden van de Amerikaanse topeconoom Jeremy Rifkin te spreken.

Jeremy Rifkin

http://www.foet.org/JeremyRifkin.htm

Naast de technologische en industriële ommekeer vinden wij dat het de hoogste tijd is voor de verdere ontwikkeling van een waar mondiaal bewustzijn: het blijft te oneerlijk dat tien procent van de wereldbevolking alles heeft en 90% heeft niets. Ook hier vertoont de ‘vrije’ markt keiharde kanten.

Top

We hebben bij Mens Sana ondertussen zoveel kennis en ervaring in de gezondheidszorg opgebouwd dat we durven te stellen: het kan niet alleen anders maar het moet ook anders. Ook de gezondheidszorg is aan een grondige vernieuwing toe. Het is heel wrang om te moeten constateren dat er in Nederland een politiek klimaat heerst waarin CAM (Complementary And Alternative Medicine) al bijna helemaal is afgeserveerd. Steeds minder geneesmiddelen, die wij voorschrijven, worden nog vergoed. Orthomoleculaire middelen mogen niet als geneesmiddel over de toonbank maar worden weggezet als voedingssupplementen. En ook die komen, als het aan de Europese Unie ligt, steeds meer op een zwarte lijst. Als ik nog bloedonderzoek wil doen wordt dat niet meer vergoed door het ziekenfonds en zal de patiënt dat zelf moeten betalen.

Ik kan op dit moment door de huidige wet- en regelgeving mijn artsenambt niet meer in de volle omvang uitoefenen. Onze regering is een paar jaar op een dwaalspoor geweest door te menen dat behandelingen van CAM-artsen BTW plichtig zouden zijn. Dit hebben we collectief voor de rechter gebracht en die rechtzaak hebben we gewonnen. Dit is dus niet door gegaan, deze slag hebben wij nu gelukkig voor het eerst gewonnen!!! 

Hoe is het toch mogelijk dat we in een vrije democratie al zover zijn dat we de kennis en kunde van meer dan duizend CAM-artsen op de schroothoop gooien. Terwijl CAM juist een grote wezenlijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de kosten voor de gezondheidszorg die onbeheersbaar dreigen te worden. Er is gelukkig al lange tijd een scheiding tussen kerk en staat maar helaas is er geen scheiding tussen staat en wetenschap, want de reguliere wetenschap in de gezondheidszorg wordt in Nederland elke burger opgedrongen. Onze regering weet wel voor ons wat het beste is voor ons als het om onze gezondheid gaat.

Hoogste tijd dat we met zijn allen wakker worden

Oproep tot actie!!!

Is het niet de hoogste tijd dat we ons veel beter gaan realiseren in wat voor situatie we terecht gekomen zijn. En is het niet de allerhoogste tijd dat veel meer patiënten hun mond gaan roeren. Hoeveel patiënten worden er dagelijks mee geconfronteerd dat hydroxocobalamine injecties van de huisarts wel vergoed worden en de methylcobalamine en adenosylcobalamine zuigtabletten die ik voorschrijf, niet vergoed worden terwijl die in heel veel gevallen werken als een fantastisch geneesmiddel. Dit om maar één voorbeeld te noemen. Ik word dit voorjaar 58 jaar, ik haal mijn pensioen gerechtigde leeftijd wel, maar het gaat hier om de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland. Ik wil hier dus iedereen oproepen om zijn/haar stem veel actiever te laten horen. Het is tien voor twaalf. We zijn al ver achterop geraakt. We zullen nu stappen moeten zetten voor het te laat is.
 

 

Andy Goldsworthy

Hans Reijnen, Gezondheidscoach voor Hermes Geneeskunde (AVIG)

                        

08-02-2012


 Top                                                Home