Masaru Emoto: geneeskracht van water

Op deze pagina vind je drie verschillende delen over de geneeskracht en de bijzondere eigenschappen van water:

  1. Het levenswerk van Dr. Masaru Emoto: het fotograferen van bevroren water kristallen (waterkristalfotografie)
  2. De floating Water Bridge: water dat in verschillende erlenmeijers onder hoge spanning gebracht wordt vormt een water brug die enkele centimeters kan overbruggen.
  3. Wat zijn Flowforms.


Dr. Masaru Emoto is geboren in Yokohama, in Japan, in juli 1943. Hij is afgestudeerd aan de vakgroep Humanities and Sciences van de universiteit van Yokohama, met als specialisatie internationale betrekkingen. In 1986 richtte hij in Tokio de IHM Corporation op. In oktober 1992 ontving hij van de Open International University een graad als doctor in de alternatieve geneeskunde. Vervolgens maakte hij in de Verenigde Staten kennis met het concept van microclusterwater en Magnetische Resonantie Analyse (MRA-technologie). De ontdekkingsreis naar de mysteries van water was begonnen.

                

Dr. Emoto heeft uitgebreid onderzoek verricht naar water over de hele wereld, niet zozeer als wetenschappelijk onderzoeker, maar meer vanuit het prespectief van een oorspronkelijke denker. Na verloop van tijd realiseerde hij zich dat water ons door middel van bevroren kristallen zijn ware aard onthult. Hij verricht nog steeds onderzoek en heeft diverse invloedrijke boeken geschreven: De boodschap van water, Water weet het antwoord, Het geheime leven van water, Het wonder van water en (voor kinderen) Water heeft een geheim.

Inleiding

Water bevriezen en de hierdoor gevormde kristallen fotograferen kwam voor het eerst bij me op in 1994. Sindsdien heeft mijn werk geleid tot verschillende boeken, waarin een een belangrijke rol was weggelegd voor zowel de afbeeldingen van de waterkristallen als de inzichten die mijn onderzoek me heeft opgeleverd. Deze boeken zijn vertaald in vele talen, en over de hele wereld houd ik lezingen over mijn ervaringen met water. Steeds ontroert het me dan weer hoe mensen de afbeeldingen van waterkristallen intuitief kunnen begrijpen. Voor zowel mijn collega's als mijzelf hebben de afgelopen tien jaren intensieve nieuwe ontwikkelingen en onderzoekingen met zich meegebracht. De methode van waterkristalfotografie moet nog verder worden uitgewerkt om te voldoen aan de strenge eisen van de wetenschappelijke wereld. De interesse waarmee leken de foto's bekijken en onmiddelijk serieus nemen, is echter al heel inspirerend. Wij hopen dat ook jij oog zult krijgen voor de prachtige en wonderbaarlijke wereld van water.

Deze inleiding van Dr.Emoto zelf is te vinden in zijn nieuwste boek: De geneeskracht van water, 21 wetenschappers en schrijvers over Emoto's ontdekkingen, dat in 2008 in Nederlandse vertaling werd uitgegeven door Ankh-Hermes bv te Deventer (ISBN: 978-90-202-0257-1)

Top

Water: de genezer in onszelf

Waarom zijn we zo gefascineerd door water? Al sinds de vroegste tijden werd het beschouwd als symbool van de ziel en als prima materia, de voornaamste substantie van het universum. Het leven zelf ontwikkelde zich vanuit de zee, de menselijke foetus wordt omhuld en beschermd door het vruchtwater en ons lichaam bestaat voor minstens 70 procent uit water - de voorbeelden zijn talloos. Water als fysieke substantie bezit enkele van de elementen (2 atomen waterstof (H) en een atoom zuurstof (O)) die leven op aarde mogelijk maken.

Water moet stromen - Al wat leeft is in beweging

Een druppel water kan zijn reis beginnen als water en vervolgens verdampen en van vorm veranderen. Hij is nog steeds water, maar niet meer hetzelfde als tevoren. Niettemin is dezelfde kennis, dezelfde informatie, nog steeds aanwezig. Ditzelfde gaat op als hij bevroren is. Volgens Emoto is het proces van verdamping gelijk aan sterven. Ook dan verandert onze gedaante, onze vorm. Het lichaam lost op, maar de informatie die de ziel heeft vergaard - alle ervaringen en verworvenheden - blijft behouden. Nu begint de ziel haar eigen reis. Zij ontwikkelt zich verder en rijpt tot het tijd is weer op aarde te incarneren - net als de waterdruppel opstijgt als condens, als regen neerdaalt uit een wolk, wegsijpelt in de aarde en na heel lange tijd (honderd tot duizend jaar) weer aan de oppervlakte komt als artesische bron. We weten niet precies welke processen een waterdruppel binnen in de aarde doormaakt voor uiteindelijk het verbazingwekkende vermogen om op te stijgen ontstaat en hij honderden meters omhoog komt. Maar we weten wel dat artesische bronnen een enorme genezende kracht hebben.

Top

Het fotograferen van waterkristallen

Dr. Emoto maakt vriescoupes van ijs en legt die onder de microscoop. Zuiver bronwater blijkt prachtige hexagonale kristallen te vertonen. Terwijl het water van een chemisch verontreinigde rivier die harmonische vorm verloren heeft: je ziet alleen maar chaotische, amorfe kristallen. De volgende stap van Emoto's onderzoek was dat hij het water eerst bloot stelde aan muziek alvorens het te bevriezen en onder de microscoop te bekijken. Wat bleek: als hij het water mooie, klassieke muziek had 'laten horen' verschenen weer prachtige harmonische kristallen in het ijs; draaide hij b.v. heavy metal muziek dan ontstond er weer chaos in de ijskristallen. Als het water onnatuurlijke informatie krijgt toegediend kan het geen harmonisch hexagonaal kristal vormen. Weer een volgende stap in het onderzoek was: Emoto liet het water een tijd lang staan op geschreven woorden: het woord liefde of vrede leverden weer prachtige beelden op terwijl de woorden oorlog of haat weer chaos deden ontstaan in de kristallen.

       

              Liefde                                                Idioot

Vergelijkbare resultaten werden gevonden als het water 24 uren stond op een foto. Je kunt dan grondvormen van de foto gaan herkennen in de vorm van de gevormde ijskristallen. Kan het water horen of kan het lezen en heeft het water een geheugen? Het water heeft blijkbaar het vermogen om de informatie waaraan het blootgesteld wordt op te slaan. Het kan op de één of andere manier de aangeboden frequenties (imprint) vasthouden en doorgeven. Dit door Emoto ontekte fenomeen kan heel goed dienen als verklaring voor het feit dat homeopathische geneesmiddelen, die zover verdund zijn dat er geen moleculen meer inzitten van de oorspronkelijke stof, toch een geneeskrachtige werking kunnen hebben.

De woordziel en morfogenetische velden

In Japan denkt men dat elk woord een ziel heeft. Laten we het woord dankbaarheid nemen. Als ik het uitspreek, stoot ik niet zomaar een ris fonemen uit, maar geef ik betekenis en een gevoel weer. We geloven dat een woord dit vermogen tot overdracht bezit omdat het meedeelt in de woordziel en haar boodschapper is, of, preciezer uitgedrukt, haar vertegenwoordiger. Door 'dank je' te zeggen sluit ik me aan op de ziel van het woord en vibreer ik in harmonie ermee. En, zoals verwacht, water dat een reeks verschillende Japanse karakters te zien kreeg, vormde totaal verschillende kristallen.

Top

De bioloog Rupert Sheldrake heeft het over een morfogenetisch veld waarin alle informatie is opgeslagen in de vorm van vibraties. Het morfogenetisch veld 'dank je' groeit als iemand die woorden uitspreekt - of ze zelfs maar denkt. Hoe sterker een morfogenetisch veld, des te gemakkelijker wordt het voor ieder ander om die specifieke woorden uit te spreken en des te waarschijnlijker zal dat gebeuren. Een voorbeeld hiervan is het fenomeen van de honderdste aap, dat voor het eerst werd waargenomen aan het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw, op een noordelijk Japans eiland. Een groep gedragswetenschappers merkte op dat apen op het eiland hun aardappelen wasten voor ze ze opaten. Waarschijnlijk was één van hen hiermee begonnen en bootsten de anderen zijn gedrag na. Ze moeten hebben ontdekt dat de smaak van een gewassen aardappel veel beter was dan van een ongewassen exemplaar. Uiteindelijk waren er honderd apen op dat eiland die op deze manier aten. Toen gebeurde er iets fascinerends: plotseling gingen apen op een ander eiland ook hun aardappelen wassen; maar ze begonnen hiermee niet één voor één, zoals op het eerste eiland, maar alle tegelijk, alsof de dieren daar hun verteld hadden over hun ontdekking. Er was echter geen contact tussen beide groepen geweest. Middels dit fenomeen valt de theorie achter het morfogenetisch veld uit te leggen. Door het gedrag van de eerste groep apen ontstond een veld van vibraties dat de informatie bevatte 'gewassen aardappels smaken lekker'. Bij een bepaalde kritische massa (de honderdste aap) werd het veld sterk genoeg om deze informatie op anderen over te dragen.

Hoop

Net zoals handelingen een morfogenetisch veld voortbrengen, doen ook woorden dit; en elk woord levert zijn eigen individuele bijdrage. Ongeveer als een hologram waarin elk onderdeel het hele beeld bevat.

De ongekende kracht van de woordziel

Als we een gedachte hebben en haar bekrachtigen door te geloven dat ze waar is of door haar uit te spreken, slaan we het vibratiepatroon op in het water van ons lichaam, en dit uit zich als bijpassende vibratie, overal om ons heen en verder weg, buiten ons fysieke zelf. Op deze manier beïnvloeden we onze omgeving en anderen reageren erop. We krijgen dus de passende feedback, die vervolgens weer zowel onze vibraties als het morfogenetisch veld versterkt. Dit laat zien hoe belangrijk het is met zuivere bedoelingen te denken en te spreken.

Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we elkaar altijd met liefde en respect bejegenen want zelfs onze gedachten, maar vooral ook de woorden die we uitspreken hebben altijd effect op jezelf en op de ander. Zo kunnen wij ons, vanuit de kennis over de woordziel en het morfogenetische veld, weer veel bewuster worden van de effecten die wij op anderen hebben. Water is een heel eerlijke spiegel. De beelden van Dr. Emoto laten ons duidelijk zien dat het eigenlijk heel eenvoudig is om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het water, dus aan de kwaliteit van leven, dus aan het welzijn van onze gehele aarde.

Top

Reinigingsritueel Lake Baikal op 03-08-2008

Lake Baikal in Siberië is het grootste, diepste en zuiverste zoet water bekken op de wereld: het bevat 20% van het drinkwater op aarde. Het werd in 1996 door de United Nations uitgeroepen tot wereld erfgoed. Nadat was vastgesteld dat het water er verontreinigd raakte werd Dr. Emoto uitgenodigd om er op 3 augustus 2008 een groot reinigingsritueel te houden. Er namen duizenden mensen aan deel. Vlakbij Shaman Rock (een heilige plek voor Sjamanen in Siberië) op het Olkhon Island (grootste eiland in het meer) werd er gebeden A SINCERE PRAYER OF LOVE AND GRATITUDE TO THE WATER OF LAKE BAIKAL AND THE WATERS OF THE WORLD.

WATER, WE ARE SORRY

WATER, WE LOVE YOU

WATER, WE THANK YOU

WATER, WE RESPECT YOU

Shaman Rock in Lake Baikal

Iedereen werd gevraagd, vanaf alle plekken over de gehele aarde om tezelfdertijd mee te bidden. En wat gebeurde er ........ Na een uur bidden verscheen er een volledige, dubbele regenboog aan de hemel. Dr. Emoto zag dit als een gebaar van dankbaarheid van God. Op de volgende site: http://www.h2omwater.com/emotobaikal.html kun je wat filmpjes bekijken die tijdens het reinigingsritueel gemaakt zijn en vind je alle details over het verloop van the CEREMONY.

Dr. Emoto is van mening dat we misschien nog maar voor 3% kennis hebben van alles wat er over water te ontdekken valt. Het bekende fenomeen van: we kennen slechts het topje van de ijsberg.

Top

 


floating water bridge

Zo hebben onderzoekers ontdekt dat er zich een waterbrug vormt tegen de zwaartekracht in tussen twee bekers gevuld met gedestilleerd water die onder sterke stroom wordt gezet (8000 - 12000 volt) die met gemak een afstand van 2 cm kan overbruggen. Het water stroomt door de buitenkant van de kloppende 'navelstreng' de ene kant op en door het centrum van de brug de andere kant op zodat de bekers beide even vol blijven. De wetenschap heeft nog geen verklaring voor dit fenomeen; elk experiment doet alleen maar steeds meer vragen rijzen. Wie de waterbrug met eigen ogen wil aanschouwen moet even doorlinken naar Youtube waar dit verschijnsel op diverse manieren in beeld wordt gebracht onder de zoekterm floating water bridge:

http://www.youtube.com/watch?v=1JirRaUc8Q8

 

 

Voor wie er geen genoeg van kan krijgen hier nog een tweede filmpje met veel wonderschone details:

http://www.youtube.com/watch?v=17UD1goTFhQ&feature=PlayList&p=BAE4C2011616191F&index=8

 

Dr. Masaru Emoto is het Emoto Peace Project (EPP) begonnen: hij schreef een kinderboek over zijn ontdekkingen en inzichten: de boodschap van water, dat kostenloos in alle wereldtalen van zijn website te downloaden is. Stuur deze link naar uw kennissen zodat dit project (WERELD VREDE EN SCHOON DRINKWATER VOOR IEDEREEN) steeds verder kan groeien. Donaties zijn natuurlijk welkom.

 


 

Ingenieur Cees Kamp studeerde Scheikundige Technologie aan de TU Delft, hij deed een psychologie opleiding en hij verdiepte zich in de "fijnstoffelijke" materie. Water is voor hem de verbindende materie tussen fijne energieën en "harde" technologie. In het dagelijks leven adviseert hij ondermeer op het gebied van watervitalisatie en energetisering. Hij doet ook een promotieonderzoek aan de Universiteit van Wageningen naar toepassingen van vitalisatie bij het zuiveren van afvalwater. Hij is zelf begonnen met het opbouwen van een informatieve site over het wetenschappelijk onderzoek naar alles wat met water te maken heeft: www.watiswater.nl. Op deze site is o.a. een interessant artikel te vinden dat in 2005 in het tijdschrift van de NVBT (Ned.Verenig.ter bevordering van de Biologische Tandheelkunde) verscheen.

Waterzuivering doe je bij voorkeur met een omgekeerd osmose apparaat. Je kan zo'n apparaat verkrijgen bij Twillmed, de importeur van BICOM 2000: http://www.morgenisnu.nl/category.php?id=NjcyNzg

Voor wie meer wil weten over watervitalisatie kan eens een kijkje nemen op de site van Bart Lescouhier in België: http://water.waverecycler.com/#category0 Hij beschrijft wat watervitalisatie is en heeft een mooi overzicht gegeven van de verschillende producten die er op de markt zijn voor watervitalisatie.

 


 

Top

Het bovenstaande is een hopelijk boeiend verhaal over de mentale of spirituele geneeskracht van water. Als je zin hebt gekregen in meer interessante 'nieuwe' feiten over water, klik dan hier door naar een andere pagina op deze site over de meer stoffelijke geneeskracht van water.

 


 

Wat zijn Flowforms 
Water van goede kwaliteit is een eerste levensbehoefte. Water heeft zogezegd een zekere vitaliteit. Het zelfreinigende vermogen van water is optimaal als het water stroomt en zuurstofrijk is. Een meanderende rivier is daarom vaak ecologisch rijker en stabieler dan een rechtuit gegraven kanaal. Het ritmisch meanderen van een rivier en de draaikolken in de stroming, zijn uitingen van een oerbeweging die in allerlei organismen en structuren over de hele wereld is terug te vinden.

Spelend met de gedachte dat kwalitatief goed water op een andere manier stroomt dan slecht water, ontwikkelde de Duitse waterbouwkundige Theodor Schwenk een methode om de waterkwaliteit van een bepaald watermonster te meten, de 'Drop-picture Method'. Hij fotografeerde van bovenaf de stroompatronen die een straaltje water maakte in een ronde bak. De manier waarop het water kolkt en draait bleek iets te vertellen over de kwaliteit van dat water.

Schwenk's werk is een belangrijke inspiratiebron geweest voor John Wilkes. Deze Britse kunstenaar ontwikkelde kleivormen, waar het water heel natuurlijk meanderend en kolkend doorheen loopt, dit worden Flowforms genoemd. Wie meer wil weten over Flowforms kan kijken op www.flowforms.nl waar bovenstaande tekst over Flowforms te vinden is.

 


 

Hans Reijnen, 21-03-2009, de dag nadat ik Dr. Emoto voor het eerst in levende lijve zag op het 2e ABB Congres: Samen Genezen, waar ook Pim van Lommel, Profesoor Popp en Ervin Laszlo vertegenwoordigd waren.

Top                                                            Home