Twee Nieuwe Politieke Partijen

 

Oude politiek? Tijd voor iets nieuws! Twee Nieuwe Politieke Partijen:

die geheel passen binnen de filosofie van Mens Sana

1. SOPN, Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland

2. Partij voor Mens en Spirit

 


 

1. SOPN, Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland

 

De oude politiek heeft de problemen waar onze samenleving mee kampt niet opgelost. Ze hebben ze alleen maar erger gemaakt.

Op 12 september doet de SOPN, Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland, als nieuwe partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen onder lijstnummer 19, en is verkiesbaar in 19 van de 20 Nederlandse kieskringen (alleen in Caribisch Nederland kan helaas niet op de SOPN gestemd worden). Als enige partij durft de SOPN de kernoorzaak van onze problemen te benoemen: de overheersing door de banken en de multinationals. Daardoor hebben we al heel erg lang een schijndemocratie.

 

 

De SOPN wil de banken en de multinationals hun macht ontnemen en deze teruggeven aan het volk, waarna er een echte volksvertegenwoordiging in Den Haag plaats zal nemen. Zodra Nederland een echte democratie is geworden, kunnen we in geïnformeerde samenspraak al onze problemen gaan oplossen. Die oplossingen zijn namelijk allang beschikbaar. Deze oplossingen zijn echter niet in het belang van de banken en de multinationals, en worden dan ook doelbewust tegengehouden door de overheid in opdracht van de oude politiek.

De SOPN is geen gewone politieke partij. Politiek betekent namelijk al heel erg lang vriendjespolitiek, achterkamertjespolitiek en vooral struisvogelpolitiek. Daar moet de SOPN niets van hebben! De SOPN is een Volksbeweging voor Vrijheid, Vitaliteit en Verbondenheid.

De SOPN doet ook mee aan de komende kamerverkiezingen in september met maar liefst 76 leden op de kieslijst.

 

 

 Voor inzage van het partijprogramma: klik hier.

Geplaatst 07-08-2012

 


Nieuwe Politieke Partij in Nederland:

2. Partij voor Mens en Spirit

 

Januari 2008 opgericht door o.a Lea Manders (Gemeenteraadslid Arnhem)

Voorzitter en fractieleider

'Als astrologe hou ik mij bezig met de binnenwereld van de mens. Sinds 10 jaar ben ik gemeenteraadslid in Arnhem en hou ik mij ook bezig met beleid en dus met de leefomstandigheden van mijn stadsgenoten. Een mooie combinatie, die nu nog meer mag gaan bloeien omdat eindelijk spiritualiteit en politiek zich hier mogen gaan verbinden. Een pionierswerk, maar heel boeiend! Tijdens de laatste verkiezingen in november 2006 zat ik in India en ik wist het zeker: 'het moet nu gaan gebeuren, die spirituele partij'.
 

Partij voor Mens en Spirit stelt zich ten doel:


1. Een vernieuwende bijdrage te leveren aan deze samenleving en een nieuwe dimensie in de politiek te introduceren: politiek gebaseerd op modern-spirituele grondslagen: politiek vanuit het hart. Partij voor Mens en Spirit wil denken, voelen en handelen vanuit verbinding met elkaar en met ‘Het Hogere’.
2. Maatschappelijke vraagstukken op een geheel andere manier te benaderen: niet vanuit scheiden en polariseren, maar vanuit de wens te verbinden. Daarbij ziet partij voor Mens en Spirit het als een belangrijke taak persoonlijke en maatschappelijke bewustwording te stimuleren.
3. Welzijn boven winst te plaatsen. Kwalitatieve groei belangrijker te vinden dan kwantitatieve groei. Kosmos, natuur en mens te zien als een levende eenheid die met de grootste zorg gekoesterd dient te worden. Duurzaam leven en produceren zijn hierbij een fundamenteel uitgangspunt.
4. Een andere verhouding tussen burger en overheid te entameren, waarbij de burger als gelijkwaardige partner gezien wordt. De burger is, waar mogelijk, zelfsturend. Besluitvorming vindt in samenwerking met de burger plaats. De overheid wordt vooral een gemeenschapsdienst.
5. Vernieuwende vormen van wonen, leven en werken de ruimte te geven. f. De kracht, authenticiteit en inspiratie van elk individu en elke levensfase te zien als kansen en inspiratiebronnen en deze als een belangrijke leidraad te zien bij politieke keuzes en in beleid.

 

 

De uitgangspunten van: SPIRITUAL POLITICS – changing the World from inside out


1. Respecteren van de verbondenheid van alle leven
2. Denken in systemen als geheel
3. Zoeken naar gemeenschappelijkheid en naar het goede voor het geheel
4. Niet aanvallende maar win/win oplossingen voor problemen creëren
5. Civiele dialoog – het werkelijk leren luisteren naar andere gezichtspunten
6. Het transformeren van oude definities van links en rechts
7. Een hogere synthese creëren uit tegenstrijdige posities
8. Rechten en verantwoordelijkheden met elkaar matchen
9. Het beste van hiërarchie en democratie synthetiseren in nieuwe vormen van leiderschap
10. Onderzoeken van de psychologische wortels van problemen
11. Vijandsbeelden doen oplossen
12. Promoten van initiatieven die leiden tot zelf-vertrouwen en zelf-respect
13. Intuïtie en afstemming aanwenden in besluitvormingsprocessen
14. Verdiepen in de aspecten van wereldgebeurtenissen vanuit het perspectief van bewustzijn
15. Bestuderen van collectieve lessen die van crisis geleerd worden

Uit ‘Spiritual politics’ van Corinne McLaughlin and Gordon Davidson www.visionarylead.org

Wie meer wil weten over deze nieuwe politieke partij, link door naar: http://www.mensenspirit.nl/nl-nl/home.o3x

Geplaatst 15-09-2009 HR