Vind je Eigen Weg Helpdesk

Door de grote successen die ik boek met mijn integraal onderzoeks- en behandelmodel 'de BNS-Therapie' is de druk op mijn spreekuur en op mijn telefonisch spreekuur zodanig toegenomen met hulpvragen uit het gehele land dat we ons genoodzaakt zagen om deze helpdesk op te zetten.

Nieuwe patiënten kunnen pas over een half jaar terecht, sommigen willen (of kunnen) daar wel op wachten, anderen willen of kunnen dat niet. Voor de laatstgenoemden heb ik deze helpdesk bedacht en aangemaakt. Hopelijk kunnen steeds meer mensen met behulp van de informatie op deze pagina zichzelf een weg zoeken waarop ze verder komen om de problemen met hun gezondheid steeds verder op te lossen.

Steeds meer patiënten kampen met allergische klachten, falende afweer, chronische vermoeidheid en chronisch degeneratieve ziekten, waaronder vele auto-immuunandoeningen, die met behulp van de CAM-geneeskunde heel goed te behandelen zijn. Deze patienten herkennen zichzelf in de beschrijvingen van de ziektebeelden zoals die beschreven staan op menssana.nu. en gaan inzien dat je van veel meer klachten te genezen bent dan je nu voor mogelijk houdt.

 


 

Hier volgt eerst uitleg over de ontstaanswijze van vele westerse beschavingsziekten.

Bij het ontstaan is heel vaak hetzelfde grondpatroon terug te vinden dat ik in onderstaand schema bijeengebracht heb: het pathogenetische ei, dat centraal staat in de BNS-Therapie. Daarna volgen de antwoorden op de 9 meest gestelde vragen. Deze pagina bevat in gecontreerde vorm erg veel op de praktijk gerichte informatie. Het zijn slechts virtuele adviezen, het kan een medische behandeling nooit vervangen. Het is hoe dan ook het best dat u zich in alle gevallen laat behandelen door een arts of goed opgeleid therapeut (die is aangesloten bij een gerenommeerde beroepsvereniging, want die stellen kwaliteitseisen aan hun leden).


Het zijn bijna altijd Hoog Sensitieve Persoonlijkheden (HSP’s) die ten prooi vallen aan een Post Vaccinaal Syndroom (PVS). HSP’er ben je omdat je daarmee geboren wordt evenals of je HPU hebt of niet. Dit wil niet zeggen dat een niet-HSP niet in dezelfde molen van negatieve ontwikkelingen terecht kan komen. Een PVS heeft nagenoeg altijd tot gevolg dat er zich een of meerdere allergieën gaan ontwikkelen. En omdat het immuunapparaat zijn kruit verschiet op zinloze doelen gaat dat heel vaak ten koste van de immunologische afweer tegen virussen, bacteriën en schimmels (falende afweer), de zogenaamde immuuncompromitatie. Hoe meer allergieën een patiënt heeft des te groter is vaak ook het aantal belastingen in de infectieuze sfeer. De aanwezigheid van allergieën kosten een patiënt (veel) energie, maar het hebben van recidiverende infectieziekten evenzo. Dus al deze patiënten hebben, bijna zonder uitzondering te maken met een chronisch vermoeidheids Syndroom (CVS), regelmatig samengaand met chronische pijnklachten. Als volgende stap in deze ontwikkeling van negatieve gebeurtenissen gaan een aantal patiënten auto-antistoffen produceren. Zij krijgen te maken met een auto-immuunziekte, soms zelfs met verschillende auto-immuunziekten tegelijk. Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI), een nieuwe ziekte in de humane geneeskunde, die ik juni 2007 ontdekte, blijkt in mijn praktijk zelfs de meest voorkomende auto-immuunaandoening te zijn. Op de voet gevolgd door vitamine B12 tekort (M.Addison-Biermer) en op enige afstand gevolgd door hypothyreoidie. Andere auto-immuunziekten zoals M.Crohn, colitis ulcerosa, MS, en vele anderen zijn veel zeldzamer.
Zoals deze negatieve ontwikkelingen aan de ene kant in gang gezet worden door een steeds groter wordend aantal vaccinaties zo vormt het bestaan van hypoglycemie (en/of andere voedingsfouten of tekorten) een grote motor aan de andere kant. Het bestaan van een hypoglycemie induceert in eerste instantie de aanwezigheid van één of enkele of vele schimmels. Als je de hypoglycemie consequent aanpakt zie je in de regel alle schimmels vanzelf verdwijnen. Sinds 2009 is er nog een veel voorkomende 'nieuwe' aandoening in het BNS schema bijgekomen: 30-40% van alle westerse patiënten blijkt leverstenen te hebben. Dit is een aandoening die regulier nooit gesteld wordt. Voor meer informatie over dit onderwerp: klik hier.

 


 


Andy Goldsworthy

Hier volgen de beknopte antwoorden op de 11 meest gestelde vragen.

 1. Het is zo ver rijden naar Deurne, is er een CAM-arts bij mij in de buurt die mij kan behandelen? Op de site van Tinus Smits collega arts voor homeopathie www.tinussmits.nl vind u alle artsen (75 door het hele land) die patiënten behandelen met een Post Vaccinaal Syndroom(PVS) onder de desbetreffende link op deze site. Het PVS ligt heel vaak aan de basis van het ontstaan van veel klachten en ziekten in het BNS schema. Op de site van de VHAN (Vereniging van artsen voor Homeopathie in Ned.) www.VHAN.nl vind u alle geregistreerde artsen per regio en op www.ABB-artsen.nl (Artsen Vereniging voor Biofysische Geneeskunde en BioInformatie Therapie) vind u alle artsen die ook werken met Bioresonantie. Er zijn helaas nog maar enkele artsen of therapeuten voldoende opgeleid om te werken met het BNS model (deze staan op onze site onder links). Ik ben dit jaar pas gestart met het onderwijs aan collega artsen en therapeuten.
 2. Wat kan ik verder alvast zelf doen om de klachten zoveel mogelijk tegen te gaan of te genezen? Naast het PVS is het de suikerstofwisselingsstoornis Hypoglycemie die bij veel patienten mede verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klachten en ziekten. Iedereen mag zich gaan houden aan de voedingsvoorschriften die gegeven worden bij hypoglycemie. Vroeger gaf ik deze voorschriften alleen aan patienten met een gediagnosticeerde hypoglycemie. Nu geef ik deze voorschriften bij voorkeur aan alle patienten die ik behandel. Bestudeer hiervoor de drie brochures over Voeding die op deze site staan (Wat verstaan wij vanuit de natuurgeneeskunde onder echt gezond eten? 1: de Theorie, 2. de Praktijk, 3. Hypoglycemie) en ga er zo enthousiast en consequent mogelijk mee aan de gang. De drie brochures vormen tesamen een minicursuspakket. Als je de smaak eenmaal te pakken hebt en je wil verder bestel dan evt. de Gluc O mens-reader bij Mens Sana, dit is een maxicursuspakket.
 3. Kan ik op eigen houtje een leverzuivering gaan doen als ik het vermoeden heb dat ik leverstenen heb? Ja iedereen mag op eigen houtje een leverzuiveringskuur volgens Andreas Moritz doen zoals die uitgebreid beschreven staat op deze site. Als je beseft dat 30-40% van alle westerlingen leverstenen heeft dan is de kans op succes groot genoeg om het altijd eens een keer te proberen. Ook al heb je geen stenen, het is altijd goed om de lever eens een keer 'van binnen naar buiten te keren'. Verdiep je altijd eerst diepgaand in dit onderwerp voordat je tot een zuivering overgaat. Lees de brochure over de leverzuivering, het artikel over dit onderwerp in de Mens Sana Berichten 31-09 en het artikel over dit onderwerp in de Mens Sana Berichten 32-09. Nog beter is het als u eerst het boek: de wonderbaarlijke lever- en galblaaszuivering van Andreas Moritz leest ( te verkrijgen in Nederlandse vertaling bij www.bol.com). De zuiveringskuur vlgs Moritz is erg effectief maar zeker niet makkelijk uitvoerbaar, een aantal patiënten had er grote moeite mee, sommigen weigerden zelfs om de kuur uit te voeren. Toen heb ik een alternatieve leverreinigingskuur bedacht en ontwikkeld die veel makkelijker is en veel sneller tot goede resulataten leidt. De benodigde bioresonantie korrels kunt u in ons centrum bestellen.
 4. Heeft het zin om na te gaan of ik een zogenaamde Hoog Sensitieve Persoon(HSP) ben? Ja dat heeft zeker zin want tweederde van alle patiënten die ik behandel blijken HSP te zijn. Velen weten dat al van zichzelf maar wanneer dat nog niet zo is is het heel behulpzaam en nuttig om je te verdiepen in het begrip HSP. Want als jij het ook bent leer je er veel van als je ziet hoe HSP's 'in elkaar zitten', dat je het accepteert van jezelf en dat je leert hoe je er het beste mee kan omgaan. Uiteindelijk is het ook altijd een prachtig instrument waarmee je kan werken. Informeer jezelf over dit onderwerp op internet (www.LIHSK.nl of www.hooggevoelig.nl) of lees er een boek over b.v. van de grondlegster van het begrip Elaine N. Aron.
 5. Kan ik alvast gebruik maken van vitamine B12 als voedingssupplement? Nogal wat patiënten die ik behandel hebben een vitamine B12 tekort. Als je het vermoeden hebt dat dit bij jou ook het geval is laat dan eerst vitamine B12 en Foliumzuur in het bloed bepalen en noteer die in je eigen dossier. Is het B12 gehalte beneden de 300pmol/L dan is er niets op tegen (tenzij iemand allergisch is voor cobalt) om alvast een proefbehandeling te doen met Brain B12 zuigtabletten van NOW Foods (100stuks) 1-3 x daags 1 tablet opzuigen in de mond, in combinatie met Dibencozide B12 1000 mcg plus zuigtabletten van Bonusan, 2x daags 1 zuigtablet. Dit is een volkomen risicoloze ebehandeling: Vit.B12 en Foliumzuur zijn wateroplosbaar en alles wat je niet gebruikt plas je weer uit. De aanvulling moet in principe doorgaan totdat de oorzaak van het tekort is opgeheven. Negen van de tien keer betreft het een auto-immuunstoornis die door een homeopaat of bioresonantie arts is te genezen. Vraag aan uw homeopaat of hij ervaring heeft in de behandeling met de Lanthaniden, een groep van geneesmiddelen die bij uitstek geschikt is om auto-immuunaandoeningen te genezen. Hiervoor kunt u in ieder geval terecht in het Homeopathisch Artsencentrum te Utrecht waar ook Jan Scholten, de 'ontdekker' van de Lanthaniden, werkzaam is.  Als het Foliumzuurgehalte te hoog is kan dat de diagnose van vit.B12 tekort maskeren. Als de diagnose B12 tekort is gesteld krijgen veel patiënten hydroxocobalamine injecties van hun behandelend arts. Veel patiënten zullen hiermee suboptimaal gesubstitueerd zijn, zo is mijn ervaring. Het is beter om methylcobalamine en adenosylcobalamine te gebruiken, maar die is in Nederland (nog)in ampulvorm nog niet verkrijgbaar. Dit kan alleen op voorschrift van een arts verkregen worden. Het kan nooit kwaad om evt. naast (of in plaats van) de hydroxocobalamine injecties gebruik te maken van methylcobalamine en adenosylcobalamine zuigtabletten (met foliumzuur erin!). Klik voor meer informatie over recepten van zuigtabletten hier door. Naschrift 15-04-2012: hier vind je ook informatie over een nieuw soort B12 patiënt die ik het afgelopen half jaar in grote aantallen gezien heb, en die een veel grotere dagdosering B12 en Foliumzuur noddig heeft. Zie hiervoor ook een nieuw geschreven artikel.
 6. Wat kan ik zelf doen als ik het vermoeden heb op een Exocriene Pancreas Insufficientie (EPI)? In mijn praktijk hebben meer patienten een EPI dan een vitamine B12 tekort. Tweederde van de B12 patienten hebben een EPI en tweederde van mijn EPI patienten hebben een B12 tekort. Je kunt al enorme verbeteringen doormaken als je alvast (tijdelijk) gebruik maakt van substitutie van pancreasenzymen. Ik schrijf altijd Panzytrat capsules (100stuks) 3x daags 1-2 caps, voor in te nemen bij elke maaltijd, 1 bij het ontbijt, 1 bij de lunch en 2 bij het diner. Dit is een regulier geneesmiddel gemaakt van alvleesklieren van varkens dat door driekwart van mijn patienten goed verdragen wordt. 25% reageert hierop met misselijkheid en of andere darmklachten waardoor de behandeling gestaakt moet worden. Als je een Panzytrat proefbehandeling wil proberen kun je telefonisch een verzoek doen tot het uitschrijven van een recept bij onze praktijkassistente Jacqueline (tel 0493-319000 tussen 09.00 en 12.30 uur). Een milder, maar dan ook zwakker werkend plantaardig alternatief, is Enzym Complex tabletten (120 stuks) 3 x daags 1-2 tabletten bij de maaltijd van Orthica. Dit is een voedingssupplement dat vrij verkrijgbaar is.
 7. Wanneer heeft het zin om gebruik te maken van magnesium als aanvulling op de voeding? In mijn praktijk heeft 40% van de patienten een magnesium tekort. Lees het artikel dat ik schreef op deze site over magnesium tekort en/of de Mens Sana Berichten 28-08 die 1 oktober 2008 over dit onderwerp verscheen. Als je denkt dat je een magnesium tekort hebt dan is het volkomen risicoloos om magnesium als voedingssupplement in te zetten. Gebruik dan wel een organische magnesium verbinding, momenteel gebruik ik Mg Zyme 100mg tabletten(200 stuks) 2 xdaags 2 tabletten, liefst niet tijdens de maaltijd van Nutramin/Biotics het meest. Als er nog sprake is van teveel darmklachten kun je het best kiezen voor de transdermale toepassing van magnesium in de vorm van een voetenbad met Dermavi Crystal Flakes (2-5 kg) 150 gram (= 10 eetlepels) per 5 liter warm water, dagelijks 20 minuten ( bestellen bij http://www.biovion.nl/index_bestanden/Page389.htm).
 8. Wat kan ik het beste doen als ik bekend ben met hypothyreoidie (te langzaam werkende schildklier) of als ik zelf denk dat dit misschien zo is? Als de waarden van T3 en T4 (schildklierhormonen) zich in het onderste kwart bevinden van het normale kun je wel degelijk reeds een hypothyreoïdie hebben. Hier wordt door natuurartsen met ervaring met de schildklier anders gedacht dan de meeste internisten. Bij twijfel over de diagnose kan een Basale Temperatuur Curve (BTC), opgemeten gedurende 10 dagen, een extra indicatie zijn. Een rectale temperatuur gemiddeld tussen 36,0 en 36,5 graden Celsius wijst in de richting van hypothyreoidie. Veel patiënten die Thyrax of Euthyrox (bevatten alleen T4) krijgen, zijn suboptimaal gesubstitueerd en gaan het vaak beter doen als ze tevens Thyreoidine poeder (bevat tevens T3) krijgen aangevuld. Ik bewaar de behandeling van een beginnende hypothyreoïdie meestal tot het laatst omdat dit zich vaak al vanzelf oplost als ik eerst de grote zaken oplos. Voor meer info zie de website. www.hypomaarniethappy.nl. Op http://www.abng.nl/01c1b198f90a28804/index.html vind je de adressen van natuurartsen van de ABNG met ervaring in schildklierziekten.
 9. Wat kan ik het beste doen als een chemische belasting of een belasting met zware metalen bij mij een (grote) rol speelt? Deze belasting verdwijnt meestal vanzelf als een patiënt op de hoofdlijnen van het BNS schema behandeld wordt. Als er toch een belasting blijft zitten ben je het best geholpen met één van de drie belangrijkste ontgiftende natuurproducten: alfaliponzuur (een krachtige antioxidant die ook makkelijk de bloed-hersen-barrière passeert), het blad van de koriander plant en chlorella. Een goede magnesium status is onontbeerlijk voor ontgiftingsprocessen. Ik hoef in de praktijk uiteindelijk maar zelden over te gaan tot het onder strenge condities (afplakken en afzuigen) laten verwijderen van alle amalgaam vullingen door een liefst biologische tandarts.
 10. Wanneer heeft het zin om gebruik te maken van Depyrrol basis vegicaps?  Naar schatting heeft zo'n 5-10% van mijn patienten last van HPU, een nog niet erkende maar wel degelijk bestaand stofwisselingsprobleem waarbij je teveel vitamine B6, zink en mangaan verliest. Uiterlijke kenmerken zijn: te ruime gewrichtsbanden (hyperlaxiteit), een vaal bleke huidskleur, witte plekjes op de nagels, een te lange tweede teen (langer dan de eerste). Meer info over dit probleem vind u op www.keac.nl. Hier is ook een zelfscorelijst te vinden waarmee u zelf de kans kunt bepalen op HPU. Ik laat zelf nooit urineonderzoek doen omdat ik de diagnose stel met behulp van bioresonantie. Bij een ernstig vermoeden kan het geen kwaad om een proefbehandeling te doen met de Depyrrol basis vegicapsules (90st) 1x daags 1 caps van Similia. Voor kinderen is er Depyrrol kind. Een enkele keer krijgt iemand beginverergeringsreacties op de capsules, dan kan het raadzaam zijn de dosis te verlagen naar slechts één caps om de andere dag. Als er sprake is van HPU dan dient (vooralsnog) levenslang Depyrrol gebruikt te worden omdat het (nog!?) niet te genezen is. Op 01-01-2009 verscheen de Mens Sana Berichten 29-09 die geheel gewijd is aan HPU.
 11. Aan alle aanstaande moeders wordt geadviseerd om extra Foliumzuur te gebruiken. Is dat Voldoende? Volgens de allernieuwste inzichten die in Mens Sana zijn ontstaan is het niet voldoende om alleen Foliumzuur te gebruiken. Het is het allerbeste als je naast Foliumzuur ook vitamine B12 gebruikt in de twee effectieve vormen (methylcobalamine en adenosylcobalamine). Je kunt het best gebruik maken van zuigtabletten van Now Foods: B-12 actief zuigtabletten, 1 x daags 1 zuigtablet. Deze bevatten namelijk alle drie de benodigde componenten: methylcobalamine 500mcg, adenosylcobalamine 500 mcg en 400 mcg foliumzuur.

 


 

Over alle bovenstaande onderwerpen vind je uitgebreide informatie op www.menssana.nu die vrij toegankelijk is en gedownload kan worden. Door op de aangekleurde links te drukken kom je er automatisch op terecht. Zo vind je jouw eigen weg naar genezing. Zijn er nog vragen dan kun je mijn assistente altijd nog telefonisch raadplegen op 0493-319000, telefonisch spreekuur op alle werkdagen van 13.30 - 14.00 uur (behalve donderdag). Een korte vraag is snel beantwoord en zal niet in rekening worden gebracht. Een telefonisch consult zal wel in rekening worden gebracht (17,00 - 33,00 Euro afhankelijk van de duur).

Het is het best als u bovenstaand 'programma' doorloopt onder leiding van een arts of therapeut maar als u er zelf doorheen loopt kunt u waarschijnlijk al een heel eind komen. Belangrijk advies: als u serieus gaat werken met bovenstaand 'programma' leg dan een dossier aan van de genomen stappen en de reacties hierop en eventuele resultaten zodat u dat altijd later kunt voorleggen aan een behandelend arts of therapeut. Begin altijd bovenaan in de vragenlijst met het zoeken naar oplossingen want de belangrijkste zaken staan als eerste beschreven.

Succes ermee.

Andy Goldsworthy

Hans Reijnen, voorheen huisarts en arts voor Homeopathie(VHAN) en Bioresonantie(ABB).

Nu :Gezondheidscoach voor Hermes Geneeskunde (AVIG) (01-01-2019)

Januari 2009, deze pagina werd op 15-04-2012 uitgebreid gereviseerd.

Update 07-12-2017: Hans Reijnen, arts voor Herems Geneeskunde (AVIG)

Top