Home

Mens Sana

Praktijk voor Integrale Geneeskunst (PIG), Deurne (NL)

 

 

Hans Reijnen beëindigt na 35 jaar zijn loopbaan, eerst als huisarts en later als CAM-arts, op 01-01-2019. Zijn spreekuur loopt nog tot 28-02-2019, per 1 maart 2019 gaat de praktijkdeur op slot. Hij wil de vele duizenden patienten die vertrouwen in hem stelden hartelijk danken. Dankzij hen kan hij terugkijken op een glansrijke carriere.

 

 

Op 21-02-2019 is er een uitgebreide nieuwe nieuwsbrief op de site geplaatst over de ontwikkelingen in de Nieuwe Tijd en over twee aandoeningen van het bewegingsapparaat, Het psoas syndroom en Subluxatie van het Wiggebeen, die beide veel vaker voorkomen en nu heel actueel zijn in de Transitie. voor de nieuwsbrief 53, Deel I: klik hier

                                              voor de nieuwsbrief 53, Deel II: klik hier

                                              voor het Psoas syndroom, klik hier

                                              voor Subluxatie van het Wiggebeen, klik hier

 

Mens sana in corpore sano: een gezonde geest in een gezond lichaam.
Dat is het motto in ons Centrum voor Integrale Geneeskunst. Het is afkomstig van Juvenalis, een Romeins dichter, die er in zijn tijd al de onlosmakelijke eenheid van lichaam en geest mee tot uitdrukking bracht. Wij kozen in 2001 een tekening van Leonardo da Vinci (Vitruvian man) als logo voor ons Centrum, omdat die een studie is van de heilige geometrie die in het menselijk lichaam en overal in de natuur is terug te vinden. Bij al onze activiteiten gaan we uit van de eenheid van Lichaam, Geest én Ziel.

Het Centrum is ontstaan vanuit en rond de praktijk van Hans Reijnen, Gezondheidscoach voor Hermes Geneeskunde(AVIG) en Spiritueel Coaching, die huisarts was van 1984-1996 en 25 jaar Klassieke Homeopathie bedreven heeft. Sinds 1996 heeft hij zich volledig toegelegd op de Homeopathie en op diverse andere natuurgeneeswijzen (Orthomoleculair en Bioresonantie).

Uiteindelijk heeft hij een Integrale Geneesmethode ontwikkeld die hij zelf in 2016 tot Hermes Geneeskunde doopte. Hermes Trismegistus was de grondlegger van de Holistische Geneeskunde. As above, so below; as left so right; as within, so without. Zijn werkwijze is dan ook niet meer unitair maar multidimensionaal geworden. Hans zet zich in, naast het feit dat hij de medische praktijk voert, voor wetenschapsontwikkeling en verbreiding van de CAM geneeskunde (Complementary and Alternative Medicine) in Nederland en hij is op zoek naar bruggen met de reguliere geneeskunde. Sinds 2006 heeft hij interessante nieuwe ontdekkingen gedaan op het gebied van vitamine B12 tekort (M.Addison-Biermer, zowel algemeen medisch als psycho-energetisch). Hierover verscheen in 2011 een ankertje bij Ankh Hermes: Vitamine B12 tekort, oorzaak van vele chronische klachten, dat ondertussen zijn 6e druk heeft gehad. Bijna alle patiënten met een vitamine B12 tekort zijn Hoog Sensitieve Personen (HSP). Door alle ontwikkelingen is Hans gespecialiseerd geraakt in het leven van HSP's.

 

 

En sinds 2015 is vitamine D3 tekort voor hem in een vergelijkbaar daglicht komen te staan. De psycho-energetica van vit.B12 en vit. D3 blijken prachtig volledig complementair aan elkaar te zijn. Hans geeft regelmatig lezingen (voor iedereen) en seminars (voor artsen en therapeuten) om zijn kennis en ervaringen met iedereen te delen.

 

Disclaimer: wij willen iedereen erop wijzen dat het grote meerendeel van de behandelingen die Hans Reijnen doet niet (regulier) wetenschappelijk bewezen zijn. Er heeft nog nooit dubbeldblind wetenschappelijk onderzoek plaats gevonden! Er is wel in ruime mate klinisch empirisch bewijs: Hij doet zijn behandelingen vooral omdat ze bij veel voorgaande patienten bleken te helpen en omdat patienten hem zelf nadrukkelijk vragen om zo'n behandeling ook bij hen toe te passen. Wie hierover meer wil lezen klik hier door naar de pagina Behandelingen, scroll daar naar beneden.

Wij willen er op deze plek dan ook op wijzen dat we het een bedroevend dwaalspoor vinden dat er in Nederland geen scheiding is tussen Staat en Wetenschap terwijl we er zo trots op zijn dat er wel een scheiding is tussen Kerk en Staat. Iedereen mag er wél zijn eigen geloof op na houden maar de gevestigde orde dwingt ons om alleen maar in reguliere wetenschap en in reguliere geneeskunde te geloven. Op deze manier wordt de natuurgeneeskunde enorm tegen gewerkt. Is dit niet je reinste vorm van discriminatie!? Voorbeeld: op homeopathische geneesmiddelen mag niet meer staan waar ze voor helpen!!! Hoe moet een leek dan nog weten wat te kopen? En nu (30-09-2017) zou Homeopathie zelfs verboden moeten worden !!!!!????? Waar gaat dit naartoe?

24-08-2018

Verplicht stellen van vaccinaties!? Alle ouders willen toch het beste voor hun kind
 
Iedereen kan weten dat vaccinaties, net als elk ander geneesmiddel, ook een schaduwkant hebben.
 
Kennelijk zijn er steeds meer ouders die ervaring hebben met die schaduwkant, ook zij willen alleen maar het beste voor hun kind. Zet kritische ouders niet in de beklaagdenbank. Maar doe eens serieus onderzoek naar de schaduwkant en laat kritische ouders eens uitgebreid aan het woord.
 
Laat iedereen vrij om zijn eigen keuzes te maken. Voor meer info: klik hier en scroll geheel naar beneden.
 

 

Onze site heeft enkele oogmerken: enerzijds vormt het een wegwijzer en een informatiepunt voor patiënten en cliënten die een beroep doen op ons en voor mensen die overwegen dat te gaan doen. Je vindt er heel veel informatie over wat er geboden wordt en wat behulpzaam is om meer thuis te geraken in de wereld van de natuurgeneeskunde en bewustzijnsontwikkeling. Anderzijds is de site aan het doorgroeien tot informatiecentrum c.q. database voor professionals in de gezondheidszorg en de spiritueel geörienteerde hulpverlening. Mens Sana zoekt voortdurend naar wegen tot volledige integratie van de gehele gezondheidszorg en het welzijnsaanbod.

Op onze website staan blijvend een aantal afbeeldingen van kunstwerken van Andy Goldsworthy, een beroemde Engelse kunstenaar die allerlei objecten gemaakt heeft van natuurlijk materiaal in de natuur. Verder wordt de site opgeluisterd met afbeeldingen van werken van locoregionale kunstenaars die op de één of andere manier een sterke verbinding hebben met de natuur, nu zijn dat Karin Toma en Marja Nijskens. Voor meer informatie over de kunstenaars, klik hier.

 

Foto: Collage van werken van Andy Goldsworthy

 

Top