Beroepsverenigingen

* Voor de site van de Beroeps Vereniging van Artsen voor Homeopathie in Nederland klik hier: www.vhan.nl.


* Voor de site van de ABB, Artsen voor Biofysische Geneeskunde en Bio-informatie Therapie (BIT) klik hier: www.abb-artsen.nl.


* Voor informatie over de Artsenvereniging voor Niet Toxische Tumor Therapie (ANTTT) klik hier: http://www.anttt.org/html/nttt.htm.