Tinus Smits

Groot pionier: Tinus Smits
Ging Heen op witte donderdag 2010

Wij moeten u helaas berichten dat mijn collega Tinus Smits, arts voor homeopathie, afgelopen donderdag is overleden aan de gevolgen van een kwaadaardige ziekte. Wij verliezen in hem een groot pionier in het vak van de klassieke homeopathie maar zeker ook een voorvechter van de integratie van diverse takken van genezen binnen de wereld van CAM. Het is extra wrang om hem te verliezen door een ziekte waarin hij gespecialiseerd was: hij heeft vele patiënten met kanker met behulp van Niet Toxische Tumor Therapie langer in leven weten te houden, met een hogere kwaliteit van leven en regelmatig wist hij zogenaamde wonderbaarlijke genezingen te bereiken. En uitgerekend aan deze ziekte is hij zelf bezweken.

De laatste jaren heeft Tinus zich vooral toegelegd op de behandeling van kinderen met autistische aandoeningen. En net als in de kankerbehandeling heeft hij in dit domein ook een flink aantal spectaculaire genezingen op zijn naam staan. Gelukkig is hij er nog net in geslaagd om zijn nieuwste boek (Engelstalig) af te schrijven over de CEASE therapie, zoals hij die noemt: Autism, Beyond Despair, Cease therapy, Homeopathy has the answers. Ik had het voorrecht om een Voorwoord te schrijven in dit boek. Het is te verkrijgen bij boekhandel Merlijn in Haarlem (www.merlijnboekhandel.nl). Hij heeft gelukkig voor zijn dood nog tientallen collega’s opgeleid in de autisme behandeling.

Ik ben Tinus erg veel dank verschuldigd. Ik heb tien jaar lang met hem mogen samenwerken in het Centrum voor Holistische Geneeskunst te Eindhoven, hij was een groot leraar voor mij en mijn grootste inspiratiebron. De aanpak zoals ik die nu doe volgens de BNS-Therapie is zeker voor tweederde gebaseerd op alles wat ik van Tinus geleerd heb. Juist van hem heb ik geleerd dat alle chronische ziekten multifactorieel bepaald zijn en hoe je minutieus alle causaties (oorzakelijke belastingen) kunt opsporen en aanpakken. Tinus bewandelde tegelijkertijd diverse paden, ook al is hij zelf altijd de nadruk blijven leggen op de klassieke homeopathie. Tinus heeft enkele maanden geleden de erepenning van de VHAN (Vereniging van Artsen voor Homeopathie in Nederland) mogen ontvangen. Wat mij betreft had hij die al veel eerder mogen ontvangen. Ik houd er rekening mee dat Tinus een typisch voorbeeld is van iemand die postuum pas de ware erkenning verkrijgt die hij eigenlijk al bij zijn leven verdiende.
 

Ik zag je nooit de laatste jaren.
Jij was in wetenschap verdiept,
het kunst-en vliegwerk dat je schiep,
en ik mijn eigen kunstje probeerde te klaren.
Toch was je bij me als ik riep,
en soms vanzelf. Niet te bedaren
was ons plezier wanneer we ware
vraagstukken verder hadden uitgediept.

Maar nu je dood bent mis ik je, altijd.
Misschien omdat de mooglijkheid
je ooit terug te zien ontbreekt.

Maar toch

De dood is slechts een deur
waardoor we in en uit gaan.
De dood is slechts de start van een nieuw begin.
Dus lach naar me
en neem mijn hand
en zwaai vaarwel.
Morgen zullen we elkaar weer ontmoeten of zelfs eerder.
We zullen bij elkaar zijn in de ware bron,
we zullen elkaar altijd blijven ontmoeten in
de miljoenen gangen van het leven.

Bovenste helft vrij bewerkt naar Egidius
Onderste helft van onbekende schrijver.

Hans 05-04-2010
 

Hans Reijnen, arts voor Homeopathie en Bioresonantie, 02-04-2010

Op 20-04-2010 plaatste ik een In Memoriam Tinus Smits in het Engels op onze site dat zal verschijnen in het Internationale vakblad voor Homeopathie: de Homeopathic Links.


Een zeer uitgebreide website die ik van harte kan aanbevelen is die van mijn naaste collega arts voor homeopathie, Tinus Smits te Eindhoven: de homeopathie en vaccinatie site (www.tinussmits.nl).

                                     

Tinus is sinds jaar en dag een voortrekker en een pionier in de wereld van de homeopathie. Hij heeft op een aantal gebieden duidelijk grenzen verlegd: Post Vaccinaal Syndroom - De homeopathische aanpak binnen de Niet Toxische Tumor Therapie - De behandeling van ADHD en Autisme (hij is begonnen met de verspreiding van zijn aanpak CEASE therapie over de gehele wereld: Complete Elimination of Autism Spectrum Expression). Verder heeft hij een nieuwe manier van werken bedacht en ontwikkeld die hij de naam Inspiring Homeopathy heeft meegegeven.

Tinus is een geliefd docent in verschillende landen over de hele wereld en hij is elk jaar een maand in Nepal om de homeopathie aldaar te onderwijzen. In oktober 2007 verscheen een nieuw boek van Tinus: Homeopathie, de kracht van subtiele geneeskunst bij Uitgeverij Altamira-Becht, ISBN 9 789069 637747, voor meer info druk hier. En er verschijnt binnenkort een nieuw boek over zijn CEASE therapie aanpak voor ADHD en Autisme.

Ik werkte (tot 01-02-2008) zelf tien jaar samen met hem in het Centrum voor Holistische Geneeskunst (www.chgeindhoven.nl) voor één dag in de week en ik heb ontzettend veel van hem geleerd.

Nieuwe Documentaire over Tinus Smits en Post Vaccinaal Syndroom op DVD

Vanaf 1 maart 2007 is de documentaire "Who is afraid of Tinus?" te koop via de website ppdocu.com Paula Rennings heeft hier 4 jaar lang volhardend en met passie aan gewerkt.

"Who is afraid of Tinus?" Deel 1 - Vaccinatieschade

25 jaar geleden stond hij als leraar Frans voor de klas. Nu is hij een succesvol arts voor homeopathie met een drukke praktijk. Tinus ie een gedreven man met maar één doel, het vinden van betere geneeswijzen voor zijn patienten. Toch moest hij verschijnen voor het regionaal medisch tuchtcollege. Hoe is dat zo gekomen?

Tinus voert strijd tegen de gevestigde mening dat vaccins geen chronische bijwerkingen kunnnen hebben. Een strijd die hem door de overheid niet in dank wordt afgenomen.

In deze documentaire legt Tinus uit hoe hij tot zijn bevindigen is gekomen en vertellen ouders van zieke kinderen over hun ervaring met vaccins en de behandeling door Tinus. Paula Rennings: "Als ouder en regisseur vind ik het belangrijk dit verhaal te vertellen omdat ik mijnkinderen zonder meer heb laten inenten. Ik zou nu alerter zijn en er beter over nadenken."

http://www.ppdocu.com is een website van P&P Regisseurs. Met deze website willen P&P Regisseurs hun in eigen beheer gemaakte documentaires verkopen. Voor meer informatie neem contact op met Paula Rennings, GSM 06-51858181, of e-mail paula@ppregisseurs.nl

De DVD is in ons Centrum verkrijgbaar voor 17,50 euro. De makers hebben de documentaire op eigen kosten gemaakt om ideële redenen. Door de band aan te schaffen komt u hen tegemoet in de gemaakte kosten. Bovendien is de film heel illustratief voor het bestaan van Post Vaccinaal Syndroom en de mogelijkheden van de homeopathie.

Deel 2 van de documentaire is uit (2009)

Deel 1 eindigt met de scène dat de homeopathisch arts Tinus Smits moet verschijnen voor het medisch tuchtcollege. Deel 2 Haakt hierop in. (U hoeft deel 1 niet gezien te hebben om deel 2 te volgen) Waarom mag Tinus Smits, volgens het medisch tuchtcollege, niet meer zeggen dat hij met homeopathie kinkhoest kan genezen? Waarom wordt de werking van homeopathie niet geaccepteerd? Waarom kan Tinus in Nepal wél een onderzoek starten naar de werking van zijn kankertherapie en in Nederland niet?

Hebben we als patiënt nog een vrije keuze als we ziek zijn? Of worden wij gedwongen te kiezen voor die behandeling waar ‘hard’ wetenschappelijk bewijs voor is? Dit zou ik een zeer kwalijke ontwikkeling vinden. Met deze documentaire wil ik er voor pleiten dat wij vrije keuze houden; dat we mogen kiezen voor therapieën en middelen die (nog) niet wetenschappelijk bewezen zijn, zonder dat onze behandelaars voor het medisch tuchtcollege worden gedaagd.

Naast Tinus Smits en zijn patiënten vertellen Rogier Hoenders en Maarten de Wit over hun bevindingen. Rogier Hoenders is psychiater en oprichter van het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis Groningen. Hij doet een promotieonderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van complementaire en alternatieve geneeswijzen voor psychiatrische stoornissen. Maarten de Wit is de Inspecteur voor de Gezondheidszorg die Tinus in 2006 voor het Medisch Tuchtcollege in Eindhoven heeft gedaagd.

- Paula Rennings        deel 2 is ook te bestellen via http://www.ppdocu.com 


 

Top