Collega's

Collega Homeopathisch artsen (U moet zich realiseren dat de meeste AVIG artsen niet met bioresonantie werken, An van Veen vormt hierop een uitzondering):

Holistisch Artsen Centrum Eindhoven
(Doorstart van het Centrum voor Holistische Geneeskunst)
Tel: 040-2516099, www.holistischartsencentrum.nl:
 

o Mw. Ellen van der Voort- van Vroonhoven,
arts voor homeopathie, lid AVIG
Carmelitessenstraat 4    5652 EW Eindhoven
Tel: 040-2122476

o Mw. An van Veen
Arts voor homeopathie en bioresonantie (lid AVIG)
             En UNIO Homeopathica Belgica, lid ANTTT
             En CEASE behandelaar en trainer
Carmelitessenstraat 4    5652 EW Eindhoven
Tel: 040-2516099

 


 

o Mw. Lies in ’t Hout-Kegge
Arts voor Homeopathie en Orthomoleculaire geneeskunde (lid AVIG)
P.Theeuwenlaan 9   5591 EJ   Heeze
Tel: 040-2263067


o Mw. José Valks-Smits
Arts voor Homeopathie (lid AVIG)
Suze Robertsonstraat 8   5803 GM  Venray
Tel: 0478-516638

 


 

Voor wetenschappelijke informatie over Klassieke Homeopathie

* Een site die zeer de moeite waard is is evenzo van een collega arts voor homeopathie te Breda, Lex Rutten: www.dokterrutten.nl. Hij heeft goede algemene informatie over homeopathie maar gaat dieper in op 'hoe wetenschappelijk is homeopathie nou?'

Zo verscheen er augustus 2005 een vernietigend artikel over homeopathie in "The Lancet". Lex Rutten en Erik Stolper schreven als reactie hierop hun artikel waarin ze aantonen dat het zogenaamde bewijs tegen homeopathie een gemanipuleerd bewijs juist voor homeopathie is. Het artikel is hier te vinden: http://www.stolper.nl/artikelen/VHAN%20Lancet.pdf

 


 Homeopathie en wetenschap

Homeopathie staat op nummer twee van de complementaire behandelvormen, achter acupunctuur, wat betreft de hoeveelheid gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Naast observationele klinische studies zijn er tot dusverre naar schatting 300 gerandomiseerde gecontroleerde klinische studies gedaan, waarvan er ongeveer 130 in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften zijn verschenen. De samenvattingen van veel studies zijn op MEDLINE te vinden. Een heel grote verzameling boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de homeopathie is beschikbaar in de Hom-inform database van de British Homeopathic Library.

Observationele klinische studies

Diverse observationele studies van goede kwaliteit tonen de effectiviteit van homeopathie aan. Een prospectief onderzoek ondersteund door een Duits ziekenfonds bestudeerde het effect van homeopathie en acupunctuur op de levenskwaliteit en ziekteverzuim. Meer dan 900 patiënten werden homeopathisch behandeld, de meeste van hen hadden chronische klachten. De behandeling had een middelmatig tot groot effect op de levenskwaliteit en er bleek een zeer significante daling van het ziekteverzuim aantoonbaar.

Wie meer wil zien van de zeer uitgebereide opsomming van zeer gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de werking van homeopathie klikt door naar www.centaurea.nl en klikt op de link: homeopathie en wetenschap.
 

 


 

* De derde site die ik van een collega arts voor homeopathie, Koos Beunk kan aanbevelen is www.jbeunk.nl. Hij werkt naast homeopathie ook veel met orthomoelculaire geneeskunde en hij weet erg veel van voeding. Eén van de redenen om zijn site te bezoeken is dat hij o.a. een link heeft: melk niet zo best voor elk! De tweede interessante pagina gaat over de cholesterol fabel.

 Top


 

 


Top

Qi en gezond functioneren - www.helderbeeld.nl 
(door Robbert Mahler – Qigongmeester en Edith Mahler-Hoogers - Personal Coach die samen staan voor: vitaliteit- coaching

De Chinese visie over gezond functioneren verschilt vaak op nogal wat punten met de Westerse opvattingen daarover. De samenwerking tussen geest en lichaam is niet te scheiden en ook het begrip Qi vervult een essentiële rol. Veel kwalen waarin je in het Westen mee moet gaan leren leven zijn volgens de Chinese behandelwijze oplosbaar. Qi is daarin een veelzijdig begrip. Er is zowel goede Qi (YuanQi) alswel slechte Qi (BinQi). Gedrag, voeding en houding/beweging zijn hierin onlosmakelijk met elkaar verbonden en overlappen elkaar. Met het optimaliseren van houding en beweging hou ik me bezig tijdens de Qigong training die ik geef. Ik volg daarin de Chinese meester Dr. Shen Hongxun die een totaal gezondheidssysteem heeft ontwikkeld op basis van aloude Chinese kennis.

Vooral langdurige verkeerde (zit)houding leidt tot veel problemen, ziektes en slecht functioneren. Daar is heel veel winst te behalen. In mijn lessen waarin Taiji houdingen en Qigong bewegingsoefeningen worden gegeven zie ik dan ook heel vaak enorme ontwikkelingen in gezond functioneren. Door de lichaamscorrecties wordt namelijk de dubbele vicieuze circel (zie diagram) doorbroken en zet het herstel zich in.
 
Toelichting bij het diagram (ontwikkeld door dr. Shen Hongxun)
De essentie van de dubbele vicieuze circelvisie komt erop neer dat door langdurig slechte lichaamshouding (eventueel ontstaan door emotionele stress - spanning) de tussenwervelruimtes verkleinen.  Daardoor neemt de veerkracht van de tussenwervelschijf af, worden de bloedvaten afgeklemd die door de wervelkolom lopen naar de hersenen en ontstaat er druk op de spinale zenuwen. Als gevolg daarvan ontstaat bijvoorbeeld lokale rugpijn door de continue druk en/of krijgen de hersenen te weinig zuurstof (hoofdpijn) en/of wordt de zenuwinformatievoorziening verstoord en ontregelt het bijbehorende orgaan, de bloedvaten aan de tegenoverliggende zijde trekken samen en verstoren zo de bloedvoorziening naar het daarmee verbonden orgaan. 5 dagen – 5 weken – 5 maanden - 5 jaar - 10 jaar - 15 jaar dezelfde verkeerde houding en ‘ineens’ komt er een moment voor de afrekening.

Door het beoefenen van Taiji en Qigong wordt deze dubbele vicieuze circel vanaf het eerste moment al doorbroken aan de kant van de ‘slechte’ lichaamshouding en begint het herstel. Goed nieuws daarbij is dat elke cel die we hebben de blauwdruk tot optimaal functioneren in zich draagt. Ons herstellend vermogen is enorm. We moeten vooral afleren in de weg te lopen. En daartoe krijg je gedurende de beoefening van Qigong persoonlijke aanwijzingen afgestemd op de specifieke aspecten van jouw lichaam. Qigong is niet uit een boek te leren, omdat jijzelf niet beseft waar bij jou de bron van ongemak start.

De meeste mensen zorgen beter voor hun auto dan voor hun eigen lichaam. Water en Oliepeil controleren, benzine tanken, grote beurt, apk, wassen, naar de garage als je een vreemd geluidje hoort, is allemaal heel normaal. Het wordt tijd dat je het onderhoud van je eigen lijf serieus neemt. En Taijiquan en Qigong bieden je daar –hoe oud je ook bent– goede mogelijkheden in.


 Robbert Mahler(1955) geeft geruime tijd les in Taijiwuxigong/Qigong en Taijiquan en verzorgt internationale workshops, management- en bedrijfstrainingen voor o.a Atos Origin, Rabobank Nederland, concernstaf gemeente Eindhoven, Ordina, de Lage Landen, TUe, e.v.a. Hij volgt lessen bij meester dr. Shen Hongxun

Edith Mahler- Hoogers heeft een praktijk voor psychosociale therapie en coaching

Zij biedt een combi-begeleidingstraject o.a. voor mensen met een burn-out of verminderde energie in combinatie met Taijischool Ling Gan en Mens Sana.

 

Voor meer informatie zie: http://www.helderbeeld.nl/html/framesetvitaliteit.htm 

 


Top