Chi Neng Qiqong- Saskia Vermeesch

 Inleiding: Ik ben dit voorjaar op les gegaan bij Chi Neng Qiqong docent Saskia Vermeesch in ons eigen Deurne: dit werd een complete openbaring voor mij. Jaren geleden was ik al eens twee jaar op les bij Tai Chi leraar Robbert Mahler. Ook dat was toen erg indrukwekkend maar het heeft mijn aandacht niet vast gehouden. Nu ervaar ik het als een enorme rijkdom om de lessen/trainingen te volgen bij Saskia die zo prachtig in balans is en er een metafysische filosofie op nahoudt die naadloos past in mijn eigen aanpak in de spreekkamer en zoals ik ook prive graag in het leven wil staan.

Onderstaand interview is gepubliceerd in het 1e exemplaar van het Qi-Magazine van het Chi Neng Instituut: https://chineng.nl/product/qi-magazine-nieuw/ (2017)

 

Qi, In balans met Chi Neng Qiqong

 

 


Tex Rijnders interviewt Saskia Vermeesch

 

“Zodra ik ga staan, ervaar ik onmiddellijk

de eenheid en de verbinding met mezelf

en dat het daar gewoon te doen is”

 

Saskia Vermeesch, Chi Neng Qiqong docent

Top 

 

Wat is jouw grote passie in het leven?
“Mijn grote passie…. Jongens, dat zijn er wel een aantal….ik denk dat mijn echte grote passie het leven van mijn waarheid is. Ik voel nu duidelijk, dat dát is waar ik mijn hele leven al mee bezig ben geweest, om te leven wat er in mij leeft. Om dat te durven uiten, uit te spreken. Alle dingen die ik gewoon al heel lang in mijn leven voelde maar die toch door heel veel oorzaken bedekt zijn geraakt; want ja, dan kan ik wel heel veel passies noemen zoals dansen, zingen of beelden maken, maar daaronder zit je ware zelf, dieper.
 
“Op het moment dat ik met Chi Neng Qiqong in aanraking kwam, voelde ik mij, ondanks dat ik voor de buitenwereld goed functioneerde, al jaren neerslachtig en had ik last van stemmingswisselingen. Aangezien ik geen medicijnen wilde innemen, zocht ik via tal van therapieën en methodes naar de door mij verlangde innerlijke rust. Na een eendaagse Chi Neng Qiqong training voelde ik iets gebeuren in mijn lichaam en geest wat voor mij op dat moment nog onverklaarbaar was. Geïnspireerd door dit gevoel begon ik met een gong van level 1 oefeningen (bij een gong doe je een bepaalde oefening of oefeningen honderd dagen achter elkaar, red.). Al op de helft van de gong verdwenen mijn depressieve gevoelens als sneeuw voor de zon. Achteraf begrijp ik dat ik door de oefeningen in contact kwam met mijzelf en er vele ‘poorten’ geopend werden om mijn waarheid, mijn ware zelf naar buiten te brengen”.
 
Wat is jouw waarheid dan?
“Dat ik gewoon mag leven wat in mij leeft, waar ik mee geboren ben en wat mijn aanleg is daarin. Voor mij is dat heel makkelijk kunnen verbinden met de natuur en daar mijn lessen uithalen. Daarin past de qiqong ook heel mooi, zoals meester Li altijd zegt in trainingen: “De natuur is altijd open voor jou, maar ben jij ook open voor de natuur?” Dat ben ik al een paar jaar aan het trainen, want dat zegt hij al weet ik hoeveel jaar en die zin is altijd heel erg binnengekomen bij mij. Daar is de kracht van qiqong ook op gebaseerd, om de natuur te observeren en daar helemaal één mee te worden.
 
Kun je daar iets meer over vertellen?
De oudste vorm van qiqong is ontstaan door de natuur en de dieren te observeren. Het hopping is een van de oudste vormen van qiqong, dan ga je net als de veren van een vogel schudden en eigenlijk is dat ontstressen, ontspannen. Ik denk dat de natuur zo’n perfecte weergave van de bron is, van de universele qi, dat ik denk dat dat voor de mens het makkelijkste te kopiëren is. We hebben het bij qiqong over de Dao en de universele qi, maar hoe moet je die kopiëren, hoe ziet die eruit, wat moet je doen? Ja, je kunt hem voelen als je helemaal stil bent en naar je hart gaat, dan kun je die Dao voelen, da’s makkelijk, maar hoe kopiëer je de Dao, wat voor soort bewegingen maakt die en hoe kun je jezelf vrijmaken om de Dao naar binnen te laten komen?
 
Top
 
 
 
 
Wat is Dao?
“Universele qi, het geheel, leegte, stilte, de levensenergie van het universum, van alle universa. De oer-qi waar ze het bij qiqong over hebben. Dao is de bron waar al het leven uit voortkomt en weer naar terug gaat.”
 
Voor iemand die nooit geoefend heeft is het best moeilijk om die Dao te voelen lijkt me?
“Helemaal vanuit het hart trainen, dat komt op hetzelfde neer. Echt contact maken met je hart, met je gevoel en van daaruit de beweging ingaan. Wat ik zelf merk, is dat hoe meer je oefent in dat aanwezig zijn in je hart, hoe makkelijker het voor anderen ook wordt om het te voelen. Dat is de kracht van het qiveld.”
 
Hoe ga je naar je hart?
“Door je aandacht helemaal te verbinden met je hart, met liefde. Uit je hoofd, naar je hart. Soms gebruik ik beelden voor mijn cursisten. Zeg ik, doe als een herfstblad dat langzaam naar beneden dwarrelt en laat zo ook je geest naar beneden dwarrelen en dan bedding vinden in je hart. Dan ben je verbonden met je gevoel. Er zijn heel veel wegen, maar je moet je eigen weg vinden denk ik.”
 
Waar heb je jouw eigen waarheid gevonden, zit die ook in je hart?
“Ik denk dat die overal zit, in al je cellen zeg maar. Zelf werk ik heel veel met de eerste cel, de allereerste cel na de conceptie van je ouders. Daar zit je levensvonk, je levenspotentie, alles zit daarin in die eerste cel. En die cel connect natuurlijk met al je cellen. Hij connect ook met je hart en je hart is de gemakkelijkste toegang terug tot die bron. Maar ik denk dat die bron, de waarheid, in alle cellen huist.”
 
Top
 
Hoe mediteer je daarop?
Dan breng ik mijn aandacht diep naar binnen om contact te maken met mijn allereerste cel. Dan denk ik aan de zaadcel en de eicel, die samen komen en poem, daar was je. Echt, dát voel je gewoon, dat is onmiskenbaar. Dat moment kun je heel gemakkelijk terughalen en in dat moment zit het wonder. Dat wat wij zo bewonderen in de natuur, een bloem, oh, een mooie orchidee en zo’n schelp, dat is toch een wonder hoe zo’n schelp gecreëerd is. Dan denk je, hoe is het mogelijk, maar ja, wij zijn hetzelfde wonder. Ik bedoel, er was die allereerste cel en nu zitten we hier met al die cellen, dat is toch niet normaal! En dat vind ik dan weer zo leuk van qiqong – omdat het wetenschappelijk onderbouwd is en daar houd ik van – dat er wordt aangegeven dat je in de eerste cel nog niet de yin – yang verdeling hebt. Dat die cel nog één is en verbonden met de Dao, daar is geen tweedeling. Je zou dus kunnen zeggen dat die allereerste cel nog in contact staat met de bron, met de oer-qi en nou ja, in die zin kom je bij de schepping uit.”
 
 
 
Dr. Pang Ming, de grondlegger van Chi Neng Qiqong
 
Mooi dat je dat zegt, want als je als klein kind ouder wordt, ga je steeds meer richting dualiteit, dat wordt zo gecultiveerd. In feite loop jij het pad weer terug naar de eenheid, zeg ik het goed?
“Ja helemaal. En ik denk dat dat die eeuwige zoektocht is – en dat noem ik dan waarheid – naar mijn bron in feite. Ik denk dat dat voor iedereen hetzelfde is, alleen manifesteert die waarheid zich voor ieder in een ander vorm. Maar als je teruggaat naar die allereerste cel, dan ben je onmiddellijk verbonden met alles. Dai is er een soort van oerziel denk ik, maar dat is mijn gevoel. Volgens mij is er een soort van oerziel waarmee we allemaal connecten. En daarin kunnen we echt verbinden denk ik. En dat is wel mijn missie.
 
Wat is dan je missie precies?
“Om samen die oerziel te leven vanuit een besef dat we echt verbonden zijn. Zo kom je weer helemaal bij Qi Neng, dat zegt dat we allemaal verbonden zijn met het qiveld. Na zoveel jaren lesgeven ervaar ik dat ook echt nu. Wij zijn allemaal verbonden met elkaar. We hebben allemaal een bijdrage aan dat qiveld, allemaal vanuit ons eigen talent, potentie en aanleg. Je kunt elkaar dragen en kunt elkaar helpen om bewust te zijn van die bron in jezelf. En daarmee, zonder dat het zweverig wordt, op aarde – want daar moeten we het toch doen – jezelf neer te zetten. Dat we uiteindelijk ons potentieel kunnen leven. Dat is mijn achterliggende missie denk ik. Als je het hebt over de waarheid, dan gaat het voor mij over contact maken met de bron door het leven van je unieke potentie, je ware zelf en het hebben van ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel.
 
Top
 
Is die bewustwording door Chi Neng ontstaan?
“Jazeker, via de training en het lesgeven ben ik meer en meer gaan ervaren dat we één geheel zijn, dat er echt een collectieve eenheid is. Chi Neng brengt mij naar huis, want ik ben creatief, dus mijn brein gaat er de hele tijd vandoor, dat ziet dingen, vindt dingen leuk. Ik ben als een kind zo van , leuk, oh, ook leuk, maar Chi Neng brengt me echt steeds thuis.
 
Zodra ik ga staan, ervaar ik onmiddellijk die eenheid en de verbinding met mezelf en dat het daar gewoon te doen is.
 
Net als Li ook zegt tijdens deze dagen, het thema is steeds terug te gaan naar je hart en vandaar de verbinding met jezelf en ook met buiten te maken.”
 
Denk je dat op deze mate van bewustzijn was gekomen zonder Chi Neng?
“Nee. Ik ben echt heel erg overtuigd dat Chi Neng me hier gebracht heeft. Niet zozeer de vorm, want er zijn veel wegen naar Rome, maar Chi Neng was voor mij het voertuig om naar binnen te gaan. Dat kan ook yoga of bewust wandelen of zwemmen zijn. Maar het bewustzijn, bij wát je ook doet, dát is belangrijk. Het mooie van Chi Neng vind ik dat je helemaal de verantwoording leert nemen voor jezelf en dat blijft een voortdurend en verdiepend proces.”
 
Kijk je anders naar de wereld als je verbonden bent met je hart?
“ja, heel erg, dan voel ik echt, -zoals Dr. Pang Ming ook zegt- dat alles een weerspiegeling van je ziel is. Wat jij nodig hebt, manifesteert zich. De buitenwereld laat zien hoe ver je bent van binnen. En dat ervaar ik ook echt, als ik uit de meditatie kom en mijn ogen open doe, dat alles ook letterlijk een weerspiegeling is. Dat hart dat ik op Kreta vond is een mooi voorbeeld, datgene wat je nodig hebt, manifesteert zich letterlijk in je wereld. Je kunt daar totaal vertrouwen, op hetgeen er gemanifesteerd of getoond wordt in het qiveld, of de Dao. Zo is elke dag een cadeautje.”
 
Wat liet dat hart je dan zien?
“Nou, dat ik nog meer naar binnen mocht gaan, mij dieper verbinden met mijn hart. Ik kan soms hard zijn voor mezelf. Voor anderen ben ik vaak aardig en lief, maar voor mezelf kan ik streng zijn. Ja er mocht meer liefde komen, zelfliefde en echte zachtheid. Zachter zijn voor mezelf, echt voelen wat goed voor mij is. Blijkbaar ben ik daar nu echt aan toe. Het hart herinnert mij er elke keer weer aan om te leven in overgave en mij te openen voor het wonder van het leven!”
 
Top
 
 
Saskia Vermeesch met haar teruggevonden Hart
 
 

 
Naschrift
 
Saskia Vermeesch ervoer in de zomer van 2015 een bijzondere gebeurtenis. Ze was al langer bezig met het thema overgave. In een boek dat ze kreeg, stond de zin ‘je kunt je gewoon overgeven’ en die zin deed iets met haar. Ze besloot het te doen. Dagelijks, direct na het wakker worden, strekte ze haar armen zijwaarts en zei “ik geef mij over”. Voor haar was het een totaal openen voor wat zich wilde manifesteren, zoals ze zelf zegt.
 
Die zomer was ze op Kreta en zocht, zoals ze al vaker gedaan had, op een speciaal strand naar hartvormige stenen. Maar dit jaar werd ze moe van het zoeken. Ze realiseerde zich dat ze haar hele leven al aan het zoeken was, zoeken naar de waarheid, zoeken naar zichzelf. Ze had er geen zin meer in. En dus stond ze op een avond bij zonsondergang op het strand, strekte haar armen en gaf zich over. Ze zei hardop”’ik geef mij over aan hetgeen zich nu wil manifesteren. Laat mij nu zien wat gevonden wil worden”. Ze voelde zich totaal open en had geen enkele verwachting meer. Ze herinnert zich dat er niks meer was, ze hoorde niks meer, zelfs de zee niet.
 
Ze deed vervolgens haar ogen open, keek voor zich en zag toen een puntje uit het met stenen bezaaide strand steken. “ik pakte het beet en ik wist gewoon dat dit de punt van een hart zou zijn. Ik trok eraan en had een perfect hart in mijn handen. Zó perfect, dat is echt bovennatuurlijk. Mijn overgave was helemaal blanco geweest, maar het bleek toch een hart te zijn dat door mij gevonden moest worden. En echt zó mooi”.
 
Top
 
Voor meer info voor lessen en workshops van Saskia Vermeesch: www.saskiavermeesch.nl of mailen naar: info@saskiavermeesch.nl. Tel: 0493-317945 (Deurne, NL)
 
Voor meer info voor lessen en workshops van Dimphy van Alphen (Boekel): 
http://www.yishi.nl/docent.html#1
 
Voor meer info en workshops elders in den lande zie: https://chineng.nl/onze-instructeurs/
Patrici van Walstijn is oprichter en eugenaar van het Chi Neng Instituut.
 

 
Meer info over Patricia van Walstijn: http://www.daadwerkelijk.nl/verhalen/patricia/
 
 
 
Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG), Geplaatst 04-07-2018
 
Top                                                          Home