Mini Handleiding naar Eenheid

Coronacrisis als kans

We maken collectief woelige tijden door waarbij bijna iedereen de kans krijgt in de spiegel te kijken. Velen zullen zichzelf tegenkomen in het verwerken van de, al of niet overschatte!?, dreiging van het virus en de consequenties van de, al of niet te strenge!?, aan ons opgelegde maatregelen. Ik denk dat het aantal mensen dat openlijk kritische vragen durft te stellen geleidelijk meer en meer zal toenemen.

Voor mij is in ieder geval heel duidelijk dat de strijd tussen het licht en het donker ongekende hoogten heeft bereikt. Dat doet mij regelmatig terugdenken aan een quote van Nietsche: “One must still have chaos within oneself to be able to give birth to a dancing star”.

 

 

Hoe groot de chaos en de onvrede nu ook is, het is wellicht een voorteken van het ontstaan van prachtige, creatieve oplossingen voor de multipele problemen waar de aarde en de hele mensheid nu mee geconfronteerd wordt. Daar zijn gelukkig ook al vele tekenen van.

 

 

Juist nu ik op algemeen medisch niveau nagenoeg geheel gemuilkorfd ben voelde ik een alsmaar groeiende behoefte om op deze pagina sinds lange tijd toch weer eens te komen met goed nieuws. Ik dacht: laat ik de in vijfendertig jaar verzamelde kennis, inzichten en ervaringen nu eens heel compact en praktisch toepasbaar proberen door te geven aan die mensen die van zichzelf weten dat ze somehow het spirituele pad aan het bewandelen zijn, of daar graag een begin mee willen maken.

Top

Dat heeft geresulteerd in wat ik noem: Mini Handleiding naar belichaming van de Eenheid, Beoefening van Presentie en Goddelijke Liefde - voor gevorderden -.

- Voor gevorderden -, heb ik geschreven, maar er zijn natuurlijk genoeg mensen bij wie oude blokkades juist nu volop aan het oplossen zijn. Hierdoor kan het zomaar zijn dat je er zelfs als beginner best vlug mee uit de voeten kunt. Probeer het eens uit, zou ik zeggen. Alleen al het aandachtig lezen van de folder levert al een positieve bijdrage aan jouw innerlijke rust en harmonie.

 

-----------------

Mens Sana mini handleiding naar de Eenheid


Beoefening van Presentie en Goddelijke Liefde


-    Voor gevorderden   -


Juist nu we collectief aan het eind van 2020 zo kansrijk zijn om grote stappen te zetten in de richting van Eenheidsbewustzijn wil ik komen met een holistisch integraal dagelijks oefenprogramma. Het is de resultante van 35 jaar medische praktijkvoering waarin ik op unieke wijze een synthese gemaakt heb van de lessen van een aantal belangrijke leraren en inspiratiebronnen die ik dan ook zoveel mogelijk zal vermelden gelardeerd met mijn eigen ontdekkingen.


I. Affirmatie Programma (Life Energy, John Diamond M.D.)


Spreek doorleefd hardop uit (waar de hoofdletter L. staat spreek je steeds je eigen naam uit):


o L. heeft Liefde, Geloof, Vertrouwen, Dankbaarheid en Moed 
o L. is nederig, verdraagzaam en bescheiden 
o L. is gelukkig
o L. voelt zich helemaal rijk
o L. is blij 
o L. steekt zijn/haar nek uit in liefde 
o L. heeft geloof en vertrouwen in de toekomst
o L. voelt zich veilig 
o De seksuele energie van L. is in balans 
o Diep van binnen is L. zuiver en goed
o L. is om van te houden 
o L. heeft het verleden helemaal los gelaten,
o L. is gul
o L. is ontspannen 
o L. kan in zijn/haar hart iedereen vergeven 
o L. is tevreden
o L. voelt zich innerlijk rustig 
o L. voelt zich heel hoopvol
o L. voelt zich licht en stralend
o L. springt van vreugde 
o L. voelt zich harmonieus
o L. voelt vrede van binnen
o L. ervaart volkomen heelheid 
o L. gaat midden voor het voetlicht staan 
o L. heeft Liefde, Geloof, Vertrouwen, Dankbaarheid en Moed.

Eindig met:
o De levensenergie van L. is hoog
o L. is helemaal vervuld van Liefde Einde

            

AUM Symbool          Threefold Flame Soul Essence

 

           

Dit affirmatieprogramma is bedacht en ontwikkeld door de Australische psychiater John Diamond, M.D. zoals beschreven in zijn boek Life Energy, Using the Meridians to unlock the hidden power of your emotions.

Top


II. Kath Meditatie (A.H.Almaas & Karen Johnson, Diamond Approach)


• Oefening in presentie in zittende positie, leg de focus op het buikcentrum (2e chakra, de Kath, Hara, onderste Dantien, drie vingers onder de navel en 2-5 vingers naar binnen).
• Mudra van Beheersing: het Taoïst Yin-Yang symbool, omsluit je linker hand met je rechter hand, de vingers van de ene hand als in een nestje in de andere, laat je mond ietwat los hangen en raak met de punt van je tong het dak van je verhemelte.

Mudra of Containment - The Belly Meditation


Begin de meditatie met je aandacht te brengen naar een buikademhaling. Voel je buik terwijl je ademt, registreer hem alsof je je buik van de binnenkant aanraakt. Je buik zet uit met elke inademing en krimpt weer in met elke uitademing. Je hoeft geen extra diepe ademteugen te nemen; ben je er slechts van bewust dat er ademhaling is in je buik.


Als je bewust geworden bent van je buikademhaling, concentreer je er nog eens extra op – hetgeen betekent dat je je bewustzijn extra focust, concentreer je aandacht – op het centrum in je buik. En als je je concentreert op het centrum in je buik, zul je daar niets bijzonders aantreffen. Deze oefening is eenvoudig een concentratie van je aandacht, van je bewustzijn, van je geest op die regio. Je zou bepaalde sensaties kunnen ervaren, je zou een zekere gelokaliseerde presentie kunnen waarnemen, er zou zich energie kunnen opbouwen; je zou bepaalde andere sensaties kunnen krijgen zoals kloppingen of hitte. Maar het gaat erom dat je een één-puntige focus houdt op dat gebied gedurende de hele meditatie zonder onderbreking.


Doe deze meditatie gedurende 20 minuten of desgewenst langer.


Dit is een oefening in present zijn, een manier om te leren present te zijn in al je ervaringen. Het kan zelfs ook in je slaap gebeuren. Het zou kunnen gebeuren dat je ligt te dromen en dat je bewust bent van je buik in de droom.


Deze meditatie is bedacht en ontworpen door A.H.Almaas en Karen Johnson, zoals beschreven in het boek The Power of Divine Eros, The illuminating Force of Love in Everyday Life en is onderdeel van de zgn. Diamantbenadering. Unity: Two as One: uniting the Animal and the Angel in ourselves. Wie door dze meditatie de smaak te pakken krijgt: schaffe het werkboek Divine Eros aan!

De geliefde is de ander én je Zelf!!!

Top


III. OLoïde Meditatie (Mens Sana©)


Zet jezelf in de Yan Yun Flow (Eternal Life Lotus) door de volgende houdingen aan te nemen met een Oloïde op maat in je handen met de vingers daaromheen in een door mij bedachte nieuwe mudra.

     

Ik heb hier een Oloïde van Essenhout (lengte 18 cm) in mijn handen,kies voor jezelf de goede lengte en de goede houtsoort. Zie: www.oloide.nl van Martin van der Meulen.


Nieuwe Mudra: Al mijn vingers raken de toppen van de andere hand
• aan de voorkant ontstaat een gelijkzijdige driehoek (heilige drie-eenheid) tussen de duimtoppen en de MCP gewrichten. De elkaar rakende wijsvingers vormen tezamen een halve cirkel (symbool van geheelde vrouwelijke goddelijkheid).
• Aan de achterkant ontstaat drie keer de helft van een vierkant (symbool van geheelde mannelijke goddelijkheid) tussen de vingertoppen van de middelvingers, de ringvingers en de pinken.

          

www.embassyofthefreemind.com       Hermetic Seal of Light


Start van de Meditatie


• Stand 1: Houd de Oloïde voor je borst in Namastè houding op een manier zodat je het beeld krijgt van de 1e foto. Mediteer enige tijd (Hartchakra).
• Stand 2: Breng je handen vanuit stand 1 zo hoog mogelijk naar de hemel zodat ze eindigen midden boven je hoofd. Mediteer enige tijd. (Verbinding Kruinchakra met Zielen Ster Chakra, Universele Hart, 8e chakra).
• Stand 3: Vervolgens laat je de armen naar beneden ‘vallen’ met de Oloïde in je handen zodat je armen voor je buik gestrekt zijn en naar de grond wijzen. Ga hierbij iets voorover staan zodat je armen recht naar beneden hangen. Mediteer enige tijd (Verbind het Wortelchakra met het Earth Star Chakra, chakra 0).
• Stand 4: Nu neem je de Oloïde weer terug in stand 1 en laat je je onderarmen scharnierend in de ellebogen naar beneden zakken tot ze recht vooruit naar de horizon wijzen. Mediteer enige tijd (Plexus solaris).
• Stand 5: Hef je armen vanuit stand 1 omhoog en laat je onderarmen over je hoofd naar achteren gaan tot ze horizontaal naar achteren wijzen met je bovenarmen verticaal naar boven. Mediteer enige tijd (Voorhoofdchakra, 3e oog).
• Stand 6: Laat je armen over je rechterelleboog als kantelpunt naar rechts wijzen totdat je handen naar rechts naar de horizon wijzen en je rechteronderarm in een hoek van 45 graden op je rechter darmbeen rust. Mediteer enige tijd (Hartchakra).
• Stand 7: Laat je armen over je linker elleboog als kantelpunt naar links wijzen totdat je handen naar links naar de horizon wijzen en je linkeronderarm in een hoek van 45 graden op je linker darmbeen rust (Hartchakra). Mediteer enige tijd.

    


Yan-Yun flow - de 7 Chakra’s met het Earth Star(0) en Soul Star(8) Chakra - De Flower of Eternal Life (Lotus)-


Ben je bij deze meditatie bewust van het feit dat je de Oloïde ook nog in gedachten op twee diagonale assen in twee tegengestelde richtingen (als de wieken van een molen) kunt houden. Het is namelijk niet eenvoudig om dat fysiek uit te voeren. Met deze meditatie plug je in op het Energieveld van de BCD Threefold Flame.

Deze meditatie is bedacht en ontwikkeld door ondergetekende (Mens Sana©)

Top


IV. Lakota Prayer

Teach me how to trust my heart, my mind, my intuition, my inner knowing, the senses of my body, the blessings of my spirit. 

Teach me to trust these things so that I may enter my Sacred Space* and love beyond my fear, and thus Walk in Balance* with the passing of each glorious Sun.
 
 
 
*According to the Native People, my Sacred Space is the space between exhalation and inhalation. To Walk in Balance is to have Heaven (spirituality) and Earth (physicality) in Harmony.
 
Jouw Heilige Ruimte binnengaan en Lopen in Balans; hoe doe je dat?
De paradoxale sprong uit de Tijd: Het vertragen en verdiepen van Je Ademhaling
Je kunt leren om je ademhalings-ritme langzaam maar zeker te vertragen door :
zowel de in- als de uitademing te verlengen
én het vergroten van de pauze tussen die twee.
 
 Hiermee raak je, net als een ervaren yogi, meer en meer verbonden met de ‘Grote Kosmische Tijd’ (de niet-plaatsgebonden tijd, heilige tijd). Zo kun je het verschil leren ervaren tussen de ‘wereldse tijd’ (lineaire tijd) en de heilige tijd die, net als de ruimte, ook drie dimensies heeft (spiraalvorm).
Peace on the earth-'walk in balance': innerlijke vrede, is een 'staat van zijn'. Het kan bereikt worden door dagelijkse training. Maak gebruik van Colloïdale Mineralen en Sporenelementen (72 stuks in één preparaat). 

 Top


V. Where are you and who am I? (Mens Sana©)

Redmer Hoekstra 1982


I lost you without knowing who you are
It was magnificent those two heartbeats
And then it became silent at the other side
I was left over with the drumming of my own heart
I hesitated seriously what to do next
The question was: To Be or not To Be
I felt so all alone and guilty
I felt so different from the rest
The world upside down, as a stranger on earth
I couldn’t find rest without knowing where you are
I kept on searching and searching without knowing what
I felt miserable and as if I was invisible
I was filling my life with pleasing everybody
I was starshining in responsibility and perfectionism
That was giving me the right to exist in the outer world
And I was even not realizing that I was busy with surviving
I was unaware of the huge hole in my fundament
Until that moment I finally heard about you

This was the beginning of a complete new process
I started to look deeply into the darkness of myself
I discovered that my self contained two different parts
I am light and shadow, I am Adam and Eve
This made me awaken from the illusion that I am I
I have always been separating myself from the whole
Now I know that I am not because I am thinking
I am not my body and what I am feeling
I am not what I hear, see and smell
What I really am is much greater than this
It’s my inner observer, what we call consciousness
Human Life is pure Light, Love, Wisdom and Power
Self-Love and Self-Worth, I am grateful to Mum and Dad
B12: Be One, Be Two, Be Trinity, Be who you really are
D3: Be Three, Be Free, Total Freedom in Connectedness
3C: Since the reunion in the heart of you and me I know
that the only proper Time is Now in my own Sacred Space
This is the Space between exhalation and inhalation
And now I realize that my own heartbeat always knocks double
You made me remember of my relation with my Essence
You are the representation of the God within
I am you, and you are me and we are all together


Ubuntu: I am because We Are

Redmer Hoekstra 2012

    

Tarotkaart 12 (Vit.B12) - Tarotkaart 4 (vit.D3) - Tarotkaart 14 (vit.C.)

Gedicht over de mentaal-emotionele dynamiek bij iemand die een verloren tweelinghelft heeft (alleengeboren tweeling) en de symboliek met betrekking tot vitamine B12.  (Mens Sana©)

 

Top

VI. Transparency Message


THE YOU IN THE MIRROR
Look into the eyes in the mirror, the observer is there too. Your twin is noticing you. …….That you fills effortlessly with clear substance, releasing true essence into space. That one is magical and limitless, and capable of things you haven’t yet dreamed. …….The you in the mirror is becoming transparent; the solidity dissolves. You can see through yourself, and soon the image is gone, totally clear. What’s left is an impression in the air, a hyper-clear place in space where you still are: more intensely you than ever. …………………….
You’re there though you seem invisible: this is your true energy, who you really are. It’s smooth and pure and hot and cool and joyful and calm and excited and wise and strong and committed and ready to respond to what comes. ……………….Here you are, expanded, translucent, Light pouring from your eyes and wafting out of your skin, forming a cloud of gentle, happy Light all around you. You and the you in the mirror are truly identical.


Passage uit het boek: Transparency, Seeing Through to Our Expanded Human Capacity, van Penney Peirce, Hoofdstuk 2, pagina 58.


Wisdom is knowing I am nothing
Love is knowing I am everything
And between the two my Life moves

Sri Nisargadatta Maharaj 

 

In Athene werd de rede ontdekt, in Jeruzalem het geloof
 
De oorsprong van de Gnosis ligt in Alexandrië.
 
Gilles Quispel (1916-2006)

                               

Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG) n.p.     

                                              Mens Sana    21-10-2020

met veel dank aan mijn grote leermeester Tinus Smits, M.D. 

      

Top                                                               Home

Druk hier voor een PDF versie van bovenstaand oefenprogramma, die kun je dan zelf afdrukken als folder.

Bij het dagelijks oefenprogramma past heel goed het beoefenen van Tai Chi, Chi Neng of Yoga. Ik heb in het verleden heel mooie lessen gevolgd bij Robbert Mahler (Tai Chi) in Eindhoven, nog mooiere lessen bij Saskia Vermeesch † (Chi Neng) in Deurne, zij is ons helaas ontvallen.

Recent volgde ik een aantal prachtige buitenlessen bij Sanne van der Hout (Dru Yoga) in Deurne.

Klik hier voor meer informatie over Sanne van der Hout en de Dru-Yoga lessen die zij geeft.