Nieuwe Aarde, Nieuwe Mens, Nieuwe Geneeskunde

 

Hans Reijnen beëindigt zijn loopbaan als arts bij nader inzien toch niet!!!

Vandaag heb ik besloten om terug te komen op mijn besluit van eind september toen ik aankondigde dat ik mijn loopbaan als arts zou gaan beëindigen. Zie onderstaand bericht. Ik laat dit bericht liever bewust wel op deze pagina staan omdat het voor mij belangrijk is dat u weet dat ik deze keuze in feite het liefst zou willen maken. Maar ik heb met nieuwe persoonlijke omstandigheden te maken die maken dat ik het beste wel arts kan blijven. Ik zal met enige tegenzin toch een verlenging van mijn BIG registratie als arts gaan aanvragen. Zodra ik meer nieuws heb hoort u van mij.

Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG)                   29-11-2017

22-12-2017: Uitleg over de nieuwe persoonlijke omstandigheden: klik hier.

 

----------------------------

 

 

Hans Reijnen beëinigt zijn loopbaan als arts

 

Ik verklaar hiermee dat ik vanuit mijn professie per 01-10-2017 alle banden verbreek met de Oude Wereld.
Als CAM-arts zeg ik mijn lidmaatschap op van de Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunst (AVIG) en ik vraag na 33,5 jaar praktiseren als algemeen arts geen verlenging meer aan van mijn Registratie in het BIG Register (Beroepen In de Gezondheidszorg).  
 
Ik verkoos er begin 2013 al voor om mezelf arts, niet praktiserend, te noemen omdat ik toen al door heimelijk nieuwe wetgeving mijn artsenambt niet meer in de volledige omvang kon uitoefenen. In het najaar van 2017 heb ik duidelijk een kantelpunt in mezelf ervaren, waarschijnlijk sterk gevoed door allerlei chaotische taferelen in de wereld en een grote kosmische frequentieverhoging die o.a. een activering van ons DNA tot gevolg had.
Ik voel nu een onbedwingbare behoefte om alle banden met het oude te verbreken en heel expliciet te kiezen voor de Nieuwe Aarde, de Nieuwe Mens en de Nieuwe Geneeskunde.
 
 
 
http://nieuwetijdsegeneeswijzen.nl/over-ntgw
Hier wordt sinds 1987 gewerkt zoals ik ook gedaan heb
 
 
Ondersteunende gesprekken voor liefhebbers
 
Ik zal vanaf nu nog wel actief blijven puur op persoonlijke titel als Gezondheids Coach en Spiritueel Begeleider voor mensen die heel goed weten wat ik doe en daar expliciet voor kiezen. Ik kijk met toenemend ongenoegen naar alle uitwassen van gekantelde organisaties in onze door aristocratische technocraten geleide Oude Wereld maar ik zie met een almaar groeiende tevredenheid dat er allerlei verheugende nieuwe initiatieven zijn van mensen die, net als ik, voelen dat het vanaf nu niet alleen anders kan maar dat het wat ons betreft hoog tijd is voor nieuw elan.
 
Je ziet dat gelukkig steeds meer mensen hun ongenoegen op een creatieve manier weten om te zetten in het vorm geven aan de Nieuwe Aarde.  Zo kreeg ik van iemand als dank een paar Pink Socks afkomstig van de Tribe of Pink Socks, een internationale organisatie van werkers in de gezondheidszorg, die het zat zijn en de bezieling weer terug willen brengen in de zorg. Druk hier voor meer info: http://pinksocks.life/ 
 
 
  
 
 
 
I Belong to the tribe
 
Iemand anders tipte mij een heel inspirerend filmpje op youtube van slechts 8 minuten van een Amerikaans sociologe Martha Beck (best selling Auteur & Life Coach) die op een creatieve manier laat zien hoe we als gevolg van de collectieve bewustzijnsontwikkeling kunnen doorgroeien tot een Dissolution in plaats van een (vreedzame) Revolution. Hier een link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Xz9IJMMWP4M 
 
Je mag wat mij betreft alle andere links op deze pagina overslaan als je maar op zijn minst dit filmpje bekeken hebt voor je deze pagina verlaat.
 
Hier een link naar het Martha Beck Institute: http://marthabeckinstitute.com/
 
 
 
 
Martha Beck en één van haar quotes
  
 
Last but not least wil ik hier het werk aanhalen van Luna en Ismaël waarover veel te lezen is op hun website: www.newearthcreation.nl.
 
 
  
 
Luna en Ismaël op neweartcreation.nl
 
 
 
Ik kan je met name de pagina over ‘de oude en de nieuwe mens’ van harte aanbevelen http://www.newearthcreation.nl/artikelen/de-oude-en-nieuwe-mens/ ,  hier vind je een prachtige opsomming van positieve affirmaties voor de nieuwe mens.
               
 
en als tweede ‘de val van het kapitalisme – ramp of zegen?’ http://www.newearthcreation.nl/artikelen/de-val-van-het-kapitalisme/ , een heel integere toelichting op de tekortkomingen van het huidige bestel.
maar de hele site vormt in mijn ogen een heel hoopvolle inspiratiebron. 
 
Top 
 
Presentaties op uitnodiging
 
Naast het op beperkte schaal houden van adviserende individuele gesprekken zal ik me op uitnodiging blijven inzetten voor het geven van presentaties voor groepen over alle algemeen medische en psycho-energetische aspecten van vitamine B12 en vitamine D3 tekort en de overgang naar de Nieuwe Tijd.
 
De polydimensionale Archetypische Psychologie die bij B12 en D3 hoort past volledig in de transformatie-processen waar we nu in deze overgangstijd midden in zitten. Hierover heb ik uitgebreid gerapporteerd in een artikel dat op 01-09-2017 op deze site geplaatst werd. (Klik hier om naar dit artikel te gaan) Vanuit de holistisch integrale natuur-geneeskunde is er een prachtig toekomstbeeld ontstaan over hoe de wereld er weldra uit zou kunnen gaan zien.
 
Deze kijk op de toekomst wordt bij mij sterk gevoed door de Archetypische Kosmologie, sinds 2010 een nieuwe tak van sport binnen de Astrologie (http://www.archai.org/). Ik vind het heel leuk om van deze visie te getuigen in de hoop dat ik velen hiervoor enthousiast kan maken. Tevens vertel ik graag over het door mij bedachte en ontwikkelde onderzoeks- en behandelprotocol dat ik uiteindelijk Hermes Geneeskunde genoemd heb. Ik beschouw Hermes Geneeskunde als één van de vormen van Nieuwe Tijds Geneeskunde. (Voor meer info over Hermes Geneeskunde: klik hier.)
 
 
 
 
 
De artikelen in dit nummer van Archai staan integraal op het internet onder de link: http://www.archai.org/
 
Top
 
Financiële consequenties
 
Mijn beslissingen zullen aan het eind van dit jaar tot gevolg hebben dat mijn interventies niet meer vergoed worden. Om iedereen hierin tegemoet te komen heb ik besloten om het tarief voor mijn begeleidingsgesprekken met 30% te verlagen met ingang van 01-01-2018. En omdat ik het jammer vind als iemand om financiële redenen van een ondersteuning door mij zou moeten afzien kan ik eventueel meer korting aanbieden. Als u krap bij kas zit valt er te overleggen over eventuele betaling in natura.
 
 
Ik meld me aan voor de ‘Club van de Nieuwe Aarde’ en ik zou iedereen willen oproepen: volg je hart en ben de verandering die je in de wereld graag zou willen zien. En laten wij, als de Nieuwe Mensen, ons zoveel mogelijk met elkaar verbinden.
 
 
 
 
 
 
Hans Reijnen, arts, niet praktiserend                   geplaatst 30-09-2017
Gezondheidscoach en Cocreator van de Nieuwe Aarde
 
 
Top
 
------------------------------------
 
Hieronder plaats ik een Opinie stuk dat op vrijdag 29 september 2017 in Dagblad TROUW verscheen van de hand van Jasperina Prinsen, oefentherapeut.
 
------------------------------------
 
 
 
 
TROUW, VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2017
 
OPINIE (VRIJPLAATS VOOR DISCUSSIE)
 
 
OBSESSIE MET WETENSCHAPPELIJK BEWIJS VERSTIKT DE ZORG
 
 
Ons land wordt bestuurd door hoogopgeleide mensen. Deze groep heeft zich wetenschappelijke oogkleppen opgezet en deze vastgenageld, betoogt oefentherapeut Jasperina Prinsen op de opiniepagina van Trouw.
 
Het lichaam wordt nauwelijks nog gewaardeerd, alleen de frontale kwabben tellen nog mee. Voelen is bijzaak. Terwijl buikpijn vaak een heleboel te vertellen heeft. Het lichaam wil ook echte aandacht en dan bedoel ik niet een rondje hardlopen. Want dat behoort tot de prestatiedrift, de meetlat waar deze groep alles aan ophangt. Hoger, verder, meetbaar: controle. De zorg moet dus ook meetbaar zijn, want deze groep bevolkt onze zorgverzekeraars.
 
Het lichaam wordt nauwelijks nog gewaardeerd, alleen de frontale kwabben tellen nog mee
Zelf behoor ik als zorgverlener ook tot deze groep en ik heb de oogkleppen losgepeuterd, net zo lang tot ik weer mijn hart kon leggen in wat ik deed. Als oefentherapeut heb ik de contracten met de zorgverzekeraars eindelijk losgelaten na twintig jaar. Omdat het mij als zorgverlener verstikte om alles evidence-based te moeten doen.
 
Top
 
Het is onmogelijk om mensen uitsluitend wetenschappelijk onderbouwd volledig in ogenschouw te nemen. Daarmee heb ik me geschaard onder het enorme leger complementair zorgverleners dat buiten de reguliere zorg een scala aan mogelijkheden biedt. En dat gevonden wordt. Columniste Nelleke Noordervliet denkt dat dit uitsluitend placebowerk is. De patiënt hoeft er alleen maar in te geloven. 
 
Gebruiksaanwijzing
Hoeven mijn patiënten dan alleen in mijn oefeningen en adviezen te geloven als een stel schapen? Nee, zij ervaren zelf of het voor hen werkt. Net zoals reguliere artsen vaak een wetenschappelijk bewezen medicijn uitproberen. Werkt het niet, dan wordt een andere evidence-based pil geprobeerd. Die soms ook niet werkt. Dat heet empirisch werken. En het hoort in de zorg. Gedaan door zorgvuldig luisterende en kijkende artsen en therapeuten in de reguliere en complementaire zorg.
 
Ieder mens heeft zijn eigen unieke gebruiksaanwijzing, die ook nog eens verandert onder invloed van vele omgevingsfactoren. Het is de kunst om deze als zorgverlener te ontdekken. Zodat de patiënt zijn klachten zelf leert te managen. Maar de reguliere zorg komt vaak neer op symptoombestrijding, zonder de kern van de ziekte te zien. Helaas is dit het gevolg van alles wetenschappelijk te willen verantwoorden.
 
Top
 
Het is de kunst als zorgverlener om van ieder mens zijn eigen unieke gebruiksaanwijzing te ontdekken
We weten niet hoe de hersenen precies in elkaar steken. We begrijpen nog geen 5 procent van het heelal. Veel van wat wel werkt voor mensen begrijpen we niet echt en is niet te bewijzen. Maar de zorgverzekeraar vraagt het wel van ons.
 
Eindeloze vragenlijsten
In mijn vak, oefentherapie, heeft het er toe geleid dat er geen tijd meer is om goed naar de patiënt te luisteren en deze uitgebreid zijn verhaal te laten doen omdat hij of zij eindeloze vragenlijsten moet invullen over een klein stukje van het gehele probleem. Er wordt een zorgcode aan dat stukje gehangen en de rest laat je noodgedwongen liggen. Want het moet in zes behandelingen liefst klaar zijn. Door de bekende spiegelinformatie wordt de 'behandelnorm' steeds naar beneden bijgesteld en kunnen wij mensen niet meer volledig uitbehandelen. Daarom ben ik daarmee gestopt en neem ik de tijd weer voor een volledige anamnese met open vragen, zoals ik op mijn uitstekende opleiding oefentherapie Cesar heb geleerd.
 
Bij mijn collega's lijdt de kwaliteit van de behandelingen onder de stress vanwege die prestatiedruk. Ik heb fysiotherapeuten van pluspraktijken horen zeggen dat zij zoveel moeten doen om alles wat zij doen te bewijzen, dat de kwaliteit van het behandelen zelf achteruit is gegaan.
 
Daarom breek ik een lans voor complementaire, onbewijsbare zorg. Regulier en complementair samen voor volledige zorg. En de klant koopt dit zelf in, die voelt zelf wel wat goed is voor hem of haar.
 
 
Jasperina Prinsen, oefentherapeut
 
Top                                                           Home