Liefdesroep als Wake up Call-Archetypische Kosmologie.MS B 51-17

Archetypische Kosmologie als richtinggever in tijden van chaos en verwarring

Klik op deze link als u dit artikel in PDF wil openen (dit bevordert de leesbaarheid sterk). Zo kunt u het ook makkelijk uitprinten.

 

Medio Januari 2017 verscheen het tweede boek van Hannah Cuppen: Liefdesroep, Richtingwijzer naar levensvervulling*. Op zondag 15 januari was er een prachtige boekpresentatie in het Parktheater in Eindhoven waar bijna 500 mensen bijeen waren voor een multimedia liefdesroepfeest. 
 
 
Druk hier als u de website van Hannah Cuppen wilt bezoeken.
 
Niet alleen Hannah deed haar gloedvolle verhaal maar het geheel werd ook omlijst door een interview met Helena van Engelen (Stichting Kuychi die project Ninos del Arco Iris in Peru ondersteunt), het verhaal van Giel (directeur van het Parktheater die zich ‘beweegstrateeg’ noemt) over bezield leiderschap, muzikale omlijsting van singer-songwriter Dennis en een voorproefje van een theatervoorstelling met Fré over het grote onderwerp Liefdesbang. Dat Hannah met de dynamiek van bindingsangst – verlatingsangst een grote koe bij de hoorns nam blijkt wel uit het feit dat haar eerste boek Liefdesbang* in 2 jaar tijd reeds 40.000x verkocht werd. Natuurlijk is uitgeverij Ankh Hermes blij met deze bestseller maar ook de uitgever geeft uiting aan het verlangen gehoor te geven aan de letterlijke liefdesroep, net als Hannah zelf, door een deel van de royalties van Liefdesroep af te staan aan het project van Helena in Peru.
 
 
Helena van Engelen met haar kinderen Ninos del Arcos Iris
 
Dit alles als inleiding op de boekbespreking die ik wil gaan doen en het beschrijven van de opvallend sterke verbinding die ik zie tussen het werk van Hannah en mijn werk. Laat ik beginnen met te zeggen dat Hannah een goede vriendin van ons is en een collega die in Mens Sana gewerkt heeft. Hierdoor ben ik wellicht niet objectief genoeg, maar ik moet toch kwijt dat ik haar 2e boek in 3 avonden uitlas en er helemaal van ondersteboven was in positieve zin. 
 
Top
 
Ik wil nu al de verwachting uitspreken dat haar 2e boek mogelijk een nog groter succes kan worden dan het eerste omdat ze er in mijn ogen in geslaagd is om een ingewikkeld spiritueel groeiproces, waar je normaal 20-30 jaar over kunt doen, een krachtige stroomversnelling te geven omdat ze het proces prachtig geanalyseerd heeft en op haar manier heeft weten terug te brengen tot eenvoudig Nederlands waarbij voorkennis van de niet eenvoudige dieptepsychologie niet nodig is. Tevens is haar boek een heel praktisch doe boek: ze legt de lezer in elk hoofdstuk heel concrete vragen voor die je bewustzijn verhogen en die het groeiproces direct kunnen versnellen. Maar dan moet je er wel echt mee aan de slag gaan. Je krijgt het niet cadeau.
 
Apotheotisch boek
 
Toen ik het boek uit had, had ik het gevoel dat het op een bepaalde manier zelfs een soort afsluiting is ook op mijn levenswerk. Hoe is dat nou mogelijk? Dat ga ik uit leggen. Moge duidelijk zijn dat ik holistisch en integraal denk en werk: in de homeopathie gaan we uit van de stelling: het is Mind over Matter. Wat dit betekent hoef ik denk ik nu niet meer uit te leggen. En de laatste jaren was ik steeds meer onderzoek aan het doen naar nog zo’n stelling die stelt: het is uiteindelijk Spirit over Mind. Het Spirit level is het hoogst aansturende niveau als het om herstel van je gezondheid en welzijn gaat. Daar heb ik in mijn nieuwsbrieven regelmatig over geschreven. En ook al weten de meeste mensen die op het spirituele pad zitten dat dit een waarheid is als een koe, het is toch niet zo simpel om deze wet in het dagelijks leven te kunnen ervaren en/of toe te passen. Ik merk dat dagelijks in mijn praktijk en in mijn privéleven. Heel veel patiënten blijven vaak hangen in het blijven zoeken en aanwijzen van puur fysieke factoren als oorzaak. Heb ik niet toch weer opnieuw een B12 tekort, is het niet toch opnieuw de schildklier, heb ik nu niet toch een lekkende darm, of bijnieruitputting. Terwijl ik vaak naar eer en geweten kan zeggen: dat stadium ben je voorbij, nu mag/moet je doorschakelen naar ‘wie jij ten diepste wezen bent’. Je hebt daar echter ook veel moed voor nodig om de somatische fixatie meer en meer los te laten. En dat is nou precies de moed die je nodig hebt om de reis van de held(in) af te leggen zoals Hannah dat ook in haar boek beschrijft. Ik wist tevoren niet met welk verhaal Hannah zou komen en nu blijkt dat wij de afgelopen 2 jaar bijna exact dezelfde route aan het lopen waren. Zij als psycho-energetisch therapeut en ik als holistisch arts. Dat is nou je reinste vorm van synchroniciteit, een begrip dat in haar boek ook beschreven wordt.
 
Archetypische Kosmologie: een nieuwe tak van sport in de astrologie sinds 2008
 
Ik ben op mijn zoektocht en onderzoekswerk de laatste twee jaar heel erg in het spoor gekomen van de astronomie en astrologie, hierover heb ik al het een en ander geschreven. Zo ontdekte ik afgelopen jaar dat het Sterrenbeeld Hercules verbonden is met de D3 psychologie zoals Ophiuchus verbonden is met de B12 Psychologie. Hierover berichtte ik uitgebreid in mijn laatste nieuwsbrief MS B 50-16* die ik op 23-09-2016 publiceerde. Daarna kwam ik op het spoor van Eris, een dwergplaneet in de Kuipergordel, in de buitenste regionen van ons eigen zonnestelsel. 
 
 
Het bekende beeld van ons Zonnestelsel: let hier vooral op Ceres (Dwergplaneet horend bij B12, asteroïdengordel) en op Eris (horend bij D3) en Makemake, 2 dwergplaneten in de Kuipergordel, de buitenste regionen van ons Zonnestelsel.
Top 
 
En zoals Ceres, een andere dwergplaneet in de asteroïdengordel, hoort bij de B12 thematiek (volgens Hartsink en Schaap) zo past Eris naar mijn idee heel mooi bij de D3 thematiek. Dankzij de indrukwekkende ontdekkingen van de Hubble Space Telescope zijn er steeds meer dwergplaneten gefotografeerd die aangeduid worden met de term Plutoïden (of Trans Neptunische Objecten), omdat het net als Pluto dwergplaneten zijn. Aanvankelijk waren het er tientallen, het werden er al gauw honderden en op dit moment hebben ze op deze manier al vele duizenden dwergplaneten, die vaak slechts ‘kleine’ ijsklompen zijn, ontdekt. En met het ontdekken van deze dwergplaneten sinds 2006 is er sinds 2008 een geheel nieuwe tak van sport in de astrologie ontstaan die Archetypal Cosmology  (Archetypische Astrologie) genoemd wordt. Hoogleraar Richard Tarnas, één van de grondleggers, geeft in zijn boek Cosmos and Psyche, Intimations of a new World*, een prachtige historische, astrologische analyse van de wereldgeschiedenis tot nu toe. Dankzij zeer geavanceerde computers en rekenmodellen komt hij met ‘bewijzen’ dat allerlei grote ingrijpende gebeurtenissen retrospectief heel mooi te duiden zijn naar de stand van de planeten toen. En zo kan hij nu ook komen met fraaie verwachtingen of voorspellingen. 
 
 
Archetypal Cosmology
en een opsomming van kenmerkende terminologie: A People's Ecology   -  Symbiotic Planet  -  Plant Spirit Shamanism   -  Earthmind   -  Ecopsychology  -   Grassroots Struggles for Sustainability in Central America   -  The universe is a Green Dragon   -   Living on Earth   -  Soulcrafting   -   Partnering with Nature   -   My name is Chellis & I'm in recovery from Western Civilization   -   The Practice of the Wild   -   The social creation of nature   -    Becoming Animal   -   Plant Spirit Medicine   -   The One-Straw Revolution   -   Wild Earth Wild Soul   -   Toward a transpersonal Ecology   - Making Magic with Gaia.                                                           
 
 
Voorlopig kun je hierin wat mij betreft vooral je aandacht richten op Pluto en de negen eerste en grootste Plutoïden die ontdekt werden. Want die zetten op dit moment heel erg de toon van de zich ontwikkelende tijdgeest. Dit zijn: Ixion, Eris, Orcus, Huya, Quaoar, Sedna, Varuna, MakeMake en Haumea. Overigens werd Pluto, die tot dan toe gezien werd als de 9e planeet, in het jaar 2006 door de Internationale Astronomische Unie (IAU) gedegradeerd tot dwergplaneet. En besef dat Pluto de God is van de onderwereld en dat we nu met deze nieuwe tak aan de astrologische boom collectief volop bezig zijn met het exploreren van alles wat in ons onderbewustzijn is opgeslagen.
 
 
De loopbanen van de belangrijkste dwergplaneten (plutoïden)
in de buitenste regionen van ons zonnestelsel
 
Plutoïden:  Lichten van kosmische wijsheid
 
Ik heb ondertussen diverse boeken over archetypische astrologie gelezen die over deze dwergplaneten gaan (zie literatuurvermelding) waarmee ik als het ware mijn eigen opleiding in de astrologie aan het ontwerpen ben. Zo kwam ik o.a. uit bij de boeken: Plutoïden, Lichten van Kosmische Wijsheid van Saskia van Vliet* en The Rebirth of the Hero, Mythology as a guide to Spiritual Transformation van Keiron Le Grice*. (Le Grice is samen met Richard Tarnas één van de oprichters van het nieuwe Tijdschrift: Archai, the Journal of Archetypal Cosmology*). 
 
En met name dit laatste boek vormt heel duidelijk een brug tussen het boek van Hannah en mijn werk. In de astronomie was het al vele eeuwen lang gebruik om nieuw gevonden planeten een naam te geven afkomstig uit de Griekse of Romeinse mythologie (Mercurius, Venus, Mars, enz.), maar sinds de ontdekking van zoveel nieuwe dwergplaneten in de Kuipergordel is door Michael Brown (California Institute of Technology) intuïtief gebroken met die traditie en werden namen geïntroduceerd die afkomstig zijn uit de mythologie van heel andere werelddelen, met name meer van het zuidelijk halfrond. Dit is zeker geen toeval, dit houdt wel degelijk verband met de evolutie van de geschiedenis van de aarde en de mensheid in de richting van een zich verder ontwikkelend mondiaal en later zelfs kosmisch bewustzijn, althans zo valt duidelijk te lezen in de boeken over de moderne astrologie.
 
Top
 
   
                           
Joseph Campbell, de nestor van de wereldwijde mythologie
 
En dan lijkt het wel heel toevallig (of juist niet!) dat Hannah in haar boek de inzichten van Joseph Campbell, de nestor van de wereldwijde mythologie, gekozen heeft als één van de belangrijkste rode draden voor haar nieuwe boek. De reis van de held(in), als leiddraad voor onze ontdekkingstocht bij het afdalen in het diepst van ons onderbewustzijn, zowel persoonlijk als collectief. Hier volgen een paar citaten uit het boek van Hannah.
 
In een maatschappij die steeds meer gepolariseerd raakt, waarin individuen en groeperingen zich afsplitsen, is het hoognodig dat zoveel mogelijk mensen gaan leven vanuit het hart en leren luisteren naar hun liefdesroep.
  
…..We leven in een tijd waarin we collectief uitgedaagd worden de sprong van angst naar liefde te maken. Dat vraagt veel moed, omdat we onszelf dan op een diepere laag onder ogen moeten komen om onze donkere kanten te kunnen transformeren naar het licht.  
……De liefdesroep is het verlangen van je ziel om je volle potentie te leven. Het vraagt moed en overgave dat pad op te gaan, omdat je jezelf ontmoet in je diepste angsten. De keerzijde daarvan is dat je ook je grootste talent ontgint. 
 
     
Misschien is dit dan ook een goed moment om uit te leggen dat de binnenplaneten in de astrologie (Mercurius, Venus, Aarde (met zijn Maan) en Mars) psychologisch staan voor persoonlijke karakter- en gedragskenmerken, dat de buitenplaneten (Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus) staan voor interpersoonlijk gedrag, dat Pluto ervoor staat om alles naar boven te halen uit ons onderbewustzijn en dat Pluto hierin nu dus bijgestaan wordt door de overige Plutoïden. En hiermee wordt de ‘noodzaak’ om bewust te worden van allerlei onbewuste zaken des te groter. De Plutoïden kunnen sowieso gezien worden als  springplanken bij transpersoonlijke processen en de verdere ontwikkeling van kosmisch bewustzijn. Met andere woorden: om tot een vol kosmisch bewustzijn te komen is het noodzakelijk dat wij uitgebreid schaduwwerk doen, om het in Jungiaanse termen te zeggen. 
 
Top
 
Binnen planeten: Mercurius, Venus, Aarde (met Maan) en Mars zijn de relatief kleine planeten die binnen de Asteroïdengordel om de zon cirkelen, Buiten Planeten: Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus zijn relatief grote planeten die om de zon draaien buiten de asteroïdengordel maar nog wel binnen de Kuipergordel. De bvoormailg 9e planeet Pluto is in 2006 gedegradeerd tot dwergplaneet.
 
Kortom: het is de hoogste tijd dat wij meer en meer gaan beseffen dat 80-90% van ons gedrag aangestuurd wordt vanuit ons onderbewustzijn, en dat, als wij onszelf beter willen leren kennen, wij uitgebreid aan zelfreflexie moeten doen en afdalen in ons eigen onderbewustzijn. Om spiritueel te groeien moeten we actief op zoek moeten gaan naar onze eigen blinde vlekken. Dit betekent dat wij actief verbinding mogen maken met al ons oud verdriet, trauma’s en de negatieve of lelijke kanten van onszelf. En hier heb je het nu, dit is een niet zo eenvoudig dieptepsychologisch verhaal , de kracht van het boek van Hannah is nu juist dat je je hierin allemaal niet hoeft te verdiepen. Zij neemt je spelenderwijs mee aan de hand om het je ‘gewoon’ te laten doen, het te laten ervaren zodat je kunt groeien ook al heb je zelf weinig of geen weet van hoe dit alles mogelijk is. En hiermee schudt zij je wakker en spoort zij je aan om je comfortzone te verlaten en maakt zij dit groeiproces toegankelijk voor een veel groter publiek.
 
Collectief midden in de transpersoonlijke fase
 
Voor wie eraan toe is en ervoor kan kiezen bevinden we ons midden in de transpersoonlijke fase van het groeiproces. Dat biedt ons allen juist nu enorme kansen. Tussen 2012 en 2016 bevond de aarde en de hele mensheid zich in een grote overgangsfase. Mensen die al ver genoeg gevorderd zijn in hun individuatieproces zijn HSP (geworden!?) en werden B-twaalver hetgeen er voor mij op duidt dat ze verwikkeld zijn in een stroomversnelling van het spiritueel ontwakingsproces. Ooit heb je daar als ziel heel bewust voor gekozen. Nu is de tijd gekomen dat je mag/moet afdalen in het diepst van je onderbewustzijn waar ons instinctieve (animale) gedrag verborgen ligt en waar alle oude pijn en verdriet nog ligt opgeslagen (persoonlijk onbewuste) en waar zich ook alles bevindt wat we al die tijd nog hebben afgesplitst in ons van nature duale dagelijks bewustzijn. Tevens zijn we allen ook aan het stoeien met universele, cultureel bepaalde ideeënpatronen die Jung archetypen noemt (collectief onbewust). We mogen of moeten ons diepgaand verbinden met onze schaduwkanten. Hoe meer je dat lukt des te beter je weet dat het kwaad ook gewoon in jezelf zit, kijk het aan, omarm het. De boeddhisten zeggen: leer maar om op je gemak te raken in het ongemak. Neem de zogenaamde middenpositie in en laat je voorkeuren en afkeren op deze manier neutraliseren. Maar hierbij ben je wel stevig verbonden in je hart met je eigen liefdeskracht. Ik zeg nu ook vaak: leer maar dansen met de duivel. Dan ga je beter inzien wat de functie is van ziekte, het lijden en het kwaad en dan hoef je uiteindelijk over niets of niemand nog te oordelen. Want we zijn allemaal onderweg.
 
Top
 
There is no coming to Consciousness without pain,
C.G. Jung
 
 
Energetische transformatie in het menselijk lichaam
 
Tevens vindt er een soort van energetische verbouwing plaats in je fysieke lichaam. Ons subtiel energetisch systeem ontwikkelt zich verder van 7 chakra’s naar 15 chakra’s. Als gevolg van de quantumsprong naar boven vindt er letterlijk een herbedrading plaats tussen de linker en de rechter hersenhelft waar je meer vitamine B12 voor nodig hebt dan je er normaal aan kan eten. Daarom laat ik al mijn patiënten in deze fase nog minstens 1x per week een B12 (en B11) dosering nemen. Langzaam maar zeker gaan je hogere zintuigen steeds verder open. Deze beide processen maken dat we nog heel vaak allerlei lichamelijke klachten hebben (ascension symptoms) waarvoor dan geen fysieke verklaring meer gevonden wordt. Dit is vaak een moeilijke fase voor de patiënt omdat die meestal blijft denken: een fysieke klacht moet ook een fysieke oorzaak hebben. Als je eenmaal zover gekomen bent dan laten de klachten die nog opkomen juist precies zien waarin je nog verder mag/moet ontwaken (oplossen van de blinde vlekken, bewustwording!). Of de fysieke klachten kunnen ook heel goed veroorzaakt worden als we collectief door (grote) energiepoorten gaan. Dit is in de 2e helft van 2017 volop actueel.
 
  
                
De reis van de held(in) – De donkere nacht van de ziel
 
Deze fase in het spirituele ontwikkelingsproces werd door Johannes van het Kruis ‘de donkere nacht van de ziel’ genoemd. Die kan enkele weken duren, enkele maanden en als je pech hebt een aantal jaren. Of in feite is dit dan geen pech maar dan ben je kennelijk nog onvoldoende in staat gebleken om je volledig te verbinden met de Bron in jezelf en met je Ware Zelf. Het is belangrijk dat je je ook volledig leert verbinden met je Hogere Zelf maar op zich is dat niet het einddoel: het doel is je te verbinden met je Hart. Want je zult de rest van je leven ook altijd verbonden blijven met je Duale zelf, je kleine ikje, zoals Hannah dat noemt. Er is geen verlossing van de dualiteit, je zult constant op en neer blijven gaan tussen je ikje en je Hogere ZELF. Je wordt in dit proces vaak enorm op de proef gesteld, het is heel moeilijk om dat wat zich voordoet te blijven begrijpen en accepteren. 
 
Top
 
 
 
Je kan zelfs een periode van desintegratie doormaken waarin enorme angsten, oude pijn(en), wanhoop en machteloosheid kunnen toeslaan. Het is juist dan van het grootste belang dat je jezelf aan je haren weer omhoog trekt. Je bent niet al die negatieve emoties, je hoeft je er niet door te laten meesleuren, je hoeft jezelf niet wijs te maken dat je het niet aankunt. Ik maak vaak gebruik van de metafoor van de sterke indianen man of vrouw die volledig aanwezig is bij de rauwe pijn maar die zijn/haar rug recht en tegen zichzelf zegt: IK KAN HET. En bedenk vooral: je bent er nu bijna. De numerologie van 2016 = 9, de cirkel is bijna rond; van 2017 = 1, een nieuw begin.
 
 
    
 
Numerologie van de Outer Shift: sinds 1980 kwam de aarde heel langzaam in het equatoriale vlak van onze Melkweg terecht, rond 1998 zaten we er middenin en sinds 2016 komen we er weer helemaal uit. De jaren tussen 2012 en 2016 waren extra cruciaal.
 
 
B12 en D3 psychologie passen naadloos in de Archetypische Kosmologie
 
Zoals Ceres, de planetoïde die ook dwergplaneet werd in de asteroïdengordel op de grens tussen de binnen- en de buitenplaneten, volgens Hartsink en Schaap* bij vitamine B12 hoort zo ontdekte ik dat de thematiek van Sedna ook heel goed bij B12 past. Ik werkte jaren geleden al met de homeopathische geneeskracht van de dwergplaneet Sedna maar toen zag ik de relatie met B12 nog niet. De Sedna mythe gaat over een door haar vader onthand jong meisje (the broken circle, incomplete vrouwelijke goddelijkheid). En zoals de planeet Saturnus volgens Hartsink en Schaap* bij vitamine D3 hoort zo past de dwergplaneet Eris volgens mij heel mooi bij de universele D3 psychologie, zoals ik eerder al aangaf.
 
Top 
 
B12 en D3 Archetypal Cosmology:
 
Vitamine B12 Astronomie/Astrologie: 
o Ophiuchus (13e Sterrenbeeld) & Ceres (Dwergplaneet) 1e Dim,
o Maan (Maan van de Aarde) & Venus (Planeet) 2e Dim, 
o Sedna (Dwergplaneet) en Northern Cross (Cygnus) 3e Dim
 
Vitamine D3 Astronomie/Astrologie: 
o Hercules (Sterrenbeeld) & Saturnus (Planeet) 1e Dim, 
o Zon (Planeet) en Mars (Planeet) 2e Dim, 
o Eris (Dwergplaneet) en Southern Cross (Crux, kleinste van de 88 sterrenbeelden) 3e Dim.
 
Orion & Canis Major zijn de bewakers van de Silver Gate (De Poort van de Mens: de poort waar we door gaan als we geboren worden (incarneren, een nieuw leven op aarde starten).
 
Ophiuchus & Hercules zijn de bewakers van de Golden Gate (De Poort van God: de poort waar we door gaan als we opnieuw geboren worden, dus als we onze Persona aan het kruis genageld hebben en het individuatieproces voltooien).
 
 
De zilveren Poort (De Poort van de Mens) en de Gouden Poort (De Poort van God) liggen beide op de Galactische as die gaat midden door ons zonnestelsel en het centrum van onze Melkweg.
 
Saskia van Vliet geeft aan het eind van haar boek een prachtige samenvatting en opsomming van de waarden waar de tien verschillende Plutoïden in essentie voor staan. Ik heb die samenvatting op mijn manier als volgt in beeld gebracht met enkele toevoegingen van mijn hand.
 
Top
 
 
 
 Zoals het rijke Westen (in materieel opzicht): Noord-Amerika, met lang Europa als schoothond, het wereldtoneel beheerst heeft zowel economisch als strategisch zo neemt Azië (China en India) op dit moment het fakkeltje over. Met de komst van President Trump wordt Europa extra uitgedaagd om meer op eigen benen te gaan staan en zelf een verenigd Europa te vormen op en vanuit de menselijke waardes (waar Europa om bekend staat) in plaats van op geld en macht. En zoals in de astronomie nieuw ontdekte hemellichamen lang namen kregen uit de Grieks-Romeinse mythologie, zo is hierin een kentering gekomen sinds de ontdekkingen van vele dwergplaneten dankzij de Hubble Space Telescope; nu krijgen de ontdekte hemellichamen namen uit de mythologie van het Zuidelijk halfrond. Het is al lang bekend dat onze westerse spiritualiteit sterk verrijkt wordt met de spiritualiteit van het Oosten (het rijke Oosten). Dus globaal bekeken kun je zeggen dat er op dit moment twee bewegingen ontstaan van het Noorden naar het Zuiden en van het Westen naar het Oosten. De resultante van die twee is van Noordwest naar Zuidoost. Niet dat het in het Oosten en het Zuiden beter is dan in het Westen en het Noorden. Maar je moet er lange tijd geweest zijn om uiteindelijk in het midden (het Hart) uit te komen. Het inzicht dat de Zijderoutes (handelsverbinding tussen West en Oost) al duizenden jaren een levensader voor de wereld zijn en dat het Rijke Westen zich nu heel snel meer mag/moet richten op wat er in het Oosten gebeurt wordt heel mooi beschreven door Peter Frankopan in zijn boek De Zijderoutes, een nieuwe Wereldgeschiedenis*.
 
Kijkende naar de trefwoorden van de 10 Plutoïden volgens van Vliet: 
 
Pluto (A+W): Moedig (bereidwillig) zijn      
Haumea (A): Oorspronkelijk (je zuivere zelf) zijn
Huya (W): Vol Vertrouwen (overgave) zijn    
Eris (V): Eerlijk (strijdbaar) zijn
Varuna (V+L): Aandachtig (open) zijn        
Sedna (W): Vergevend (heel) zijn
Ixion (V): Sterk (Onafhankelijk) zijn            
Orcus (A): Rijk (getalenteerd) zijn
Quaoar (L): In Beweging (Creatief) zijn        
MakeMake (L): Vrij (onbegrensd) zijn
 
Dat ziet eruit als een prachtig complete set Zijnskwaliteiten
 
Top
 
Dan komt Saskia van Vliet tot de volgende essenties:
 
Huya, Quaoar en Sedna bij Amerika en gaat het om Verbondenheid-Eenheid. (United States of America).
 
Pluto, Ixion, Eris en Orcus bij Europa en gaat het om Respect en Eigenwaarde (de wortels van de Democratie liggen in Griekenland).
 
Varuna bij Azië en gaat het om Hogere Waarheid
 
MakeMake en Haumea bij Oceanië en gaat het om Vrijheid. 
 
Kortom: met de waarden van het Westen en het Noorden alleen ben je er niet, om een compleet en heel mens te worden moeten we ons ook diepgaand met de waarden van het Oosten en het Zuiden verbinden. En dat is precies de evolutionaire ontwikkeling die nu, tegelijk met de ontdekking van de Plutoïden, volop aan de gang is.
 
Pluto en alle andere Plutoïden laten ons afdalen in het diepst van ons onderbewustzijn en laten ons onszelf verbinden met onze schaduw (het was C.G. Jung, die deze term hiervoor geïntroduceerd heeft). Deze dynamiek dringt zich op dit moment op aan eenieder, ook als je je hiervan helemaal niet bewust bent. Hier is collectief dus ook duidelijksprake van. Dit is wellicht de verklaring waarom de wereld nu zo sterk gepolariseerd is en waarom bijna iedereen op dit moment zo’n kort lontje heeft!? Eris is de godin van de strijd, niet omwille van de strijd zelf maar omwille van het bereiken van een Hogere Waarheid. Ook ik heb me de afgelopen twee jaar behoorlijk geërgerd aan de zwarte pieten discussie, heel lang begreep ik die niet. Men verwijt de blanke autochtone Nederlanders dat zij zwarte mensen discrimineren met ons feest van Sinterklaas en Zwarte Piet. Vervolgens ontkennen wij fel dat we zouden discrimineren. Maar dat doen we niet bewust, maar onbewust discrimineren we allemaal in meer of mindere mate. En dat is nou precies waar we ons juist nu bewust van mogen zijn. De ogenschijnlijk zinloze discussie heeft wel degelijk zin op een dieper niveau. Dit zou je een Plutoïde ontknoping kunnen noemen.
 
 
 
Eris, Godin van de Tweedracht, was niet uitgenodigd op de bruiloft van Peleus en Thetis en bedacht een list. Zij gooide een gouden appel op de vloer van het feest die bestemd was voor de mooiste en er ontbrandde een strijd tussen de godinnen Hera, Athena en Afrodite.
 
 
En de mythologie van MakeMake (Paaseiland) en Haumea (Hawaii) was verbonden met een samenleving die al heel dicht lag bij een soort paradijs op aarde, totdat de Europeanen er voet aan land zetten (Jacob Roggeveen) en een deel van de bevolking ombrachten. In hun samenleving lag de nadruk op harmonie, vrijheid en creatie en hierin mochten/konden de schaduwkanten van de mens ook gewoon geleefd worden als zijnde net zo natuurlijk. Waar de schaduwkanten niet worden afgesplitst zoals in het Christelijke Noorden en Westen wel heel ‘normaal’ is geworden. Het gaat hier dus om het waarlijk en diepgaand overstijgen van de dualiteit. 
 
 
Honderden unieke Paaseiland beelden (Megalithen - Moai's)
die op Paseilan (Rapa Nui) vervaardigd werden.
Top
 
Laten we de halve waarheid van God de Vader in de Hemel en wij, als nietige zondaars, op Aarde achter ons laten en in de hele waarheid stappen door Hemel en Aarde in ons hart met elkaar te verbinden en te beseffen dat we God ook ‘gewoon’ Zelf kunnen zijn door ons eigen meesterschap te gaan belichamen. Mensen die dit op meesterlijke wijze uitgelegd willen hebben leze het boek: Het Evangelie van Thomas, Het Weten van een Ongelovige, Bram Moerland*. En laten we ons openstellen voor het Heilige Huwelijk van de Anima (Ziel, B12) en de Animus (Geest, D3) in onszelf (dit noemde Jung de Hieros Gamos) opdat wij ons steeds verder ontwikkelen in de richting van androgyne mensen.
 
En belichamen is werkelijk iets anders dan te weten hoe het in elkaar steekt. Dan zullen we mogelijk de kracht kunnen hebben om ieder voor zichzelf in zijn/haar eigen kracht te gaan staan en te gaan voor zijn/haar eigen waarheid. Always try to stay true to your own pack.
 
B12 en D3 psychologie: polidimensionale archetypen
 
Mijn uitgebreide astrologische studie heeft mij doen inzien dat de B12 en de D3 psychologie, die ik tot nu toe universeel existentialistisch noemde omdat die voor iedereen in meer of mindere mate opgeld doet, in feite polidimensionale archetypen zijn. Het begrip archetypen, dat ook werd ingevoerd door C.G. Jung, zijn onbewuste universele ideeënpatronen. Zo zijn de Persona, de Schaduw, de Animus, de Anima en het Zelf vijf van de belangrijkste archetypen van Jung waar ik in de praktijk continu mee werk. Laat nog maar eens gezegd zijn hoe fenomenaal het levenswerk van Jung geweest is.
 
Het polidimensionaal archetypische B12 mindbeeld: Anima, de Moeder, de Dochter, God de Moeder, De Vrouw als schenkster van Leven en Voedster. Aarde en Onderwereld. Soul-Body Connection.
 
Het polidimensionaal archetypische D3 mindbeeld: Animus, de Vader, de Zoon, God de Vader. De Man als Wereldveroveraar, Hemelbestormer, Heerser en Held. Mind-Body Connection.
 
Beide kennen ze het thema Bestaansrecht – Bedreigd Voortbestaan (de één Fysiek, de ander Spiritueel). Essentie: wel of niet in staat zijn om je te verbinden met je Zielentaak (Liefdesroep),
 
Verbinding van Hemel en Aarde in je Hart, de versmelting van Ziel en Geest. (to find the Mastery within).
 
Hannah’s Liefdesroep: ….Hoe je omgaat met jezelf, zo ga je om met de mensen om je heen, Is je innerlijke dialoog gebaseerd op angst of op liefde voor jezelf? Hoe je naar jezelf kijkt, zo zul je naar anderen kijken. Alle relatie begint bij jezelf. Hoe meer we de verbinding met onszelf herstellen, hoe liefdevoller we met anderen en de wereld kunnen omgaan. Het hart verbindt. Iedereen die de reis van de held heeft doorgemaakt wordt een betekenisvolle inspiratiebron voor anderen en zal iets achterlaten in de wereld waar grote behoefte aan is.
 
Top
 
 
Wat staat ons in de nabije toekomst te wachten?
 
Ik zou zo nog wel een tijdje kunnen doorgaan met delen weer te geven van mijn recente ontdekkingstocht, maar het gaat er nu om dat ik jullie de belangrijkste essenties kan overdragen. En waar het vooral om gaat is dat steeds meer mensen zich bezig gaan houden met de vraag: wat staat ons nu in de nabije toekomst te wachten? En hoe kan ik mijn bijdrage leveren aan het grote geheel? Hoe de toekomst eruit gaat zien dat bepaal ook jij.
 
Moge duidelijk zijn dat we over de top zijn van de verdiensten van het huidige kapitalistische systeem, dat overigens lang best wel goed gewerkt heeft (in een aantal opzichten). Toch lijken we politiek gezien in een steeds grotere impasse (de collectieve donkere nacht!?) terecht te komen en dreigt de wereld aan narcisme ten onder te gaan? Althans dat beschrijft Martin Appelo in zijn boek Wij – Zij: over narcisme en polarisatie in de samenleving*. Hij beschrijft twee verschillende soorten narcisten: de hedonistisch, consumentistische ‘verwenden’ en de verongelijkte ‘buitenstaanders’ die op het wereldtoneel steeds agressiever tegenover elkaar komen te staan. Appelo legt een relatie tussen het thema bestaansrecht (onvoldoende gezien of gehoord worden) en het ontstaan van narcisme. De (extreem) rechtsen die de linkse kerk verdenkt van een cultuurmarxistisch complot tegen de postmoderne, blanke man. Alsof de postmoderne, blanke man zich in zijn bestaan bedreigd voelt door wat zij noemen de linkse kerk. Voor alle zoekende en dolende zielen in onze geïndividualiseerde wereld zouden de boeken van Hannah en van Martin Appelo verplichte lesstof mogen zijn, wat mij betreft. Overigens heb ik ontdekt dat het thema 'niet gezien worden' heel erg bij vitamine B12 hoort en dat hedonisme en narcisme een belangrijk thema is van gepotentieerde vitamine D3, of anders gezegd van de niet geheelde man in een teveel op persoonlijk geluk en materialistisch consumentisme gerichte samenleving.
 
 
De grote Shift
 
Het heeft er alle schijn van dat dat, wat we dachten dat zou gebeuren in de jaren 2012-2013, nu volop aan het gebeuren is. Mag het vier jaar later zijn: 2016-2017? Wat is nou 4 jaar op een cyclus van 26.000 jaar, de 3e dimensie van tijd waarin de cyclus van de precessieas van de aarde rond is? Het mooie van de archetypische astrologie is dat zij een fraaie view heeft op de geschiedenis van de aarde en de mensheid tot nu toe en dat ze komt met een mooie toekomstvisie die op basis van de stand van de planeten en de sterren een ondersteunende weg kan wijzen hoe we de aarde en onszelf kunnen gaan redden.
 
Top
 
DNA reactivatie nu!?
 
Ik heb in de praktijk gemerkt dat we door een zware energetische poort gingen op 19, 20 en 21 juni jongstleden waarbij vermoedelijk de 7e, 8e en 9e DNA streng gereactiveerd werden. Ik heb belangrijke aanwijzingen dat we in de maanden juli, augustus en september steeds tussen de 21e en de 23e door weer een nieuwe poort zullen gaan waarbij achtereenvolgens de 10e, 11e en de 12e DNA streng gereactiveerd zullen worden. Dit betekent dat de quantumsprong collectief gezien net voor de 23e september volbracht kan zijn. Er schijnt op die dag namelijk een heel bijzondere planeten-sterren configuratie te zijn die zich maar eens in de 7000 jaar voordoet en waaraan vermoedelijk gerefereerd wordt in een Bijbelpassage in Openbaringen 12 van Johannes vers 1 en 2. Ook al houd ik me normaliter liefst geheel niet bezig met het voorspellen van de toekomst, ik heb een zwaar vermoeden, dat we allemaal achteraf terugkijken op een wel heel bijzonder 2017.
 
 
 
 
Ligt het niet voor de hand als we vanaf nu steeds sterker de handen wereldwijd ineen zullen slaan om op te houden met de aarde verder uit te hollen en over te schakelen op een nieuwe, eerlijke en duurzame economie waarin alle wereldburgers naar een steeds grotere gelijkheid kunnen toegroeien. En als daarstraks bij steeds meer mensen alle 12 de DNA-strengen zijn gereactiveerd, ik schreef daar jaren geleden al over in één van de nieuwsbrieven (MS B 45-13, De Terugkeer van de Slangendrager), dan zullen we weldra tot veel meer in staat zijn dan we ooit voor mogelijk hielden. We zullen in steeds grotere getale flinke stappen (kunnen) zetten in het psycho-spirituele transformatieproces en we zullen dan ook grote sprongen maken in de overschakeling van 3D naar 5D denken en dan komen alle hogere dimensies als vanzelf meer in beeld. Hiermee zullen we de grotendeels verbroken relatie met het Goddelijke in onszelf en met de Natuur weer volledig kunnen herstellen!? Homo Sapiens die zich ontwikkelt tot Homo Deus, maar dan juist niet alléén op de manier zoals beschreven wordt door de Israëlische professor Harari. 
 
 
 
Top
 
 
De Homo Deus van Harari* is in mijn ogen de resultante van een humanistische, reductionistisch instrumentalistische visie die op mij overkomt als spannend veelbelovend maar ook koud en zakelijk, dus Zielloos.!? Ik noem de Homo Deus van Harari dan liever Homo Deus Aesculapius. De aesculaap heeft maar één slang (reductionisme, halve kunde). De Homo Deus zoals ik die in mijn huidige werk voor mij zie is juist heel Bezield en bezielend, omdat het Goddelijke in hem/haar volledig ontwaakt is en Geest en Ziel volledig congruent zijn met elkaar. Mijn Homo Deus is Homo Deus Caduceus. De caduceus heeft twee slangen; ik wil liever het hele plaatje dan het halve plaatje (Heelkunde). Maar zoals altijd zal de echte Homo Deus wel ergens in het midden liggen, tenslotte zijn alle technologische ontwikkelingen enerzijds niet te stoppen en anderzijds kunnen we ook absoluut niet zonder. Het heeft ons al veel gebracht en het zal ons nog veel meer brengen. Laten we gaan voor een vruchtbare samenwerking tussen de Reguliere Wetenschap en de Wetenschap van de Complementaire Geneeskunde en het dan houden op de Homo Deus Triserpens, een synthese van het ene en het andere.
 
 
                   
Aesculaap/Reductionisme/Halve Kunde    Caduceus/Holisme/Heelkunde
 
De GODMENS
 
Michael Maier; Symbol of the Synthesis of the great Alchemical Work: Triserpens.
Als je goed kijkt zie je dat in de driehoek ook een vesica pisces zit die het heilige huwelijk verbeeldt tussen Homo Deus Aesculapius en Homo Deus Caduceus.
 
Top
                                     
 
Archetypische Psychologie van James Hillman
 
In de Archetypische Psychologie (James Hillman) laat je je niet langer geheel bepalen door normen en verwachtingen van de buitenwereld. Je Ego is ook maar één van de vele fantasieën die je kunt hebben. Dus dan kan de DSM V wel min of meer over boord. Je laat je leiden door de weg van je eigen Imaginatie waarin je jezelf de vrijheid gunt om op zoek te gaan naar wie jij ten diepste wezen bent. Je ontwikkelt je door tot Cocreator in een wereld waarin je voortdurend geraakt wordt door het mysterie en de magie die tot een chronische staat van verwondering leiden. Daarmee ga je in jezelf op zoek naar een soort van utopische wereld geïnspireerd door allerlei goddelijke (mythologische) figuren. Je laat je inspireren en helen door de natuur met zijn rijke verscheidenheid aan kristallen, planten, bomen en dieren. En dan besef je steeds meer dat het paradijs op aarde geen fysieke plek is ergens op aarde maar een plek in je eigen hart.
 
 
 
Ik wil hier eindigen met een citaat uit het boek van Hannah (blz.80):
 
Ieder de held in zijn eigen leven
 
We staan voor een grote overgang, de geboorte van een nieuw tijdperk, waarin we ons hart mogen leren openen voor onszelf, voor elkaar en voor de aarde. Deze verandering kan alleen tot stand komen als we die samen dragen. Ieder die wil bijdragen aan deze nieuwe wereld, zal zijn eigen reis van de held moeten doormaken, de reis van het overstijgen van je kleine ik naar een groter veld van liefde. Ieder afzonderlijk moet zijn eigen daarbij behorende ‘geboorteweeën’ ervaren. We kunnen niet wachten tot anderen het gaan doen, maar staan er zelf voor de kwaliteit van ons leven te verhogen zodat het zin en betekenis krijgt. We kunnen het niet langer uitbesteden aan autoriteiten buiten onszelf, maar staan voor de taak onze eigen autoriteit op te pakken. In plaats van te wachten op iemand die voor ons opstaat en onze waarheid vertolkt, moeten we zelf opstaan, onze stem laten horen en onze waarheid spreken. De tijd is rijp dat iedereen de held wordt in zijn eigen leven. Dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt voor het overwinnen van zijn eigen schaduw. Dat is echt heldendom, daar komen we samen mee verder.
 
Top
 
 
Literatuur:
Liefdesroep, Richtingwijzer naar levensvervulling, Hannah Cuppen, Uitgeverij Ankh Hermes, 2017, ISBN: 9789020213065.
Liefdesbang, Overwin verlatingsangst en bindingsangst, Hannah Cuppen, Uitgeverij Ankh Hermes, 2014, ISBN: 978 90 202 10705.
Plutoïden, Lichten van Kosmische Wijsheid, Saskia van Vliet, Uitgeverij: Hajefa, 2014, ISBN: 9789077677704
Starry Messengers, New Planets….New Goddesses….New Spiritual Energies, Alison Chester-Lambert, Uitgeverij: Midlands School of Astrology, UK, 2009, ISBN: 978-0956367709
The Statues That Walked, Unraveling the Mystery of Easter Island, Terry Hunt and Carl Lipo, Uitgeverij: Free Press, 2011, ISBN: 978-1-4391-5031-3.
The Rebirth of the Hero, Mythology as a guide to spiritual Transformation, Keiron Le Grice, Uitgeverij: Muswell Hill Press, 2013, ISBN: 978-1-90899-505-6
Cosmos and Psyche, Intimations of a new World View, Richard Tarnas, Uitgeverij: Penguin Group, 2007, ISBN: 978-0-452-28859-1, Richard Tarnas is oprichter en hoofd van het Filosofie, Kosmologie en Bewustzijn Programma van het California Institute of Integral Studies (CIIS)  https://www.ciis.edu/ 
Discovering Eris, The Symbolism and Significance of a new Planetary Archetype, Keiron Le Grice, Uitgeverij: Florish Books, 2012, Kyron le Grice
Archai, The Journal of Archetypal Cosmology, opgericht in 2008 door Richard Tarnas en Keiron Le Grice, http://www.archai.org/about/
Sedna, Karin Hamaker-Zondag, Een nieuw hemellichaam in een astrologisch perspectief, Uitgeverij: Symbolon, 2008, ISBN: 978-90-76277-52 3
Kryon, Book Twelve: The Twelve Layers of DNA, An Esoteric study of the Mastery Within, Platinum Publishing House, 2010, ISBN:978-1-933465-05-0
Her-inneren, Een handboek voor Menselijke Evolutie, Steve Rother & The Group, Uitgeverij Akasha, 2001, ISBN 90-73798-69-9
De Ziel, vanwaar, waarheen? Inayat Khan, Uitgeverij Panta Rhei, 1926 – 2000, ISBN: 90.73207.03.7. Inayat Khan is de grondlegger van het Soefisme.
Zielsgerichte Astrologie, een sleutel voor het zich ontwikkelende Zelf, Alan Oken, Uitgeverij Hajafat, 2017, ISBN 9789077677967
Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Alice Bailey, Uitgever: Lucis Publishing Company, New York, 1936, ISBN 978-0-85330-118-9
De Zijderoutes, Een nieuwe Wereldgeschiedenis, Peter Frankopan, Uitgeverij Spectrum 2016, ISBN: 9789000315703.
Het Evangelie van Thomas, Het Weten van een Ongelovige, Bram Moerland, Uitgeverij Ankh Hermes, 2014, ISBN: 9789020210774
De Religie van de Ziel, Een heldere en eerlijke beschrijving van diep spiritueel leven, Thomas Moore, Uitgeverij Servire, 2002, ISBN: 90-215-3885-7.
Wij – Zij, Gaat de wereld aan narcisme ten onder? Martin Appelo, Boom Uitgevers Amsterdam, 2017, ISBN: 978 90 8953 942 7.
C.G. Jung, Verzameld Werk in 10 delen. Rotterdam, Uitgeverij: Lemniscaat, 1990.
Archetypal Psychology, James Hillman, Uitgeverij: Spring Publications, 4e gereviseerde editie 2013, ISBN: 978-0-88214-998-1.
Homo Deus, a Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari, Uitgeverij Penguin Random House, UK, 2017, ISBN: 9781784703936.
The Coming of the Cosmic Christ, Matthew Fox, Uitgeverij: Harper Collins & Harper One, 1988, ISBN: 978-0-06-062915-1.
Vitamines en Mineralen, Spiegels van de Ziel, Truus Hartsink en André Schaap, deel 1 t/m 4, Uitgeverij: Imanuel Publishing, 3e druk 2005, ISBN: 90-76648-12-3.
Ophiuchus en Herakles, De twee Sjamanen van de Sterrenhemel, Hans Reijnen, Mens Sana Berichten, MS B 50-16, Uitgeverij: eigen beheer: http://www.menssana.nu/media/MS%20B%20%2050-16.pdf
Hermes Geneeskunde, Synthese van BNS Therapie en Dimensio-S, van Hans Reijnen, het tweede artikel in deze nieuwsbrief, ook te vinden op www.menssana.nu.
De Terugkeer van de Slangendrager, Hans Reijnen, Mens Sana Berichten, MS B 45-13.
 
 
 
Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde                 21 augustus 2017
 
Klik hier als u dit artikel wil openen in PDF
 
Top                                                                        Home