Collectief Rebirthing Point, MS B 52-18

 Mens Sana Bericht 52-18

 
De grote energetische Shift: de Quantumsprong naar boven
 
Equinox Gateway (Maart 2018): The Coming of the Cosmic Christ
 
Voor het openen van dit Mens Sana Bericht 52-18 in PDF Klik Hier
 
 
 
 
 
In 2012 eindigde de Mayakalender en met de Maya’s ‘wisten’ minstens nog vier andere oude culturen dat 2012 een heel bijzonder jaar zou worden (Azteken, Inca’s, Tolteken en Hopi indianen). In de gewone media hoor(de) je er bijna nooit iets over en als het er wel eens keer over gaat dan geeft men er meestal blijk van er niets van te begrijpen: dan wordt het al gauw naar het rijk van de fabeltjes verwezen vooral omdat men zou denken dat toen de wereld zou vergaan. En zie je wel: “de wereld draait gewoon door, niets aan de hand!”. Dan denk ik: “slaap maar lekker door”. 
 
 
Aanvang nieuw tijdperk
 
Maar er is wel degelijk sprake van een groot transformatieproces waar de aarde en de hele mensheid nu midden in zit. Ik heb er nooit aan gedacht dat dan misschien wel de aarde zou vergaan. Maar ik ben me er langzaam maar zeker meer bewust en steeds meer van overtuigd geraakt dat de aarde (en de mensheid) een lange cyclus van 26.000 jaren afgesloten heeft en dat we begonnen zijn aan een grote nieuwe cyclus van 26.000 jaar. Het is op de één of andere manier een heel belangrijk keerpunt in de geschiedenis. Dus het einde van een tijdperk en de aanvang van een geheel nieuw tijdperk. Velen van ons waren lang nogal gefixeerd op het jaartal 2012, maar ik besef al wat langer dat het natuurlijk niet om een omslag gaat die in één jaar zou optreden. Ik zie het nu veel meer als een periode van 24 jaar (2001 – 2024) waarin de grote omslag heel geleidelijk steeds meer vorm zal krijgen. In feite begon het ‘gedonder’ al in 2001, ik beschouw het vallen van de twin towers in New York  (nine-eleven) nu als een soort van aftrap van de grote ommekeer. Het is naast dat het diep tragisch was trouwens ook wel heel symbolisch voor het instorten van alle oude ondeugdelijke structuren. Vervolgens was er op 01-01-2001, op 02-02-2002, op 03-03-2003, enz. elk jaar een reactivering van een mega aarde kristal ergens op de wereld. Deze informatie haalde ik jaren geleden uit het boek: ‘Metatron spreekt’ van James Tyberonn*. 08-08-2008 (The Lionsgate) was daarbij een datum die er voor mij altijd wel erg uitgesprongen heeft. Exact op die dag verscheen er een heel fraaie graancirkel die datgene, wat er allemaal gaande is, prachtig verbeeldt.
 
Top
 
 
 
http://goddessontheloose.com/8-8-08-infinity-crop-circle/
 
De linker cirkel verbeeldt voor mij de cyclus van 26.000 jaar die we nu net afgerond hebben, de rechter cirkel verbeeldt de nieuwe grote cyclus van 26.000 jaar. Je ziet heel fraai dat er sprake is van een ompoling of omkering want bij de linker cirkel staan er pijltjes naar buiten gericht (gerichtheid van de mens op de buitenwereld (exoterische involutiefase)), bij de rechter cirkel staan de pijltjes naar binnen gericht (gerichtheid van de mens op zijn eigen binnenwereld (esoterische evolutiefase)). De kluwen in het midden verbeeldt voor mij de periode van 2001 tot 2024 waarbij het snijpunt van de 2 cirkels dan de overgang van 2012 naar 2013 voorstelt.
 
Wereldwijde financiële crisis na 2008
 
Er ontstond met het omvallen van de bank Lehman Brothers (USA) een wereldwijde financiële crisis in 2008 waarvan nog iedereen aan het bijkomen is en dan zou in spirituele kringen 2012 het jaar van de grote ommekeer zijn. In dat jaar hadden we op 21-12-2012 wel de grote galactische conjunctie: het solaire kruis van ons zonnestelsel was conjunct met het Galactische Kruis van onze Melkweg. Ik keek zelf ook lang behoorlijk sceptisch aan tegen dit fenomeen vooral omdat de reguliere wetenschappers, die heel reductionistisch denken, dit fenomeen als volledig irrelevant wegredeneren. Maar na het lezen van het boek: De Grote Galactische conjunctie, 2012 kruisen van Jan Wicherink*, was ik om en had hij mij overtuigend laten zien dat de conjunctie wel degelijk zeer relevant is. Die grote Glactische Conjunctie vond plaats vlak nadat op 12-12-2012 het twaalfde en laatste mega aardekristal geactiveerd was.
 
Archetypische Polydimensionale B12 en D3 Psychologie
past heel fraai in de Vesica Pisces 
 
Onderzoek naar gepotentieerde vitamine D3
 
In 2015 startte ik een uitgebreid onderzoek naar de algemeen medische apsecten van vitamine D3 tekort tegelijk met het blootleggen van de psycho-energetische thematiek die bij gepotentieerde vitamine D3 hoort. Omdat ik hetzelfde onderzoek aangaande vitamine B12 al gedaan had hoefde dit onderzoek niet meer zo lang te duren, want de psychologie van vitamine D3 bleek prachtig complementair te zijn aan die van vitamine B12. Hierover heb ik eerder uitgebreid geschreven in de Mens Sana Berichten 50-15 en 50-16*. Sinds 2,5 jaar maak ik vaak gebruik van onderstaande tekening (Vesica Pisces, de 1e 2 cirkels van de Heilige Geometrie) om patienten de thematiek en symboliek van B12 en D3 uit te leggen waarmee de onderlinge samenhang heel duidelijk is.
 
Top
 
Ik was dan ook erg verguld met het feit dat er op 22-05-2017 (let wel:daags na de energetische poort van 21 mei zoals ik later zal uitleggen) in Dorset (UK) een graancirkel verscheen met exact deze tekening. En die verscheen dan ook nog vlak in de buurt van de rotstekening de Cerne Abbas Giant: een Hercules achtige figuur met een erectie. Hoe mooi wil je het hebben. De Yoni naast de Lingam, om het in Hindustaanse termen te zeggen. De straling in het snijvlak van de 2 cirkels lijkt op Holy Mother Sophia (omgekeerd).
 
   
   
 
http://www.cropcircleconnector.com/2017/cerneabbas/cerneabbas2017a.html
 
 
Cerne Abbas Giant Rotstekening
 
 
 
Het jaar 2017 bracht ons in de grote ontknopingsfase
 
Het afgelopen kalenderjaar heb ik steeds meer aanwijzingen gekregen (zowel privé als in de praktijk) dat datgene wat we dachten dat kon gebeuren in 2012/2013 nu in 2017 zich helemaal aan het voltrekken ging. Ik schreef in mijn nieuwsbrieven in 2011 en 2012* al over mijn verwachtingen dat ons DNA, dat 30.000-50.000 jaar geleden voor een groot deel geïnactiveerd raakte, nu wel weer eens gereactiveerd kan gaan worden. Even ter herinnering: onder de mikroskoop zijn er maar 2 DNA strengen zichtbaar, op onzichtbaar energetisch niveau hebben we eigenlijk twaalf DNA strengen. De theorie is alsvolgt: toen werden 10 strengen ‘uit geschakeld’, en dat wat toen uit gezet is kan nu weer worden ‘ingeschakeld’. Dit past heel fraai bij het reguliere inzicht dat we maar 4% van ons DNA gebruiken. 96% van ons DNA wordt om die reden junk-DNA genoemd. En ik vraag me dan af: zouden we die 96% van ons DNA nu werkelijk voor niets hebben? Ik kan het me niet voorstellen.
 
Top
 
We gingen door een grote energiepoort
rond de zomerzonnewende van 2017
 
Exact op dinsdag 20 juni kwam mijn vrouw weer eens behoorlijk misselijk, moe, zwetend op de bank te liggen en de wanhoop sloeg bij haar op dat moment behoorlijk toe. Nou is zij in mijn ogen een super HSP geworden, zij waait met alle windjes mee, dat wil zeggen zij is erg overgevoelig geworden voor alle energetische verstoringen die er zoal kunnen optreden. Nou gebeurt dat de afgelopen twee jaar wel vaker, vaak vraagt ze mij dan of ik er eens naar wil kijken en of ik er iets aan zou kunnen doen. Dit keer vroeg ze me dat niet. Ze had net een boek gelezen van een collega natuurarts en ze stelde me de volgende vraag: “en wat als ik nou eens toch een lekkende darm heb?” Terwijl ze weet dat ik zelf niet in die diagnose geloof. Dus er gebeurden twee dingen met mij: ik had erg met haar te doen dat ze weer het haasje was. Dus ze verdiende in feite veel begrip en ondersteuning. Maar tegelijkertijd voelde ik het ook een beetje als een motie van wantrouwen omdat ze kennelijk niet meer in staat of bereid was om mij te volgen en te blijven geloven met iedere keer weer een andere prachtige verklaring. Ik was even stil en dacht wat na. Toen antwoordde ik: “als jij daar echt bang voor bent dan ga ik voor jou op zoek naar een arts die alles weet van een lekkende darm en dan ga je daar maar eens naar toe”. Ik weet niet of ze op dat moment zo gelukkig was met mijn antwoord, maar ik kon mijn irritatie toch ook niet onderdrukken en ik liep een beetje op hoge poten terug de spreekkamer in. Op de weg daar naartoe kreeg ik intuïtief de gedachte dat we collectief door een grote energiepoort aan het gaan waren. 
 
Driedaagse deeltjesconversie periode
 
 
Voyagers II, The Secrets of Amenti
Ashayana Deane
Uitgeverij: Schildpad Boeken
ISBN: 978-90-77463-15-4, 2011
 
Terug in de spreekkamer plukte ik ook intuïtief (heel snel en zonder nadenken) een boek uit mijn kast: Voyagers II van Ashayana Deane*, dat ik al 5 jaar heb liggen. Ik waardeerde het boek al die tijd heel erg want ik vind er allerlei dingen in terug die ik tot dan toe zelf ook als belangrijk en steekhoudend zag, maar tegelijk wist ik vaak niet wat ik ermee aan moest omdat het een erg groot en ingewikkeld en science fiction achtig boek is. Het heeft iets weg van een onbegrijpelijke, technische handleiding waarvan ik tot op de dag van vandaag minder dan de helft begrijp. Nu, op deze 20e juni kwam ik terug in de spreekkamer en ik sla wederom vrij snel het boek open op pagina 503, waar ik eerder ook al eens bij was uitgekomen en een belangrijke passage geel omlijnd had, maar waar ik toen het meeste nog niet van begreep. En nu kom ik weer op die pagina uit en begrijp ik, bijna als door de bliksem getroffen, wat daar staat: in 2017 zullen we een driedaagse deeltjesconversie periode doormaken die valt tussen 5-5 en 30-06-2017. Mijn God, en dat was nou precies de gedachte waarmee ik terug liep de spreekkamer in. Wederom: hoe mooi wil je het hebben? Het komt allemaal zomaar op je pad, als je ervoor open staat. En dan voospelde zij dit ook al in 2002, het verschijningsjaar van haar boek.
 
En als je dan ziet wat Ashayana Deane daar toen al exact over schreef:
 
 
Driedaagse Deeltjes Conversie Periode Juni 2017
Top
 
DNA Reactivering
 
Ik denk nu dat het allemaal begon op 21-02-2017: toen is vermoedelijk collectief de eerste, dus onze 3e DNA streng gereactiveerd, op 21-03-2017 de 4e DNA streng, op 21-04-2017 de vijfde en op op 21-05-2017 de 6e DNA streng. Dan hadden we op 19, 20 en 21 juni dus klaarblijkelijk de driedaagse deeltjes conversieperiode zoals Deane het noemt waar volgens mij op collectief niveau de 7e, 8e en 9e DNA streng weer in de ‘aan’ stand kwamen te staan. Daarna hadden we vervolgens op 21-07-2017 de reactivering van de 10e streng, op 21-08-2017 de 11e en op 21-09-2017 de 12e DNA streng. Deze 21e september was ook wel  heel fraai vlak voor de datum van de 23e september die ik al 2 jaar in beeld had als een soort van mooie astronomische ‘einddatum’ waarop een bijzondere planeten-sterren configuratie zou optreden waaraan vermoedelijk gerefereerd wordt in de Bijbel, Johannes, Openbaringen 12 vers 1 & 2. Hierover rapporteerde ik in mijn artikel Liefdesroep in september 2017*. (Klik hier voor dit artikel)
 
Maar toen dacht ik: nu is de DNA reactivering waarschijnlijk voltooid. Ik had me daar tenslotte 4 a 5 jaar geleden uitgebreid in verdiept en dan denk je: nu weet ik hoe het in elkaar zit. Al die tijd was ik er verder niet meer expliciet mee bezig geweest. En wie schetst mijn verbazing dat ik pas in de maand october in de gaten kreeg dat er volgens diverse bronnen op het internet ook nog een 13e DNA streng is. Die zou dan op 21 october 2017 geactiveerd kunnen zijn. 
 
 
 
http://enlighteninglife.com/13dna/
 
    Cropcircle: Atherington, 19-07-2017
                                4x3 cirkels =12 + 1 (in het midden) is 13
 
 
 
 https://www.universallifetools.com/2013/06/article-4-dna-13-levels-consciousness/
 
Top
 
13 Levels of DNA Consciousness
 
Onder de 12 apostelen was Jezus de 13e
 
Ik wist dat nog helemaal niet, maar het verbaast mij geenszins. Want het bracht direct terug in mijn herinnering dat ik rond 2012 ontdekte dat er eigenlijk niet 12 maar ook 13 sterrenbeelden in de dierenriem zijn of waren. Even voor de herinnering: in 1582 heeft paus Gregorius de XIIIe (let op zijn rangnummer) het tot dan toe meetellende 13e sterrenbeeld Ophiuchus (de Slangendrager) eruit gegooid. We hadden tot dan toe de Juliaanse kalender volgens Julius Caesar, sindsdien spreken we van onze Gregoriaanse kalender. De onschuldige verklaring hiervoor: 13 kun je niet delen en 12 wel, in vier mooie kwartalen. Dat was makkelijker voor het berekenen van de lonen. De schuldige verklaring is: de slang is het symbool van onze Innerlijke Wijsheid en onze Innerlijke Heling maar ook het symbool van de Verleidingen, het satanische. Men schroomde er kennelijk niet voor om ons hiervan te beroven. Onze kerkvaders hielden ons liever halve waarheden voor dan hele, want dan zouden zij hun macht verliezen, is mijn ‘simpele’ redenering achteraf.
 
 
 
Paus Gregorius XIII
 wijzigde de Juliaanse kalender in 1582
in de Gregoriaanse kalender
https://www.canvas.be/cultuur/de-verdwenen-oktoberdagen
 
 
Orion als veertiende sterrenbeeld!?
 
En als we dan toch bezig zijn dan is dit het moment om te vertellen dat ik afgelopen jaar ontdekte dat er sprake is van de mogelijkheid van nog een sterrenbeeld Orion, The Hunter, dat er eigenlijk ook nog als veertiende bij kan horen!? Hoe zit dit nou weer? 
 
Ik heb ooit al eens uitgelegd dat de tijd in feite ook drie dimensies kent gekoppeld aan de drie bewegingen die de aardbol zelf maakt. 
 
o 1e dimensie: in 24 uren draait de aarde om zijn eigen as (24 uur/ dag en nacht). 
o 2e dimensie: in 365,25 dagen draait de aarde om de zon, (365,25 dagen, 4 seizoenen) en 
o 3e dimensie: 26.000 jaar duurt de cyclus van de precessieas (groot kosmisch jaar).
 
 
 
De 3e Dimensie van de Tijd:
Cyclus van de Precessieas: in 26.000 jaar beschrijft 
de bovenste punt van de aardas een cirkel (groot kosmisch jaar)
 
Top
 
De aarde ligt als een tol op tafel en haar precessieas doorloopt een cirkel die rond is in 26.000 jaar (cyclus van de precessieas). De ene helft van deze cyclus is de aarde het meest toegekeerd naar de sterrenbeelden Schorpioen en Boogschutter waar Ophiuchus met één been de voet tussen de deur heeft. Dus 13.000 jaar lang gaat die deur wat verder open en kan Ophiuchus dus volwaardig meetellen als 13e sterrenbeeld. Die andere 13.000 jaar is de aarde meer toegekeerd naar de tegenoverliggende zijde van de dierenriem waar Orion een voet tussen de deur heeft tussen de sterrenbeelden Maagd en Tweelingen. Het grappige is dat de eerste de Gouden Poort van wedergeboorte genoemd wordt die verbonden is met de Egyptische God Osiris (en Ophiuchus, Jezus Christus). De tweede wordt de Zilveren Poort van geboorte genoemd. Hier gaan we doorheen als we als ziel besloten hebben om een nieuw leven op aarde te gaan leiden, als we gaan incarneren. Deze Zilveren Poort is verbonden met de Egyptische God Isis (met het Sterrenbeeld Orion, en met Maria Magdalena, de moeder van Jezus). En dan kan 13.000 jaar lang Orion er dus als 13e sterrenbeeld bij horen. We hebben dus nooit meer dan 13 sterrenbeelden tegelijk in de dierenriem. 13.000 jaar is de aarde meer gericht naar Ophiuchus en zijn we dus meer gericht op ons bewustzijns-EVOLUTIEproces en die andere helft van de cyclus zijn we meer gericht op Orion en op ons bewustzijns-INVOLUTIE proces. De pyramide van Gizeh in Egypte hebben in hun formatie een duidelijke link met het sterrenbeeld Orion. In de geschiedenis heeft een matriarchaat van 13.000 jaar zich steeds afgewisseld met een patriarchaat. Zouden we de geslachtsongelijkheid nu definitief achter ons kunnen laten!? 
 
 
 Op de as door het midden van ons Zonnestelsel en door het Centrum van onze Melkweg
liggen zowel de Zilveren Poort (Geboorte op Aarde) als de Gouden Poort (Wederopstanding/Rebirthing).
 
 
Schema gesynthetiseerd door Hans Reijnen
 
Top
 
Ik heb voor mezelf heel goede argumenten om te denken: we gingen rond 21-11-2017 door de 14e energiepoort. Ik heb vooralsnog geen aanwijzingen dat er nog meer DNA strengen zijn, maar de evolutie schrijdt voort en je weet maar nooit. Maar voor mezelf noem ik het: we gingen op 21-11-2017 door de 14e energiepoort waardoor de 14e Dimensie voor ons open ging. En op 21-12-2017 gingen we door de 15e energiepoort en gaat de 15e Dimensie voor ons open. Zal 21-12-2017 de datum zijn die in de toekomst verbonden blijft met de ‘coming of the Cosmic Christ’. Ik las hier eerder een boek over: The Coming of the Cosmic Christ, van Matthew Fox*. Ik durf dat nu bijna niet meer te stellen omdat ik precies vijf jaar geleden eigenlijk ook al deze hoop had en in deze veronderstelling was. Voorlopig beschouw ik dit toch als het bereiken van een grote en belangrijke mijlpaal. Ook al gaan er later ongetwijfeld nog meer dimensies voor ons open en ook al is ongetwijfeld het hele proces nog niet volbracht, want wellicht is het in 2024 allemaal pas meer afgerond, voorlopig beschouw ik het bereiken van de 15e poort als het gaan door een essentiële barriere. Ik zal u uitleggen welke argumenten ik daarvoor heb. En die argumenten haal ik uit de boeken van Ashayana Deane en Dr. Joshua David Stone.
 
Chakrasysteem van 7 naar 15 chakra’s in plaats van 7 naar 13
 
Al jaren ben ik op de hoogte van het feit dat ons chakrasysteem met de quantumsprong een grote uitbreiding zal kennen, ik ging er al jaren van uit dat we van 7 naar 13 chakra’s gaan evolueren. Om patiënten hierin te laten delen printte ik voor hen vaak onderstaande afbeelding uit. Zonder daarbij alle details te willen benoemen valt op dat er grote veranderingen optreden in het borst gebied en in het hoofd-hals gebied. En dat er twee nieuwe chakra’s boven ons hoofd komen te liggen: het galactische vrouw en het galactische man chakra. Dit sloot in mijn ogen ook prachtig aan bij de evolutie die we allemaal doormaken in de richting van een androgyne persoonlijkheid. 
 

http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/hoofdst.3.htm

 

 Jarenlang ben ik me niet bewust geweest van het feit dat hierin feitelijk een essentiele onvolkomenheid schuilt. Met het voortschrijden van de nieuwe inzichten in de loop van dit jaar ben ik gaan inzien dat Ashayana Deane het ook op dit punt al lang veel gedetailleerder in beeld heeft. Zij gaat in onze gelaagdheid van het energielichaam uit van vijf Harmonische Universa die ieder drie dimensies heeft (5x3 = 15 Dimensies).
 
 
 
Energy Matrix / Time Matrix
 
https://nl.pinterest.com/pin/706361522775999014/
 
Top
 
En dan komt zij tot een chakra indeling die net even anders is dan wat ik tot nu toe gewend was: het meest opvallende verschil is dat er niet alleen Galactische chakra’s zijn boven het hoofd maar ook Earth Chakra’s onder de voeten. Dit is eigenlijk heel logisch. Zo ontstaat een chakra uitbreiding van 7 naar 15 corresponderend met 15 dimensies. Overigens de Kruisweg van Jezus kent 14 statiën. Wat is de betekenis van dit getal in deze context?
 
 
7 Primaire Chakra's en Chakra 8 t/m 15 zijn Morphogenetisch
 
https://www.chintamania.com/single-post/2017/01/07/Soul-Matrix---Interdimensional-Structure
 
 
 Je ziet dat in het fysieke lichaam het aantal chakra’s uitbreidt van 7 naar 9, waarbij er 2 bij komen MC8 = Thymus en MC9 = Thalamus. Toch blijft zij spreken van 7 Primary Chakra’s; 8 t/m 15 zijn Morphogenetic Chakra’s. Buiten het fysieke lichaam liggen: MC10 = Galactic 1, MC11 = Galactic 2, MC12 = Earth Star, MC13 = Earth Core, Mc14 Universal 1 en MC15 = Universal 2. 
 
Als je goed naar de letters en de cijfers van de nieuwe chakra’s kijkt dan valt mij iets bijzonders op: boven het hoofd liggen MC9, MC10, MC 11 en MC14 met S7, S11 en S12. Onder de voeten liggen: MC12, MC13 en MC15 met S8, S10, S13 en S14. 
 
De getallen 8 t/m 15 zijn boven en beneden gelijkelijk vertegenwoordigd. Alsof je hieruit kunt opmaken dat Vader Hemel en Moeder Aarde vanaf nu haasje over spelen. De Hemel wordt ook Moeder en de Aarde wordt ook Vader. Ook dit past volledig bij het evolutionaire proces van de mens richting androgyniteit.
 
Top
 
Het 22  chakra systeem van Joshua David Stone Ph.D
 
En toch houdt het hele verhaal bij 15 Dimensies niet op. Ik bleef doorzoeken en toen ontdekte ik dat Matthew Fox inmiddels samen met de bisschop Marc Andrus een heel nieuw boek uitgaf genaamd: 16 Stations of the Cosmic Christ*. Op de één of andere manier gaan we bij het overstijgen van het getal 15 over een belangrijke drempel. Vervolgens ontdekte ik de Ascension Manual van Joshua David Stone in vier delen. Hij beschrijft een 22 Chakra systeem waarbij de 7 chakra’s (in de 3e Dimensie) eigenlijk nog een nulde chakra hebben dat onder onze voeten ligt en bij de chakra uitbreiding van 7 naar 15 (in de 4e Dimensie) ziet hij het 8ste chakra boven ons hoofd liggen. Dit heeft dan een mooie overeenkomst met de visie van Deane. Vervolgens hebben we dan de chakra’s 16 t/m 22 in de 5e Dimensie. Zo is de aarde en de hele mensheid op weg van de 3e naar de 5e Dimensie.
 
                            
 
Opvallend: in de 3e Dimensie gaat het bij het 2e chakra over polariteit, in de 4e Dimensie gaat het over Integratie van polariteiten (fusion) en in de 5e Dimensie: bereiken we onze 6e dimensionale (en hogere dimensionale) Goddelijke Intentie.

Opvallend: Nadat er een fusie van het 3e chakra in de
               3e en 4e Dimensie heeft plaats gevonden bestaat de Plexus Solaris in de 5e Dimensie NIET!! Het Ego (of onze Persona) gaat aan het kruis, we stappen volledig uit ons 'arme ik' verhaal en verbinden ons met ons Ware Zelf (in 't Hart).
 
 
De Eerste 7 Chakra’s corresponderen vlg. Stone met de 3e Dimensie (let wel hier wordt een 2e schaal van dimensies ingevoerd, binnen elke eerstgenoemde dimensie bestaan er steeds opnieuw 7 subdimensies), Chakra’s 7 t/m 15 met de 4e Dimensie, enz. De Aarde is op weg van de 3e naar de 5e Dimensie, dus de chakra’s 8 t/m 15 vormen slechts een tussenstation naar de verdere uitbouw van het aantal chakra’s tot 22 en later 29 en weer later 36 chakra’s in de 6e en 7e Dimensie.
 
De Aarde (en veel mensen) is (zijn) net aangekomen in de 5e Dimensie en we ontwikkelen ons nu door in de Chakra’s 16 t/m 22.
 
 
 
Top
 
En als het plafond er af is en we multidimensionaal worden in ons bewustzijn dan gaan we steeds ‘makkelijker’ verder in de 6e, 7e, 8e en volgende dimensies. En dat zou dan collectief het tijdschema kunnen volgen zoals ik dat in het schema erachter heb geschreven. Persoonlijk zullen velen daarvan kunnen afwijken (veel eerder of veel later).
 
 

 
 
 https://me.me/i/you-are-a-multidimensional-being-the-energy-on-the-is-7513595
 
Samenvattend:
 
Ik ben er op 20 juni 2017 achter gekomen dat, wat we dachten, verwachtten of hoopten dat zou gebeuren in de overgang van 2012 naar 2013, heeft een aanvang genomen in de 2e helft van 2017. In deze periode zijn we dus steeds dieper in de trechter terecht gekomen waarmee we nog eens opnieuw allerlei oude rommel (zowel fysiek als mentaal-emotioneel) zagen langskomen. We kunnen vaak gedacht hebben: nu heb ik alles wel doorgewerkt maar kennelijk kan het nog steeds op een dieper niveau nodig zijn om het nog eens te doen. Het is voor heel veel mensen behoorlijk zwaar geweest. Maar het goede nieuws is nu dat we collectief in de eerste helft van 2018 echt aan het doorbreken zijn in het hogere bewustzijn (quantumsprong naar boven) en in het uitvinden van onze eigen nieuwe vorm, zoals ik het vaak noem.
 
Dit is werkelijk als opnieuw geboren worden waarbij je echt afstand mag/moet doen van alle oude zaken die voor jou niet meer werken. Het is hierbij ontzettend belangrijk dat je in je eigen kracht komt, dat je heel dicht bij jezelf blijft en dat jij zorgt dat je jezelf geeft wat jij nu nodig hebt.
 
Rust veel en verblijf vaak in de natuur en eet heel bewust en besef dat de functie van ons materiële voedsel totaal gaat veranderen. Zo zul je langzaam maar zeker kunnen doorgroeien in een zijnstoestand die je al heel lang kent maar die je nu pas echt mag gaan leren ervaren en belichamen. Je komt in je eigen grootsheid (meesterschap) terecht waarin je leeft puur vanuit je hart en waarin je feilloos weet wat jou te doen staat.
 
Je kiest alleen nog maar voor activiteiten waar je blij van wordt en je leeft in een toestand van moeiteloosheid waarin het continu genieten is.
 
Je doorziet of begrijpt vanaf nu elke ziekte of tegenslag beter. De Holy Spirit is coming down to Earth, is dat niet wat we elk jaar met Pinksteren vieren. De geboorte van de kosmische Christus, of het nu met Kerst 2017 al was of met Pinksteren 2018 zal zijn, het is nu volop aan het gebeuren.
 
Top
 
En terwijl ik bezig was met het leggen van de laatste hand aan dit artikel kwam er een patiënt op mijn spreekuur die mij een boek cadeau gaf: Wie ben ik? Op zoek naar wie je al bent, van Basil van Heteren* dat ik in no time gelezen heb. Het regende allemaal kwartjes. Wat ik nu al 20 jaar aan het lezen, bestuderen, oefenen en mediteren ben geweest lijkt nu ineens werkelijkheid te ZIJN.
 
Een citaat uit het boek (pag.114):
Vasthouden aan negatieve indrukken en dat mezelf noemen is wat we duisternis noemen. Ook positieve beelden van hoe goed je bent verduisteren je ware natuur. Je ware natuur is noch positief, noch negatief. Het is. Door je geloof in wat je je ik noemt te laten voor wat het is stap je in het licht. Dat vraagt overgave aan wat mogelijk nog onbekend voor je is. Daar is moed voor nodig om het bekende en vertrouwde los te laten, terwijl aan de andere kant het licht er altijd al is. Het is slechts ondergesneeuwd door alles wat je jezelf noemt. Je bent goed zoals je bent. Daar hoeft niets aan toegevoegd te worden. Onze ware aard is eindeloos licht.
 
*
 
Je ware natuur kent noch positief noch negatief.

Het is eindeloos licht.
 
*
 
 
-------------
 
The Time of Global Change is at Hand.
What is the end of the World for some
is a New World for those who realize it is.
To surrender logistical mind into galactic awareness
is to surrender fear into Love.
What was, shall no longer be.
What was not, can now become.
 
 
 
 
 
Gate of Man is de Zilveren Poort
Gate of God is de Gouden Poort
Voor een mooie video versie van bovenstaand plaatje:
http://www.lunarplanner.com/HolyCross.html
Van Nick Anthony Fiorenza (zeer de moeite waard!)
 
-------------
 
Wereld-Paas-ei
 
 
    In  de   stille
Geborgenheid
              van  het     z i j n
 
in  de    vurige
      Kosmische  Kracht
                 van  het     l e v e n
 
in  de    warme
Liefdes-gloed
              van  het    h a r t
 
 
in  Hart-gedragen
Bewust-zijn
                              van    V o l m a a k t h e i d
 
 in  dé    ENE
      het   AL
              N U
 
Warme  Harte-wens       voor JOU
 
                       In deze  lente-
 
 
 
herrijzenis-tijd        ANAÏN
 
Meer over Anaïn Boving op http://www.art-forum-int.eu/gallery/anain-boving/
 
----------------
 
 
 
Post scriptum: 
Mensen die enthousiast worden door de inhoud van dit artikel raad ik aan om mijn voorlaatste artikel: Liefdesroep, Archetypische Kosmologie in tijden van chaos en verwarring (klik hier door naar dit artikel), ook te lezen (als je dat niet al deed) omdat dat artikel een krachtig duet vormt met dit artikel. Het voorlaatste artikel is vooral een toelichting en ondersteuning in de zware en donkere aanloop naar de ontknoping bij het persoonlijk intrapsychische (psychologische) proces (2e helft 2017, september Equinox). Dit artikel geeft veel uitleg bij de fase na de ontknoping waarin we onszelf opnieuw gaan uitvinden, dit is meer een collectief spiritueel kantelings(bevrijdings)proces (1e helft 2018, maart Equinox gateway).
Top
Literatuur: 
o Metatron spreekt, James Tyberonn, Uitgeverij Dolphins and Wahels, ISBN: 9789490443023.
o De Grote Galactische Conjunctie, 2012 kruisen van Jan Wicherink, 2011, Uitgeverij Piramidions, ISBN: 9789081754996.
o Voyagers, De slapende ontvoerden, Deel I, Ashayana Deane, Uitgeverij Schilpad Boeken, 2011, ISBN 978-90-77463-15-4.
o Voyagers deel II, De Geheimen van Amenti, Ashayana Deane, Uitgeverij Schildpad Boeken, 2011, ISBN 978-90-77463-22-2.
o D3 Zonnekoning huwt B12 Maankoningin, Het Evolutieproces tot Androgyne mens, Mens Sana Berichten 50-15, Hans Reijnen.
o Ophiuchus en Heracles, De twee Sjamanen van de Sterrenhemel, Mens Sana Berichten 50-16, Hans Reijnen. De twee sterrenbeelden die verbonden zijn met de B12 en D3 Psychologie.
o Liefdesroep, Archetypische Kosmologie als richtinggever in tijden van chaos en verwarring, artikel van Hans Reijnen, 21-08-2017, te vinden op www.menssana.nu.
o Doornroosje en de Apocalyps, De Eindtijd verklaard vanuit de universele wijsheid, Hans Siepel, Uitgeverij Elikser, 2015, ISBN: 978 90 8954 751 4.
o Bewustzijn, Dementie en Spiritualiteit, Hans Siepel. 2010, Uitgeverij Elikser, ISBN: 978 90 8954 943 3.
o The Coming of the Cosmic Christ, Matthew Fox, Uitgeverij: Harper Collins & Harper One, 1988, ISBN: 978-0-06-062915-1.
o Stations of the Cosmic Christ, Bishop Marc Andrus and Matthew Fox, april 2017 http://www.matthewfox.org/what-is-creation-spirituality/ The (r)evolutionary Creation Spirituality movement –based in ancient Judeo-Christian tradition. Matthew Fox and Bishop Marc Andrus of Grace Cathedral in San Francisco have collaborated to create the Stations of the Cosmic Christ: an updated approach to the traditional Stations of the Cross, replacing the fall-redemption perspective with a cosmology that transcends doctrinal differences.  
o The complete Ascension Manual, how to achieve ascension in this lifetime, Joshua David Stone, Ph.D, The easy to read encyclopedia of the spiritual path, Volume 1, Uitgever: Light Technology Publicing, LLC, ISBN: 978 0 929385 55 6.
o Soul Psychology, keys to ascension, Joshua David Stone,Ph.D, The easy to read encyclopedia of the spiritual path, Volume 2, Uitgever: Light Technology Publicing, LLC, ISBN: 978 0 929385 56 3.
o Verlangen naar Verbinding, Er echt bij horen en de moed om alleen te staan, Brené Brown, bestsellerauteur van ‘De Kracht van kwetsbaarheid’ en ‘De moed van Imperfectie, A.W. Bruna Uitgevers B.V. Amsterdam, 2017, ISBN 978 94 005 0968 9.
o Moeder Aarde, Eleonora Gabriëls, Uitgeverij Epidoot, 2011, ISBN 978 90 818579 0 1.
o Wie ben Ik? Op zoek naar wie je al bent, Basil van Heteren, Uitgeverij Oorsprong, Deventer, 2017, ISBN: 978 94 6101 349 1.
 
Top                                                                           Home
 
Voor het openen van dit Mens Sana Bericht 52-18 in PDF, Klik Hier
 
 
Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG)                     21-03-2108
 
Mens Sana, Centrum voor Integrale Geneeskunst
Ferdinand Bolstraat 8
5753 BL Deurne
www.menssana.nu          e-mail: info@menssana.nu