Ontwikkelde Zielen maken nu de Quantumsprong

Lezing op Zaterdagmiddag 23 juni 2018 in Egmond Binnen (let op: Locatiewijziging!)

Dorpshuis De Schulp om 14.00 uur

                         door Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG) 

Op uitnodiging van Ilona Borst van de Hartcirkel in Bergen N.H.

 

Als ex-huisarts ontdekte ik dat 10-20% van alle mensen een vitamine B12 tekort heeft als gevolg van een vaak ernstig invaliderende ziekte en dit wordt helaas te vaak niet opgemerkt (Chandy:The Forgotten Disease, Pacholok: Epidemic of Misdiagnoses). Zo blijkt uit uitgebreid klinisch empirisch onderzoek in mijn praktijk. Tot 2015 beschouwde ik vitamine B12 als de koning van alle vitamines maar sindsdien kwam ik tot voortschrijdend inzicht: ik noem vit.B12 nu de maankoningin en vit.D3 de Zonnekoning. Vitamine D3 tekort blijkt statistisch gezien een nog veel groter probleem: 75% van alle mensen heeft de laatste jaren een vitamine D3 tekort. Deze beide aandoeningen hebben algemeen medisch gezien een veel grotere impact dan nu wordt aangenomen.

 

 
 
Als ervaren klassiek homeopaat deed ik uitgebreid onderzoek naar de thema’s en essenties die bij gepotentieerde vit.B12 en vit.D3 horen. Dit leverde wel heel erg verrassende resultaten op. Beide stoffen gaan over BESTAANSRECHT en BEDREIGD VOORTBESTAAN: bij B12 gaat het om een regelrechte bedreiging van het fysieke voortbestaan, bij D3 mag de Spirit of de Ziel er niet zijn. Over het bedreigd voortbestaan bij vitamine B12 tekort heb ik al vele jaren geschreven en cursussen en lezingen gegeven.
 
Top
 
Maar dat de psycho-energetica van D3 zo prachtig complementair is aan die van B12 overstijgt alle verwachtingen die ik daarover kon hebben. Het gaat bij vitamine D3 over ZELFVERVREEMDING en over SPIRITUELE VERVREEMDING. Dit zijn in mijn ogen twee problemen waar het hele rijke Westen aan ten onder dreigt te gaan, of kan ik inmiddels schrijven ‘aan ten onder dreigde te gaan’, waant het heeft er alle schijn van dat we het dieptepunt hierin reeds gehad hebben.
 
De B-twaalver is heel vaak een Hoog Sensitieve Persoon en het is vaak hoog ontwikkelde oude ziel die een grote belangstelling heeft voor Esoterie en Spiritualiteit. Het is vaak een Lichtwerker. Maar hun zware ziektegeschiedenissen en hun genezingsprocessen verlopen tegen de achtergrond van de grote Transitie waar de aarde en de hele mensheid nu midden in zit. Zij hebben het al heel zwaar omdat ze HSP zijn maar het is nu nog eens extra lastig omdat de reis van de held(in) gemaakt mag/moet worden. We zitten in een sterke stroomversnelling van ons genezingsproces en onze spirituele ontwikkeling, of we het leuk vinden of niet. We gaan als het ware door een trechter waarbij je ontdaan wordt van alle oude ballast zowel in fysieke als in mentaal-emotionele zin.
 
Dankzij mijn B12 en D3 gerelateerde onderzoek ben ik ook veel te weten gekomen over de Transitie hoe die verloopt en wat we daarbij allemaal kunnen meemaken. Zo hebben veel patiënten allerlei vervelende klachten waarvoor geen fysieke afwijking te vinden is. Die klachten worden dan Ascension Symptoms genoemd. Er vindt een grote energetische verbouwing plaats: we ontwikkelen ons chakrasyteem door in de hogere dimensies van 7 naar 15 chakra’s en zelfs hoger, ons DNA wordt gereactiveerd van 2 weer naar 12 of zelfs 13 DNA strengen, de epifyse raakt bezet met kristallen en door de sterke kosmische veranderingen gaan we sinds juni 2017 collectief rond de 21e van de maand iedere keer door een energiepoort. Volgens mijn telling gaan we met de zomerzonnewende van juni 2018 door de 21e poort. En zo ontwikkelen wij ons door tot multidimensionale wezens. Ik hoop jullie tips te kunnen geven: leuker kan ik het niet maken, misschien wel makkelijker.
 
 
 
Meer over hoog ontwikkelde oude zielen en het afronden
van hun reïncarnatie-cyclus op:
www.liefdeslicht.com
 
Afijn, je ziet wel, ik bruis van het enthousiasme om weer eens te mogen vertellen over al mijn ontdekkingen en ervaringen voor het fijne publiek dat de Hartcirkel bezoekt, zo heb ik al een paar keer eerder mogen ervaren.
 
Top
 
________________________________________
 
Deze lezing zal op lichtzinnige wijze worden ingeleid door lofdichter en B12 specialist Bo Baden (vitamineb12tekort.nl) en zal begeleid worden door de prachtige Engelen klanken van harpiste en pianiste Fraukje Ramona Weishaupt.
 
---------------------
 
Wanneer?
 
Op zaterdagmiddag 23 juni 2018
Locatie: Dorpshuis De Schulp, Visweg 45    1935 EB   Egmond Binnen
Er is ruime parkeer mogelijkheid.
Tijdstip: 14 uur tot 17 uur (zaal open om 13.30 uur)
 
Vergoeding: 15 euro (vermeld duidelijk jouw naam bij de betaling)
Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL37 RABO 0327 7053 53, H.J. Borst, onder vermelding van: “Hans Reijnen”
 
Klik hier door voor aanmelding
 
Home