Open Brief aan Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

 Nu is het Moment

(Om een e-mail te sturen aan de vaste commissie voor Volksgezondheid in de 2e Kamer)

 
Ik heb enkele maanden geleden Hans Siepel leren kennen, hij is politicoloog, communicatiestrateeg, auteur en een groot aanhanger en vertolker van de filosofie van Hermes Trismegistus, waar ik mijn hele nieuwe geneeskundige model aan heb opgedragen (Hermes Geneeskunde).
 
Hans Siepel
 
Ik leerde Hans kennen vlak nadat mij door de Inspectie (Volksgezondheid) een stevige boete werd opgelegd. Hierover is meer te lezen op onze website (klik hier). Nadat ik eerst openlijk de strijd met de Inspectie wilde aangaan en in hem een ‘medestrijder’ herkende kwam ik tot hernieuwde ideeën/inzichten om een groot Symposium te gaan organiseren over de Nieuwe Aarde, de Nieuwe Mens, de Nieuwe Spiritualiteit en de Nieuwe Geneeskunde. Daarvoor ben ik nu voorzichtig de eerste stappen aan het zetten.
 
Ondertussen verscheen sinds 2007 recent het 9e boek (of publicatie) van Hans Siepel: Het Godsbewijs, bij uitgeverij Ankh HERMES. Hans Siepel trekt in dit boek hardvochtig aan de noodrem om te laten zien hoe wij in onze moderne wereld  steeds meer een reductionistisch mensbeeld krijgen opgedrongen: mede dankzij de opkomst en wetenschappelijke inzichten van de neurowetenschap meent onze regering dat de mens toch vooral en alleen een ‘breinmens’, zonder ziel en geest, is. En hiermee worden holistische geneeswijzen en nieuwe initiatieven (zoals een nieuwe holistisch ziekenhuis, waarin de mens ook gezien en behandeld wordt als spiritueel wezen) steeds verder teruggedrongen of zelfs verboden. 
 
 
 
 
 
Top
 
En juist hierin vinden Hans Siepel en ik elkaar: wij vinden allebei dat het de hoogste tijd is dat er nu eindelijk eens een publiek debat mag plaats vinden.
 
Heeft het Nederlandse publiek wel in de gaten hoe ver we al zijn, hoe ver Geest en Ziel al zijn verdwenen uit de gehele Nederlandse gezondheidszorg en hoezeer er sprake is van een steeds grotere onderdrukking van o.a. Homeopathie (en alle andere natuurgeneeswijzen)?
 
Waar diverse collega’s, die een zelfde boete als ik opgelegd kregen, die gewoon betalen zonder ook maar enige vorm van verzet, kon ik dat niet over mijn hart verkrijgen. Ik laat deze zaak nu voor de rechter komen omdat ik er nog steeds vanuit ga dat hier sprake is van groot onrecht en dat het de hoogste tijd is om nu op te staan voor onze rechten. Dit geldt voor alle natuurartsen en therapeuten in Nederland en voor alle mensen die van hun diensten gebruik maken. 
 
Zo was voor Hans Siepel  Pinksteren 2018 hét moment om een open brief aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) te sturen. Wij stellen beiden vast dat de gevestigde orde inclusief de reguliere media geen belangstelling tonen voor deze hele kwestie. Daarom willen wij jullie nu allen vragen om deze kwestie en de open brief van Hans Siepel aan de minister, als jullie die ook een warm hart toedragen, langs zoveel mogelijk kanalen (o.a. social media) te helpen verspreiden.
 
………………Het gehele darwinistisch, stoffelijk mensbeeld, waaraan de gehele reguliere gezondheidszorg zijn ziel en zaligheid heeft verkocht en ook christelijke zorgbestuurders dagelijks knielen voor dit ‘gouden kalf’, blijkt een illusoire, om niet te zeggen,  een goddeloze gedachte. Gestoeld op een foute aanname, dat de mens uit stof alleen is geboetseerd………………………
 
…………….En zo doet zich de schizofrene situatie voor van twee werkelijkheden. Enerzijds de werkelijkheid van, als ik het zo mag noemen, de Verlichtingsinstituties met haar kroonjuweel de breinmens, opgebouwd uit stof alleen zonder geesteskracht en anderzijds de spirituele mens van ‘onze’ kinderarts, ‘begiftigd’ met (helende) geesteskracht of energie………………
 
Ik nam hier twee passages uit de open brief aan de minister om jullie hopelijk benieuwd genoeg te maken om de brief van 6 kantjes toch helemaal te gaan lezen. Ik kan het jullie van harte aanbevelen, want er staat erg veel op het spel en we kunnen nu met zijn allen de kans grijpen om onze andere stem luider te laten klinken.
 
Ik zal de open brief van Hans Siepel aan de minister als bijlage bijvoegen, met het verzoek deze te delen met zoveel mogelijk mensen. Klik hier om de brief in PDF te openen.
 
Top
 
 
 
 Vandaag (24-05-2018) heb ik dit bericht en oproep verstuurd aan mijn eigen netwerk.
 
 
 Hartelijke groeten,
 
Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG)                                           
 
Mens Sana, Praktijk voor Integrale Geneeeskunst
www.menssana.nu
mail: info@menssana.nu
tel: 0493-319000
 
Top                                                                       Home
 
28-05-2018
 
Ik heb ondertussen al bemoedigend veel reacties van patienten (en collega's) op bovenstaand bericht gehad met bijna alleen maar warmhartige ondersteuningen.
 
Tegelijk kreeg ik een nieuw bericht van Hans Siepel dat hij de open brief ook stuurde naar de vaste Kamer Commissie voor Volksgezondheid (in de 2e Kamer). Hij kreeg een snel antwoord waarin hem werd medegedeeld dat zijn open brief aan de minister in de Commissie besproken zal worden en dat dan een beslissing genomen zal worden of zijn brief in de 2e Kamer behandeld zal worden.
 
Wij willen dan ook eenieder, die deze berichten leest, verzoeken om NU per e-mail een dringend verzoek te richten tot de vaste Kamer Commissie  (e-mailadres: cie.vws@tweedekamer.nl) om de Open brief van Hans Siepel aan minister de Jonge toch vooral WEL te gaan bespreken in de 2e Kamer. Als we dit voor elkaar kunnen krijgen dan zal er aandacht zijn voor dit probleem in de parlementaire pers en dan uiteindelijk hopelijk ook in de rest van de media.
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking. Tevens aan jullie wederom het verzoek om deze hele actie te helpen verspreiden in jullie eigen netwerk(en)/social media. Het zou fantastisch zijn als zoveel mogelijk mensen, die voor dit gedachtengoed staan, NU hun stem gewoon even laten horen. Kleime moeite met mogelijk een groot positief effect.
 
Hans Reijnen, arts
 
Top
 
29-05-2018
 
Ik was erg verheugd toen ik van Jan Scholten, nationaal en internationaal vermaard collega arts voor Homeopathie, vernam dat hij het volgende bericht verstuurd heeft aan de 2e kamer commissie:
 
 
 
Jan Scholten M.D. has been decorated as Knight in the Dutch
Order of Orange Nassau, op 25-04-2014 geridderd in de Orde van Oranje Nassau
http://www.interhomeopathy.org/a-knight-in-our-midst
 

 

Geachte kamer commissie,

Hierbij doe ik u het nadrukkelijke verzoek om de Open Brief van Hans Siepel aan minister de Jonge (Gezondheid, Welzijn en Sport) in de Tweede Kamer te gaan bespreken.


In de gezondheidszorg is er een tendens gaande om pluriformiteit in te perken.


De vrijheid van keuze in gezondheidszorg is een fundamenteel recht, te vergelijken met het recht op vrijheid van godsdienst en meningsuiting.

Met vriendelijke groeten,
Jan Scholten

 

En van Jo Gerritsen, die op dit moment in Thailand verblijft, kreeg ik een prachtig bemoedigend, kort bericht:

Hij ondersteunt de actie en vertelde me dat hij mij een soort geuzennaam (zielennaam) gegeven heeft: BraveHeart. Daar ben ik heel blij mee en daarmee voel ik me heel erg gezien.

Hans Reijnen, arts

Top