Alle ins en outs van de suppletie van vitamine B12

3. Alle ins en outs over de suppletie van Vitamine B12

Veranderingen als gevolg van de Transitie

--------

4.Boekbespreking: Groen voor het Leven & Groene Smoothies Revolutie

van Victoria Boutenko, door Marjon Verhees

--------

5. Drie universele verhalen van Marjon Sarneel

met tekeningen van Judith Zijtregtop

--------

6. De Huisapotheek

 


 

3. Alle ins en outs over vitamine B12 suppletie
 
De gevolgen van de Transitie
 
De behandeling van elke patiënt met een vitamine B12 tekort bestaat in mijn praktijk uit twee afzonderlijke elementen: 
1: De suppletie van vitamine B12 en Foliumzuur in de materie; dit is in feite een reguliere geneeskundige of, zo je wil, een orthomoleculaire aanpak.
2: De energetische behandeling van de heel vaak bestaande psycho-energetische thema’s die bij vitamine B12 horen. Dit is een homeopathische, zo je wil, bioresonantie behandeling met allerlei verschillende vormen van gepotentieerde vitamine B12.
 
Ik zal nu uitgebreid en zorgvuldig verslag doen van mijn ervaringen van element 1 vanaf het begin van mijn studie naar alles wat met B12 te maken heeft. Ik zal mijn verhaal niet precies chronologisch doen, maar ik start op het moment dat ik begon te ontdekken dat zuigtabletten bijna altijd net zo goed werken als injecties.
 
Top
 
 
Sinds begin 2012: bijna alle patiënten over op zuigtabletten
 
Vanaf het begin ging ik er al vanuit dat zuigtabletten net zo goed werken als injecties. Ik durfde hier vanuit te gaan omdat ik wist dat men in Zweden en Canada al dertig jaar 85% van de patiënten zuigtabletten geven met prima resultaat. Ik startte in 2007 wel met injecties methylcobalamine (in plaats van hydroxocobalamine) voor de patiënten met ernstige neurologische of psychiatrische ziektebeelden, dit was aanvankelijk ongeveer 15% van mijn onderzoekspopulatie. Geleidelijk aan is bij mij het besef gegroeid dat de veronderstelling dat injecties altijd beter zijn, zelfs voor de ernstige patiënten, niet langer houdbaar is.
 
 
kant-en-klaar spuitjes methylcobalamine
Apotheek Fiorentini in Brescia (Italië)
 
Lang heb ook ik gedacht dat je met injecties sneller hogere bloedspiegels bereikt en daardoor een sneller en vollediger herstel voor de patiënt. Wie wil dat niet. Maar heel langzaam kwam ik erachter dat het gewoon niet waar is. Volgens mij bereik je met oromucosale tabletten (zuigtabletten) net zo snel hoge bloedspiegels als met injecties. Je zou kunnen zeggen dat bij oromucosale toediening het effect is alsof je aan een infuus met vitamine B12 wordt aangesloten. Eerder heb ik soortgelijke ervaringen opgedaan met de transdermale toediening (toediening via de huid) van magnesium in de vorm van zeezout voetenbaden. En dan zeg ik “waarom moeilijk als het makkelijk kan”.
 
Sinds het begin van 2012 behandel ik nu dus (bijna) alle B12 patiënten alleen met zuigtabletten. Ik denk dat dit wellicht mogelijk is gebleken omdat ik ondertussen met veel hogere doseringen werk. Hierover later meer. Uitzonderingen daargelaten, want heel af en toe zie ik een patiënt die toch liever injecties blijft gebruiken in de vorm van hydroxocobalamine of een heel enkele keer methylcobalamine. En als de patiënt zelf die ervaring en die overtuiging heeft ga ik daar als behandelend arts in de regel in mee. De behandelresultaten zijn in het geheel niet minder geworden en sinds de gestegen dagdoseringen allen maar spectaculair verbeterd.
 
Top
 
Sinds begin 2012: de benodigde dagdosis van B12 werd steeds hoger
 
Bij al mijn behandelingen ben ik pas tevreden als uiteindelijk alle vitamine B12 gebreksymptomen verdwenen zijn. En dat zijn dus veel meer symptomen dan die van oudsher aan vitamine B12 tekort worden toegeschreven. Op deze manier werkende kwam ik erachter dat, sinds begin 2012, de benodigde dagdoses van de twee vormen van B12 geleidelijk steeds hoger werden. Dit kwam ook tot uiting in de bioresonantie metingen. 

Ik ben in 2007 gestart met het volgende doseringsschema 1:
Methylcobalamine (MB12)  1000mcg     2-3x daags 1 zuigtablet
Adenosylcobalamine (AB12) 1000mcg   2x daags 1 zuigtablet
Foliumzuur (FZ)  600mcg (die zat toen altijd in de 2e zuigtablet)

 
Bijwerkingen van MB12, AB12 en FZ
 
Nog voor ik erachter kwam dat ik met dit doseringsschema niet meer uit zou komen ben ik al op zoek gegaan naar de juiste dosering voor foliumzuur. Voordat ik hierover meer zal vertellen wil ik eerst uitleggen hoe het zit met de kans op bijwerkingen van deze drie stoffen in het algemeen. Ik schat dat ik in de afgelopen zes jaar hooguit twintig patiënten gezien heb die een vorm van acne vulgaris (puistjes) op het voorhoofd kregen wat we kunnen beschouwen als een uiting van allergie voor kobalt, het metaalatoom dat in elke vorm van vitamine B12 aanwezig is. Daarom heet elke vorm van B12 dan ook cobalamine. Het optreden van deze acne was voor mij echter nooit aanleiding om de behandeling te stoppen of te onderbreken. Alle patiënten namen dit nadeel voor lief, dat kon in geen enkel opzicht opwegen tegen de geweldige voordelen van het gebruik van de zuigtabletten of de injecties. Wat vaker zag ik patiënten die met allergische klachten (huidklachten, darmklachten, of psychische klachten) reageerden, niet veroorzaakt door de B12 of de foliumzuur maar door een of meerdere van de dragerstoffen, conserveermiddelen of smaakmakers. Dit was soms wel aanleiding om de behandeling uit te stellen, om eerst de allergieën te behandelen en pas later te starten met de B12 suppletie, of om andere preparaten te kiezen die meer hypoallergeen zijn. Overigens zie ik bijna altijd alle allergische klachten in 2-4 maanden verdwijnen bijna puur en alleen door de aanvulling van B12 en Foliumzuur in voldoende hoge doses.
 
Vitamine B12 en Foliumzuur kunnen geen intoxicatieverschijnselen te zien geven,
ook niet bij heel hoge doseringen
 
Ook van reguliere zijde is bekend dat vitamine B12 en foliumzuur nooit aanleiding geven tot zogenaamde intoxicatieverschijnselen, zelfs niet als je gebruik maakt van heel hoge doseringen. Het zijn allebei wateroplosbare vitamines en de heersende opvatting is dat je alles wat je niet gebruikt weer uitplast zonder dat het tot schade kan leiden. Mijn ervaringen ondersteunen deze heersende opvatting voor 100% met weliswaar een kleine kanttekening. Ik heb wel enkele tientallen patiënten gezien die toch vervelende klachten kregen als gevolg van een te hoog foliumzuur-gehalte. Dit brengt me terug bij de verhaallijn, die ik aan het volgen was. Wat is de beste dosering voor foliumzuur?
 
Top
 
Eind 2011, begin 2012 ging ik merken dat steeds meer patiënten niet meer uitkwamen met de 3000 mcg MB12 en de 2000 mcg AB12 terwijl de benodigde dagdosis voor Foliumzuur niet gestegen is. Zoals eerder genoemd trok ik die conclusie omdat ik niet meer alle B12 gebreksymptomen zag verdwijnen en als ik de betrokken patiënt dan alsnog meer B12 ging aanbieden dan zag ik alsnog wel alle symptomen verdwijnen. Zo zag ik in de eerste maanden van 2012 de benodigde dagdosis voor beide (MB12 en AB12) stijgen tot wel 10.000 mcg per dag. In het begin was ik natuurlijk nog heel aarzelend want ik had tenslotte zelf nog nooit eerder zulke hoge doseringen gegeven. Maar het bijwerkingen patroon zoals ik eerder beschreef is totaal ongewijzigd gebleven. Het werd helaas wel een steeds kostbaardere kwestie om het tekort voldoende aangevuld te krijgen. 
 
 

Zo bereikte ik begin 2012 het volgende dagdoseringsschema 2:
Methylcobalamine 10.000 mcg
Adenosylcobalamine 9.000 mcg
Foliumzuur 1600 mcg

 
De benodigde dagdosering bleef enorm stijgen tot de zomer van 2012
 
Toch hadden we het plafond van de benodigde dagdoseringen MB12 en AB12 nog niet bereikt. Kennelijk was de menselijke biochemie zo sterk aan veranderingen onderhevig als gevolg van de transitie dat er (tijdelijk!?) steeds meer vitamine B12 nodig was in allebei de vormen. Ik heb zelf ook regelmatig in grote verbazing zitten kijken wat de resultaten van de metingen waren, hoe konden de doseringen zo gigantisch oplopen? En waar zou het ophouden? Zou ik uiteindelijk niet toch tegen meer bijwerkingen gaan aanlopen? Bovendien werden de kosten voor de patiënt ook steeds hoger. Toch kon ik niet om de conclusie heen dat de doseringen nog verder omhoog moesten. Dit is waarlijk puur proefondervindelijk vastgesteld en het was de enige manier om even goede behandelresultaten te blijven behalen. De patiënten hebben echter nooit geklaagd over de hogere kosten voor de B12 suppletie, waarschijnlijk omdat ik hen een veel betere gezondheid in het vooruitzicht kon stellen en de suppletie in de meeste gevallen maar 3-6 maanden hoefde te duren. En nog steeds geldt dat minstens 90% van alle patiënten uiteindelijk heel tevreden de deur uitgaan.
 
Top
 

Zo bereikte ik in de zomer van 2012 het plafond van de dagdoseringen (schema 3):
Methylcobalamine 30.000 mcg
Adenosylcobalamine 30.000 mcg
Foliumzuur 1600 mcg
 
Wonderbaarlijke omslag in de zomer van 2012
 
Toen ik ergens in juni of juli van 2012 het hoogtepunt in de benodigde dagdoseringen had bereikt gebeurde er iets wat ik zelf nooit verwacht had. Tot dan toe had ik al enkele jaren mijn collega artsen voor homeopathie gewaarschuwd dat ze niet mochten denken dat een patiënt met B12 tekort puur energetisch behandeld kon worden. Met andere woorden: ik was van mening dat je elke B12 patiënt altijd eerst de vitamine B12 moet aanvullen alvorens je een homeopathisch middel geeft. Want velen zijn er zo ernstig aan toe dat ik het ‘onethisch’ vond om te gaan voor een puur energetische behandeling aangezien je normaal gesproken tevoren geen zekerheid hebt over of het gekozen homeopathisch middel ook wel echt het juiste zal zijn. Dus mijn devies was: eerst B12 op de juiste manier aanvullen en daarna (of tegelijkertijd) de homeopathische behandeling.
 
Maar toen gebeurde het dat ik bij de eerste patiënten begon te meten dat zij wel een B12 tekort hadden maar dat zij niet beter zouden worden van B12 suppletie in de materie en wel beter zouden worden van een homeopathisch geneesmiddel. Ik herinner mij nog heel goed op hoeveel ongeloof ik bij mezelf stuitte.
 
Het heeft dan ook even geduurd voordat ik dat voor het eerst heb aangedurfd. De eerste keren dat ik het voorzichtig ging uitproberen was bij duidelijk minder ernstige patiënten en ik deed het dan natuurlijk altijd in goed overleg met de patiënt. Het had in het begin dus duidelijk een ‘experimenteel’ karakter en ik ben heel behoedzaam tewerk gegaan. Ik bestelde de patiënt dan b.v. na twee maanden terug op consult i.p.v. na drie maanden. Zodat ik de patiënt alsnog de zuigtabletten kon geven als de verbetering uitbleef. Dit is slechts maar enkele keren nodig gebleken. In de meeste gevallen reageerden de patiënten precies zoals ze vroeger ook reageerden toen ze de zuigtabletten nog wel kregen en heel af en toe zelfs nog beter. Dit is en blijft in feite onvoorstelbaar. Toch maken we (mijn patiënten en ik) er waar mogelijk dankbaar gebruik van omdat het in ieder geval een heel stuk scheelt in de bijkomende kosten.
 
Top
 
De huidige situatie in mijn praktijk
 
Het is op dit moment zo dat ongeveer 50% van alle B12 patiënten die ik zie geen zuigtabletten nodig hebben op het moment van het eerste consult, ik kan dan dus volstaan met een puur energetische behandeling. De andere 50% van mijn patiënten blijken in de meting nog altijd vitamine B12 zuigtabletten nodig te hebben en de benodigde dagdosering is dan in de helft van de gevallen zoals die was in de voorlaatste fase van de stijgingen. (MB12 10.000, AB12 10.000 en FZ 1600).  In de andere helft van de gevallen test ik een behoefte aan B12 in het hoogste doseringsschema. Het is hoe dan ook in elk geval het zoeken naar de juiste hulp in de individuele maat.
 
Ik heb ook al patiënten meegemaakt die aanvankelijk puur energetisch konden starten en die in tweede instantie toch B12 in de materie nodig bleken te hebben. Ik heb daar op dit moment nog geen duidelijke verklaring voor.
 
Voor mensen die geen metingen kunnen doen zou ik het volgende willen adviseren.
Doseringsschema 1 is voor mij een standaard minimum dosering vanuit de reguliere/orthomoleculaire geneeskunde.
Doseringsschema 2 zou ik willen adviseren aan elke patiënt die zichzelf herkent in de beschrijving van Hoog Sensitieve Personen. In mijn praktijk is dat praktisch elke B-twaalver.
Doseringsschema 3 is vereist voor super HSP’s (oude zielen) die van zichzelf weten dat ze midden in het ascensieproces zitten van de transitie van het vissen- naar het watermantijdperk. Onder invloed van deze mega hoge doseringen zie ik vaak ook al energetische evranderingen optreden nog zonder dat ik een energetische behandeling heb ingezet! Dit betekent dat je o.a. kunt verwachten dat allergieen en auto-immuunproblemen reeds kunnen genezen.
 
Tot voor kort heb ik hooggedoseerde B12 en Foliumzuurpreparaten zelf geïmporteerd vanuit Amerika.
 
Sinds kort heb ik twee ‘producenten’ bereid gevonden om preparaten te (laten) produceren naar de inzichten van mijn doseringsschema’s.
 
Top
 
Steunpunt apotheek Mierlo-Hout
 
Apotheker F. Durlinger van steunpunt apotheek Mierlo-Hout heeft in overleg met mij een paar extra hoog gedoseerde preparaten bereid waarmee eenvoudig de doseringen in te vullen zijn. Zo brengen zij o.a. het combinatiepreparaat B12 Trio Forte waarmee eenvoudig doseringsschema 2 uitgevoerde kan worden. (2 x daags 2 zuigtabletten).
 
 
 
 
www.vitamineb12nu.nl
 
 
Bo Baden
 
Sinds 2 jaar is het de Heer Bo Baden die mij helpt met het verspreiden van al het goede nieuws over vitamine B12 tekort. Hij heeft zich sinds een jaar geaffilieerd met Fabian Bijl. Zij zorgen nu samen voor het aanbod van een groot assortiment van B12 en Foliumzuur gerelateerde producten.
 
www.vitamineb12nu.nl
 
 
 
 
Top
 
Veranderingen als gevolg van de transitie
 
Als de behandeling van een B12 tekort patiënt goed verloopt dan verdwijnen niet alleen alle B12 gebrekssymptomen maar dan wordt de patiënt ook verlost van de aarzeling om volledig ja te zeggen tegen dit leven in dit fysiek lichaam, ondanks alle beperkingen in 3D. Dertien duizend jaar geleden zou de mensheid een twaalfstrengs DNA gehad hebben, maar tien van de twaalf strengen werden toen geïnactiveerd. Hierdoor moesten we al die tijd in dualiteit leven (yangfase). We zijn in die lange periode steeds meer afgedaald vanuit de geest in de materie en a.h.w. steeds meer van God (het Al of het Ene) los geraakt. Nu we zojuist het keerpunt van 2012 beleefd hebben krijgt de mensheid de geweldige kans om een doorslaggevende bewustzijnsomslag door te maken omdat we de komende dertien duizend jaar in het Licht (Yinfase) zullen leven. Als je, na zo lang geaarzeld te hebben, kan besluiten om nu alsnog volledig te incarneren dan kunnen we een aanvang maken met de weg terug naar de Spirit. Dan starten we een nieuw proces wat je excarneren of ‘uittreden’ zou kunnen noemen. Hierbij worden de tien DNA strengen weer gereactiveerd. Deze reactivering vraagt om een veel hogere dosering vitamine B12, die zo hoog is dat je dat er niet ‘aangegeten’ kunt krijgen. Dus patiënten die midden in deze transitie zitten hebben dan behoefte aan de zogenaamde megadosering van B12.
 
Opeenvolging van verschillende universa!? 
 
Het leven in het huidige universum speelt zich volledig af in de materie. Dus ook alles op de planeet aarde is opgebouwd uit moleculen die bestaan uit atomen die alle een positief geladen kern hebben waaromheen negatief geladen elektronen rond draaien. Op aarde kan antimaterie (atomen met negatief geladen kernen waaromheen positief geladen ‘elektronen’ die dan positronen genoemd worden) zich niet handhaven omdat die direct verdwijnt zodra die materie tegenkomt door het proces dat annihilatie genoemd wordt. Hier komt dan veel energie bij vrij. 
 
 
Antimaterie: het elektrische
spiegelbeeld van materie
 
Top
 
De op dit moment meest gebezigde theorie is dat alle materie in ons universum ontstaan is na de Big Bang. Alles zou voortgekomen zijn uit het niets. Dit is iets wat mij persoonlijk nooit zo waarschijnlijk voorkwam. Hoe kan nou alles voortkomen uit het niets? Ik was dan ook heel content toen ik stuitte op de nieuwe theorie van een fysicus Roger Penrose, die in zijn boek, Cycles of Time, postuleert dat er voor de Big Bang wellicht al een ‘vorig universum’ was dat geheel uit antimaterie zou hebben bestaan. Hij veronderstelt dat het dus heel goed mogelijk is dat na ons huidige universum er een volgend universum kan ontstaan dat weer is opgebouwd uit antimaterie. Wanneer zou dat dan kunnen gaan gebeuren? 
 
 
 
 
Ik heb nu de volgende theorie bedacht. Mogelijk was 2012 een soort nieuw Big Bang jaar waarin het fundamentele karakter van ons universum aan grote veranderingen onderhevig is. Zou ons ‘nieuwe universum’ nu bezig zijn met zijn geboorte waarin materie zich toch aan het vermengen is met antimaterie, iets wat in ons huidige universum niet mogelijk is of was. Het was tot nu toe of materie of antimaterie, maar niet beide tegelijk. Dit kan passen bij de continue frequentieverhoging die de aarde en de hele mensheid doormaakt. En het past in mijn metafysische filosofie bij de omslag van incarneren naar excarneren. Dan zou ons fysiek lichaam steeds meer etherisch worden en uiteindelijk misschien wel een keer geen materieel voedsel meer nodig hebben. Zou dit het begin zijn van de weg terug naar Great Spirit waarbij we gaan herontdekken dat het niet om geld gaat maar oh het hart. Terwijl ik twee jaar geleden een ompoling van het aardmagnetisch veld zag aankomen denk ik nu meer dat het niet slechts een ompoling is maar een uitbreiding van mogelijkheden. Het is dus niet alleen zo dat plus een min wordt en min een plus maar dat beide zowel de plus als de min kunnen vertegenwoordigen. Daar komt nog bij dat de uitbreiding van mogelijkheden nog groter wordt omdat er nog een tweede bipool bij komt.
 
Top
 
Quantumsprong: van bipolariteit naar quadropolariteit
 
De afgelopen dertien duizend jaar leefden we in dualiteit waar zo ongeveer alles in het leven aan elkaar hangt van polariteiten: licht - donker, yin – yang, warm – koud, eb – vloed, mannelijk – vrouwelijk, enz. Maar in en sinds het jaar 2012 worden we in sterk verhoogde mate in staat gesteld om de dualiteit via de heilige drie-eenheid te overstijgen. Het is niet meer matriarchaat of patriarchaat maar doorgroeien naar een androgyne status in de gouden periode van de vijfde zon, zoals ik in de vorige nieuwsbrief uitgebreid besproken hebben. Zo evolueren we in deze periode van een bipolariteit door naar een quadropolariteit, omdat het mannelijke en het vrouwelijke zich nu definitief in/om elkaar verstrengelen. De vrouwelijke bipool bestaat uit een plus (+) en een min (-). De mannelijke bipool bestaat uit de aanwezigheid van een ‘een’ (1) of de afwezigheid van een ‘een’ (0) zoals computertaal volledig is opgebouwd uit bits.
 
Op internet vond ik een mooi plaatje
 
 
Quadropolariteit 
 
Ik wil dit artikel beeindigen met nog een aqaurel van Roland van Helden die de cover sierde van SSC no 4 van eind 2011. Het nummer ging over slangenmiddelen en hij verbeeldde de quadroplariteit met precies de twee slangen die een collega arts mij voorschreef in mijn "Post B12 procs".
 
 
Roland van Helden: Black Mamba en
Regenboogslang in quadropolariteit.
 
  

Hans Reijnen, arts voor homeopathie en bioresonantie, n.p.

15 - 04 -2013

Top

 


 

4. Boekbespreking: Groen voor het Leven & Groene Smoothies Revolutie

Victoria Boutenko, door Marjan Verhees

 

    

 

Vers bladgroen, de ‘missing link’ in onze voeding, bevat alle bouwstoffen die ons lichaam nodig heeft om gezond te blijven of te worden en zich voortdurend te vernieuwen. Victoria Boutenko’s ontdekking van de gezonde en lekkere groene smoothie is een revolutionaire doorbraak in de wereld van voeding en gezondheid. Het laat zich gemakkelijk inpassen in ieder voedingspatroon. Zij kon dit bedenken nadat ze zich realiseerde dat chimpansees, die een genen patroon hebben dat voor 99,4% overeenkomt met dat van de mens, verzot zijn op bladgroen. Zij nuttigen maar liefst 40% van hun voedsel in de vorm van bladgroen en 50% bestaat uit fruit. Mensen zijn vervreemd geraakt van hun natuurlijke manier van eten.
Je gebruikt alle groene bladgroenten, zoals spinazie, andijviesla, postelein, rucola, e.a. maar ook het groene loof van wortels en rode bieten en zelfs allerlei groen uit het wild: weegbree, brandnetel, zuring, muur, waterkers, witte ganzenvoet en vele andere. Door het fijn snijden van bladgroen met fruit en wat kruiden in water in een blender wordt het groene schuimige drankje licht verteerbaar. Zo krijgen we alle vitaminen, mineralen, sporenelementen, aminozuren, enzymen, vezels, anti-oxidanten en zelfs omega-3 vetzuren binnen die ons lichaam nodig heeft. Bladgroen is de belangrijkste voedingsgroep die het meest tegemoetkomt aan de totale voedingsbehoefte van de mens. Het fruit domineert de smaak en geeft de smoothie zijn zoetheid. Het is gewoon lekker en het verzadigt goed !
 
LEKKER EN GEZOND ! PROEF MAAR !
 
Top
 
1. Energie voor een vitale start
Het fruit in je smoothie geeft je energie! Fruit zit boordevol gezonde koolhydraten. Wie de dag start met een groene smoothie met royaal fruit daarin, zal na verloop van tijd merken geen koffie meer nodig te hebben om de dag te beginnen. Fruitsuikers zijn niet slecht.
 
2.  Water voor optimaal functioneren
Je goedgevulde smoothie bevat al gauw 1 tot 1.5 liter. Dat is veel vocht. En als er iets is waar ons lichaam ’s ochtends naar smacht, dan is het water. Tijdens de nacht heb je veel vocht verloren. Alleen een goed gehydrateerd lichaam kan optimaal functioneren. 
 
3.  Aminozuren voor herstelwerkzaamheden
De groene bladgroente en het fruit in je smoothie zitten boordevol aminozuren. En aminozuren zijn de ideale bouwstenen voor de vorming van eiwitten in ons lichaam. Het ironische van het eten van dierlijk eiwit is dat het een onvolmaakte eiwitbron is voor de mens die bij veel mensen juist leidt tot een gebrek aan aminozuren. Elke cel is opgebouwd uit eiwitten. We hebben de aminozuren nodig voor herstel van beschadigde cellen, voor de opbouw van je spieren, voor het onderhoud van alle organen.
 
4.  Calcium en andere mineralen voor sterke botten en tegen verzuring
Diezelfde bladgroente is bijzonder rijk aan calcium en tientallen andere mineralen en sporenelementen. Calcium en tal van andere mineralen zijn belangrijk voor gezonde botten en tanden, maar ook om de verzuring van ons lichaam op te heffen (hierover later meer).
 
5.  Vezels voor gezonde darmen en ontgifting
Groente en fruit zitten allebei boordevol oplosbare en niet oplosbare vezels. Vezels zijn essentieel voor je darmen. De bacteriën die onze voedingstoffen helpen opnemen, hebben vezels nodig om op te leven. Bovendien prikkelen vezels op een vriendelijke manier de darmwand, zodat die actief blijft. Vezels nemen als een ‘wonder poetsdoekje’ afvalstoffen op en nemen die mee naar buiten. Vezelrijk eten helpt kanker voorkomen. Vezels houden je bloedsuikerspiegel in balans en dat is goed nieuws voor suikerpatiënten en iedereen die deze ziekte willen helpen voorkomen! 
 
Top
 
6. Vitaminen in overvloed
Je smoothie is een absolute boost van vitaminen (vooral A en C), anti-oxidanten en honderden andere fytonutriënten. Het verse fruit en de rauwe groente bieden je lichaam al deze stoffen in precies de juiste verhoudingen. Voor veel van deze vitaminen zul je met één royale smoothie (van een liter) je dagelijks aanbevolen hoeveelheid al binnen hebben.
 
7.  Ontgiften voor een schoon lichaam
Groente en fruit werken ontgiftend. Wij leven in een sterk vervuilde wereld en komen dagelijks in aanraking met gifstoffen (via lucht, water, voeding, kleding). Het is belangrijk om die aanraking zo laag mogelijk te houden, maar helemaal voorkomen kunnen we dat niet. Daarom is het belangrijk om ontgiftende voeding te eten. De groene smoothie is een dagelijkse grote schoonmaak!
 
8. Schone aderen en een jonge huid
Bladgroen en Fruit verjongen je aderen en je huid door het hoge gehalte aan anti-oxidanten. Je huid verraadt de gezondheid van je aderen. Beiden worden verjongd en hersteld door de consumptie van meer bladgroen en fruit. Daarom zul je van binnen en van buiten schoner worden! Het risico op hart- en vaatziekten neemt fors af en intussen gaat je huid zichtbaar stralen. 
 
8. Chlorofyl: het geheim van gestold zonlicht 
Groene bladgroente dankt zijn groene kleur aan chlorofyl, de groene blad kleurstof die de plant in staat stelt tot fotosynthese. Met behulp van fotosynthese is de plant in staat tot de vorming van zijn voeding: glucose. Chlorofyl is de krachtcentrale van de plant en in ons lijf heeft ditzelfde stofje een geweldig heilzame werking. Het bevat veel zuurstof, vergroot de energie en werkt sterk ontstekingsremmend. Daarmee verkleint chlorofyl de kans op veel ernstige ziektes substantieel. Planten hebben zonneschijn nodig om te leven, en wij hebben planten nodig om te leven. Zelfs als we dieren eten, doen we dit vanwege de voedingsstoffen die het dier heeft binnen gekregen door planten te eten. Chlorofyl is, zou je enigszins poëtisch kunnen zeggen,  ‘gestold zonlicht’. Wie wil dat niet? 
 
9. Energiek en slank door snelle stofwisseling
Groente en fruit versnellen je stofwisseling. Dat betekent dat je je minder opgeblazen zult voelen. Maar het betekent vooral dat je meer vet gaat verbranden en daardoor meer energie hebt en dat is vooral goed nieuws als je wilt afvallen. Want door royaal groente en fruit te gaan eten, zul je het overtollige vet dat je bij je draagt langzaam (en soms zelfs heel snel) verliezen. 
 
10. Het belang van een goede maagzuurspiegel
Het belang van een goede maagzuurspiegel is onderschat. Het is onmisbaar voor een goede vertering en opname van voedingstoffen en het desinfecteert ons voedsel. Bij onvoldoende maagzuur ontstaan onvermijdelijk tekorten, met ziekte tot gevolg. Maagzuur helpt bij de vertering van grote eiwit moleculen. Bij onvoldoende maagzuur komen onvolledig verteerde eiwitdeeltjes in de bloedbaan waardoor eerder allergieën en auto-immuunproblemen kunnen ontstaan. Gebrek aan maagzuur treedt vaker op bij ouderen maar ook bij jongere mensen met voedingsexcessen, gebruik van chemische medicatie en door stress. Groene smoothies vullen tekorten aan essentiële voedingsstoffen aan en normaliseren het maagzuurgehalte.
 
Top
 
11. Bladgroen helpt het verstoorde zuur-base evenwicht herstellen
Onze westerse levensstijl leidt bij verreweg de meeste mensen tot een verzuring van het lichaam. Volgens Nobelprijswinnaar Otto Warburg is het zure celmilieu ideaal voor het ontstaan van kanker, hij beschouwt dit dan ook als de hoofdoorzaak. Tevens is het verbazingwekkend om te zien hoe weinig we met zijn allen weten van het belang van een goed zuur-base evenwicht. Het is onmogelijk om ons lichaam weer voldoende basisch te krijgen zonder grote hoeveelheden donker bladgroen te eten: een a anderhalf pond per dag. 
 
12. Het herstelt onze smaak, we krijgen meer zin in groen
Doordat we vaker groen eten, krijgen we hier ook meer zin in. Zin in ‘foute voeding’ wordt minder. Mensen zullen zelf in hun eigen tuin meer groen gaan inpassen. Dat kan in iedere tuin. De kennis van kruiden zal vergroot worden. Het contact met de natuur kan zich op deze manier herstellen. Buurtmoestuinen kunnen ontstaan. Kortom ‘De groene smoothie’ is een geweldige stimulans naar een groenere, gezondere wereld.
 
Het is gewoon heel erg lekker en het kan goedkoop
Het kan allemaal nog zo goed voor je zijn, maar als het niet lekker is, zul je het niet volhouden. Een groene smoothie is een traktatie die je helemaal op maat kunt maken. Er bestaan vele recepten en het is van groot belang om veel te variëren. Het bereiden van een smoothie kost je 3-5 minuten, inclusief het schoonmaken. Als je nog geen blender hebt, kun je met een staafmixer beginnen. Als je het serieus en langdurig wil uitproberen kun je het  best een blender van Vitamix kopen.  
 
Voor meer info Marjan Verhees-Bennenbroek
www.heteibernest.nl
 
Deze info is samengesteld uit Victoria Boutenko’s boeken en Boele Ytsma’s mailings.
Boeken: Groen voor het Leven & Groene Smoothies Revolutie
Victoria Boutenko
 

Top

 

 

 5. Drie universele verhalen van Marjon Sarneel
 
met tekeningen van Judith Zijtregtop
 
1. De drie verhalenvertellers
 
Onder de grote plataan op het plein zaten eens drie verhalenvertellers.
'Ik ben de brug,' zei de oudste verhalenverteller. 'De brug tussen de verhalen en de luisteraars.'
 
'Mooi,' knikte de middelste verhalenverteller. 'Maar een brug staat stil. Ik ben een kanaal. Dat is veel beter, want iedereen weet dat door een kanaal alles stroomt.'
'Jullie hebben het mis,' sprak de jongste verhalenverteller. 'Een brug wacht tot de luisteraar hem betreedt, een kanaal stroomt maar door, maar ik ben het doorgeefluik. Een doorgeefluik zoekt zijn doel en geeft door. Ik ben dus het meest wezenlijk.'
 
 
Boven hun hoofden klonk wild gefladder. Een duif blikte over de rand van haar slordige nest.
'Willen jullie eens ophouden met die onzin!' sprak zij met fonkelende ogen. 'Ik zeg toch ook niet tegen de spreeuw en de adelaar dat ik een betere vogel ben.'
 
De verhalenvertellers zwegen en lieten nieuwe verhalen tot zich komen. Ieder naar zijn aard.
 
Top
 
2. De gebroken sleutel
 
Denk maar niet dat het zo leuk is om een zwaan te zijn. Natuurlijk, ik ben stoer en sta mijn mannetje. Maar laatst ging ik bijvoorbeeld naar Engeland varen en toen bleek Engeland gesloten. Ik dacht nog, dan haal ik de sleutel wel bij de buren, maar die sleutel bleek gebroken. 
 
Ik ging op zoek naar een timmerman en gelukkig had ik die gauw gevonden.
Terwijl hij op zijn gemakje een blokje hout zocht, wachtte ik in de sneeuw. 'Ga maar naar de vijver,' wuifde hij weg, maar die bleek vol zwarte zwanen te zitten en die moesten mij niet. Dat kon ik aan die arrogante snavels zien.
 
 
Daarom kuierde ik door de sneeuw tot ik bij een poortje kwam. Omdat dat op slot was, nam ik met flapperende vliezen een aanloop en vloog erover heen. Na een poosje landde ik op een prachtig groen grasveld.
 
Ik wapperde de sneeuw uit mijn vleugels en keek om me heen. Tegenover me stond een klein meisje, met voor haar voeten een pop. Ik hoopte dat ze die niet van schrik had laten vallen. Om haar gerust te stellen, keek ik zo vriendelijk mogelijk, maar omdat mijn snavel nog koud was van de sneeuw lukte het lachen mij nauwelijks. 
 
Dat scheen het meisje niet te deren. Ze stapte over haar pop heen naar mij toe en sloeg haar armen om mij heen.  Een bibber ging door mijn poten en ik wenste dat ik toch maar de vijver was ingegaan. Beter bekvechten dan dit.
 
Toen fluisterde het meisje: 'Stil maar, ik doe je niets. Ik wil allleen maar je zachte veertjes aanraken.'
Heb ik zachte veren dan, vroeg ik me af. Ik voelde haar armen om me heen en merkte hoe zij mij verwarmde. Met mijn donsveertjes kriebelde ik zachtjes aan haar blote vel. Ze zuchtte en ze zei zachtjes dat ze mij zo lief vond.
 
Ik zuchtte ook, en bedacht dat ik nu eindelijk wist waarom die sleutel was gebroken.
 
Top
 
 
3. Op pad
 
'Weet je wat, ' zei de oudste ezel. 'Ik wil wel eens weg van deze wei.'
 
'Goed idee,' sprak nummer twee. 'Zie je dat stukje goud daar verderop?'
 
De oudste keek en zag inderdaad geglim boven de bebouwing aan de horizon.
 
'Ik vraag me al jaren af, wat dat kan zijn!' zei nummer twee.
 
 
Opgewekt stapten ze het hek door en gingen op pad. Ze lieten zich niet afleiden door grazige slootkanten of sappig groene blaadjes, maar hielden de blik strak op het goud gericht. Totdat de oudste middenop de weg stilstond.
 
'Ik ben het doel kwijt,' sprak hij plechtig. 
 
Nummer twee kneep zijn ogen tot spleetjes en tuurde naar de einder. 
 
'Je hebt gelijk!' zei hij. 'Wat nu? Gaan we terug?'
 
'Geen sprake van!' zei de oudste ferm. 'We kiezen een nieuw doel.'
 
Vol goede moed sloegen ze eensgezind rechtsaf.
 
Top
 
----------------
 
 
©www.marjonsarneel.nl – januari 2013
 
 
Tekst: Marjon Sarneel – www.marjonsarneel.nl
Tekening Judith Zijtregtop -  http://juuzkunsten.wordpress.com
 
-------------------
 
 
Huisapotheek MS B 46-13
 
Het voorjaar is bij uitstek geschikt om een reinigingskuur te doen. In de winter hebben we wat extra reserve opgebouwd die we nu weer kwijt kunnen. We zorgen vaak beter voor onze auto dan voor ons eigen lichaam. Doe dus twee keer per jaar een onderhoudsbeurt.
 
Hier volgen een paar eenvoudige manieren om hieraan bij te dragen.
1. “U bent niet ziek, u hebt alleen maar dorst”, was de schitterend bedachte slogan van Dr. Batmanghelid als subtitel voor één van zijn boeken. De meeste westerlingen drinken absoluut te weinig water. “Ik drink toch thee en verschillende andere vloeistoffen, dus ik krijg genoeg vocht” krijg ik vaak te horen. Maar het is niet waar. U hebt 2-3 liter water per dag nodig om alles voldoende te kunnen ontgiften. Dit is zo ongeveer het aller goedkoopste geneesmiddel.
 
 
 
2. Gebruik minstens twee keer per jaar een zogenaamde HEET WATER KUUR. Kook 1200 ml water met twee versgeraspte theelepels gemberwortel 20 minuten lang. Doe de overgebleven liter in een thermoskan en drink die verspreid over de dag leeg. Hiermee geeft u een geweldige stimulans aan uw lever.
 
3. Bereid uzelf dagelijks het zogenaamde Budwigpapje als ontbijt. Het klinkt middeleeuws en het is even een aangaan: maar koop in de reformzaak een fles biologische lijnzaadolie en een pot Linolax Budwig dieet ontbijt (biologische muësli). Mix hiervan twee eetlepels van ieder door volle, biologische kwark en leuk het nog wat op met ahornsiroop of honing en evt. wat vers fruit. U kunt u dag niet beter beginnen: goed voor huid, haar, gewrichten, energie, afvallen en een betere afweer.
 
4. Energetica Natura heeft een prachtige kruidendrank Resium genaamd, waar wel tien ontgiftende kruiden in zitten waarmee je zowel Leverstenen als nierstenen kan helpen ‘oplossen’. Voor wie het makkelijk wil en het kan betalen (is niet goedkoop).
  
 
5. Fytotherapie: 10 beroemde leverkruiden als thee
Taraxacum officinale (gewone paardenbloem)
Symphytum officinale (smeerkruid)
Glycirrhiza glabra (zoethout)
Agrimonia eupatoria (gewone agrimonie)
Dioscorea villosa (wilde yam)
Berberis vulgaris (zuurbes)
Helleborus foetidus (stinkend nieskruid)
Quercus alba (witte eik)
Silybum marianum (mariadistel)
Melissa officinalis (citroenmelisse)
2 theelepels van ieder (behalve 2: 1 theel.) in 0,75ml water.
Laat 6 uren (1 nacht weken)
Breng het aan de kook en laat nog 10 min. trekken
Drink twee koppen thee op nuchtere maag.
Voor wie het niet kan betalen of het er niet voor over heeft kom je plukkend in het wild al een heel eind.
 
 

 

 Top

 


 De volgende Mens Sana Berichten zal gaan over:

 Gepotentieerde vitamine B12

Top                                                                   Home