Nieuwsbrief 50: Ophiuchus en Herakles

 

Mens Sana Berichten 50-16

verschenen 23-09-2016

--------------

Ophiuchus en Herakles

De twee Sjamanen van de Sterrenhemel

Voor het openen van deze nieuwsbrief in PDF, Druk hier

 


 

 

Ophiuchus en Hercules: two Shamans of the Sky

 

 1. Hoofdartikel: Ophiuchus en Herakles, de twee Sjamanen van de Sterrenhemel. Zoals het sterrenbeeld Ophiuchus (De Slangendrager) bij vitamine B12 hoort, zo blijkt het sterrenbeeld Hercules (Herakles) bij vitamine D3 te horen. Die twee sterrenbeelden worden door Ruth Radikin (Soul Astrologer, Schotland) 'de Siamese tweeling' en 'de twee Sjamanen van de Sterrenhemel' genoemd. Dit gaf mij een heel bruikbaar inzicht voor mijn aanpak in de dagelijkse medische praktijk.
 2. De Wereld op zijn Kop, Leven in 't Hart in plaats van Conflict van Dualiteit. Mijn voorspelling van 2011/2012, dat het wellicht weldra tot een omkering gaat komen van het aardmagnetisch veld, blijkt nu bewaarheid te worden: NASA kwam in November 2015 met het officiële bericht. Dit kan volgens mij een verklaring zijn voor de enorme polarisering in het gedrag van mensen wereldweid. Het is nu dus van heel groot belang dat we zorgen dat onze interne kompas goed staat en we worden juist nu allemaal uitgedaagd om de Dualiteit nog dieper te overstijgen. Maar we moeten niet menen te kunnen/moeten vluchten in het Eenheidsbewustzijn, we mogen mediëren tusssen Eenheid en Dualiteit, dit betekent: Leven in 't Hart.
 3. Huisapotheek: twee Remedies van Bloesem Remedies Nederland (Bram Zaalberg, Horst) Het Spirituele Pad en 4 Paddenstoelen combinatie kunnen heel erg behulpzaam zijn bij wat er op dit moment van je gevraagd wordt als je je wilt begeven op het spirituele pad.

   

  


 

Ophiuchus en Herakles:

de twee Sjamanen aan de Sterrenhemel

 
 
In 2006 ontdekte ik dat vitamine B12 tekort veel vaker voorkomt dan we in de gaten hadden en ik bedacht en ontwikkelde een nieuw behandelplan waarmee de behandelresultaten aanzienlijk verbeterden. Ik deed sindsdien een uitgebreide studie naar alles wat met vitamine B12 te maken heeft en als homeopaat ging ik op zoek naar de thema’s en de essentie die bij gepotentieerde vitamine B12 horen. Tot 2015 beschouwde ik vitamine B12 als de koning van alle vitamines: vitamine B12 stond bovenaan in de hiërarchie. Als ik vitamine B12 (en B11=Foliumzuur) op de nieuwe manier met hoge doseringen voldoende had aangevuld dan zag ik vele spectaculaire genezingen waarbij ik b.v. een neiging tot vitamine D3 tekort en/of een Ijzertekort ook zag verdwijnen.
 
Begin 2015 las ik het boekje van Jeff T. Bowles: Vitamin D3 Miracle. Ik was even als door de bliksem getroffen: hier presenteert een Amerikaan soortgelijke wonderbaarlijke behandelresultaten met megadoseringen vitamine D3 (en vitamine K2!!!). Ik had het zelf niet kunnen bedenken en als ik het al bedacht had, had ik het nooit durven doen omdat vitamine D3 vet oplosbaar is en alle artsen en apothekers weten dat overdosering gevaarlijk en zelfs toxisch is. Althans dat is ons altijd geleerd. Nu blijkt dat dit op de één of andere manier vermoedelijk op een fabeltje berust.
 
 
 
 
 
Zo ben ik ook een uitgebreid onderzoek gestart naar zowel het megadoseren van vitamine D3 (en vitamine K2) als naar de thema’s en essenties van gepotentieerde vitamine D3. Vitamine K2 is voor D3 de belangrijkste, dus onmisbare cofactor zoals Foliumzuur of Folaat dat is voor vitamine B12. En wat blijkt: ik zag even wonderbaarlijke behandelresultaten als Jeff Bowles én, en dat vind ik bijna nog indrukwekkender, de thema’s en de essentie van gepotentieerde vitamine D3 blijken prachtig complementair te zijn aan die van gepotentieerde vitamine B12. Waar het bij gepotentieerde B12 om universele, klassieke Vrouwenthema’s gaat daar blijkt het bij gepotentieerde D3 om universele, klassieke Mannenthema’s te gaan.
 
Vitamine B12, Maankoningin, krijgt gezelschap op de troon van D3 Zonnekoning
Zo heb ik mijn visie moeten bijstellen, vitamine B12 staat dus niet meer alleen aan de top. Hier volgt een overzicht van de Thema’s en Essentie van B12 en D3.
 
Top
 
 
Geschonden Vrouwelijke Goddelijkheid     -                  
        Bewustzijnsontwikkeling  - LIEFDE                             
        B12 Thema’s:                                         
 1. Bestaansrecht/ bedreigd voortbestaan  (van het Fysieke LIchaam)                       
 2. Moederschap (wel of geen kind)              
 3. Schending Integriteit Vrouw (Misbruik)     
 4. Grote Goddelijke taak (Hemel)                 
 5. Vokerenmoord (Spirituele redenen)          
 6. Contact met Oorsprong verbroken (In'Soul'neringsprobleem)                           
 
Geschonden Mannelijke Goddelijkheid
Verwaarlozing/Onderdrukking van Spirituele Zelf - WAARHEID + RECHT
D3 Thema's:
 1. Bestaansrecht van het Spirituele Zelf (van God los, Materialisme)
 2. Vaderschap
 3. Schending Integriteit Man
 4. Grote Aardse Taak (Aarde)
 5. Verketterd worden (Hogere Waraheid)
 6. Incarnatieproblematiek (Split Body and Soul)
 
Essentie: je opmaken voor je Ware Bestemming (geldt voor B12 en voor D3, voor B12 vanuit een Hemelse oriëntatie, voor D3 vanuit een Aardse oriëntatie).
 
 
B12 correspondeert dus met God Moeder (Gaia, De ware Godsvrucht, Maan) en D3 met God Vader (God Vader die in de Hemel zijt, Zon, Vadertje Tijd). Het gaat over het wel of niet krijgen van kinderen en ze (gezond) houden. Bij B12 gaat het om bedreigd fysiek voortbestaan, bij D3 om bedreiging (ontkenning) van de Ziel, van het Spirituele zelf. 
 
Bij het B12 probleem is de oplossing van het probleem: je opnieuw verbinden met het Goddelijke in jezelf. En bij het D3 probleem is de oplossing om je opnieuw te verbinden met je fysieke lichaam. Er zit dus een gekruiste wederkerigheid in: het probleem van de één is de oplossing van de ander en omgekeerd. B12 gaat over Ruimte en D3 gaat over Tijd, allebei in drie dimensies. 
 
Top
 
 Procesmatig gezien gaat het dus om herstel van Vrouwelijke- en Mannelijke Goddelijkheid. Beide zijn heel erg met spiritualiteit verbonden: bij B12 gaat het om Spiritualiteit in de plus. Om Evolutie (van de Geest uit de Stof), vanuit het lager zelf naar het hoger zelf; vanuit het puur fysieke naar de Spirit, het bestijgen van de Jacobsladder, alles draait om esoterie en spiritualiteit en bewustzijnsontwikkeling; bij D3 gaat het om Spiritualiteit in de min. Om Involutie (van de Geest in de Stof), er is hang naar Macht en Bezit en naar het kunnen heersen in zijn Keizerrijk (Hedonisme, Narcisme); de Spirit wordt ontkend of vergeten, van de Natuur en van God los. En dit alles kan zich dan afspelen in één en dezelfde persoon, want de meeste mensen zullen beide tendensen in zichzelf kunnen herkenen. Het beklimmen van de Jacobsladder maar ook regelmatig weer eens naar beneden donderen.
 
 
 
Jacob's Ladder in Lutherse Bijbel (1535)
 
 
Het gaat gezamenlijk (Yin en Yang, Zon en Maan energie) om het evolutieproces van zowel de anima als de animus zodat elke menselijke ziel zich in versneld tempo verder ontwikkelt tot een androgyne persoonlijkheid. En in 2012 heb ik ontdekt dat dit laatste één van de ontwikkeldoelen van de hoger ontwikkelde (oude) zielen in de Nieuwe Tijd is in de gouden periode van de 5e Zon volgens de Maya. Zij mogen als eersten der Mohikanen voorgaan in deze ‘strijd’.
 
 
 
Gemini van Johfra Bosschart 
 
 
Het schilderij Gemini (Tweelingen) van Johfra Bosschart verbeeldt heel mooi de B12 psychologie van Eva in het blauw verbonden aan het Maanlicht met de witte Eenhoorn als het symbool van geheelde Vrouwelijke Goddelijkheid links en de D3 Psychologie van Adam in het rood van het Zonlicht met de Leeuw als symbool van Mannelijke Goddelijkheid rechts. Midden boven de versmelting tot volmaakte androgyne entiteit. Adam en Eva houden samen de Hermesstaf of de Caduceus vast die tevens ons DNA (Dubbele Helix) en de Kundalini energie representeert.
 
Top
 
Vitamine B12 Symbolen
 
In 2012 ontdekte ik naast de twee symbolen die volgens Hartsink en Schaap bij B12 horen (Ceres symbool en Tarotkaart 12, de gehangene) dat het 13e vergeten sterrenbeeld de Slangendrager (Ophiuchus) er ook prachtig bij past.
 
               
                 
     Ceres symbool        Tarotkaart no XII, de Gehangene   
   
       
Het Ceres symbool bestaat uit een Maan als symbool voor het wassende bewustzijn, het kruis staat voor het Ik in de Materie. Het groeiende Bewustzijn is hier duidelijk het bovenliggende principe. Tarotkaart no 12 met de Gehangene hoort bij vitamine B12: hij bevindt zich fysiek in een zeer benarde situatie, opgehangen aan een stammetje tussen twee boompjes waarvan 2x 6 takken zijn afgesneden, symbool voor de 12 beproevingen. Hierin vinden we een duidelijke link naar de 12 Hercules werken die bij D3 horen. En toch kijkt hij met een verheerlijkte blik de wereld in. Oblio di se (zelfvergetend) en Transformazione, zijn woorden die nog voorkomen in de verklarende tekst bij deze kaart.
 
Ik duidt hier de betekenis van de B12 symbolen slechts kort omdat ik hierover in eerdere nieuwsbrieven uitgebreid geschreven heb. De Slang staat symbool voor onze Innerlijke Wijsheid en ons Eigen Herstellend Vermogen (daarom is de Caduceus het symbool voor artsen) maar ook het symbool voor de Verleiding, het Satanische in onszelf. Slangendrager: de Mens die de slang in de handen heeft: hij beheerst zowel zijn innerlijke Lichte als Donkere Krachten. 
 
Sterrenbeeld: Ophiuchus (de Slangendrager)
 
Voor een nog diepere betekenis die de Dubbele Slang voor 't leven op aarde en de mensheid vervult verwijs ik naar het boek: De Kosmische Slang, van Jeremy Narby.
 
 
Top
 
Het Ascensie Proces gekoppeld aan vitamine B12
 
 Aan de metafoor van de Dubbele Slang is ook verbonden dat als gevolg van de Transitie (Overgang naar de Nieuwe Tijd) ons DNA ge(re)activeerd wordt: waar we het tot nu toe op twee actieve DNA strengen moesten doen zullen tien andere strengen nu geactiveerd worden waardoor wij een kwantumsprong naar boven kunnen meemaken. Die tien extra DNA strengen zijn overigens niet met de lagere zintuigen waar te nemen, die bestaan slechts op subtiel-energetisch niveau. Als we ons volledige DNA potentieel kunnen gaan inzetten (in plaats van de slechts 4% DNA, de overige 96% wordt dan Junk-DNA genoemd) dan zullen we weldra in staat zijn tot veel grotere dingen. Denk hierbij aan super hoog gevoelig worden, het inzetten van telepathische vermogens, tijdreizen, creëren met de geest, enz. In dit zogenaamde ascensie proces zullen er (tijdelijk!?) kristallen verschijnen op je epifyse (glandula pinealis) omdat de epifyse-hypofyse as ook sterk geactiveerd zal worden. Er is dan sowieso sprake van een compleet energetische verbouwing in je fysieke lichaam dat tot veel vervelende klachten kan leiden terwijl reguliere artsen dan geen objectief aantoonbare afwijkingen zien. Dit worden ook wel Ascension Symptoms genoemd.
 
Vitamine D3 Symbolen
 
Volgens Hartsink en Schaap horen het Saturnus symbool en Tarotkaart 4 in de grote arcana: “Imperatore - De Keizer” bij vitamine D3. Zo ontdekte ik zelf recent dat het Sterrenbeeld Hercules (Herakles) prachtig bij vitamine D3 past. 
 
       
Saturnus Symbool         Tarotkaart 4 (Grote Arcana)
                                   De Keizer
 
Sterrenbeeld Hercules (Herakles)
 
In de Griekse mythologie pleegde Oppergod Zeus overspel met Alkmene: zij baarde een tweeling. Herakles (Hercules), de zoon van Zeus en Iphikles de zoon van Amphitryon, de wettige echtgenoot van Alkmene. Hera, de vrouw van Zeus wilde wraak nemen en stuurde twee slangen naar de wieg van Herakles, het wonderkind, dat de twee slangen wurgde tijdens het spelen, hier dus ook een link naar de dubbele slang. 
 
De jonge Hercules doodt de twee slangen
die op hem af gestuurd werden.
 
Herakles verrichtte volgens de Griekse mythologie 12 onmogelijke werken om zichzelf ook goddelijk en daarmee onsterfelijk te maken. Met het getal 12 is de analogie van de 12 louteringsprocessen die verbeeld wordt op de Tarotkaart De Gehangene, die bij B12 hoort, wel heel opvallend.
 
Top
                                
Het Saturnussymbool bestaat uit dezelfde twee onderdelen als bij het Ceres symbool: alleen is hier het kruis (het Ik in de Materie) het bovenliggende principe en hier staat het Maansymbool slechts voor de Ervaringen van het IK.
 
Het begrensde ik leert uit ervaringen die het zelf in het verleden heeft opgedaan, het geeft de nodige inzichten om tot een duidelijke structuur en vorm in zichzelf te komen. Saturnus (Kronos= vadertje Tijd) leert ons te bepalen wie wijzelf zijn ten opzichte van de buitenwereld; dat heeft de mogelijkheid om als mens TE AARDEN (zou er nu een eind kunnen komen aan het incarnatieprobleem!?) en de eigen vorm te leven en te beschermen.
 
 
 
De Planeet Saturnus
 
 
De planeet Saturnus staat symbool voor de vormkracht in de mens. In het lichaam vinden we dat terug in de bouw van het skelet en de kwaliteit van de huid. Mentaal is het ook het symbool voor het GEWETEN in de vorm van b.v. de strenge vader, de wettelijke macht, een oude wijze of een godsbeeld. Elk mens is in zijn bestaan een gevangene tussen de polen leven en dood. Voor ons is dat de grens van het visueel waarneembare. GRENZEN is een belangrijk thema dat Saturnus in zich draagt.
 
Astrologie: Saturnus= heerser 10e huis, het huis van de steenbok. De positie die we innemen in onze leefwereld, gestalte geven aan idealen waarin we geloven, geloven in eigen werkelijkheid, ervoor gaan staan en er verantwoordelijkheid voor nemen. Ambitie en manifestatiedrang. De steenbok heeft geen haast, staat bij alles stil, hij wil de wereld om zich heen het liefst beheersen om op die manier controle te houden over zijn POSITIE OP DEZE AARDE.
 
Tarotkaart: kaart 4 in de grote arcana: Imperatore = de Keizer, zittend op zijn troon in de vorm van een kubus, symbool voor de aardse realiteit. Deze keizer beheerst met zijn geestkracht zijn rijk, dit is de materiewereld. Hier voert hij het bevel, er wordt naar hem geluisterd. Hij staat symbool voor VORMKRACHT OP DEZE WERELD.
 
Vitamine D als subpersoonlijkheid brengt met grote duidelijkheid en veel expressiviteit naar buiten wat we zijn en werkelijk willen, verbonden met ons diepste wezen.
 
Herakles (Hercules) Symbolen
 
Het eerste en belangrijkste symbool dat bij Hercules hoort zijn de twee zuilen. Zij stonden op de beide oevers van de Straat van Gibraltar tussen Spanje en Marokko. De oude Grieken beschouwden deze poort als het einde van de wereld en later als het begin van de Nieuwe Wereld. De twee zuilen werden het symbool voor vele machthebbers (twin towers) en zijn nog steeds terug te vinden in allerlei symbolen van geld (Dollar, Euro, Renminbi, Yen, etc.) Hercules ging gekleed in het vel van een leeuw die hij bedwongen had en droeg een knots waarmee hij iedereen aan kon.
 
Top
 
 
 
De twee Zuilen van Hercules
Markeren de Straat van Gibraltar 
(tussen Spanje en Marokko).
 
 
   
De twee Zuilen van Kapitaal Opbouw
Terug te vinden in veel symbolen voor Valuta
 
      
De Twee Sjamanen van de Sterrenhemel: Ophiuchus en Herakles
 De twee sterrenbeelden Ophiuchus en Herakles (Hercules) liggen met de hoofden heel dicht bij elkaar in de sterrenhemel van het Noordelijk halfrond. Ophiuchus staat met één been in de dierenriem tussen Boogschutter en Schorpioen in. Oorspronkelijk behoorde Ophiuchus (tot 1582) als negende sterrenbeeld gewoon tot de Dierenriem. Die ene voet is net als de punt van de pijl van Boogschutter gericht op het Centrum van onze Melkweg en ligt vlak bij de staart van Schorpioen.
 
 
De punt van de pijl van Boogschutter,
de linker voet van Ophiuchus
en de staart van Schorpioen
gegroepeerd rond de Glactic Center
Het centrum van onze Melkweg.
 
 
Het sterrenbeeld Hercules ligt niet aan of in de Dierenriem maar boven Ophiuchus dus wat hoger in de Noordelijke Sterrenhemel. Hoofd aan hoofd en Hercules ligt op de kop ten opzichte van Ophiuchus (rechts boven in de afbeelding beneden, de knots in zijn linkerhand raakt aan het lichaam van Ophiuchus).
 
 
 
                             
Ophiuchus verbonden met de B12 Psychologie
 
In 2012, toen ik mijn studie naar B12 aan het afronden was, was ik al diep geraakt door de tekst van Astrologische vereniging Friesland Ophiochus over het sterrenbeeld Slangendrager omdat die zo treffend past bij de B12 Psychologie. Er wordt zelfs expliciet melding gemaakt van de Galactische Conjunctie op 21-12-2012, die later aan de orde zal komen. 
 
Citaat: De Slangendrager staat voor de sjamaan/sjamanca en is de bewaker van de levensenergie. Hij/zij kent het geheim van het leven. Zijn/haar voet wijst naar het hart van de Galaxis, de Bron en verbindt ons met dit Hogere Zelf. Te vinden op: www.ophiochus.nl. 
 
Top
 
Ik hield toen een warm pleidooi voor Terugkeer van Ophiuchus (Return of the Serpent Bearer), nadat die in 1582 door paus Gregorius de XIIIe uit de dierenriem werd verwijderd. Op internet vind je allerlei informatie die wijst in de richting van een nieuwe hype, men heeft dan kennelijk niet in de gaten dat Ophiuchus er tot 1582 altijd bij gehoord heeft. De ‘onschuldige’ verklaring voor deze ingreep van de paus is dat 13 niet deelbaar was en 12 maanden konden wel door vier gedeeld worden in vier kwartalen. Dat was makkelijker bij het berekenen van het loon. De mogelijk ‘schuldige’ verklaring voor deze ingreep is dat de machthebbers er kennelijk geen moeite mee hadden ons te beroven van onze Innerlijke Leiding. Geëlimineerd worden (of: er niet bij horen), is overigens een groot vitamine B12 item.
 
 
 
 
Herakles  verbonden met de D3 Psychologie
Zo stuitte ik nu in 2016 tijdens mijn D3 studie op een tekst van Ruth Hadikin, die zichzelf Soul Astrologer noemt, met de titel: Understanding Ophiuchus: Taming the Hydra. (Part I and Part II) In dit artikel noemt zij Ophiuchus en Hercules de Siamese Tweeling van de sterrenhemel en “de two Shamans of the Sky”. Dus zij heeft mij heel expliciet gewezen op de nauwe verbondenheid van die twee in spiritueel opzicht.
 
Zij schrijft: Ophiuchus is also shown stepping on Scorpio. Ophiuchus could be said to represent humankind (us) while Scorpio represents desire. The esoteric symbolism of this is that once we have tamed the nine-headed ‘Hydra of Desire’, in Scorpio then we are ready to go within, following the direction of Sagittarius’ arrow. Te vinden op: www.realastrologers.com. 
 
In “The Labours of Hercules: An Astrological Perspective” van Alice Bailey: Hercules’ 12 werken voeren hem op een reis door de dierenriem; zijn eerste werk doet hij in het dierenriem-teken Ram, zijn laatste werk verricht hij in het teken Vissen. Deze reis staat symbool voor zowel onze individuele zielenreis als voor de collectieve evolutie van het menselijk bewustzijn. In het achtste werk in Schorpioen moet Hercules het negenkoppige monster Hydra zien te overmeesteren. Iedere keer als Hercules één kop van het monster afslaat komen er twee koppen terug. Het heeft geen zin om enkelvoudige verlangens te overstijgen, alle verlangens zullen als één geheel te lijf moeten worden gegaan. Pas als hij ontdekt dat het monster compleet verzwakt als hij het van de aarde tilt (het monster verzwakt zodra het in het Licht van groeiend bewustzijn wordt getild) overmeestert hij de Hydra.
 
 
 
Top
 
De mythe van de Hydra symboliseert onze strijd met onze natuurlijke verlangens. Vroeger of later zullen mensen op het spirituele pad deze ‘strijd’ met al onze innerlijke verlangens in zichzelf moeten aangaan. Dit is het spirituele pad in het teken van Schorpioen: hij/zij gaat onverschrokken de strijd aan, duikt diep in de aller-donkerste spelonken van de eigen psyche en brengt alles wat zich daar bevindt in het licht van (groeiend) bewustzijn, met het oog op het genezingsproces. De sleutel tot het winnen van deze slag vindt Hercules in het ontdekken van de mogelijkheid van het vinden van het ‘punt van het licht’ in de duisternis. De ware sleutel voor de overwinning zit niet in het bestrijden van onze verlangens maar in de kracht van acceptatie. Door het aankijken en omarmen van ons eigen diepste donker, onze eigen schaduw. Als de discipel de slag om Hydra reeds ‘gewonnen’ heeft dan pas is hij/zij zo ver om zijn/haar spirituele doel te ontdekken in Boogschutter. De punt van de pijl van Boogschutter wijst naar het Centrum van onze Melkweg, door middel waarvan wij verbonden zijn met de Bron. En zo zijn we weer terug bij het Centrum van onze Melkweg.
 
 
Herakles levert strijd met de Lernean Hydra
 
Zo schrijft Leidy de Groot op haar website www.omegahighlighter.nl  over Ophiuchus:
 
De kosmische betekenis van de energieën van de 12 dierenriemtekens betreft een twaalfvoudigheid in de tijd, waarin de mens alle facetten in veel stadia moet doorlopen om tot eenheidsbewustzijn te kunnen komen. Het spirituele bewustzijnsproces ontstaat wanneer beide delen van de Slang (of de ene en de andere slang!?) geheeld zijn, gesymboliseerd door de staf van Hermes waarbij de mannelijke en vrouwelijke energie tot eenheid wordt gebracht. Dit moet de dualiteit oplossen en de mens weer bewust maken van zijn oorsprong. Het opgaan in de eenheid voorbij de dualiteit (is dit werkelijk de bedoeling?, zie mijn voorlaatste alinea van dit artikel).
Zij legt hier ook een verband tussen de twaalf apostelen en de twaalf tekens in de dierenriem en Jezus zou dan het 13e teken, de Slangendrager zijn.
 
Top
 
Galactic Alignment van de winterzonnewende op 21-12-12
 
 
Op 21-12-12 werd “het Aardse Kruis op het Kosmische Kruis genageld” zoals prachtig beschreven wordt door Jan Wicherink in zijn boek: de Grote Galactische Conjunctie, 2012 kruisen. Dit is het samenvallen van het Aardse Kruis en het Galactische Kruis. Wat dit precies inhoudt is zeker geen eenvoudige zaak maar als je er dieper induikt dan stijgt je verwondering voor het unieke gebeuren dat de aarde en de mensheid, die nu leeft, reeds heeft meegemaakt op 21-12-12 (of ergens in een tijdspanne tussen 1980 en 2016). Ik zal hier niet pogen dit complexe fenomeen uitgebreid onder woorden te brengen. Ik beschrijf het fenomeen hier slechts in korte bewoordingen. Wie het wel helemaal goed wil begrijpen verwijs ik naar het boek.
 
         
Het Aardse kruis wordt gevormd door de as die door beide equinoxen gaat en de as die door beide solstitia gaat. Een equinox is er op 21 september en op 21 maart, de dagen van het jaar waarop dag en nacht even lang zijn. De solstitia zijn de dagen waarop de dag het kortst (21-12) en het langst (21-06) is van het hele jaar.
 
 
Het Galactische Kruis wordt gevormd door de galactische evenaar (die nagenoeg samenvalt met de ecliptica van het zonnestelsel) en het equatoriale vlak ofwel de evenaar van het zonnestelsel (de ecliptica).
 
 
Waar het kruisje staat is ons zonnestelsel gepositioneerd in ons Melkwegstelsel. Het Galactisch Centrum bevindt zich bij de pijl met het woord kernzone.
 
Top
 
Op 21-12-12 stonden de Zon, de Maan, de Aarde, Alcyone en het Centrum van onze Melkweg in één lijn met elkaar. En dit gebeurt slechts een keer in de 26.000 jaar. Of hooguit 4x in 26.000 jaar, hier zijn de geleerden het niet over eens, maar dan nog gaat het om een hoogst zeldzame aangelegenheid. En dat maken wij nu mee!! En dit hebben maar liefst 5 oude Volkeren aan zien komen die onafhankelijk van elkaar het jaartal 2012 noemden: de Inca’s, de Azteken, de Tolteken, de Hopi Indianen én de Maya. Hiermee sluiten we een oude cyclus af en starten we een geheel nieuwe cyclus op. Als de slang die in zijn eigen staart bijt (Ouroboros).
 
 
 
 
 
 
Alle stukjes van mijn B12 en D3 puzzel vallen in elkaar
 
En zo vind ik het zelf erg fascinerend om te zien hoe alle eindjes aan elkaar te knopen zijn, als je het maar wilt/kunt zien. Hoe de universele vitamine B12 en de vitamine D3 psychologie met elkaar verbonden zijn door middel van de beide sterrenbeelden Ophiuchus en Hercules. En hoe die twee gezamenlijk verbonden zijn met de kosmische slang (of beter: ieder met één slang van de twee) en hoe ze allebei zwengelen aan het wiel van de Zodiac en aan de spiraal van ons DNA en de Kundalini energie. Ze willen ons dus nog eens extra wakker schudden uit de Samsarische Geest en ons op stuwen richting Nirvana. En hoe we juist nu door de unieke kans van 21-12-12 enorm sterk worden opgelicht om een grote bewustzijnssprong te maken. 
 
De essentie van B12 is: je opnieuw verbinden met het Goddelijke in jezelf en je opmaken voor je Hemelse Goddelijke Taak. De Essentie van D3 is: je definitief verbinden met het fysieke lichaam, je chronische twijfel om voor 100% te incarneren laten varen en je opmaken voor je Aardse Goddelijke Taak.
 
Top
 
Ophiuchus is de heerser over de Hemel en Hercules is de heerser over de Aarde én de Onderwereld. Beide zijn even belangrijk en houden elkaar perfect in balans. En het is fascinerend om te zien hoe ze beide gepositioneerd zijn bij het Galactisch Centrum dat door de Maya gezien wordt als de Grote Bron (Hunab Ku). Het is Alice Bailey, een beroemd theosofe, die in haar boekje over de Hercules werken schrijft: de Hercules werken staan symbool voor het begin van het ontwakingsproces, gevolgd door het achtvoudige pad in het Boeddhisme met aan het eind van het spirituele groeiproces het eindigen in het Christusbewustzijn (Eenheidsbewustzijn). Dit alles voelt voor mij nu als: De hereniging van de alleengeboren tweeling met zijn/haar verloren tweelinghelft. De sjamanistische alliantie tussen Ophiuchus (vit.B12 Maankoningin) en Hercules (D3 Zonnekoning).
 
 
Hunab Ku, het Centrum van de Melkweg
 
 
Een Achtpolig Kruis:
Het rechte kruis: het Ik in de Materie (verbonden met het Aardse Kruis)
Het diagonale kruis: onze Goddelijke Blauwdruk in de Ziel (verbonden met het Galactische Kruis)
Op 21-12-12 stonden deze twee kruisen over elkaar of vielen ze samen.
 
Zelf ben ik erachter gekomen dat het een valkuil is om teveel gefocust te zijn op Eenheidsbewustzijn, alsof het pas goed is als we definitief daarin zijn aanbeland. Zolang onze ziel hier op aarde rondloopt in het fysieke lichaam kunnen we nooit verlost raken van de Dualiteit. Het Eenheidsbewustzijn is niets beter dan het leven in Dualiteit. Onze werkelijkheid is een continue synthese van die twee. Unity is niet beter dan Duality, het gaat om leven in het Hart, in Harmony midden tussen de Eenheid en de Dualiteit. Het gaat erom Hemel en Aarde met elkaar te verbinden in je eigen hart. In het Boeddhisme wordt dit de Middenweg genoemd: het midden tussen fysieke en emotionele genotzucht en extreem ascetisme (dat net zo destructief is). Het gaat erom om op de juiste manier aandacht te geven aan hetgeen zich in het heden manifesteert. De Vier Edele Waarheden kennen ieder drie rotaties: door Studie, door Praktijk en door Resultaat. Zo ontstaan de 12 toestanden van de Middenweg.

 
 Nu is dit hele artikel erg gericht op psycho-energetica, astrologie en spiritualiteit, maar ik wil hier op het laatst toch even benadrukken dat vitamine B12 tekort (10-20% van alle mensen) en vitamine D3 tekort (’s winters 50% van alle mensen) serieuze ziektes veroorzaken die in alle gevallen behandeling behoeven en vaak op een puur natuurlijke manier (een heel eind) op te lossen zijn. 
 
Top
 
Literatuur:
 
o Vitamine B12 tekort, Oorzaak van veel chronische klachten, Hans Reijnen, 2011, Uitgeverij Ankh Hermes, 6e druk 2015, ISBN: 978-90-202-0477-3
o Vitamin D3 Miracle, Jeff T. Bowles, Uitgeverij: Jeff T. Bowles Publishing LLC, ISBN 9781491243824.
o Nieuw Licht op vitamine D en chronische ziekten, Gert.E. Schuitemaker, 2008 Uitgeverij: Orthocommunications & Science, ISBN 907616110
o Vitamin K2 and the Calcium Paradox, How a little known vitamin coud save your life, Kate Rhëaume-Bleue, B.Sc., N.D., Harper Collins Publishers. Ltd, Canada, 2012, ISBN 978-1-44342-807-1.
o Verdieping Mindbeeld van gepotentieerde vitamine B12,artikel in Mens Sana Berichten 49-14, Juli 2014 Hans Reijnen, te vinden op www.menssana.nu.
o Dimensio-Spirito: Synthese van Inspiring Homeopathy en Vitamine B12 Psychologie, artikel in Mens Sana Berichten 49-14, Juli 2014 te vinden op www.menssana.nu. Inmiddels is de Vitamine D3 Psychologie opgenomen in het Dimensio-S schema. 
o Vitamines en Mineralen, Spiegels van de Ziel, deel 1 t/m 4, Hartsink en Schaap, deel 1 t/m 4, 2000, Uitgeverij Imanuel Publishing, ISBN 90-76648-12-3
o Het Evangelie van de heilige twaalven, Gideon Jasper Ouseley, Juni 2011, Stichting de Rozekruispers, ISBN: 9067323950
o De Kosmische Slang, DNA en de oorsprong van kennis, Jeremy Narby, Aionion Symbolon, 2006, ISBN 90 74899 52 5 
o Kryon: The Twelve Layers of DNA, an esotheric study of the Mastery Within, van Lee Caroll, Platinum Publishing House, 2010, ISBN 978 1 933465 05 0
o The Book of Destiny, Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophesy of 2012, Carlos Barrios, Shaman and Member of the Mayan Elders Council, Harper One van Harper Collins Publishers, 2009, ISBN: 978 0 06 183383 0
o De Grote Galactische Conjunctie, 2012 kruisen van Jan Wicherink, Uitgeverij Pyramidions, 2011, ISBN 9789081754996.
o The Labours of Hercules, An astrological Interpretation, Alice Bailey, Lucis Publishing Company, New York, 1974, ISBN: 978-0-85330-137-0.
o Terugkeer van de Slangendrager, In de Gouden Tijd van de 5e Zon, Hoofdartikel in Mens Sana Berichten 45-13, Hans Reijnen, te vinden op www.menssana.nu, http://www.menssana.nu/media/MS%20B%20%2045-13.pdf
o Understanding Ophiuchus: Taming the Hydra, door Ruth Hadikin, Soul Astrologer, artikel op: http://archive.lifecoachingmagazine.net/LCM/Living_Soul_Astrology/Entries/2011/2/22_Understanding_Ophiuchus__Taming_The_Hydra.html.
o Over de betekenis van Ophiuchus op website: www.omegahighlighter.nl door Leidy de Groot: http://www.omegahighlighter.com/?p=839) 
o Living in the Heart, Drunvalo Melchizedek, Light Technology Publishing, 2003, ISBN:1891824-43-0 
o Ingelogd op de Kosmos, Download je goddelijke natuur via je hart, Joan Cerio, Bres Edicola Publishing b.v., 2013, ISBN: 978-94-91172-98-4.
o De sterren van je leven, en het verhaal dat zij te vertellen hebben, van Ria Borst, Ineke Bergman, drs Vera Verhagen, Paula van Kersbergen, Uitgeverij A3 Boeken, 2005, ISBN-10:90 77408 12 6.
o De Wildeman, voor mannen op zoek naar hun authenticiteit, Robert Bly, Uitgeverij Spektrum, 2008, ISBN: 9789047508281.
o Echte Mannen, de Man worden die God de Vader in je ziet, John Eldredge, 2013, Uitgeverij Stichting Gideon, ISBN: 9789060671665
o De Ontembare Vrouw, Als archetype in mythen en verhalen, Clarissa Pinkola Estes, Uitgeverij Altamira, 2009, ISBN: 9789069638744.
 
23-09-2016
 
Hans Reijnen, arts voor Bio-Informatietherapie en Spiritueel Coaching (AVIG)
Mens Sana, Centrum voor Integrale Geneeskunst        www.menssana.nu
 

 

 Top

 
 
De wereld op zijn kop
 
Leven in 't Hart in plaats van Conflict van Dualiteit
 
 
In 2011 rapporteerde ik in een nieuwsbrief dat ik bij bioresonantiemetingen aanwijzingen had dat het aardmagnetisch veld flink aan het verzwakken was zodat ik er op dat moment ernstig rekening mee hield dat we aan de vooravond stonden van een omkering van het aardmagnetisch veld (pole reversal). Ik heb me er toen flink in verdiept om een inschatting te maken hoe groot de kans hierop kon zijn. Ik breng in dit verband graag een paar hoofdzaken in herinnering. Een pole reversal zou volgens de geofysici al minstens 22 keer eerder hebben plaats gevonden in de geschiedenis van de aarde, zoals zichtbaar is in oude aardlagen. Gemiddeld gebeurt het zo eens in de 300.000 jaar. En het is al 750.000 jaar geleden voor het laatst gebeurd. Dus het is hoog tijd dat het weer gebeurt, zou je kunnen zeggen. Ik heb er in die tijd twee jaar lang behoorlijk vol van gezeten, want het zou wel eens belangrijke, ingrijpende consequenties kunnen hebben. Niet alleen voor de aarde zelf, het zou gepaard kunnen gaan met grote natuurrampen zoals aardbevingen met verschuivingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s en drastische klimaatveranderingen. Maar ook in het klein heeft een pole reversal directe consequenties bij de regulering van allerlei aardse processen, denk hierbij b.v. aan de navigatie van het luchtverkeer, satellieten en allerlei andere computergestuurde technieken.
 
 
 
Computeranimatie van het 
aardmagnetisch veld van NASA
 
 
Maar ook op een veel subtieler niveau mogen wij ons realiseren dat het aardmagnetisch veld voor alle levende organismen op deze aardbol een heel essentiële rol vervult. Omdat ik met mijn ‘theorie’ over de mogelijk naderende pole reversal geen weerklank vond ebde het weer weg uit mijn belangstellingssfeer. Nu wil het toeval, als je het zo mag noemen, dat NASA in november 2015 met het officiële bericht kwam dat er inderdaad reeds sprake is van een ophanden zijnde pole reversal. Zij melden dat het aardmagnetisch veld inderdaad erg aan het verzwakken is, dat het tot nul zal gaan en dat het dan tot een ompoling zal komen. Zij beschrijven dat dit proces zo’n 200 jaar zal duren. Dit laatste kan ik me haast niet voorstellen, ik houd er rekening mee dat ze dit wel moeten zeggen omdat er anders grote paniek zou kunnen ontstaan.
 
Top
 
Ik denk persoonlijk, vooral geïnduceerd door een reeks ervaringen en waarnemingen in de praktijk, dat het wellicht helemaal niet zo lang hoeft te duren voordat de pole reversal een feit is. Je hoeft toch maar alleen te kijken naar allerlei ontwikkelingen in de wereld om te kunnen vaststellen dat er nu al sprake is van een enorme polarisering. Het lijkt erop dat, met het versneld verzwakken van het aardmagnetisch veld, dus met het verdwijnen van ons externe kompas, steeds meer mensen zich optrekken in extremere opvattingen. Kijk maar naar de economie, de financiële wereld, de politiek (Donald Trump) en nu zelfs het klimaat. Er is sprake van steeds meer extremen. Allerlei records worden gebroken, steeds vaker mogen/moeten we concluderen dat allerlei oude systemen die tot voor kort uitstekend gewerkt hebben, nu niet meer werken. Een steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk veroorzaakt steeds meer onvrede en onrust en leidt o.a. tot steeds grotere migraties van volkeren.
 
Kortom er is onrust op aarde en onder de hele mensheid.
 
Hoe kan het toch dat zelfs in het rijke westen een groeiende onvrede is? Er zijn ontzettend veel mensen van het padje af als je kijkt naar de schrikbarende toename van zinloos geweld en zelfs op de werkvloer groeit het aantal mensen gestaag dat onvoldoende of geen vertrouwen meer heeft in de bedrijfs- en arbeidsprocessen. Ondanks onze financiële voorspoed hebben we te maken met een zorgwekkende toename van wat je kunt noemen gekantelde organisaties (verdraaide organisaties). Teveel bedrijven en organisaties hebben onvoldoende oog voor waar het in den beginne ook alweer allemaal om ging. 
 
  
 
Top
     
Ik hoor het in de praktijk bijna dagelijks: heel verontrustende geluiden uit alle geledingen. De financiële wereld, de gezondheidszorg, het onderwijs, de juridische wereld. We kunnen met zijn allen blijkbaar niet meer die kwaliteit van zorg en diensten leveren als bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Hoe is het mogelijk dat dit gebeurt terwijl we nog steeds niet hoeven te twijfelen aan ieders goede bedoelingen. Bijna iedereen is het er wel over eens dat er sprake is van een veel te grote wet- en regelgeving, bijna alles verloopt tegenwoordig volgens protocollen. Het lijkt soms net alsof iedereen zich achter de protocollen verschuilt. Uit angst voor toenemende claims? Het zal zeker mee spelen. Maar wat we teveel missen is echte aandacht en tijd voor de kerntaak en voor de (mede)mens. Dat risico wordt wellicht ook alleen maar steeds verder versterkt door een cultuur die bijna puur economie (geld) gestuurd is waardoor humane aspecten steeds verder worden teruggedrongen.
 
Top
 
Dus, wederom, is het niet de hoogste tijd voor een pole reversal ook in ons denken en ons bewustzijn? Waar gaat het nou om in het leven, om macht en geld of om de liefde? U mag kiezen. Alle dienders van de oude cultuur roepen om het hardst: het trekt wel weer aan, met die economie. Maar een flink aantal verontruste wetenschappers/filosofen, zoals Ervin Laszlo, Jeremy Rifkin, Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde te Rotterdam), e.a. voorspellen al veel langer dat het zo niet verder kan. Als we doorgaan op de oude voet dan hollen we de aarde uit en daarmee de hele mensheid. 
 
 
  
     
Het is de hoogste tijd dat we bakzeil halen, zelf een nieuwe bewuste keuze maken, voordat de kant het schip keert. Hoeveel tijd hebben we nog voordat de aarde ons met een natuurramp (als gevolg van een geofysische pole reversal!?) in een volkomen nieuwe situatie brengt. Gelukkig zijn er ook steeds meer initiatieven die passen in een meer verantwoorde, duurzame, groene economie.
 
 
Top
 
Nieuwe ontwikkelingen in het afgelopen jaar in mijn praktijk
 
Het lijkt net alsof alle veranderingen steeds sneller gaan ook in mijn medische praktijk. Ik geef vaak de volgende uitleg: op het moment dat je denkt: nu weet ik hoe het in elkaar zit, is het alweer anders. U weet allemaal hoe heerlijk stevig ik de afgelopen 8 jaar in het zadel heb gezeten nadat ik zoveel nieuwe kennis omtrent vitamine B12 heb mogen opdoen. Daar hebben duizenden patiënten heel dankbaar gebruik van kunnen maken. Maar net toen ik een beetje begon te denken: nu ben ik er wel uit, begonnen zich grote veranderingen af te tekenen.
 
Begin 2015 las ik het boekje van Jeff T. Bowles (Vitamin D3 Miracle) over vitamine D3 waarop ik direct een uitgebreid nieuw onderzoek gestart ben. Tot die tijd dacht ik dat B12 de koning was van alle vitamines; ik moest mijn opvattingen bijstellen door in te zien dat vitamine D3 minstens net zo belangrijk is als vitamine B12. Tevens blijkt de psycho-energetische thematiek en essentie prachtig complementair te zijn aan die van vitamine B12.
 
Tevens begon mij op te vallen dat de behandelresultaten de laatste twee jaar minder lang stand hielden dan de vele jaren daarvoor. En ik heb heel geleidelijk een grote verandering zien optreden in het klachtenpatroon van erg veel patiënten.
 
Therapie resistente infectieziekten
 
Steeds meer patiënten hebben de afgelopen twee jaar te maken met infectieziekten die moeilijk of niet (goed) te behandelen zijn zowel regulier als natuurgeneeskundig. Erg veel patiënten kregen infectieziekten die veel langer duurden en die niet goed reageerden op de toediening van antibioticakuren. Sommigen patiënten hadden al 2 of zelfs 3 kuren gehad en bleven b.v. toch eindeloos doorhoesten. En waar de behandeling van infectieziekten in mijn praktijk juist een van mijn speerpunten was, dat ging vaak zelfs opvallend goed, in veel gevallen zelfs zonder antibioticum, daar werd het nu ook voor mij veel moeilijker om infecties onder de knie te krijgen. Terwijl ik dat in het nabije verleden voor elkaar kreeg door hoge doseringen B12 en B11 te geven: daarmee waren de meeste patiënten juist in staat om hun falende afweer te laten herstellen zodat ze zelf in staat waren om alle infecties zelf op te ruimen. Ik kreeg dus een geheel nieuwe situatie in beeld. Ook de wetten van mijn BNS model zijn aan het kantelen!?
 
Top
 
Even wat versimpeld: voorheen gaf ik mega B12 en deed ik nog een paar dingen en dan
knapten vele patiënten op en bleven b.v. 2 of 3 jaar lang goed. En nu reageert een patiënt aanvankelijk wel nog op de B12 zoals vroeger maar houdt het veel korter of geen stand. Dan geef ik in veel gevallen hoge doseringen D3, dan gaat het weer een tijd veel beter maar volgt er vaak opnieuw een terugval. En het gaat dan bijna altijd om moeilijk te behandelen infecties.
 
Lepra epidemie in mijn praktijk!?
 
Een ander heel frappante waarneming die ik in de praktijk het afgelopen half jaar heb
gedaan is dat ik minstens 80 patiënten gezien heb die een belasting hadden met de bacterie Mycobacterium leprae, die dus lepra zouden hebben. Ik was in het begin natuurlijk hogelijk verbaasd. Want ik had nog nooit eerder ook maar één patiënt met lepra gezien, dus daar moest ik me eerst in gaan verdiepen. Ik kende uit de boeken alleen maar het klinisch beeld van patiënten in een vergevorderd stadium van de ziekte met ernstige vergroeiingen. 
 
 
Vergroeiingen bij lepra
 
Terwijl twee derde van de patiënten, bij wie ik lepra constateerde, een ernstige luchtweginfectie had en een derde een urineweginfectie. Bij de eerste vier patiënten hield ik er nog rekening mee dat ze deze ziekte mogelijk opgelopen konden hebben tijdens een reis naar Afrika; de eerste 4 waren daar 20 jaar geleden ook geweest. Incubatietijd kan weliswaar 20 jaar zijn, zo las ik, maar het leek me toch meteen erg onwaarschijnlijk. Maar hoe kan er dan heden ten dage een epidemie van lepra in Nederland ontstaan?
 
Ik vroeg mezelf zelfs even af of hier sprake kon zijn van een vorm van bioterrorisme. Maar die optie heb ik snel laten varen. Mijn voorlopige veronderstelling is dat we hier mogelijk te maken hebben met, wat we in de homeopathie noemen, een chronisch miasmatische belasting. Als één van je (verre) voorouders ooit lepra had dan kan dit klinisch beeld bij jou nog verschijnen zonder dat er nu sprake is van een biologische besmetting. Je zou dit dan een elektromagnetische schaduw in je celbewustzijn kunnen noemen. Dan blijft het nog heel opmerkelijk dat er nu ineens zoveel mensen tegelijk zijn bij wit dit boven komt. Zou dit dan ook juist veroorzaakt kunnen worden doordat veel mensen nu in de trechter zitten van wat ik eerder het megapurificatie proces genoemd heb. In de overgang naar de nieuwe tijd moeten we ons eerst ontdoen van alle oude (karmische) belastingen voordat we als het ware opnieuw geboren kunnen worden.
 
De homeopathische nosode Leprominium toont als opvallendste mind symptoom: religieuze somberheid, ziet de ziekte als lotsbestemming en richt zich geheel tot God (het Goddelijke). Levensmoe maar kan/wil toch geen zelfmoord. Zich uitgestoten voelen of juist liever zelf er niet meer bij willen horen. Deze hele mind-set heeft wel verdraaid veel overeenkomsten met de ‘basic delusion feelings’ van de B-twaalver. Het gevoel ‘als te moeten leven in de omgekeerde wereld’, ‘feeling as a stranger on earth’, ook nooit opgeven en je heil zoeken in bewustzijnsverhoging (het goddelijke in jezelf).
 
Top
 
Spirit over Mind over Matter
 
Omdat ik in de praktijk te maken heb met een in korte tijd bijna geheel veranderde situatie
heb ik sterk de indruk dat ik wederom tot belangrijke nieuwe inzichten mag of moet komen. Of beter gezegd: dat ik voor de uitdaging sta om oude inzichten nu beter en consequenter te leren toepassen in de praktijk. Aan de ene kant heb ik sterk het gevoel dat de veranderingen erg veel te maken hebben met de ophanden zijnde pole reversal. Aan de andere kant speel ik steeds sterker met de volgende theorie. In de energetische natuurgeneeskunde gaan we ervan uit dat er in de meeste gevallen sprake is van Mind over Matter. Dit wil zeggen dat 8 of 9 van de 10 keer de oorzaak van een fysieke aandoening niet gelegen is in het fysieke lichaam maar in de mind. Ofwel plat gezegd: meestal zit de oorzaak  tussen de oren. Tegelijk weten we dat het uiteindelijk is: Spirit over Mind. Dit betekent dat spirituele aspecten het op oorzakelijk niveau weer winnen van de mentaal-emotionele oorzaken. Vrij vertaald bedoelen we dan, dat het je opnieuw verbinden met het Goddelijke in jezelf, een veel groter genezend effect heeft dan het oplossen van oude psychotrauma’s. En deze laatste stelling blijkt nu in mijn praktijk een prachtige theorie maar hoe pas je dat nu toe in de praktijk en voor jezelf.
 
 
 
 
 
Dit is precies waar ik in de praktijk op dit moment veel tijd aan besteed om mensen dit uit te
leggen en om ze uit te dagen om het zelf ook te leren geloven en te leren toepassen. Want ik merk dat het voor veel mensen moeilijk te begrijpen is. Het kan 2 of 3 jaar nog zo goed gegaan zijn met mensen, maar als er dan toch weer een terugval is in de klachten die heel vaak erg fysiek zijn (ascension symptoms!?) dan blijft de patiënt toch altijd weer zoeken naar een fysieke oorzaak voor de hernieuwde problemen, wat op zich natuurlijk heel begrijpelijk is. Is er niet toch weer iets mis met mijn schildklier, óf, moet ik niet toch terug op de vitamine B12, óf heb ik niet toch bijnieruitputting, enz. Een nieuwe meting geeft aan dat daar allemaal geen sprake van is maar veel patiënten vinden het niet makkelijk om dat dan op zo’n moment te geloven. Het blijkt dus een bijna automatische reflex dat fysieke klachten wel een fysieke oorzaak moeten hebben. Dus dan kost het mij erg veel moeite om de mensen er toch van te overtuigen dat dat nu wellicht toch niet meer het geval is.
 
Top
 
Eerst zorgen dat je interne kompas goed staat
Juist in een periode dat het externe kompas zwak of weg is ‘overleef’ je het geestelijk alleen
maar als je ervoor kunt zorgen dat je interne kompas goed op spanning staat.  Hoe doe je dat? Daar zijn allerlei adviezen voor te geven. De eerste en belangrijkste is dat je ervoor moet zorgen dat je goed geïncarneerd, goed geaard, goed gegrond bent. Dit is al een lastige opdracht, omdat veel patiënten een incarnatieproblematiek hebben. Onderstaand oud Egyptisch symbool is erg behulpzaam om ervoor te zorgen dat je goed gegrond bent, dat je eigen accu goed op spanning is en dat je goed in het hier en nu kan zijn.
 
Djed Pillar with two sphinxes watching two horizons.
 
 
Ik stel me voor dat de dierenriem in dit plaatje het aardmagnetisch veld voorstelt dat nu heel zwak is (we missen ons externe kompas), de Djed (in het midden) stelt je interne kompas voor.Zorg dat die een duidelijke polariteit heeft en goed op spanning staat door dagelijks je visualisatieoefeningen te doen.
 
Ten tweede leg ik aan alle patiënten zoveel mogelijk uit dat het in deze tijd van grote veranderingen en de pole reversal erg belangrijk is dat je zoveel mogelijk in de NATUUR verkeert en je zoveel mogelijk STILTE beoefent. Dit helpt enorm om de monkey mind tot bedaren te brengen en steeds meer af te stemmen op je ziel (spirit).
 
Verder print ik vaak een geleide meditatie uit die je kan helpen bij dit alles: om in je eigen kracht te komen, om meer te focussen, om meer te centreren en beter beschermd te zijn tegen alle negatieve invloeden van buiten, of beter: om je eigen accu zo sterk op spanning te hebben dat niets of niemand je uit je evenwicht haalt. Ik heb die meditatie ‘afstemmen op je eigen innerlijke bron’ genoemd. Mensen die deze geleide meditatie van mij nog niet ontvangen hebben en het graag willen uitproberen kunnen dit document bij ons opvragen. Als laatste demonstreer ik in de praktijk vaak een filmpje op youtube over de Double Torus van Nassim Haramein, een fysicus uit Haïti.
 
 
 
Double Torus van Nassim Haramein
 
 
Top
 
Dit is een prachtige 3D bewegende representatie van onze aura waarin je jezelf kan
visualiseren. Imagineer jezelf staand in de Double Torus eerst gewoon op rechte benen en met je armen op 90 graden. Vervolgens met armen en benen op 45 graden (dus diagonaal).Dit heeft een heel krachtig genezend effect voor je totale gezondheid, waarbij je energetisch om alles mag/kunt vragen wat jouw lichaam nodig heeft zelfs als je zelf niet zou weten wat dat is. Dit beeld doet mij denken aan de Vitruvius Man van Leonardo Da Vinci, ook al staan de armen en benen niet precies in de diagonaal. Die had dit in 1500 al allemaal door. Over de Dubbele Torus aan het eind van dit artikel meer.
 
 
Vervolgens trachten de dualiteit nog dieper te overstijgen
 
Ik houd me zelf al minstens 30 jaar bezig met esoterie en bewustzijnsverhoging en dat heeft
me voor mijn eigen gevoel ook steeds verder gebracht. Toch bleef ik me al die tijd ook bewust van het feit dat eenheidsbewustzijn leven of in EENHEID ZIJN nog altijd een schier onbereikbaar doel leek te zijn. Want ik bleef zowel in mijn privéleven als in de praktijk ook de afgelopen jaren erg stoeien met de dualiteit. Ook al weet ik heel lang dat we tegelijkertijd én duaal zijn én in eenheid zijn (ook al zijn we dit laatste meestal vergeten) en we dus per definitie ook nooit verlost raken van ons ego, ik heb me met name dankzij al mijn patiënten de afgelopen twee jaar weer heel intensief verdiept in de ‘strijd’ tussen het LICHT en het DONKER of tussen het GOEDE en het KWADE of beter gezegd het vinden van een goede balans . Jung leerde ons al dat we omvangrijk schaduwwerk mogen/moeten doen om een gerealiseerd mens te kunnen worden. We mogen ons dus verzoenen ook met al onze negatieve kanten en onhebbelijkheden. Zolang we het Kwaad alleen maar in de ander zien, zal het altijd oorlog zijn. Het kwaad zit natuurlijk ook in onszelf, toch splitsen we dat in het dagelijks leven liever af. Onze kerkvaders hebben ons groot gebracht in een sfeer van ons geheel te richten op het goede en voor het kwade werden we in feite alleen maar bang gemaakt. We moesten ons verre houden van het kwade, de duivel. Terwijl ik al een hele tijd ook in de spreekkamer verkondig dat we het kwaad (ook in onszelf) niet alleen helemaal zullen moeten aankijken maar volledig mogen omarmen.
 
Top
 
God is ook de kern van al het kwaad
 
En toch wilde ook ik nog lang liever blijven geloven dat alleen het LICHT een BRON heeft.
Het kwaad zou geen Bron hebben, dat is een concept dat alleen maar bestaat in de hoofden
van mensen als gevolg van het duale denken. Dus blijven hele volksstammen zich alleen
maar richten op het Licht. Blijf niet stoeien met het kwaad, want wat je aandacht schenkt dat voedt je. Maar is dit niet je reinste vorm van dat wij het kwaad het liefst blijven ontkennen. Is dat in de diepte niet toch nog steeds juist DUAAL DENKEN. Ik heb de laatste maanden discussies gevoerd met verschillende patiënten waarbij we gezamenlijk concludeerden dat het kwaad ook wel degelijk een BRON heeft. God is toch ook zelf de kern van alle kwaad, kijk maar naar het yin-yang teken. Een witte punt in het zwarte deel.
 
 
 
 
 
Of misschien is de kern van alle kwaad fysisch gezien niet een BRON maar een bodemloze put (ZWART GAT). Maar het houdt elkaar allemaal perfect in evenwicht. Wij kunnen dus ook absoluut niet zonder het kwaad. Ik noem dat vaak de wet van de 180 graden draai: leer om in te zien dat alle tegenslag, elke ziekte of elk kwaad wat jou nu nog overkomt dat het op het hoogste niveau juist het beste is wat je kan overkomen omdat het je spiegelt, omdat dat precies is wat jou opnieuw wakker schudt om ervan te leren. Natuurlijk hebben we dat in het begin nog helemaal niet door maar uiteindelijk zul je dat juist heel vaak wél gaan inzien. Dus uiteindelijk gaat het allemaal nog een stap verder: niet alleen het kwaad aankijken en omarmen, maar er uiteindelijk net zoveel van leren houden als het LICHT en het GOEDE. Dat is in theorie misschien niet zo moeilijk maar om dat werkelijk diep te kunnen ervaren en leven dat is niet zo eenvoudig. En als je daar uiteindelijk steeds meer diep gevoeld gevoel voor krijgt dan kom je ook in een stemming van: over niets of niemand nog te hoeven oordelen. Vroeger dacht ik dat ik dan in eenheidsbewustzijn verkeerde, nu begin ik te beseffen dat het geen eenheidsbewustzijn is maar harmonieus bewustzijn dat het midden is tussen eenheid en dualiteit, zoals ik later zal uiteenzetten.
 
 
Level up Your Skills
 
Life is like old school Photography: you only develop from the negatives. Juist dankzij en
door ziekte, tegenslag, het lijden kunnen wij ons ontwikkelen. Zonder het KWAAD geen ontplooiing.
 
Top
 
Diep dankbaar voor het kwaad is de wereld op zijn kop
 
Ik kom zowel voor mezelf als voor al mijn patiënten dus uit bij ook een omkering in het
totale denken. Ik betrapte mezelf erop dat ik de Dualiteit in het schema altijd aan de basis zag en het eenheidsbewustzijn natuurlijk boven. Ik betrapte mezelf dus op een diep onbewuste neiging om de dualiteit toch als minderwaardig te blijven beschouwen. Dit zit kennelijk heel diep in onze cultuur, in onze aard. Maar als we dit plaatje nu eens letterlijk omdraaien. In plaats van het LICHT, het GOEDE of het EENHEIDSBEWUSTZIJN te idealiseren nu ook eeuwig diep dankbaar te zijn voor de Dualiteit, met het LICHT én het DONKER, met het GOEDE én het KWADE. Het één is niet beter dan het ander, het één kan ook niet zonder het ander. De Dualiteit hoeft niet overwonnen te worden door het Eenheidsbewustzijn. Ze bestaan beide naast elkaar en hebben ieder hun eigen functie. We mogen dus werkelijk een zogenaamde middenpositie innemen. Zowel midden tussen het GOEDE en het KWAAD maar ook midden tussen de DUALITEIT en het EENHEIDSBEWUSTZIJN. Harmonie is het verenigd zijn van eenheidsbewustzijn en dualiteit in je hart.
 
 
Dus niet op één as (goed en kwaad) maar op twee assen (ook op de as eenheid en dualiteit) en zelfs in alle richtingen altijd in het midden, altijd in het hart zijn van alles wat er is. One in All en All in One, de Circumpoint is nog altijd het beste symbool hiervoor. Maar je mag dit dan wel 3 dimensionaal voor stellen en wat mij betreft dan niet in een Enkelvoudige Torus maar in een Dubbele Torus zoals Nassim Haramein die demonstreert.
 
               
         
 Circumpoint    Enkelvoudige Torus    Dubbele Torus
 
 
 
Een Enkelvoudige Torus is een 3 dimensionale Circumpoint
De Double Torus beschouw ik als de post 2012 Mer Ka Ba
 
Top 
 
En als we dan helemaal de puntjes op de i willen zetten dan ben ik er voorstander van om nog een kleine correctie te doen op de Dubbele Torus van Haramein door in te zien dat de bovenste helft van de Dubbele Torus bij de mens in feite veel kleiner is dan de onderste helft. Hierdoor ontstaat het volgende beeld van het menselijke energieveld zoals gecreëerd door Jon Whale met zijn zogenaamde assemblagepoint (verzamelpunt) dat in het hart ligt. Hoe vaker je deze visualisatieoefening doet (jezelf in de double torus zien) des te makkelijker wordt het om het beeld in het dagelijks leven tussen de bezigheden in ‘vast te houden’. Dan kun je leven in en vanuit het hart, in harmonie met jezelf en de wereld. Dan ben je goed gegrond, dan zit je volledig in je kracht en dan is je aura helder, krachtig en stralend. Dan belichaam je je eigen meesterschap en dan kan niets of niemand je daar uit halen.
 
 
Top
 
Literatuur:
o Our Magnetic Earth, The Science of Geomagnetism, Ronald T.Merill, The University of Chicago Press, 2010, ISBN-10: 0-226-52050-1
o Afstemmen op de Kosmos, Elektromagnetisme en Spirituele Evolutie, Susan Joy Rennison, Uitgeverij Ankh Hermes BV, 2010, ISBN: 978 90 202 03561
o De Grote Ommekeer, Ompoling van het Aardmagnetisch Veld, Mens Sana Berichten 38-11, Hans Reijnen, arts voor Homeopathie en Bioresonantie. www.menssana.nu.
o D3 Zonnekoning huwt B12 Maankoningin, Evolutie tot androgyne mens, Hans Reijnen, Mens Sana Berichten 50-2015, www.menssana.nu.
o Verdraaide Organisaties, terug naar de Bedoeling, Wouter Hart, Vak Media Management B.V., ISBN: 9013105734
o En de Mens schiep God, De wereld in de dagen van Jezus, Selina O´Grady
o Verandering van Tijdperk, Nederland kantelt, Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde) en Martijn Jeroen Linden, Uitgeverij Aeneas, 2014, ISBN: 9461040350
o Het Chaospunt, Ervin Laszlo, Uitgeverij Ankh Hermes, ISBN:
o World Shift 2012, De synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn,  Ervin Laszlo, Uitgeverij Ankh hermes, 2010, ISBN: 978-90-202-0386-8, www.clubofbudapest.org.
o Die Entschlüsselung des Universums, Der Schlüssel kam zur rechten Zeit, Nassim Haramein, Hesper Verlag, 2011, ISBN: 978-3-9813262-7-7
o Vitamine B12 tekort, Oorzaak van veel chronische klachten, Hans Reijnen, 2011, Uitgeverij Ankh Hermes, 6e druk 2015, ISBN: 978-90-202-0477-3
o Vitamin D3 Miracle van Jeff T. Bowles, Jeff T. Bowles Publishinh LLC, ISBN: 9781491243824
o Living in the Heart, Drunvalo Melchizedek, Light Technology Publishing, 2003, ISBN
1891824-43-0
o Het Verzamelpunt, Terug naar je oorspronkelijke setting, Jon Whale, Frontier Publishing, 2011, ISBN: 9789078070351
o Little Grandmother, Samen kunnen we de wereld creëren waarvan we dromen, Uitgeverij Mana, Unieboek, Het Spektrum BV, 2012, ISBN: 9 789000 304745
o Dus ik ben God, Wat nu? Steve Rother & de groep, Uitgeverij Akasha, 2008, ISBN: 978-90-77247-79-2
o The Recalibration of Humanity, 2013 and Beyond. Kryon Book Thirteen, 2014, The Kryon Writings, Inc., 2013, ISBN:1-888053-22-4
o Terugkeer van de Slangendrager, In de Gouden Tijd van de 5e Zon, Hoofdartikel Mens Sana Berichten 45-13, Hans Reijnen, te vinden op www.menssana.nu, http://www.menssana.nu/media/MS%20B%20%2045-13.pdf
o Dimensio Spirito (afgekort: Dimensio-S), een Synthese van Inspiring Homeopathy (van wijlen mijn collega Dr.Tinus Smits) en Vitamine B12 Psychologie, Hans Reijnen, 3e artikel in Mens Sana Berichten 49-14, te vinden op www.menssana.nu. Inmiddels is de Vitamine D3 Psychologie opgenomen in het Dimensio-S schema zoals beschreven in de 4e vermelding in deze literatuurlijst.
o The Labours of Hercules, An Astrological Interpretation, Alice Bailey, Lucis Publishing Company New York, Lucis Press Limited London, First Printing 1974, Seventh printing 2015, ISBN: 978-0-85330-137-0.
 
23-09-2016 
 
Hans Reijnen, arts voor Bio Informatie Therapie en Spiritueel Coaching (AVIG)
Mens Sana, Centrum voor Integrale Geneeskunst                www.menssana.nu
 
 
                                                   

 
 
De Huisapotheek
 
Van Bloesem Remedies Nederland (Bram Zaalberg, Horst) zijn er twee Remedies die heel mooi passen bij het thema van deze Nieuwsbrief. Ze kunnen je voorbereiden op het werk dat ik in de spreekkamer doe, en/of ondersteunen in je helingsproces.
 
 
Remedie 1: Het Spirituele Pad, dit is een combinatie van Komkommerkruid (Borago officinalis), Slaapmutsje (Escholzia californica) en Trompetklimmer (Campsis radicans).
 
Om je spirituele weg te kunnen vinden. Wanneer je in het verleden andere keuzes hebt gemaakt en het materiële als eerste prioriteit bent gaan stellen. De Remedie brengt je op de weg van de ziel en zorgt ervoor dat je je hoogste prioriteit, de groei van de ziel, gaat ontwikkelen. De Remedie  begint de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt te veranderen en laat je inzien dat zonder spiritualiteit het materiële niet bestaat en andersom.
 
Remedie 2: 4 Paddenstoelen Combinatie, dit is een combinatie van Mycena (Mycena polygramma), Kastanje Inktzwam (Coprinus auricomus), Kleine Viltinktzwam (Coprinus xanthothrix) en Reuzenstropharia (Stropharia rugososannulata).
 
De 4 Paddestoelen Combinatie heeft met het neerzetten te maken, je manifestatie, jezelf tot in de meest krachtigste vorm tot uitdrukking brengen. Wanneer je de integratie hebt gemaakt van het vrouwelijke en mannelijke, maar het intuïtieve, het hogere is nog te nieuw, waarbij je nog niet verder durft te gaan naar de volgende stap, je voeding vanuit het hogere en de vrijheid van je hart. Deze combinatie helpt met het loslaten van oude aanpassingen aan anderen en verwijdert de rommel die je hebt overgenomen van anderen. Ze geeft vertrouwen en de moed om los te laten, waardoor je door oude lagen en patronen heen kunt breken, die je anders zouden blokkeren. Je past je niet aan de normen aan, maar gaat je handelingen duidelijk vanuit je eigen ritme manifesteren. Zorgt dat je ophoudt met piekeren en brengt je naar de essentie van een probleem. Goed om te gebruiken in combinatie met de Kastanje Inktzwam. Wanneer je niet hebt kunnen vormen wat voor je ziel noodzakelijk is, waardoor ziekten zijn gaan ontstaan, brengt de 4 Paddestoelen combinatie niet gevormde structuren in de vorm.
 
Paddestoelen zijn geen drugs, het zijn gidsen, om je de dingen te laten zien, zoals ze zijn.
De Remedies zijn te vinden op: www.bloesemremedies.com. 
 
 

 
 Voor het uitprinten van deze nieuwsbrief kunt u hem openen in PDF, Druk Hier
 

  Geplaatst 23-09-2016

Op voorhand is niet duidelijk of er een nieuwe nieuwsbrief zal komen en zo ja, wanneer?

 Top                                                                              Home