Nieuwsbrief 53: 2019-2014: Dromen worden Werkelijkheid Deel I

 

Mens Sana Berichten 53-19

verschenen   21-02-2019

Deel I: 

A. Dromen worden Werkelijkheid. Nadat 2018 duidelijk een zwaar kanteljaar was beginnen we collectief nu duidelijk de eerste tekenen van het verhoogde bewustzijn in 2019 waar te nemen, we zijn met oogsten begonnen. Tegelijk is er nog alle hands aan deck nodig om volledig af te dalen in het fysieke lichaam en daarin de juiste afstemming en focus te vinden.

B: Multidimensionaliteit, we komen dit begrip steeds vaker tegen in de Nieuwe Tijd maar wat moeten we daar nu onder verstaan?

Deel II:

A: Over Tweelingen & de Her-Eniging. Alleengeboren tweelingen hebben vaak een vitamine B12 tekort en een mentaal-emotionele route te gaan. Hans Reijnen schreef een gedicht over vitamine B12 en alleegboren tweelingen: We Two and I, Where are You and who am I.

B: Global Center of Human Evolutary Change met Richard A. Bowless. Wat hij (en de zijnen) met de wereld willen delen hebben ze het EVO Change Process genoemd en het is de manier waarop iedereen verbinding kan maken met de Living pathway.

 Klik hier om naar weergave van de gehele nieuwsbrief in PDF te gaan.

-----------------------

Ik wil deze nieuwsbrief opdragen aan wijlen Saskia Vermeesch en wijlen mijn zwager Goos, die beide grote voorbeelden voor mij geweest zijn.

--------------

Deel I: 

2019-2024: Dromen worden Werkelijkheid 
 
De Eenwording van Lichaam en Ziel
 
Nu we zojuist in het nieuwe jaar 2019 zijn aanbeland kijken we alweer terug op het jaar 2018 dat erg veel kenmerken vertoonde van de grote ommekeer. Wat we dachten dat in 2012 zou gebeuren is vermoedelijk nu gebeurd. Ik ben ervan overtuigd dat we collectief de quantumsprong gemaakt hebben. En dit zal leiden tot een epidemie van ontwaking. Mag het 6 jaar later zijn? En wat is 6 jaar op een cyclus van 25.900 jaar?
 
 
I Am a Multidimensional Being
 
In de vorige nieuwsbrief liet ik uitgebreid zien hoe je, nu we midden in de multidimensionaliteit terecht komen, verschillende lineaire rekenkundige reeksen naast elkaar kunt gebruiken om de in ons bewustzijn steeds verder ontvouwende werkelijkheid beter proberen te begrijpen. Wat je waarneemt wordt sterk bepaald door de viewpoint van waaruit je kijkt en door de paradigma’s waar je mee werkt. Iedere keer als je vanuit een andere hoek kijkt krijg je iets heel anders te zien. En iets wat je niet kent (of maar liever niet wil kennen) dat zie je niet. Ik nam voor mezelf een andere viewpoint aan in de vorige nieuwsbrief o.a. door de inzichten van Ashayana Deane en Dr. Joshua Stone in elkaar te schuiven. Wil dit wil nalezen: klik hier.
 
Zo schakelen we langzaam over van lineaire perceptie, zoals we dat doen met onze linker hersenhelft, naar sferisch holografische waarneming, zoals we dat met onze rechter hersenhelft doen. Om het zo te noemen heb ik geleerd en nu beter begrepen van Penny Peirce die dat beschrijft in haar boek: Transparency, Seeing through to our Expanded Human Capacity. Weliswaar geen eenvoudige kost, maar razend interessant. Het lezen en herlezen van zo’n boek helpt mij enorm om de gevolgen van de quantumsprong voor het bewustzijn van de mensheid persoonlijk steeds beter en meer te leren ervaren en toepassen. 
 
   
 
Ik ben Penney Peirce heel dankbaar voor haar levenswerk: 
Hoge School informatie over Intuïtieve Communicatie
 
 
 Top
 
Een voorbeeld: twee jaar geleden verzuchtte ik nog tijdens mijn werk bij het uitvoeren van bioresonantiemetingen: “was ik nu maar een volleerd medium dan zou alles veel gemakkelijker kunnen worden”. En tegenwoordig ben ik een heel eind op weg. Als ik nu metingen doe en ik ben goed aangesloten op mijn innerlijke bron en ik stel een onderzoeksvraag, dan hoor ik het antwoord al. Dan is het natuurlijk nog een hele kwestie om daarop te leren en durven te vertrouwen. Natuurlijk controleer ik nu nog alle ‘ingevingen’, maar ik houd er rekening mee dat ik misschien op een keer de biotensor niet meer nodig heb.
 
2018 het grote kanteljaar
 
Ik krijg steeds meer aanwijzingen dat we collectief de grote Shift gehad hebben. Dit kan ik opmaken uit verschillende waarnemingen en ervaringen. Ik ben al vanaf begin 2018 in mijn eigen praktijk 21-07-2018 the Global Rebirthing Point gaan noemen. Ik zag het aankomen en ontwikkelingen in de praktijk bevestigen het vermoeden nogal sterk. Veel mensen wisten al langer dat de Aarde in het evolutieproces onderweg was van de 3e naar de 5e Dimensie (Ute Kretschmar). Als ik op mijn manier alles synthetiseer en vanuit mijn viewpoint bekijk dan hebben we op die datum collectief het eindpunt van de 5e dimensie bereikt. Besef  hierbij goed dat dit maar één manier van kijken is en dat je alles ook op allerlei andere manieren kan bekijken.
 
 
 
 
Een tweede voorbeeld: ik controleer al jaren alle patiënten op de aanwezigheid van leverstenen, galstenen, nierstenen en de laatste tijd zelfs ook op pancreasstenen. Ik ben al aardig tevreden als die er allemaal niet (meer) blijken te zijn, maar bijna iedereen bleef in de test tonen: geen leverstenen, maar nog steeds wel ‘neiging tot’. Dit betekent dan dat je heel erg moet oppassen of ze zijn weer terug. Tot 21-07-2018 zag ik hooguit 2 of 3x per jaar een patiënt die zelfs de ‘neiging tot’ NIET meer had. En sinds 21-07-2018 zie ik grote aantallen patiënten die voor alle vier de steen-soorten zelfs de ‘neiging tot’ niet meer hebben. Dit is voor mij een aanwijzing dat we het tij mee hebben. De astrofysische veranderingen zijn zo sterk dat heel veel mensen nu de wind in de zeilen krijgen waar het gaat om de psycho-spirituele ontwikkeling. Ook het aantal patiënten dat na 2 of 3 behandelingen niet alleen medisch gezien een heel eind is opgeknapt maar tevens het gevoel als ‘opnieuw geboren te zijn’ heeft is opvallend groter dan voor 21-07.
 
 
 
 
 
Top
 
Toename magie en ‘wet van 180 graden draai’
 
Tegelijk merk ik ook zelf, zowel in de spreekkamer als privé, dat er sprake is van een sterke toename van magie. Dit betekent in het geheel niet dat ik het veel makkelijker heb, ik loop ook zelf tegen allerlei fysieke klachten, obstakels en tegenslag aan. Maar het is en blijft de grote kunst om dan ook zelf de ‘wet van de 180 graden draai’ toe te passen zoals ik die vaak aan patiënten uitleg. -- Elke ziekte, tegenslag of kwaad wat jou nu nog overkomt is het beste wat je maar kan overkomen om je nog verder te doen ontwaken --. Het heeft allemaal een diepe functie, ofwel, je hebt er altijd iets van te leren! Dit is wat al heel lang ‘de zin van ziek zijn’ genoemd wordt. Als je tenminste ver genoeg in je eigen ontwikkeling bent en de moed hebt om dat in te zien en dan te willen onderzoeken.
 
 
 
 
https://weheartit.com/entry/66769846 
 
 
Verdieping van de kennis over het Psoas Syndroom
 
In augustus 2018 had mijn vrouw serieuze lage rugklachten. Het magische ‘toeval’ wilde dat een hoog ontwikkelde oude ziel op mijn spreekuur was voor de eerste folluw up. Zij had niet alleen uitstekend gereageerd op de eerste behandeling maar zij kon mij een chiropractor in Eindhoven aanraden om naar toe te gaan. Zij wist intuïtief kennelijk wat mijn vrouw mankeerde en wat de beste aanpak daar op dit moment voor was. Het heeft nog 3 weken geduurd voordat we de prachtige hint gingen herkennen en de parel opdoken, maar uiteindelijk gingen we samen naar die chiropractor, die zichzelf spier-gewrichtoloog noemt.
 
De Psoas spiergroepen links en rechts
 
Ik heb zelf tot tien jaar geleden langdurig ernstige lage rugklachten gehad waarmee ik inmiddels heel goed heb leren leven waardoor ik er al een jaar of tien bijna geen last meer van had. De klachten van nu betroffen vooral mijn schoudergordel. Maar om een lang verhaal kort te houden: wij zijn allebei vijf keer behandeld. Mijn vrouw heeft geen lage rugklachten meer en ik voel me puur fysiek als herboren terwijl ik er al die tijd van uit gegaan was dat er fysiek in feite niets te behandelen viel. Ik wist niet eens dat ik zelf een bekkenscheefstand had. Ik wist wel dat mijn voeten altijd op ‘ tien voor twee’ stonden. 
 
Waar ik in 2012 op Corsica nog de GR20 (een Grande Randonnee, een lange afstandswandeling door de bergen) liep en ik tot dan toe regelmatig rende en een goede conditie had, was ik sindsdien langzaam meer en meer minder fit geraakt en bleef het bij gewone lange wandelingen. Je denkt dan, net als zovelen, het zal de leeftijd wel zijn. Maar niets is minder waar gebleken.
 
 
 
GR20 Corsica 2012 Cirque de la Solitude
 
 
Wij bleken allebei een psoas syndroom te hebben. Dit is een diagnose waar alle osteopaten, manueel therapeuten en chiropractoren goed in thuis zijn, het is namelijk een aandoening van het bewegingsapparaat. Ik kende de diagnose wel maar ik had het nog nooit zelf vastgesteld omdat ik er gewoon te weinig kennis van had. En nu ik me er uitgebreid in verdiept heb, kreeg ik de afgelopen maanden het ernstige vermoeden dat de diagnose best vaak voorkomt en dat de behandeling, als de diagnose wel gesteld wordt, doorgaans niet diepgaand genoeg is. Ik zal je hier alle technische details besparen, maar mijn voeten staan weer recht en ik ben weer aan het rennen en ik heb een nieuwe trail op Corsica gepland.
 
 
 
 
Pathologische verdieping van de holling in de lenden wervelkolom
als gevolg van verkramping/verkorting van de psoas
 
Top
 
Veel meer mensen hebben een psoas probleem
 
Tegelijk heb ik de afgelopen maanden de hoge klinische relevantie van het psoas syndroom leren zien. Iets wat je niet kent zie je niet en nu regent het mensen op mijn spreekuur die dit probleem ook blijken te hebben. Een voorzichtige voorlopige schatting is dat tussen de 30-50% van alle mensen hier mee te kampen heeft. Het veroorzaakt niet alleen veel lage rugklachten maar ook allerlei andere klachten aan bekken en beide benen, waaronder een veel te snelle toename van slijtage in de heupgewrichten. Voor wie echt geïnteresseerd raakt verwijs ik naar de brochure over het psoas syndroom (klik hier) die ik ondertussen geschreven heb en die ik op onze website zal plaatsen onder de rubriek ziektebeelden. De psoas spieren, zij lopen links en rechts van het onderste eenderde van de wervelkolom naar de achterkant van de beide dijbenen, zijn de enige spieren die het bovenlichaam met het onderlichaam met elkaar verbinden. 
 
 
 
 
Deze spieren dragen zorgen voor een perfecte balans, niet alleen fysiek maar ook mentaal-emotioneel. Dankzij deze spieren kunnen wij rechtop lopen. Zonder deze spieren zouden we nog steeds viervoeters zijn. De psoas wordt ook wel de spier van de ziel genoemd. En verkrampingen en verkortingen van één of beide spieren worden veroorzaakt door fysieke trauma’s aan het bewegingsapparaat maar hebben óók alles te maken met psychotraumata die wij opliepen in dit leven en eventueel zelfs in vorige levens. Want ook al hebben wij geen herinneringen, het fysieke lichaam houdt onbewust wel oude informatie vast in wat wij dan noemen ons celbewustzijn. Deze spieren zijn verbonden met ons oerverdriet. In feite liggen de psoas spieren als twee poortwachters (als de schuine zuilen van Hercules) rond de baarmoeder, bij mannen het HARA, het gevoelscentrum van de mens (2e chakra). Saskia Vermeesch noemde dit vanuit de Qi Neng de motor van het fysieke lichaam. Maar naast de brede en diepe puur fysieke (algemeen medische) implicaties van dit probleem is het denk ik absoluut geen toeval dat meer kennis over dit probleem mij nu in de schoot geworpen werd omdat het juist nu psycho-energetisch een hoogst actuele kwestie is in het kader van de volledige integratie van lichaam, geest en ziel. 
 
 
 
 
De meeste Hoog Sensitieve Personen (HSP’s) hebben een Incarnatieproblematiek
 
Ik was al jaren lang veel patiënten aan het uitleggen dat je tijdens het holistische genezingsproces grote stappen te zetten hebt om meestal voor het eerst in je leven nu eens eindelijk: 
o volledig te incarneren, 
o te zakken in je diepste basis (beter gronden)
o meer in je eigen kracht te komen
o volledig te gaan voor je eigen waarheid
 
 
 
 
 
Dit zijn voor veel hoog sensitieve mensen, die deze weg al gegaan zijn, heel herkenbare begrippen geworden, maar ik had zelf als arts niet kunnen bevroeden dat ik op mijn oude dag mijn neus nog zo diep zou steken in een chiropractisch onderwerp. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat veel mensen kunnen denken: hoe komt hij hier nu weer aan en heeft hij daar ook al verstand van? Toch ben ik er van overtuigd dat het onderwerp nu deze extra aandacht hard nodig heeft of kan gebruiken. En daarom volg ik ook hierin puur mijn gevoel. En het blijft nog altijd zo: wie de schoen past, die trekke hem aan. In mijn praktijk hebben er inmiddels al enkele tientallen patiënten veel profijt van gehad. Sommigen zelfs met spectaculaire verbeteringen van klachten aan het bewegingsapparaat, die soms al tientallen jaren kunnen bestaan.
 
Top
 
Subluxatie van het Wiggebeen
 
Terwijl wij nog bezig waren met de behandelingen voor het psoas probleem was er nog eens een hoog ontwikkelde oude ziel ook voor de eerste folluw up op mijn spreekuur. En ook zij had prachtig gereageerd op de behandeling en ook zij begon ongevraagd over een probeem(pje) dat IK vermoedelijk zelf nog zou hebben op het niveau van mijn schedelbasis en de atlas. Hier trad dus weer een rolwisseling op in mijn spreekkamer, ik veranderde van hulpverlener in hulpvrager.
 
 
 
Ligging van het Wiggebeen (Os Sphenoidale)
 
Even tussendoor: Ik moet er hier voor de duidelijkheid misschien bij vermelden dat ik veel langer de ervaring heb dat consulten in de spreekkamer steeds vaker wederkerig worden. Omdat dit natuurlijk niet zo gebruikelijk is leg ik dat de patiënt dan vaak als volgt uit: “jij komt hier weliswaar iets halen maar je komt mij kennelijk ook iets brengen”. Meestal is dat dan iets voor hoger begrip en inzichten voor mij in het belang van het collectief. Hoogst zelden gaat het over mijn persoonlijke situatie, en dat gebeurde nu dus twee keer kort na elkaar. En de twee onderwerpen blijken volledig bij elkaar te horen, zoals hopelijk weldra duidelijk zal worden. En dit soort gebeurtenissen verhogen bij mij het gevoel van de toenemende magie die natuurlijk gekoppeld is aan de mate waarin je daar zelf ontvankelijk voor bent.
 
Deze patiënt bood mij aan om mij er een keer voor te behandelen, daar kon ik haar wel een keer voor bezoeken, desgewenst. Ik begreep onmiddellijk dat haar diagnose weer klopte en dat ik de behandeling heel goed kon gebruiken. Ik moest natuurlijk even schakelen maar nog tijdens hetzelfde consult vroeg ik haar of ze me niet meteen kon behandelen, ze had verteld dat het maar 5 -10 minuten zou hoeven te duren. Dat deed ze na afloop van haar eigen consult. De behandeling voor dit probleem, subluxatie van het wiggebeen is, in tegenstelling tot de behandeling van het psoas probleem, een hoogst subtiele aangelegenheid. 
 
Top 
 
Zij heeft haar vingers op mijn slapen gelegd en zij heeft enkele minuten lang slechts een kracht van hooguit 5 gram (zo liet zij mij weten) uitgeoefend op mijn schedelbeenderen om het Os Sphenoidale (het wiggebeen) weer terug in balans en in het goede ritme te brengen. Deze aanpak is een belangrijk onderdeel van het werk van craniosacraal therapeuten. Het wiggebeen wordt ook wel de keystone van het gehele skelet genoemd omdat de hypofyse erin zetelt (in de sella turcica), de centrale van het hele endocriene systeem en 9 van de 12 hersenzenuwen er doorheen lopen. De vleugels van dit bot, waarvan je denkt dat die onbeweeglijk zijn, blijken een heel subtiel ‘adem’ ritme te hebben waardoor het de functie heeft van een circulatiepomp voor de hersen-ruggemergs-vloeistof. Dit werd ontdekt en beschreven door William Sutherland, DO, grondlegger van de cranio-sacraal therapie, in de jaren 30.
 
          
 
 
Het wiggebeen (Os Sphenoidale) is de Keystone van het skelet in de schedelbasis. De hypofyse ligt erin en 9 van de 12 hersenzenuwen lopen er doorheen. Dit bot maakt ook de verbinding met de wervelkolom, waarvan de atlas de 1e wervel is. Wie kent niet de mythe van Atlas die de last van de hele wereld op zich draagt.
 
   
 
Ik moet jullie eerlijk zeggen dat ik na de 1e behandeling wel effecten voelde maar ik kon nog niet zeggen of en zo ja, wat ik eraan gehad heb. Toch ben ik er ondertussen van overtuigd geraakt dat ook deze kwestie, net als het psoas probleem, veel vaker aan de orde is en juist nu heel actueel gezien de Shift waar de hele mensheid in verwikkeld is. Ik wil ook in deze kwestie verwijzen naar een 2e brochure die ik over dit onderwerp geschreven heb en die ook op de website geplaatst is. Ook deze kwaal en de behandeling ervan heeft alles te maken met het feit dat veel patiënten (mensen) nu volop verwikkeld zijn in het grote opschoningsproces (zowel fysiek als mentaal-emotioneel) en als dat is afgerond toe zijn aan het moment van wedergeboorte zoals ik tijdens mijn spreekuren vaak zit uit te leggen. 
 
Top
 
En die wedergeboorte zou je even zo goed de ‘wederopstanding’ kunnen noemen. Daarvoor is het nodig dat je al het oude verdriet nog eens herkauwt en juist dan is extra aandacht voor de toestand van je psoas spieren geen overbodige luxe. En als je daar al geen probleem mee hebt dan kan het nooit kwaad om te zorgen dat ze in goede conditie zijn door preventief rekoefeningen te doen. En omdat de hele wervelkolom een keten vormt is een controle van het wiggebeen daarbij in veel gevallen ook op zijn plaats.
 
 
 
plaque de Resurrection, Saints rising from the dead.
 
 
Ontwikkeling in de 6e  en 7e Dimensie: Crystal Consciousness
Waar we op 21-07-2018 in de laatste fase waren van de 5e dimensie en ik in de vorige nieuwsbrief vertelde dat daarna individueel het dak er af kan in alle hogere dimensies, zijn we op dit moment collectief weer bijna rond in de 6e dimensie. In die 6e Dimensie gaat het vooral om The Christed Child or Magical Child.
 
 
Synthese van Hans Reijnen, Mens Sana,  www.menssana.nu
 
 
Ik wilde deze nieuwsbrief graag op 21-02-2019 presenteren
omdat we op deze dag precies zitten op het einde van de 6e dimensie
en we op 22-02 een aanvang maken met de ontwikkeling van de 7e straal (of dimensie).
 
 
En ook als vanzelf kwam ik in de spreekkamer terug uit bij de genezende energie van Edelstenen. Zes jaar geleden kocht ik het boek Twelve Jewels, Gems in Homeopathy van Peter Tumminello. Toen gebruikte ik al woorden en beelden uit dit boek van het middel Diamond, ter illustratie van het grote opschoningproces (trechter) waar we individueel en collectief in verwikkeld zijn die uiteindelijk leidt tot de Shift. Het gaat vanaf 21-02-2019 namelijk om Crystal Consciousness, in de menselijke biochemie vindt er een grote evolutionaire stap plaats van een biochemie gebaseerd op allerlei stoffen opgebouwd uit koolstofketens naar geleidelijk meer gebruik van het element Silicium (hoofdbestanddeel van alle stenen). Ons fysieke lichaam gaat kristallijne elementen bevatten.
 
Top
 
 
 
Ik gebruik op dit moment vaak de door Peter Tumminello beschreven homeopathische geneesmiddelen en ik heb persoonlijk veel gehad aan het gebruik van het middel Golden Topaz. Een paar quotes uit het mindbeeld: 
 
….een middel voor leraren en genezers die verstrikt zijn in hun eigen rol en niet in staat zijn hun verleden los te laten.
…… strijd tussen het goede en het kwade….
Haar wijsheid is dat wij gebiologeerd zijn door de verlokkingen van deze wereld en hiermee wijzen we (onbewust) ons recht op perfecte liefde en de bliss af……
Gouden Topaas gaat over spirituele liefde in de hoogste religieuze betekenis.
 
Top
 
       
De Gouden topaas als homeopathisch geneesmiddel. In het midden wat er genezen mag worden, rechts een verbeelding van de genezen toestand.
 
Peter schreef in 2012 ondertussen een boekje over de 13e steen de Rozenkwarts. Ook hij is blijkbaar overtuigd van de bijzondere kracht van het getal 13. 13 is zeker net zo heilig als het getal 12 zoals ik in verschillende nieuwsbrieven eerder ook beschreef. 
 
 
 
 
Ik laat hier een paar cardinale mind thema’s volgen die volgens Tumminello bij Edelstenen horen als familie, de Bloemen van de Aarde:
 
o Instinctieve tegenover een verlichte grondhouding (ze ondersteunen sterk het spirituele proces).
o Ze laten je een reis maken door de diepte van de psyche. Zij hebben de kracht om ons te laten afdalen in het onderbewustzijn voor een opschoningsproces.
o Vanuit de duisternis in het Licht.
o Ze helpen een negatief focus te veranderen in een positief focus door de afbraak van het ego waardoor diepe transformatie kan plaats vinden.
o Op zoek naar schoonheid en perfectie.
o Het gaat vaak over de polariteit: Spiritualiteit versus Materialisme. In veel Proovings komt Jezus Christus voor en zijn verhaal van de kruisiging.
 
Top
 
Deze mind thema’s komen erg sterk overeen met de rode draad in de mind thema’s van gepotentieerde B12 en D3 en hun perfecte onderlinge samenhang. 
 
 
 
 
Zelf heb ik inmiddels een collectie van zo’n 100 edelstenen die ik als homeopathisch geneesmiddel kan inzetten. Hierbij ben ik ook veel dank verschuldigd aan de schrijvers van het prachtige boek: de Wijsheid van Stenen, alles wat je wil weten over stenen, van Robert Simmons en Naisha Ahsian. Overigens: een van de belangrijkste inspirators voor het werk van Peter Tumminello was de Duitse Mineraloog Michael Gienger van wie ik het boek Crystal power – Crystal Healing al enkele jaren eerder had aangeschaft in het kader van mijn studie naar de energetische werking van Edelstenen, waarover ik in 2011 een Nieuwsbrief schreef (MS B 40-11).
 
 
Overbruggingstijd

En zo staat deze overgangsperiode van de oude naar de nieuwe tijd volledig in het teken van het op de verticale as in het hart met elkaar verbinden van hemel en aarde, ‘as above so below’. Het op de horizontale as (van links naar rechts) in het hart verbinden van Adam en Eva en in het hoofd verbinden van de linker en de rechter hersenhelft. En als je je dan ook nog probeert voor te stellen dat je op een tweede horizontale as (van achter naar voor) het verleden verbindt met de toekomst om af te stemmen op het eeuwige NU. Dan beschik je op mind niveau over alle inzichten om te weten wat MINDFULNESS inhoudt. Maar dit betekent nog niet dat je als vanzelf weet of over de tools beschikt om het te kunnen ervaren en daadwerkelijk te beleven.
 
Mens Sana  -   www.menssana.nu
 
 
Hermes draws with a large pair of compasses a circle, a triangle and a square, the three most important geometrical figures, around a male and a female. The images symbolizes the union between microcosm and macrocosm.
 
https://www.ritmanlibrary.com/books/merchandise/bph/postcard-atalanta-fugiens/
 
 Top
 
Mijn recente persoonlijke ontdekkingstocht
 
Nadat ik reeds 20 jaren in het boeddhisme rondhing en een jaar of zeven bijna dagelijks heb zitten mediteren, ben ik daar zo’n jaar of tien geleden ook weer mee opgehouden omdat ik er voorzichtig van uit durfde te gaan dat die meditatieve grondhouding wel een beetje tot mijn dagelijks leven was gaan behoren. Ik schreef hier o.a. aan toe dat ik vrij snel een begenadigde radiësthesist kon worden, zoals een van mijn docenten het mij later teruggaf. Het was hem opgevallen dat ik het leren meten met een biotensor redelijk snel en makkelijk onder de knie gekregen had. Toch wist ik al heel lang dat ik nog steeds een te hoge borstademhaling had en dat het me met eenvoudige ademhalingsoefeningen niet zou lukken om een diepe buikademhaling te ontwikkelen.En dit laatste is precies wat me nu eindelijk wel gelukt is sinds ik voor mijn psoas probleem en mijn wiggebeen probleem behandeld werd.
 
Hiervoor lag ik nog heel recent op de behandeltafel van een ervaren Fasciatherapeut en een Holistic Pulsing therapeute (dezelfde vrouw als die mijn wiggebeen equilibratie deed) die mij hielpen om op fysiek level al deze eindjes aan elkaar te knopen.
 
 
Holistic Pulsing
 
Nadat hij eerst gecontroleerd had of mijn psoas spieren nog voldoende ontspannen waren richtte hij zijn aandacht nog eens opnieuw op het subtiele evenwicht van mijn wiggebeen. Maar hij verbond voor mij nu voor het eerst het wiggebeen met het heiligbeen en hij liet me dat heel zorgvuldig en uitgebreid voelen. Daarna was hij in staat om mij te laten ervaren dat ik mijn rechter hersenhelft meer kon laten volstromen en dat ook die hersenhelft voor mijn gevoel een beter doorbouwd schedeldak kreeg. Toen ik daarna weer in de stoel zat en hem aankeek nam ik hem volkomen anders waar dan vóór de behandelsessie. Het beeld van zijn gezicht was nu minder scherp en veel zachter. En het leek alsof ik alles om hem heen tegelijk ook even goed kon waarnemen. Het deed me terugdenken aan een quote van Paul Klee (Zwitsers schilder).
 
 
‘See with one eye, feel with the other’. 
 
 
 
 
Heb ik dan wellicht nu pas voor het eerst echt ervaren wat het verschil is tussen lineaire waarneming en sferisch-holografische waarneming zoals Penney Peirce dat beschrijft!? Of…… ben ik eerder ongetwijfeld ook op dezelfde manier aan het waarnemen geweest zonder me ervan bewust te zijn!? Als dat zo is kan ik me weer heel tevreden voelen over de bewustzijnsontwikkeling. Terwijl ik het gevoel had dat ik er al helemaal door was lag ik de volgende dag op de tafel bij de Holistic Pulsing therapeute. Zij maakte het kantelingsproces in mijn lichaamsbeleving nog groter. Waar hij vooral gericht was op mijn skelet (mannelijke goddelijkheid) richtte zij haar aandacht veel meer op de ontspanning van mijn buik en het openen van mijn hart (vrouwelijke goddelijkheid). Zie hier hoe de twee behandelingen prachtig complementair waren aan elkaar.
 
Top
 
2019 het eerste jaar van onze dromen!?
 
Al met al is de derde week van januari voor mij een grote oogstweek geworden, met twee behandelingen op donderdag en vrijdag 17 en 18 januari en een intensieve beleving van de super bloed wolf maan op 21 januari. Ik heb er voor het eerst zelf een mooie fotoreeks van gemaakt. Ook in deze week ontdekte ik de website van Richard van Egdom. Met een mooie tekst over natuurlijk mediteren voor beginners.
 
…..Als je - telkens je tijdens deze natuurlijke meditatie een spanning opvalt - opnieuw die gespannen spieren loslaat, verdiept je meditatie vanzelf... doordat je je niet meer in een houding houdt…….

…..Meditatie, mediteren is dat natuurlijk aangeboren klaringsproces, dat inzet wanneer je 'je houden' loslaat, nieuwsgierig observeren. Het zijn gang laten gaan en er je aan overgeven = je ego loslaten. Dat natuurlijke meditatieproces duikt binnen een rustigere levensstijl bij niets doen en alleen zijn vanzelf weer op…….
 
Heel concreet verwoord hoe je een meditatieve houding in je lichaamsperceptie tot grondhouding kan maken. Voor de gehele tekst: klik hier.
 
 
Richard van Egdom
http://spiritueelondernemersnetwerk.ning.com/profile/RichardvanEgdom
 
 
Dit alles ging gepaard met een complete herbeleving van de laatste jaren van het leven en werk van John Lennon en Yoko Ono na het zien van een mooie documentaire. Met hun prachtige songs en teksten als:
 
War is Over, if you want it!
‘Imagine there is no Heaven’ en
‘You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. One time you will join us, and the World will be as one’.
 
   
 
Top 
 
Ik was al boterzacht maar dit alles bracht mij terug in de sfeer van de werkelijk onvoorwaardelijke Liefde. Ik had in december 2018 al besloten om ervan af te zien om in de rechtszaak in hoger beroep te gaan. Maar nu kreeg ik het sterke gevoel: ik hoef nooit meer ergens TEGEN te zijn. Vanaf nu wil ik zoveel mogelijk alleen maar VOOR zijn.
 
Literatuur: 
1. De Grote Energetische Shift: de Quantumsprong naar boven, Artikel in Mens Sana Berichten MS B 52-18, Hans Reijnen, www.menssana.nu. 2018. klik hier
2. Transparency, Seeing through to our Expanded Human Capacity, van Penney Peirce, Uitgever: Atria Books, New York USA, 2017, ISBN 9781582706429.
3. Frequency, The Power of Personal Vibration, Penney Peirce, uitgeverij Atria Paperback, 2012, ISBN 978-1-58270-215-5.
4. De Kracht van Waarneming, ontwikkel je aandacht voor een hogere trillingsfrequentie, Uitgeverij Altamira Haarlem, 2014, ISBN 978 94 013 0131 2
5. Het Psoas Syndroom, brochure van Hans Reijnen over de aandoening op onze website: www.menssana.nu. 2019, vnl. geïnspireerd door Dr R. Conger te Eindhoven.
6. Wiggebeen Equilibratie, brochure van Hans Reijnen over deze aandoening op onze website: www.menssana.nu. 2019, geïnspireerd door Ron Borsboom (fasciatherapeut) en Yvonne Savenije, Holistic Pulsing.
7. Twelve Jewels, Gems in Homeopathy, Peter Tumminello, Uitgeverij: The Medicine Way, Sydney Australia. 2005: ISBN 0-9757325-0-X.
8. De Wijsheid van Stenen, Alles wat je wilt weten over stenen, Robert Simmons & Naisha Ahsian, Uitgeverij: Altamira Haarlem, 2012, ISBN 978 94 013 0042 1 / NUR 726.
9. Crystal Power – Crystal Healing, The Complete Handbook, Michael Gienger, Uitgever: Octopus Publishing Group, 2009 ISBN 9780713726770.
10. Rose Quartz, Garden of the Heart, Peter Tumminello, Uitgeverij Narayana Publishers, 2012, ISBN 978-3-943309-20-1.
11. Kristallen, Piezo-elektrische geleiders naar de nieuwe tijd, hoofdartikel van Mens Sana Berichten 40-11 over de zeven verschillende kristalstelsels en zeven verschillende levensstijlen voor de mens (naar Gienger) door Hans Reijnen, 2011, www.menssana.nu.
12. Wie ben ik? Op zoek naar wie je al bent, Basil van Heteren, Uitgeverij Oorsprong Deventer, 2017, ISBN 978-94-6101-349-1.
13. Divine Architecture and the Starseed Template, Matrix Memory Triggers for Ascension, Magenta Pixie, Uitgeverij White Spirit Publishing, 2017 ISBN 978-1974025367.
14. The Infinite Helix, Sacred Mysteries of Stargate Ascension, Magenta Pixie, Uitgeverij White Spirit Publishing, 2018, ISBN 978-1720300243.
15. Voyagers, De Slapende Ontvoerden, Deel I van de Smaragden Verbond CDT-Plaat Vertalingen, Ashayana Deane, Uitgeverij: Schildpad Boeken, 2011. ISBN 978 90-77463-15-4.
16. Voyagers deel II, De Geheimen van Amenti, Ashayana Deane, Uitgeverij Schildpad Boeken, 2011, ISBN 978-90-77463-22-2.
17. Verlangen naar Verbinding, Er echt bij horen en de moed om alleen te staan, Brené Brown, Bruna Uitgevers BV Amsterdam, 2018, ISBN 978 94 005 0968 9.
18. Natuurlijk mediteren voor beginners, van Richard van Egdom op https://spirituele-begeleiding.org/spiritualiteit-meditatie.html
19. Womb Awakening, Initiatory Wisdom from The Creatrix of All Life, Azra Bertrand, M.D. & Seren Bertrand, Uitgeverij Bear & Company, USA & Canada, 2017, ISBN9781591432791.
 
Top                                                                               Home
 
Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG)               21-02-2019
 
Klik hier als je de gehele Nieuwsbrief reeds in PDF wil openen.
 
 
                                                      -------------------
 
Multidimensionaliteit
 
Waar Wetenschap en Spritualiteit samen komen
 
 
 
 
Ik ga proberen meer uitleg te geven over de diepe betekenis van het woord Multidimensionaliteit. Het woord dringt zich in de nieuwe tijd namelijk steeds vaker op en ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen nog niet goed weten wat ze zich daarbij kunnen voorstellen. Daar wil ik een handje bij helpen.
 
Het is wel handig als je eerst even een algemeen overzicht van het begrippenkader krijgt. En ik moet jullie waarschuwen: je moet wel voldoende affiniteit hebben met wiskunde en/of natuurkunde om dit leuk te kunnen vinden.
 
Wikipedia:
Meerdimensionaal of multidimensionaal is alles wat meer dan één dimensie heeft. In de alledaagse ruimte hebben objecten drie dimensies: lengte, breedte en hoogte (of diepte). Deze zijn, behalve in naam, volkomen gelijkwaardig. Een wiskundig punt heeft geen afmetingen en dus nul dimensies, een rechte lijn is eendimensionaal (of: enkeldimensionaal), een plat vlak heeft twee dimensies, en andere voorwerpen drie.
 
De tijd wordt weleens de vierde dimensie genoemd. De algemene relativiteitstheorie beschrijft de ruimte als een onderdeel van de vierdimensionale tijdruimte. Sommige theorieën voor het verenigen van de zwaartekracht en de kwantummechanica vereisen niet minder dan elf of twaalf dimensies om de werkelijkheid te beschrijven. De voor ons onwaarneembare dimensies zouden daarin zijn opgerold tot een punt.
 
 
 
 
 
Top
 
Nu zal ik deze begrippen gaan bespreken vanuit mijn dagelijkse referentiekader.
 
De RUIMTE wordt bepaald door 3 Dimensies, toch!?
 
Een eenvoudig begin kan ik maken met gewoon te benoemen dat in onze dagelijkse fysieke werkelijkheid het begrip RUIMTE zowel in de klassieke wiskunde als in de klassieke natuurkunde staat voor iets wat gedefinieerd wordt door de eenheden LENGTE, BREEDTE en HOOGTE. Die drie worden dan ook wel de coördinaten genoemd. En in de klassieke natuurkunde is het nog relatief eenvoudig door te zeggen dat je een ruimte kunt opmeten door een rolmaat te nemen en dan exact te bepalen wat de lengte, breedte en hoogte is uitgedrukt in meters of in centimeters.  En de meesten zullen zich wellicht nog kunnen herinneren dat je het volume van een bepaalde ruimte precies kunt berekenen door een vermenigvuldiging te maken van de Lengte, de Breedte en de Hoogte (In formule V=L X B X H).
 
 
 
 
Onze werkelijkheid is veel minder absoluut dan we vaak denken
 
Maar ja, daar begint de relativiteit al want: wat is nu precies één meter? Inmiddels zijn zowel de wiskunde als de natuurkunde knap ingewikkeld geworden. Want in de huidige ‘relativistische natuurkunde’ (zo wordt de moderne natuurkunde genoemd sinds Einstein zijn Relativiteits Theorie opstelde) weten we dat de begrippen RUIMTE en TIJD onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. En met het opschrijven landt bij mij bijna in één adem de gedachte om dat te vergelijken met: zoals in de geneeskunde LICHAAM en GEEST onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Maar ja ook dat leidt voor veel artsen al tot veel vragen en onbegrip want het wordt dan ook vaak het MIND-BODY probleem genoemd. We weten dat het zo is maar hoe dat dan precies werkt daar hebben we maar zeer beperkt zicht op.
 
Top
 
 
Einstein stelde de Speciale Relativiteits Theorie op in 1905
 
Definitie van 1 meter
 
 
Want hoe is op dit moment sinds 1983 de meter gedefinieerd: 
1 meter is de afstand die het licht in vacuüm aflegt in 1/299.792.458 seconde.
Oke!?  En dan hebben we het inmiddels over een Topologische Ruimte die een vierdimensionale RUIMTETIJD is. En dan begint het voor de gemiddelde 3D (driedimensionaal) denkende mens al een beetje lastig te worden want hoe moet je je dat dan voorstellen. 
 
 
 
 
Rimpels in de RuimteTijd, ze bestaan
 
 
Je kunt toch niet zomaar een vierde dimensie in de ruimte plaatsen. En toch is dit precies waar wiskundigen en kunstenaars al decennia lang over nadenken om te proberen dat toch visueel aanschouwelijk te maken. Dit heeft onder andere geleid tot het begrip Hyperkubus. Een vierkante afgebakende driedimensionale ruimte wordt een Kubus genoemd en als je die vierde Dimensie dan toch wil proberen op papier (in een 2 dimensionaal plat vlak) te tekenen dan ziet dat er uit als in de figuur hier beneden. Er wordt een tweede kubus getekend in een kubus waarbij de kleine kubus dan de vierde dimensie van Tijd moet voorstellen. Maar in feite is dat onmogelijk omdat de ruimte altijd maar drie dimensies heeft. Het wordt al iets beter voorstelbaar als je in 3D een bewegende GIF maakt (met de huidige fraaie computertechnologie is dat heel eenvoudig) waarin de kleine kubus langzaam steeds groter wordt totdat hij net zo groot is als de grote kubus en erin over gaat om er daarna weer in terug te keren.  Nou ja, ook dit is moeilijk te beschrijven, kijk maar eens goed.
 
     
               
Een Hyperkubus in 2D       
 
         
 
 
Hyperkubus in 3D bewegend (GIF)
 
 
Hyperkubus Multidimensionaal
   
     
Esscher kijkt naar een onmogelijke figuur
 
Top 
 
Hiermee is dan tegelijk volledig uitdrukking gegeven
aan het feit dat het beeld ook continu verandert in de Tijd.
 
De TIJD is maar 1 Dimensionaal, toch!?
 
Nu zullen we op dezelfde manier het begrip TIJD eens nader onder de loep nemen. Net zoals bij het begrip RUIMTE lijkt het met TIJD op het eerste gezicht ook heel simpel te zijn. 
De Tijd wordt dan bepaald door slechts één grootheid die we ‘een seconde’ zijn gaan noemen. 
De Tijd verloopt simpel gezegd van gister naar vandaag door naar morgen en verder.  De Tijd begrijpen en ervaren wij in het dagelijks leven als LINEAIR verlopend.
 
 
 
Maar, je voelt het al aankomen, zo simpel is het dus ook met de Tijd niet. Eigenlijk lag het al beklonken in het feit dat het begrip Ruimte altijd gerelateerd is aan Tijd. En zo is dat omgekeerd natuurlijk ook . Het begrip Tijd is ook altijd gerelateerd aan het begrip Ruimte zoals duidelijk geworden is sinds het opstellen van de Relativiteits Theorie. Zonder hier te willen pogen die theorie uit de doeken te doen, wil ik toch iets benoemen waarmee hopelijk voor iedereen begrijpelijk wordt dat tijd heel erg afhankelijk is van, waar degene die waarneemt, zich bevindt in de Ruimte. Terwijl we het veel makkelijker vinden om aan te nemen dat Tijd een absoluut begrip is. Tijd is heel Subjectief, afhankelijk van het punt van waaruit je waarneemt, en dus ook relatief.
 
Wikipedia beschrijft:
Absolute gelijktijdigheid bestaat niet. Van twee verschillende gebeurtenissen a en b (in de zin van niet op dezelfde plaatstijdcombinatie), is het niet altijd zinvol om te zeggen of a eerder of later dan b heeft plaatsgevonden. De ene waarnemer kan eerst a waarnemen en dan b, een andere waarnemer ziet het andersom. Uit twee eenvoudige postulaten leidde Einstein dit alles af. 
 
Top
 
Nog altijd geïnspireerd door Marja de Vries (de Hele Olifant in Beeld):
 
 
 
Leg ik het in de spreekkamer als het om Bioresonantie metingen gaat, waar patiënten ook denken dat de meetresultaten objectief zijn, als volgt uit: patiënten en artsen willen zo graag dat die metingen altijd en bij iedereen dezelfde meetresultaten opleveren. Maar dat is helaas gewoon niet waar en zelfs onmogelijk. Alles wat je meet hangt af van allerlei factoren. Om te beginnen: iets wat je niet kent (nooit eerder gezien hebt) dat zie je vaak niet. Bovendien is dat wat je waarneemt heel erg bepaald door het standpunt in de ruimte (of vanuit welk bewustzijn) van waaraf je waarneemt. In beeldspraak: de een kijkt door het woonkamer raam naar een patiënt, de ander door het keukenraam, weer een ander kijkt van bovenaf door een lichtkoepel. Elke onderzoeker krijgt iets geheel anders te zien. Is het dan niet waar wat je te zien krijgt? Het is allemaal waar, want je ziet het toch, maar elke waar-nemer  (het is grappig om te zien dat het ware al in het woord vervat is) zal het waargenomene mogelijk weer op een andere manier interpreteren, afhankelijk van je voorkennis en/of bewustzijnsontwikkeling. Het gaat er bij alle waarnemingen dus ook om wat we met elkaar afgesproken hebben.
 
Wat is nu precies een meter en wat is nu precies een seconde, het is maar een afspraak die we met zijn allen gemaakt hebben. Dat had ook op een heel andere manier gekund. We gaan er in de wetenschap wat mij betreft te gemakkelijk en te veel  van uit dat er maar één objectieve waarheid bestaat terwijl we sinds Einstein heel goed moeten weten dat alles niet zo absoluut is. En dat is zoals ik het noem: wij gaan in de natuurgeneeskunde ook van heel andere paradigma’s uit.
 
 
In de reguliere reductionistische wetenschap gaan we, in ieder geval in de gezondheidszorg, alleen uit van alles wat je met blote ogen (en de overige lagere zintuigen) kan waarnemen terwijl wij in de complementaire geneeskunde ook werken met allerlei parameters die je alleen kunt waarnemen met de hogere zintuigen zoals beschreven door Rudolf Steiner. Er zijn twee helften van de koek: reguliere artsen kijken (en werken) alleen maar met zichtbare stoffelijke elementen terwijl wij ook werken met onzichtbare, fijnstoffelijke of zelfs onstoffelijke (geestelijke of etherische), energetische elementen.
 
Terug naar de hoofdlijn van mijn betoog over Ruimte en Tijd en RuimteTijd.
 
Ook de Tijd is net als de Ruimte minstens 3 Dimensionaal
 
Nu zijn we met de uitleg zover gekomen dat je moet kunnen begrijpen dat Ruimte een begrip is dat met de beschrijving van de 3 dimensies dus onvolledig is en dat het begrip Tijd in feite ook minstens 3 dimensies heeft, ook al ligt dat in ons denken niet zo voor de hand. Ik heb in mijn vorige nieuwsbrieven al vaker aandacht besteed aan het feit dat ook de tijd minstens drie dimensies bevat gekoppeld aan de drie bewegingen die de aardbol maakt.
 
 
 
Ik zal ze hier nu slechts kort benoemen zonder verdere toelichting.
o 1e dimensie: in 24 uren draait de aarde om zijn eigen as (dag en nacht) 
o 2e dimensie: in 365,25 dagen draait de aarde om de zon (vier seizoenen) en 
o 3e dimensie: 26.000 jaar duurt de cyclus van de precessieas van de aarde (groot Kosmisch Jaar). 
 
De enige reden dat we op Aarde Tijd beleven is omdat de aarde zich door de ruimte beweegt. Ruimte is Energie zonder beweging en Tijd is Energie in beweging. Zo moeten we vaststellen dat de Tijd in feite niet slechts lineair is en in onze astrale (of droom)wereld net zo ruimtelijk verloopt als een vast bewegend lichaam in de Ruimte.
 
Tijd alleen kan niet bewegen, het is alleen onze schijnbare beweging door het referentievlak van wat op verschillende plaatsen ruimte lijkt, maar het bestaat niet echt. Daarom lijkt het ons dat de tijd eraan komt (David Wilcock).
 
 
David Wilcock: ook de Tijd is Driediemnsionaal
 
Dan waren de Maya’s zo dom nog niet die in oude tijden al begrip hadden van de Tijd als een steeds groter wordende spiraal. En dat idee is dan ook overgenomen in de theorie als het om bewustzijnsontwikkeling gaat aangeduid met de term Spiral Dynamics. Deze werd in USA bedacht en ontwikkeld door Dr.Don Beck en zijn student Chris Cowan in samenwerking met Dr Clare W. Graves. Dat de Tijd een steeds grotere cirkel doorloopt past dan ook heel mooi  bij dat ook het Bewustzijn van de Mens zich steeds verder ontwikkelt en mooi verbeeldt dat we dus steeds hoger dimensionaal mogen leren denken en begrijpen hoe lastig dat in de praktijk ook is.
 
 
 
 
Top
 
Het begrip RuimteTijd is 6 dimensionaal geworden
 
Als je de uitleg bij het begrip Ruimte en het begrip Tijd bij elkaar voegt dan komt het erop neer dat onze zichtbare materiële werkelijkheid al (minstens) 6 dimensionaal is. Daar komt nog bij dat ons bestaan minstens voor de helft nog bestaat uit een onzichtbaar deel van de werkelijkheid. Om daar weer meer begrip van en/of zicht op te krijgen is het Tiller-Einstein Model heel behulpzaam.
 
Het Tiller-Einstein Model
 
 
Dr. William A. Tiller
 
Dr. William A. Tiller, Professor Emeritus at Stanford University, was het die een model bedacht heeft dat nog voort borduurt op de inzichten van Einstein. Hij noemt dat ‘Psycho-energetische Wetenschap’ omdat hij, net als wij CAM-artsen, wist dat er meer is onder de zon dan wat je met blote ogen kan zien en daar ook veel meer werk van maken. Hij voerde het begrip in van een tweedeling: ons universum bestaat uit wat hij noemde een ‘Positieve RuimteTijd’ en een ‘Negatieve RuimteTijd’
 
 
 
 
De ‘Positieve RuimteTijd’ is de ons bekende wereld van MATERIE  zoals wij die waarnemen met onze lagere zintuigen en waarin Energie en Materie trillen en voortbewegen met snelheden lager dan of hoogstens met de snelheid van het licht en die is primair Elektrisch van aard. En omdat elke elektrische stroom een magnetisch veld opwekt is de werkelijkheid hier ‘Elektromagnetisch’ van aard. In deze wereld trekken plus en min elkaar aan en stoten plus en plus (en min en min) elkaar af. Deze wereld wordt gekenmerkt door negatieve entropie: alles van materie is in verval, alles zal vroeger of later vergaan en tot chaos terugkeren.
 
 
 
Uit Vibrational Medicine van Richard Gerber
 
 
De ‘Negatieve RuimteTijd’ is de wereld van ANTIMATERIE, de onzichtbare subtiele substantie (Spirituele wereld) waar Energie en Informatie zich verplaatst met snelheden hoger dan de snelheid van het licht. Deze energetische wereld is primair magnetisch van aard. En omdat elk magnetisch veld een elektrische stroom opwekt is deze werkelijkheid ‘Magnetoelektrisch’. In deze wereld trekken plus en plus (en min en min) elkaar aan en stoten plus en min elkaar af. Deze wereld wordt gekenmerkt door syntropie (positive entropie): energie of informatie uit deze metafysische wereld werkt orde verhogend en dus ook levensenergie versterkend.
 
Top
 
Uiteindelijk draait alles om BEWUSTZIJN en om Bewustzijnsverruiming
Wie zijn wij nu als mens in werkelijkheid? Zijn wij ons Lichaam? Ja ook, maar natuurlijk niet alleen, wij zijn veel meer. Want we hebben in ieder geval ook een Geest. Zijn we dan wat we denken? Ja, dat zijn we ook, maar ook niet alleen. We hebben ook een gevoelslichaam, we hebben ook emoties. Zijn we dan onze emoties? Ja, dat zijn we ook! Maar ook niet alleen. We zijn niet onze emoties, we hebben ze slechts.
En ze zijn wel een onderdeel van wat we wel niet allemaal tegelijk zijn.
 
Onze werkelijkheid is meerdimensionaal.
 
De moeilijkheid is dat wij continu de neiging hebben om ons ergens mee te identificeren, of met één dimensie (Lichaam, Geest, Ziel), of met één kant van een polariteit. We zijn man of vrouw, we zijn hoog of laag opgeleid, we zijn rustig en introvert of gepassioneerd en extravert. En zo kun je allerlei qualificaties los laten op jezelf, maar uiteindelijk ben je nog het meest de innerlijke waarnemer (bewustzijn).
 
 
 
 
 En als je op dat level terecht komt kun je je opnieuw afvragen: ben ik nou het waargenomene (waarmee we ons normaliter identificeren) of ben ik de waarnemer. Als je uiteindelijk ook deze dualiteit loslaat dan kom je (mogelijk) in eenheidsbewustzijn terecht. Je bent zowel de waarnemer als het waargenomene. Dan kun je voelen of ervaren wat het is om alleen nog maar te ZIJN. Dan BEN jij er en dan is ALLES er en dan mag alles er zijn en rusten in zichzelf omdat alles al helemaal goed is zoals het IS. Eén oog ziet, het andere oog voelt. Vanuit onze linker hersenhelft onderscheiden (lineair waarnemen) we alles heel scherp en dan is ook letterlijk alles afgescheiden van de rest. Vanuit onze rechter hersenhelft nemen we sferisch holografisch waar, dan is alles wat minder scherp maar wel continu geheel verbonden met elkaar.
 
Onze ware werkelijkheid bestaat uit minstens 12 dimensies
 
We ZIJN een zichtbaar en tastbaar materieel fysiek Lichaam (positieve Ruimte-Tijd) dat al uit 6 dimensies bestaat en we zijn ook Geest, de onzichtbare Spirituele werkelijkheid (negatieve Ruimte-Tijd) die net als de Materie zeer aannemelijk ook uit 6 dimensies is opgebouwd. Die twee bij elkaar voegende laat ons inzien dat onze ware werkelijkheid, op deze manier kijkende, uit 12 dimensies bestaat. Terwijl wij in ons normale dagelijkse bewustzijn slechts op de fysieke werkelijkheid (3D) gericht zijn en vaak kunnen denken dat dat alles is. Dit is wat ik reductionisme noem.
 
Top
 
 
Leo Kouwenhoven, Quantum Fysicus
 
Neen dus, wie wij in werkelijkheid zijn is niet slechts materie. Ik zag net (04-02-2019) nog een documentaire over Leo Kouwenhoven, een Delftse hoogleraar, de ontdekker van het Majorana deeltje (2012) die nu met twee andere quantumfysici (Michael Freedman en Charles Marcus) in opdracht van Microsoft druk bezig is om een eerste quantumcomputer te bouwen. Ook hij zegt: de zichtbare wereld (van de klassieke natuurkunde) is meer een illusie en de echte wereld is de onzichtbare wereld waarin het non-laciliteitsprincipe geldt: 2 quantumdeeltjes blijven met elkaar verbonden ook al zijn ze een kilometer van elkaar verwijderd en nemen bij observatie door een onderzoeker  instantaan dezelfde quantumtoestand aan. Dit betekent dat dezelfde  informatie op hetzelfde moment op twee plaatsen tegelijk is, dus verplaatst lijkt te zijn met een snelheid veel groter dan de snelheid van het licht.
 
 
 
Michael Freedman, Krysta Svore, Charles Marcus en Leo Kouwenhoven
leading Microsoft's Quantum computing efforts
 
 
Dit betekent dat deze principes precies passen in de wereld van de ‘negatieve RuimteTijd’ in het Tiller-Einstein Model. En ook Kouwenhoven zegt: dit principe is in feite niet te begrijpen. In mijn woorden: wij hebben al moeite om ons de 4e dimensie voor te stellen. Hoe moeten we ons dan onze in feite 12 dimensionale werkelijkheid voorstellen? Kouwenhoven: maar we hebben alleen aangetoond dat het zo is maar we begrijpen het (nog) niet. Maar van dit principe gaan we gebruik maken door een quantumcomputer te bouwen waarmee we b.v. super gepersonaliseerde geneeskunde kunnen gaan bedrijven.
 
En wij CAM-artsen en specialisten in Intuïtieve Communicatie (zoals Penney Peirce) zijn ervan overtuigd dat het menselijk bewustzijn op dit moment een quantumsprong (een megasprong in onze bewustzijnsontwikkeling) naar boven doormaakt waardoor wij grote stappen zetten in de richting van het nieuwe Intuitieve Tijdperk. We maken hierbij ontwikkelingen door waarbij de Mens in de toekomst tot dezelfde dingen in staat is als de knapste nieuwe quantumcomputer (die nog gebouwd moet worden)). Wat dit betreft gaan de ontwikkelingen behoorlijk parallel. De quantumfysici bouwen aan de evolutie van de Homo Deus vanuit de materiele fysica terwijl die in en vanuit de spiritualiteit nu op natuurlijke wijze aan het opstaan is. Dit is wat ik in mijn voorlaatste nieuwsbrief de Homo Deus Aesculapius en de Homo Deus Caduceus heb genoemd. 
 
Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG)               21-02-2019
 
 
Synthese van Hans Reijnen, Mens Sana, www.menssanan.nu
 
 
 
Klik hier om rechtstreeks naar Deel II van de Nieuwsbrief te gaan.
 
Klik hier om naar weergave van de gehele nieuwsbrief in PDF te gaan.
 
Top
 
Literatuur:
o 2017 wordt het jaar van de waarheid voor de quantumcomputer, interview met Leo Kouwenhoven in de volkskrant: 21-11-2016. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-2017-wordt-het-jaar-van-de-waarheid-voor-de-quantumcomputer-~be99983d/
o Transparency, Seeing through to our Expanded Human Capacity, van Penney Peirce, Uitgever: Atria Books, New York USA, 2017, ISBN 9781582706429.
o Frequency, The Power of Personal Vibration, Penney Peirce, uitgeverij Atria Paperback, 2012, ISBN 978-1-58270-215-5.
o De Kracht van Waarneming, ontwikkel je aandacht voor een hogere trillingsfrequentie, Uitgeverij Altamira Haarlem, 2014, ISBN 978 94 013 0131 2
o      Voyagers, De Slapende Ontvoerden, Deel I van de Smaragden Verbond CDT-Plaat Vertalingen, Ashayana Deane, Uitgeverij: Schildpad Boeken, 2011. ISBN 978 90-77463-15-4.
o Voyagers deel II, De Geheimen van Amenti, Ashayana Deane, Uitgeverij Schildpad Boeken, 2011, ISBN 978-90-77463-22-2.
De tijd is driedimensionaal, David Wilcock op https://nl.suenee.cz/david-wilcock-trojrozmerny-cas/. 
 

 Top                                                            Home