Nieuwsbrief 53: over Tweelingen + Living Pathway Deel II

Nieuwsbrief 53

Deel II

 A: over Tweelingen & de Her-Eniging. Alleengeboren Tweelingen hebben vaak een vitamine B12 tekort en een mentaal emotionele route te gaan. Hans Reijnen vertelt over zijn ontdekkingen aangaande tweelingen en schreef een gedicht: We Two and I, Where are You and who am I?

B: Global Center of Human Evolutary Change met Riachard A. Bowell. Wat hij (en de zijnen) in deze cruciale tijd met de wereld willen delen hebben zij het EVO Change Process genoemd en het is de manier waarop iedereen verbinding kan maken met de Living Pathway.

------------------------

A: 

 Over Tweelingen en de Her-Eniging

In het kader van mijn studie naar alles wat met vitamine B12 en D3 te maken heeft ontdekte ik zo’n tien jaar geleden dat naar schatting 40% van alle patiënten met een vit.B12 tekort vermoedelijk een verloren tweelinghelft heeft. Andersom ga ik er vanuit dat een alleengeboren tweeling met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een vitamine B12 tekort heeft (of nog zal krijgen).
 
Ik had al zo’n drie of vierhonderd alleengeboren tweelingen op mijn spreekuur gezien voordat ik pas ontdekte dat ik zelf een verloren tweelinghelft heb. Ik nam  samen met Hannah Cuppen deel aan een tweedaagse workshop in Berlijn georganiseerd door Albert en Bettina Austermann, de auteurs van het boek Drama in de Moederschoot. Die regressie ervaringen brachten veel duidelijkheid en mentaal-emotionele heling van onbewuste trauma’s. Daarna dacht ik, nu ben ik wel klaar met dit thema. 
 
 
 
 
Toch kreeg mijn persoonlijke bewustwordingsproces nog een stuk verdieping toen ik in april 2018 een lezingendag in Overloon bijwoonde over de Alleengeboren Tweeling (georganiseerd Mariet Verheyen-Donkers). Het leek me de beste voorbereiding op het feit dat ik uitgenodigd was om in oktober 2018 een workshop te komen geven op een driedaags Congres in Berlijn. Daar ik zou gaan vertellen over mijn ontdekkingen aangaande de relatie tussen tweelingen en vitamine B12. Dit Congres is overigens niet doorgegaan vanwege gebrek aan belangstelling. Voor mij hebben de voorbereidingen veel moois gebracht want ik werd zo geïnspireerd door de 5 dames en Ron Borsboom op de lezingendag in Overloon dat ik vlak daarna voor het eerst in mijn leven een gedicht schreef in het Engels. Ik gaf het de titel ‘We Two and I’.
 
Top
 
 
 
 
 
Voordat ik het gedicht hierna zal plaatsen wil ik eerst nog iets meer vertellen over wat mijn studie naar de Tweelingdynamiek globaal heeft opgeleverd. Zo ontdekte ik dat het hebben van een fysieke tweelinghelft een prachtige metafoor is voor de levendige herinnering aan het op zoek zijn en terugvinden van je Hogere Zelf. Het levert je dus een prachtige intensivering op op het spirituele pad. Tevens ontdekte ik dat het principe van een Twinsoul weer iets heel anders is dan het hebben van een verloren tweelinghelft. Op het moment dat jouw ziel geboren wordt uit de ALziel, splitst die zich direct al meteen in tweeën. Zo ben je op zielsniveau direct niet meer alleen maar samen met je Twinsoul. Daarna splitsen die zielen zich weer direct in tweeën (4 Twinrays) en weer ( 8 Twinflames) en zo zijn er uiteindelijk 8 paren (16 Twinsiblings - brothers/sisters). Die tesamen een Alzielgezin vormen van zo’n 30 zielen.
 
 
 
 
Schilderij Gemini van Johfra Bosschart
 
Tijdens de hele studie ontdekte ik in 2015 het schilderij van Johfra Bosschart van het sterrenbeeld Tweeling waarop ik de symboliek van het Hele vitamine B12 en D3 verhaal herken. Hier zie je de tantrische verstrengeling van de Mannelijke (rode, zon, D3) en de Vrouwelijke (blauwe, maan, B12) slang die tezamen de kundalini energie vormen, terug te vinden in de Double Helix van ons DNA en uiteindelijk leiden tot de geboorte van de Androgyne Mens in ons hart of in ons bewustzijn. Aan de basis van het schilderij liggen de witte eenhoorn en de leeuw als de symbolen voor geheelde vrouwelijke en geheelde mannelijke goddelijkheid. Na de Unification van Body, Mind and Soul weten wij de monkey Mind te beteugelen en hebben wij de wereld in de hand. De wereld ligt aan onze voeten als wij erin slagen om een gezonde Aarde door te geven aan ons nageslacht.
 
Top
 
Een van de belangrijke leerdoelen op je zielenreis is het inzicht dat je niet aan de duisternis kunt ontsnappen door ertegen te vechten. De enige uitweg is Liefde, Mededogen én Aanvaarding.
 
Aanvaarding voorkomt dat je vervalt in verwijten, schaamte, schuld, depressie en de slachtofferrol.
 
Aanvaarding is mededogen in Actie.
 
Wij hebben de multidimensionale sleutels van de Compassie (B12) gekregen om in Vrijheid Vrede en Aanvaarding  (D3) te vinden in ons Hart.
 
                                                             -------------
 
We two and I
 
Where are you and who am I?
 
 
 
Redmer Hoekstra (1982)
Beeldend kunstenaar
 
 
I lost you without knowing who you are
It was magnificent those two heartbeats
And then it became silent at the other side
I was left over with the drumming of my own heart
I hesitated seriously what to do next
The question was: To Be or not To Be
I felt so all alone and guilty
I felt so different from the rest
The world upside down, as a stranger on earth
I couldn’t find rest without knowing where you are
I kept on searching and searching without knowing what
I felt miserable and as if I was invisible
I was filling my life with pleasing everybody
I was starshining in responsibility and perfectionism
That was giving me the right to exist in the outer world
And I was even not realizing that I was busy with surviving
I was unaware of the huge hole in my fundament
Until that moment I finally heard about you
 
 
This was the beginning of a complete new process
I started to look deeply into the darkness of myself
I discovered that my self contained two different parts
I am light and shadow, I am Adam and Eve
This was awakening from the illusion that I am I
I have always been separating myself from the whole
Now I know that I am not because I am thinking
I am not my body and what I am feeling
I am not what I hear, see and smell
What I really am is much greater than this
It’s my inner observer, what we call consciousness
Human Life is pure Light, Love, Wisdom and Power
Self-Love and Self-Worth, I am grateful to Mum and Dad
B12: Be One, Be Two, Be Trinity, Be who you really are
D3: Be Three, Be Free, Total Freedom in Connectedness
Since the reunion in the heart of you and me I know
that the only proper Time is Now in my own Sacred Space
This is the Space between exhalation and inhalation
And now I realize that my own heartbeat always knocks double
You made me remember of my relation with my True Self
You are the representation of the God within
I am you, and you are me and we are all together
Ubuntu: I am because We Are
 
 
All in One and One in All
 
I Am That
 
 
 
 
Hans Reijnen, www.menssana.nu
 
-----------
Top
 
Transparency Message
 
THE YOU IN THE MIRROR
 
Look into the eyes in the mirror, the observer is there too. Your twin is noticing you. …….That you fills effortlessly with clear substance, releasing true essence into space. That one is magical and limitless, and capable of things you haven’t yet dreamed. …….The you in the mirror is becoming transparent; the solidity dissolves. You can see through yourself, and soon the image is gone, totally clear. What’s left is an impression in the air, a hyper-clear place in space where you still are: more intensely you than ever. …………………….
 
You’re there though you seem invisible: this is your true energy, who you really are. It’s smooth and pure and hot and cool and joyful and calm and excited and wise and strong and committed and ready to respond to what comes. ……………….Here you are, expanded, translucent, Light pouring from your eyes and wafting out of your skin, forming a cloud of gentle, happy Light all around you. You and the you in the mirror are truly identical.
 
 -------------
 
 Passage uit het boek: Transparency, Seeing Through to Our Expanded Human Capacity, van Penney Peirce, Hoofdstuk 2, pagina 58.
 
------------
 
 
 
 
 Top
 Leven na de geboorte
 
Er zitten twee baby's in de baarmoeder van een moeder.
 
 
Vraagt de een aan de ander: “Geloof jij in een leven na de geboorte”?
 
De ander antwoordde: “Waarom?  Natuurlijk!  Er moet iets zijn na de geboorte. Misschien zijn we hier om ons voor te bereiden op wat we later zullen zijn?”
 
“Onzin” zei de een, “Er is geen leven na de geboorte. Wat voor soort leven zou dat moeten zijn”?
 
De ander zei: “Ik weet het niet, maar er moet toch meer licht zijn dan hier. Misschien zullen we gaan lopen op onze voeten en door onze monden gaan eten. Misschien zullen we andere zintuigen hebben die we nu niet kunnen begrijpen.”
 
De een zei: “Dat is absurd. Lopen is onmogelijk. En eten door onze monden? Belachelijk! De navelstreng voorziet ons van voedsel en alles wat we nodig hebben. Maar de navelstreng is zo kort. Leven na de geboorte is logischerwijs uitgesloten.”
 
De ander hield vol: “Nou, ik denk dat er toch iets moet zijn.  En misschien is het daar anders dan hier. Misschien hebben we deze navelstreng helemaal niet meer nodig”.
 
De ander reageerde: “Onzin. En bovendien, als er leven is. Waarom is er dan nog nooit iemand van daar terug gekomen? Geboorte is het einde van het leven, en in het tijdperk na geboorte is er niets anders dan duisternis, stilte en de ondergang. Het brengt ons nergens”.
 
“Nou, ik weet het nog niet,” zei de ander “maar we zullen met zekerheid Moeder ontmoeten en zij zal voor ons zorgen”.
 
De een antwoordde: “Moeder? Geloof jij nou werkelijk in Moeder? Dat is belachelijk. Als Moeder bestaat waar is Ze dan nu?”
 
De ander zegt:  “Ze is overal om ons heen. We zijn door haar omringd. Wij zijn van haar. Het is juist in Haar dat wij leven. Zonder haar zou deze wereld niet kunnen bestaan”.
 
De een zegt: “Nou  ik kan haar niet zien, het is logisch dat ze niet bestaat”.
 
Waarop de ander reageert: “Soms, als je heel stil bent en je focust en je luistert heel goed, dan kun je Haar aanwezigheid waarnemen, en dan kun je Haar lieve stem horen, sprekend van boven naar beneden”.
 
 
Útmutató a Léleknek, oorspronkelijk geschreven in het Hongaars, naar het Engels vertaald door
Miranda Linda Weisz, vertaald naar het Nederlands door Hans Reijnen (www.menssana.nu)
 
 Top
 
------------------------
 
 
 
 
B: Een Boodschap van Auteur en Filosoof Riachard A. Bowell
 
 
 
 Global Center of  Human Evolutary Change                       
 
met            Richard A. Bowell   
                     
Non profit organisatie  -  In New York  ---https://humanevolutarychange.org/ 
 
----------------
 
“We leven in een tijd van planetaire verandering en het is aan de mens om te veranderen en beter af te stemmen op de zich ontwikkelende nieuwe tijd als hij/zij tenminste bereid is  om een bijdrage te leveren aan een betere toekomst”.
 
Kun je inzien dat we een kantelpunt bereikt hebben – dat er een appel op ons, mensen, gedaan wordt om een nieuwe rol te vervullen in het verhaal van de zich ontvouwende evolutie?
 
Het is de toestand van onze eigen innerlijke wereld die de oorzaak is van de uitdagingen die wij tegen komen in de buitenwereld – die beginnen in onszelf.
 
 
Richard A. Bowell
Global Center for Human Evolutary Change
 
Top
 
Het werd mij steeds duidelijker dat het mijn levensopdracht is om deze boodschap aan de wereld te schenken.
 
Er is veel lawaai en ruis in het innerlijk van de mens dat hierdoor verontreinigd  raakt. Wat we denken aan uitdagingen in de buitenwereld tegen te komen, komt regelrecht voort uit onze eigen innerlijke gesteldheid.
 
We raken als soort uitgestorven als we geen krachtig antwoord hebben op de afbraak van de wereld – die wij gecreëerd hebben.
 
Alleen als we erin slagen om onze volgende stappen in dit evolutionaire verhaal  te ontdekken zullen we een nieuwe start kunnen maken.
 
EVO CHANGE is een nieuw level van de mensheid – een bron van intelligentie en inzicht over harmonische verbinding met het leven zelf.
 
GEEF MIJ DE KANS OM DEZE BOODSCHAP MET U TE DELEN
 
 
 
 
 
Wat wij nu in deze cruciale tijd met de wereld willen delen hebben wij het EVO Change Process genoemd en het is de manier waarop iedereen verbinding kan maken met de Living Pathway van het leven bij de volgende evolutionaire stappen, die alleen maar kunnen starten van onszelf van binnenuit.
 
Het EVO News Process  toont je de manier waarop je kunt afstemmen op het Echte Nieuws van deze tijd en te ontdekken , binnen de dagelijkse gebeurtenissen die onze aandacht vragen,  dat er zich in onszelf iets significants wil voordoen waardoor we in staat zullen zijn om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een betere toekomst. Door aanmelding ontvang je gratis de Evo News Newsletter.
 
 
 
 
Richard is o.a. initiatiefnemer van het EVO Change Process and auteur van vele internationaal gepubliceerde boeken over evolutie als een daad van bewuste keuze. 
 
Top
 
Mogelijkheid tot :
EEN 6 DAAGSE EVO CHANGE RETRAITE –
IN ONS EIGEN CENTRUM  --
OP HET GRIEKSE EILAND SYROS.
 
* De term ‘Evolutary’ betekent de achtereenvolgende stappen binnen ons Existential Human Change Process…
 
N.B: Op 8 maart 2018 heeft Richard een lezing gegeven voor de Verenigde Naties
 
 

  
Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG)             21-02-2019
 
 Top
 
 
 
Overgave: de overgang van ‘weerstand tegen’
naar ‘mee op de overvloedige stroom’
 
Als we ons overgeven laten we onze gehechtheid aan de uitkomst los. We genieten van het proces en we zijn niet gestressed in onze focus op het resultaat. Het is een quantum-sprong van vertrouwen. De uitdagingen die onze energievelden binnenkomen zijn onze leraren in het evolutieproces en de transcendentie. We laten de tijd steeds verder vertragen en luisteren naar onze intuïtie en onze innerlijke leiding. Haast je niet en verkeer in het NU. Vanuit ons continu afgestemde focus wachten we geduldig op de wonderen die komen gaan.
 
 
 
http://akashic-soul-healing.com/surrendering-to-the-flow-of-source/
 
 
My heart beating, my soul breathing
I found my life when I laid it down
Upward falling, spirit soaring
I touch the sky when my knees hit the ground
 
Find me here at Your feet again
Everything I am, reaching out, I surrender
Come sweep me up in Your love again
And my soul will dance
On the wings of forever                    (Touch the Sky lyrics)
 
 
Het gebroken (rechte) kruis van de weerstand verandert
in het diagonale kruis van de Victory
 
   
 
  Top                                                                           Home
 
Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG)                        21-02-2019
 
Klik hier om rechtsreeks naar Deel I van de nieuwsbrief te gaan.
 
Klik hier voor weergave van de hele Nieuwsbrief (Deel i en II) in PDF.