23-09-2016: de Cirkel is voor de 2e keer rond

Terug van weggeweest: presentatie Hermes Geneeskunde
 
 
 
 
 
Jullie hebben de afgelopen twee jaar weinig van mij gehoord op deze plek, daarvoor waren er uiteenlopende redenen:
 
o Ik wil het wat rustiger aan doen.
o Het is een turbulente tijd in de overgang naar de Nieuwe Tijd, het heeft er alle schijn van dat de verwachte grote ommekeer die in 2012/2013 al verwacht werd nu volop aan de gang is (2016/2017)
o Ik maakte zelf ook een diep transformatieproces door, heb moeten zoeken naar mijn eigen ‘nieuwe vorm’.
o Heb door al deze factoren het beter geacht tijdelijk geen nieuwe patiënten binnen te laten.
 
Maar het is nu de hoogste tijd dat ik weer van me laat horen, tijd voor een nieuw reveille, omdat ik, na een tijd zoeken en ploeteren, mijn nieuwe vorm heel aardig gevonden heb en ik weer een aantal nieuwe antwoorden gevonden heb op de problemen van deze tijd. Ik heb nu het geluk dat:
 
o Mijn eigen denksysteem in een afrondende fase is gekomen (ook al weet je dat nooit zeker), sinds drie maanden zit ik helemaal in een goede stroom, de consulten verlopen weer net zo ‘gemakkelijk’ als voorheen.
o Hiermee treedt er gelukkig een stuk vereenvoudiging op.
o Ik voel me weer net zo stevig in het zadel.
o Ik heb nu een krachtig ‘nieuw verhaal’ waarmee ik verheugd voor de dag wil komen.
o Ik laat nu weer nieuwe patiënten toe tot mijn praktijk, die ik probeer zo goed mogelijk voor te bereiden op een goede en vruchtbare samenwerking.
 
 Ik weet dat mijn werkwijze die is van een pionier: ik ga heel erg buiten de gebaande paden, mijn methode is multidimensionaal, dit wil zeggen: ik zet gerust verschillende middelen tegelijk in die mij sneller tot het gewenste resultaat brengen, zo leert de ervaring. Ik maak gebruik van allerlei nieuwe geo-kosmische geneesmiddelen. Met Homeopathie en Bioresonantie als basis ben ik steeds meer mijn eigen weg gegaan. De combinatie van het BNS protocol en het Dimensio-S protocol heb ik recent gedoopt tot: Hermes Geneeskunde.
 
Top
 
Uitleg over Hermes Geneeskunde:
 
 
Hierbij ga ik uit van de volgende Theorie:
Spirit over Mind over Matter.
 
 
Beschrijving van het Genezingsproces in de Hermes Geneeskunde
 
Ik start een behandeling altijd vanuit het Fysieke (algemeen medische) waarbij ik in bijna alle gevallen gebruik maak van vitamine B12 (én Foliumzuur of Folaat) en/of vitamine D3 (én vitamine K2) in moleculaire vorm en/of puur energetisch. Tegelijk start ik het Dimensio-S protocol. Hierdoor treden er vaak diepe genezingsprocessen op waarbij niet alleen de klachten/ziektesymptomen verdwijnen maar de patiënt ook gekatalyseerd wordt in het individuatieproces. De studie naar (gepotentieerde) vitamine D3 is nu in een ver gevorderd stadium waarbij ik een heel interessante ontdekking deed. Zoals Ophiuchus (De Slangendrager, het vergeten teken in de dierenriem) bij B12 hoort zo blijkt het sterrenbeeld Hercules bij vitamine D3 te horen. Die twee samen worden door Ruth Radikin (Schotse Soul Astrologer) de twee Sjamanen van de Sterrenhemel genoemd. Deze ontdekking gaf mij een gevoel van: de alleengeboren tweeling vindt zijn verloren tweelinghelft terug; sjamanistische alliantie tussen Ophiuchus (B12) en Hercules (D3). Hierbij is het waarlijk overstijgen van de Dualiteit het finale einddoel: een waarachtig leven in ‘t Hart in plaats van een vlucht nemen in Eenheidsbewustzijn.
 
Benieuwd geworden !? Klik dan hier direct door naar de nieuwe Nieuwsbrief MS B 50-16 die geheel gewijd is aan wat ik hier beschrijf.
 

                                                         ------------

Hieronder volgt het bericht dat ik in december 2012 plaatste omdat toen de Grote Glactische Conjunctie plaats vond die in deze nieuwe nieuwsbrief uitvoerig opnieuw aan de orde komt. In 2012, bij de afronding van de studie naar gepotentieerde B12, had ik voor het eerst het gevoel: de cirkel is rond. Nu heb ik dat gevoel voor de tweede keer bij het afronden van de studie naar gepotentieerde D3.
 
B12 Slang en D3 Slang
Vesica Pisces in het midden
Het huwelijk tussen Vrouwelijke en Mannelijke Goddelijkheid
 
Geplaatst op 23-09-2016
Top
 
 

 

Geplaatst december 2012

Start van een nieuw Groot Kosmisch Jaar

De Cirkel is rond, als de Slang die in zijn eigen staart bijt

 

Ouroboros

 

Op 20-12-2012 zijn we op een superuniek moment beland in de historie van de aarde en de hele mensheid, we bereiken op deze dag namelijk het einde van een Groot Kosmisch Jaar. We ronden een cyclus af van 26.000 jaar, de periode waarin de aarde precies één keer helemaal is rond gegaan over zijn eigen precessieas en de periode waarin de aarde precies een keer rond Alcyone ging, de centrale zon van de Pleiaden. De Pleiaden zijn een sterrenstelsel waaruit ons melkwegstelsel voortgekomen is.

We ronden dus uitgerekend nu een lange cyclus van 26.000 jaar af en starten op 21-12-2012 een nieuwe cyclus van 26.000 jaar. Er is dus helemaal geen sprake van dat de wereld zou vergaan maar de teller gaat op nul en we starten gewoon een nieuwe cyclus. En dit is nu precies wat oude volkeren zoals de Maya’s, de Inca’s, de Azteken, de Tolteken en de Hopi indianen duizenden jaren geleden kennelijk al wisten. Binnen die grote cyclus van 26.000 jaar zagen de Maya’ s kleinere cycli van 5200 jaar. Zo hebben we tot 2012 vier cycli van 5200 jaar gehad die aangeduid worden met perioden van de 1e, 2e, 3e, en 4e Zon. Alle vier die tijdperken werden beheersd door één van de vier elementen (Vuur, Aarde, Lucht en Water) en stonden achtereenvolgens in het teken van het Vrouwelijk Goddelijke (matriarchaat) of het Mannelijk Goddelijke (patriarchaat).

 Top

 Kalender       Element      Energie  Maya benaming            Periode

Periode 1e Zon   VUUR    vrouwelijk   JUN AJAW     18.788 v.C – 13.588 v.C
 

Periode 2e Zon   AARDE   mannelijk   CAB AJAW    13.588 v.C –   8388 v.C
 

Periode 3e Zon   LUCHT   vrouwelijk   OXIB AJAW   8388 v.C –    3188 v.C
 

Periode 4e Zon  WATER   mannelijk    KAJIB AJAW   3188 v.C –    2012 n.C
  

                                          2012   
 

Periode 5e Zon      ETHER    androgyn   JOB AJAW    2012 n.C -   7212 n.C

 

Aanvang Gouden Tijd van de Vijfde Zon

En uitgerekend nu, op 21-12-2012, treden wij een nieuw tijdperk van de 5e Zon binnen dat het Gouden Tijdperk van de 5e Zon genoemd wordt omdat de mensheid juist nu een grote evolutionaire sprong gaat maken. Want deze periode van de 5e Zon zal beheersd worden door het vijfde element ETHER en voor het eerst zal de mensheid niet meer op maar één been hinken, het Vrouwelijk Goddelijk of het Mannelijk Goddelijke maar we bereiken een androgyne status waarin wij meer en meer zullen kunnen gaan ervaren dat het Goddelijke element in onszelf zit. Hierbij gaan wij de dualiteit meer en meer overstijgen en bereiken we een Goddelijke Eenheid die een zuivere verstrengeling vormt van God Vader én God Moeder.

Afronding van de studie naar gepotentieerde vitamine B12

Het kan absoluut geen toeval zijn dat mijn uitgebreide studie naar de psycho-energetische aspecten van gepotentieerde vitamine B12 uitgerekend vlak voor de datum van 12-12-12 afgerond kon worden. Ik heb mij nooit eerder afgevraagd of die studie af was of wanneer het plaatje compleet zou zijn en nu WIST ik dat in deze studie ook de cirkel rond was.

Nu is voor mij volledig duidelijk geworden dat het magische stofje vitamine B12, dat ik twee jaar geleden al een koninklijk status gaf, opgewaardeerd mocht worden naar een Goddelijke status.

Het heeft er alle schijn van dat het juist dit stofje is dat ons verbindt met onze Oerbron en dat, in zijn afwezigheid (als er zoveel patiënten zijn die er een gebrek aan hebben), voor ons werkt als de wake-up call van ons leven. Het krijgen van deze ziekte werkt voor veel patiënten juist als een grote herinnering aan de vraag: wat is nu het belangrijkste in het leven? Gaat het nu om materiële rijkdom of gaat het om de Liefde? De essentie van gepotentieerde vitamine B12 is: je opmaken voor je Ware Bestemming.

Top

Overgang van een Yangfase naar een Yinfase

We hebben de afgelopen dertien duizend jaar (let wel: dit is de helft van een grote cyclus) in een Yangfase geleefd die donker was en waarin wij ons steeds verder van de Spirit af hebben laten halen in de richting van de materie (materiële rijkdom). In diezelfde periode was het voor de mens de opdracht om volledig ja te zeggen tegen dit leven in dit fysieke lichaam, hier en nu op deze aarde. En dit is nu precies waar het gros van de B-twaalvers de grootste moeite mee hebben of hadden. En, juist nu, op 21-12-12-2012, hebben we het keerpunt bereikt waarin er een nieuwe periode van 13.000 jaar start die een Yinfase zal zijn in het licht.

 

De overgang van een Yang- in een Yinfase is

fraai zichtbaar in de plattegrond van de Gizeh

piramides in Egypte, zoals dat ontcijferd werd door

Johan Oldenkamp. Dit kunt u nalezen in een

'Kerstspecial' van 2011 van zijn hand.

Hij schreef het boek: Wakkere Wetenschap,

De illusie van materie voorbij.

 

Top

We hebben het dieptepunt, als het om het materialisme gaat bereikt, en we kunnen ons nu weer langzaam terug begeven in de richting van Great Spirit. Als we eerst volledig ja hebben kunnen zeggen tegen incarneren, dit is dus wel een absolute must, dan kunnen we juist nu de doorstart maken in het steeds meer in onze eigen kracht komen en volmondig JA zeggen tegen het Goddelijke in onszelf.

Dan kunnen we heel geleidelijk de ‘zwaarte’ loslaten die hoort bij volledig geïncarneerd zijn en weer gaan excarneren.

Omdat de mensheid nu een quantumsprong maakt zal dit op relatief korte termijn leiden tot onvoorstelbaar nieuwe mogelijkheden. We zullen niet alleen veel sneller verbinding kunnen maken met Eenheidsbewustzijn en met leven in het Hart en te kiezen voor Liefde in plaats van voor geld, maar we zullen weldra ook in staat zijn om beter en meer gebruik te maken van al onze hogere zintuigen. Dit zal onze telepathische vermogens sterk verhogen en hierdoor zullen we in staat zijn om te tijdreizen en om onszelf te gaan genezen. En velen van ons zullen mogelijk in de nabije toekomst zelfs niet meer hoeven te eten.

 

De Ouroboros als symbool voor het volbrengen van een cyclus 

Ik was tijdens de studie rond B12 al uitgekomen bij de symboliek van de Ouroboros, de slang die in zijn eigen staart bijt, de cirkel is rond. Deze symboliek werd alleen nog maar versterkt tijdens de laatste fase van mijn B12 studie toen ik uitkwam bij het boek: De kosmische slang van Jeremy Narby. Het verband tussen vitamine B12 en de DNA reactivatieprocessen die volop aan de gang zijn drong zich steeds sterker op. Dit is een verklaring voor het feit dat veel B12 patiënten op dit moment een veel hogere dosering B12 nodig hebben dan voorheen. Wie alle details wil vernemen klikt door naar de laatste nieuwsbrief.

De Ouroboros in het boek van Narby

Top

Nieuwjaarsborrel op 21-12-12
Omdat wij ons zo bewust zijn geworden van het superspeciale van dit moment in de geschiedenis van de aarde en de mensheid hebben wij (mijn vrouw en ik, samen met de zus van mijn vrouw) besloten om op 21-12-2012 een ‘nieuwjaarsborrel’ te schenken voor belangstellende familieleden, vrienden en enkele patiënten. Dit hebben wij gedaan in restaurant de Heksenboom in St. Anthonis. Het is een prachtige viering (lichtceremonie) geworden waar een aantal aanwezigen een bijdrage hebben geleverd in het voorlezen van toepasselijke gedichten of andere teksten.

 

Lichtceremonie 21-12-12

 

Er werd ook muziek gemaakt met een didgeridoo (dank Niels) en healing drums (dank Corina) en een saksofoon (dank Maurizio met 'Strangers in the Night'). Het was onze collega van Mens Sana, Hannah Cuppen, die een prachtig gedicht voordroeg dat Charlie Chaplin schreef op 70 jarige leeftijd. Dit gedicht wil ik hier weergeven omdat het prachtig de sfeer beschrijft van het moment waarop wij in de geschiedenis van de mensheid zijn aanbeland.

 

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,
Begreep ik dat ik steeds weer en bij iedere gelegenheid,
Op het juiste moment en op de juiste plaats ben,
Dat alles wat gebeurt goed is,
Vanaf dat moment heb ik rust.
….Nu weet ik dat men dat VERTROUWEN noemt

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,
Kon ik accepteren dat emotionele pijn en lijden,
Slechts waarschuwingen voor me zijn, dat ik niet mijn waarheid leef.
Nu weet ik dat men dat AUTHENTICITEIT noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,
Ben ik ermee opgehouden naar een ander, beter leven te verlangen.
Ik kon zien dat alles om me heen een uitnodiging is om te groeien.
Nu weet ik dat men dat RIJPEN noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,
Ben ik ermee opgehouden mezelf van mijn vrije tijd te beroven.
Ik ben opgehouden met het bedenken van geweldige projecten voor de toekomst.
Op het moment doe ik slechts dat wat me vreugde en plezier brengt,
Waar ik van hou en wat mijn hart blij maakt.
Op mijn manier en in mijn eigen tempo.
Nu weet ik dat men dat EERLIJKHEID  noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,
Heb ik me bevrijd van alles dat niet gezond voor me was.
Van eten, mensen, dingen en situaties,
Van alles dat me steeds maar weer naar beneden trok, weg van mezelf.
In eerste instantie noemde ik dat gezond egoïsme,
Nu weet ik dat het ZELFLIEFDE is.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,
Ben ik gestopt met altijd gelijk te willen hebben.
Daardoor heb ik me steeds minder geïrriteerd.
Nu weet ik dat men dat NEDERIGHEID noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,
Heb ik geweigerd nog langer in het verleden te leven,
En me zorgen te maken om de toekomst.
Nu leef ik alleen nog maar in het ogenblik, daar waar alles gebeurt.
Zo leef ik op dit moment iedere dag en noem het BEWUSTZIJN.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,
Begreep ik dat mijn denken me klein en ziek kan maken.
Op het moment dat ik mijn hart liet spreken echter,
Werd mijn verstand, mijn Denen, een belangrijke partner,
Deze verbinding noem ik nu DE WIJSHEID VAN HET HART.

We hoeven niet meer bang te zijn om ons bloot te geven,
Ook hoeven we geen conflicten met onszelf en anderen te vrezen;
Zelfs sterren botsen wel eens op elkaar en juist daardoor ontstaan er weer nieuwe.

Nu weet ik: DAT IS HET LEVEN.                

Gedicht van Charlie Chaplin op 70 jr. leeftijd

 

Hans Reijnen, arts n.p.

05-01-2013

Top                                                               Home