Nieuwe 13C Adem-test (BBT)

Doorbraak in de diagnostiek van vitamine B12 tekort!? - B12 Adem-Test (BAT)

B12 Breath Test (BBT)

A new 13C breath test to detect vitamin B12 deficiency: a prevalent and poorly diagnosed health problem, David A Wagner et al, University of Florida, USA
IOP Publishing – Journal of Breath Research, published 23 juni 2011

Een nieuwe 13C adem-test om vitamine B12 tekort aan te tonen: een groeiend en slecht gediagnosticeerd volksgezondheidsprobleem.

 

Samenvatting van het artikel


Vitamine B12 tekort doet zich voor als een groeiend probleem binnen de volksgezondheid. De meest gebruikelijke diagnostische tests zijn beperkt in trefzekerheid, in sensitiviteit en zijn niet specifiek genoeg om een vit.B12 tekort aan te tonen. Het doel van dit onderzoek was om een eenvoudige B12 Ademhalings-test (B12 Breath Test, BBT) te ontwikkelen waarmee meer trefzeker de vitamine B12 status van een patiënt onderzocht kan worden als een alternatief voor de gebruikelijke laboratorium bepalingen. De BBT is gebaseerd op het metabolisme van Natrium 1- 13C-propionaat naar 13CO2 waarvoor vitamine B12 als cofactor benodigd is. Eerst hebben we de BBT vergeleken met de gebruikelijke diagnostische onderzoeken bij 58 proefpersonen. De proefpersonen ondergingen een tweede BBT 1-3 dagen na het eerste onderzoek om de reproduceerbaarheid van de testresultaten te evalueren. De propionaat dosering, de periodes van vasten en de verzamelperiodes werden achtereenvolgens vergeleken. De dosis Natrium 1-13C-propionaat (10-50mg) gaven equivalente resultaten terwijl een periode van 8 uur vasten essentieel was. Statistische analyse onthulde dat de tijden waarop de ademmonsters genomen moesten worden teruggebracht kon worden naar juist het ideale minimum van twee keer na 10 en na 20 minuten na de propionaat toediening. Tevens hebben we de incidentie vastgesteld van vitamine B12 tekort m.b.v de BBT bij 119 patiënten met chronische pancreatitis, de ziekte van Crohn, overgroei van bacteriën in de dunne darm en proefpersonen ouder dan 65 jaar. De resultaten van de BBT kwamen overeen met de bevindingen van publicaties uit het verleden die aantoonden dat vitamine B12 tekort vaker voorkomt  bij deze categorieën van patiënten. De BBT kan mogelijk een niet invasief, accuraat, betrouwbaar en reproduceerbaar (en goedkope) diagnostische test zijn bij klinisch onderzoek.

Gevolgde procedure:


102 Proefpersonen met een hoog risico op Vit.B12 tekort lieten ze eerst meer dan 8 uren vasten. De BBT bestaat erin dat dan een orale dosis van 25 mg Natrium 1- 13C-propionaat wordt toegediend. Er worden drie ademmonster analyses gedaan 5 minuten voor de dosis en 10 en 20 minuten na de dosis. De BBT werd als afwijkend beschouwd als bij de proefpersonen één of beide monsters na de dosis minder dan 42% van het gemetaboliseerde propionaat per uur bevatten. De afwijkende proefpersonen werden behandeld met een dagelijkse dosis van 1000 mcg cyanocobalamine gedurende 5 dagen . Daarna werd de BBT herhaald. 7 van de 11 afwijkende proefpersonen vertoonden daarna een normale BBT.

Mijn reactie

Dit is een zeer belangrijk onderzoek voor het verkrijgen van veel meer aandacht voor het gigantische volksgezondheidsprobleem van het vitamine B12 tekort. Gelukkig krijgt het in Amerika aandacht om een makkelijke en goedkope en veel betrouwbaardere test te ontwerpen om patiënten met vit.B12 tekort mee te kunnen opsporen.

De titel geeft een bevestiging van het feit dat M.Addisson-Biermer (vit.B12 tekort) een groeiend probleem is dat nu nog te vaak niet wordt opgemerkt. Kennelijk zijn ook de onderzoekers ervan overtuigd dat de huidige onderzoeken niet betrouwbaar genoeg zijn anders steek je niet zoveel energie in het ontwikkelen van een nieuwe testvorm.

Dat ze het zoeken in een adem-test vind ik een prachtig idee omdat je hiermee wellicht een meting doet op een niveau dat veel dichter ligt bij cel- of weefselniveau dan een bloedanalyse. Juist omdat Homocysteïne en Methylmalonzuur bepalingen in het bloed (of urine) heel duur zijn en ook (grote) beperkingen kennen in de betrouwbaarheid van de uitslagen zijn ze op zoek gegaan naar een eenvoudige en goedkope test. Die denken ze gevonden te hebben ook al geven ze aan dat er eerst nog veel onderzoek gedaan zal moeten worden.

Ik vind het heel jammer dat de onderzoekers de voor vitamine B12 verdachte proefpersonen behandelden met cyanocobalamine omdat uit mijn observationele analyse van 540 behandelde patiënten is gebleken dat de totale behandel resultaten aanmerkelijk verbeteren als je behandelt met methylcobalamine (MB12) en adenosylcobalamine (AB12) (in combinatie met foliumzuur), waarvan bekend is dat het de enige effectieve vormen zijn van vitamine B12. Veel patiënten in mijn onderzoek blijken hydroxocobalamine niet te kunnen omzetten in de twee effectieve vormen. In Nederland hebben we weinig of geen ervaring met het gebruik van cyanocobalamine (in België wordt het wel standaard gebruikt). Ik heb er vooralsnog een sterk antigevoel bij ook al heb ik er zelf geen ervaring mee. Maar het is nog altijd feit dat in Nederlandse ziekenhuizen hydroxocobalamine in hoge doses gespoten wordt bij een patiënt met een cyanide vergiftiging. De hydroxylgroep aan de cobalamine is zo licht gebonden dat hij makkelijk loslaat zodat de cyanide moleculen zich aan de cobalamine kunnen hechten. De binding van de cyanidegroep aan het cobalamine schijnt zo stevig te zijn dat hij liever niet meer loslaat en de cyanocobalamine via de nieren redelijk snel kan worden uitgescheiden. Een kennelijk nog altijd probate manier van het oplossen van een cyanide vergiftiging. Maar hiermee is aangetoond dat de cyanide groep niet graag loslaat dus dat je veel cyanocobalamine gewoon ongebruikt weer uitplast. Er wordt kennelijk nog altijd graag met cyanocobalamine gewerkt omdat het één van de meest stabiele en meest goedkope vormen van vitamine B12 is.

In dit onderzoek kregen 7 van de 11 verdachte proefpersonen een normale BBT na toediening van cyanocobalamine. Het zou mij niet verbazen als uit onderzoek zou gaan blijken dat 11 van de 11 proefpersonen zouden verbeteren na toediening van methylcobalamine en adenosylcobalamine in combinatie met foliumzuur.

Adem-test

Laten wij hopen dat de BBT (Engels, BAT in het Nederlands) ook in Nederland snel zal worden opgepikt zodat steeds meer artsen in de verleiding zullen komen om een eenvoudige en goedkope analyse te laten doen bij alle patiënten met chronische klachten. Zo zullen hopelijk veel meer patiënten kunnen worden opgespoord en krijgen we vanzelf meer zicht op de validiteit van deze nieuwe Test.

 Hans Reijnen, arts voor homeopathie en bioresonantie

17-01-2012

Top