Hans Reijnen tekent bezwaar aan tegen door de Inspectie opgelegde boete.

 Stop de onderdrukking van Homeopathie

(en andere complementaire natuurgeneeswijzen) in Nederland!

 

https://homeopathie.nl/beroepsmatig-geinteresseerden/geschiedenis-van-de-homeopathie/

 

                                             --------------

 

Opgelegde boete vanwege reclame voor Homeopathisch geneesmiddel !?

Op 07 november 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) mij een boete opgelegd van € 7500 vanwege overtreding van artikel 84, eerste lid, van de Geneesmiddelwet (Gnw).

Beboetbaar feit: 'Er werd reclame gemaakt voor een geneesmiddel, 'Polyinfluenzinum', waarvoor geen handelsvergunning is verleend.

 

                                           -----------------

 

Bezwaarschrift tegen opgelede boete

Op 11-12-2017 hebben wij (mijn echtgenote en ik als eigenaars van Mens Sana) alsvolgt bezwaar aangetekend tegen dit besluit.

Mijne Heren,

Hiermede tekenen wij bezwaar aan tegen uw beschikking van 7 november 2017. U verwijt ons overtreding van artikel 84, eerste lid van de Gnw, terwijl het artikel Polyinfluenzinum niet als een geneesmiddel is geregistreerd en u ook niet aangeeft onder welk nummer en door wie Polyinlfuenzinum zou zijn gegegistreerd.

Tenslotte geeft u niet duidelijk aan hoe u aan een boetebedrag van € 7500 bent gekomen, zodat wij ook bezwaar maken tegen deze boete.

Hoogachtend,

J.L.M. Reijnen en M.J. Reijnen-Lomme

Ferdinand bolstraat 8    5753   BL Deurne

 

                                       -----------------

 

Ik ga ervan uit dat discussie met de Inspectie over de inhoud van deze zaak zinloos is, zij hebben hun standpunt(en) en ik (wij) hebben onze standpunt(en); dus kan/moet ik ervan uitgaan dat dit aan een onafhankelijk rechter zal moeten worden voorgelegd. In het belang van deze zaak oordeelt mijn advocaat het beter dat ik geen afstand doe van mijn artsenambt en hij adviseerde om lid te blijven van de AVIG (Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde). Dit is de reden waarom ik op mijn besluit ben teruggekomen om alle banden met het oude te verbreken.

http://www.avig.nl/

 

22-12-2017

Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG)

 Top

28-05-2018 Update:

Ondertussen is ons bezwaar tegen de opgelegde boete door de Inspectie afgewezen en is de kwestie voorgelegd aan de rechter. De zaak zou voorkomen op de Rechtbank in 's Hertogenbosch op 19-06-2018, maar de tegenpartij heeft om uitstel gevraagd. De behandeling van het beroep tegen de opgelegde boete is verplaatst naar 09-08-2018 in de middag. Het exacte tijdstip zal mij 4 weken tevoren worden medegedeeld.

De zaak valt onder het Bestuursrecht en zal worden behandeld in een grote zaal van het Paleis van Justitie, Leeghwaterlaan 8, 5223   BA 's Hertogenbosch. De zitting zal openbaar zijn en kan gevolgd worden vanaf de publieke tribune. Zodra het tijdstip bekend is, zal ik dat hier bekend maken.

Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG)

                                                       -----------

De zaak zal op donderdag 09 augustus 2018 door 3 rechters behandeld worden om 13.30 uur. Het zal ongeveer 60 minuten gaan duren.

21-07-2018

                                                       --------------

 

Verslag van de zitting in de rechtbank te 's Hertogenbosch op 9 augustus 2018
 
De zitting van de rechtszaak verliep geheel anders dan wij verwacht hadden. Wij hadden onze schriftelijke pleidooien, het juridisch technische van mijn advocaat (Job van Broekhuijze) en het medisch inhoudelijke van mij, 12 dagen voor de zitting moeten indienen. Dat is niet gebeurd omdat mijn advocaat nog bewijslast aan het verzamelen was om te kunnen aantonen dat de wet door de Inspectie niet consequent wordt gehandhaafd. Hij wil o.a. aantonen dat de Inspectie het gelijkheidsprincipe schendt door Hans Reijnen voor één isopathische remedie wel te beboeten en Weleda, die reclame maakt voor 800 geneesmiddelen (waarvan er maar 8 geregistreerd zijn), niet te beboeten. Ik heb vanaf het begin veel moeite gehad om de juridisch technische (strategisch-tactische) aanpak van mijn advocaat te begrijpen. Ik wilde vanaf het begin het liefst meteen voor een wetenschapstheoretische aanpak gaan en de uitgebreide bewijslast die ik in de dagelijkse medische praktijk verzameld heb.
 
Wij gingen er vanuit dat wij op de zitting onze pleidooien (of een samenvatting daarvan) zouden mogen voorlezen, maar die gelegenheid kregen we (waarschijnlijk terecht) niet. Ik denk dat we mondeling  nog aardig hebben kunnen verwoorden wat de kern van ons verweer is. De Inspectie trekt de beoordeling van Polyinfluenzinum gemakshalve geheel in dezelfde orde als alle andere reguliere (chemische) geneesmiddelen terwijl wij ons op het standpunt stellen dat dit niet alleen onjuist maar ook volledig onrechtvaardig is. Polyinfluenzinum is een Isopathische Remedie en valt onder een totaal andere subtiel-energetische orde.
 
Vervolgens ontstond er een heel vervelende discussie over of ik nou wel of niet een bepaald stuk ontvangen had (differentiatierapport over de hoogte van de boete) waardoor het voor mij heel moeilijk was om in en bij mijn eigen verhaal te blijven. Op het laatst was de hoofdrechter toch zo coulant dat ze mij de gelegenheid gaf om de samenvatting  (ruim 2 A-4 tjes, dat ik hier als PDF zal bijvoegen) van mijn schriftelijke pleidooi (15 A-4 tjes met 12 bijlagen) voor te lezen. Dat heeft de griffier gelukkig woordelijk overgenomen.
 
Top
 
Waar ik me tot nu toe niet echt tevreden voel is mijn advocaat zeker niet ontevreden met het verloop van de zitting. Uitspraak van de rechters komt over 6 weken na de zittingsdag. Mijn advocaat gaat er nog steeds vanuit dat we deze eerste slag wellicht nog kunnen verliezen maar dat het echte spel pas in het hoger beroep zal beginnen. Na de zitting bood Martin Dicke ons aan om bij de volgende zitting opgeroepen te worden als getuige deskundige. Het was sowieso geweldig dat er ongeveer twintig collega homeopaten en een tiental vrienden acte de presence gaven op de zitting, waarvoor hartelijk dank.
 
 

 

 Samenvatting Pleidooi             ’s Hertogenbosch 09-08-2018

Ik wil hier nu een kernachtige samenvatting voorlezen van mijn uitgebreide schriftelijke pleidooi van 18 kantjes (inclusief 12 bijlagen) dat ik hier voor u zal achterlaten.
 
Mij wordt een boete opgelegd omdat ik reclame gemaakt zou hebben voor een homeopathisch geneesmiddel dat niet geregistreerd is als geneesmiddel, terwijl ik het woord geneesmiddel niet gebruikt heb. Bovendien heb ik in mijn hele loopbaan zelf geen enkel homeopathisch of isopathisch geneesmiddel verkocht.
 
Geneesmiddelen kunnen nu alleen geregistreerd worden als de werking daarvan dubbelblind wetenschappelijk is aangetoond. Het doen van dubbel blind controlled trials is ontzettend duur en alleen al het aanvragen van een registratie kost  € 37.500,=  De Homeopathische Geneeskunde wordt in Nederland gepraktiseerd door o.a. een artsenberoepsgroep die sinds 2001 steeds kleiner is geworden door tal van factoren maar ook door de openlijke tegenwerking van de Vereniging tegen Kwakzalverij. Homeopaten hebben geen riante inkomens laat staan dat ze duur dubbelblind onderzoek kunnen laten doen. Tevens gaan wij bij de Homeopathische Geneeskunde uit van geheel andere wetenschappelijke paradigma’s waardoor het doen van onderzoek ook geheel anders zal dienen plaats te vinden. De gevestigde orde (reguliere artsen, de Regering, de Inspectie) zit in mijn ogen teveel in de greep van de farmaceutische industrie. Zij gedragen zich alsof zij het alleenrecht hebben op te weten wat Evidence Based Medicine (EBM) is. Door hen worden wij CAM-artsen niet serieus genomen en gedegradeerd tot zelf-verklaarde wetenschappers, die er eigenlijk niets meer van begrijpen. Dit alles terwijl er juist de afgelopen 2 jaar steeds meer stemmen opgaan in Medisch Contact dat EBM absoluut niet meer het alleenrecht heeft (bijlage 1 en 2 van mijn uitgebreide pleidooi).
 
Top
 
Met behulp van uitgebreid klinisch empirisch onderzoek (observationele analyses, een methodiek die ik leerde van leraar collega (wijlen) Dr. Tinus Smits, heb ik de afgelopen 25 jaar erg veel data verzameld waaruit o.a. blijkt dat Polyinfluenzimum (een Isopathische Remedie) heel effectief kan zijn voor de preventie van Griep. Als de Inspectie mij de boete oplegt omdat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de werking van Polyinfluenzinum dan ben ik het daar fundamenteel mee oneens. De grondlegger van Evidence Based Medicine (Sackett) beschrijft dat klinisch empirisch onderzoek wel degelijk ook wetenschappelijk bewijs is. Bovendien ben ik hierover in de voorlichting naar buiten altijd heel expliciet ook op onze website: voor wat wij doen hebben we geen dubbelblind bewijs maar wel klinisch empirische bewijzen. Zo stond dat ook vermeld op de pagina van Polyinfluenzinum.
 
De Nederlandse Regering, bijna alle media en het grote publiek worden dagelijks bestookt met propaganda voor het regulier medisch-industriële komplex waarbij voortdurend de indruk wordt gewekt dat alles wetenschappelijk bewezen is, bijvoor¬beeld de effectiviteit van de griepspuit. Terwijl de onderzoeken en de onderzoeksresultaten te vaak heel manipulatief worden gebruikt. Positieve resultaten worden wel opgevoerd terwijl negatieve resultaten vaak worden weggelaten, veelal vanuit puur economische motieven!?
 
 
 
Mazelenuitbraak in China! China heeft één van de hoogte populaties
ter wereld aan gevaccineerden. Het vaccin tegen mazelen is zelfs
verplicht in het land. Hoe kan het dan, dat ze in China al in
2009 en 2012 meer dan 700 mazelenuitbraken hadden?
Voor het hele artikel: klik hier door naar Leefbewust.
 
Het RIVM klaagde in 2012 huisarts van der Linde aan omdat hij in Trouw de deugdelijkheid van het wetenschappelijke bewijs van de effectiviteit van de griepspuit in twijfel trok. Deze zaak werd door het RIVM verloren (bijlage 3). In 2007 won Dr. Jayne Donegan (Huisarts en Homeopathisch arts) in Engeland een 3 jaar slepende rechtszaak die tegen haar was aangespannen omdat zij kinderen in gevaar gebracht zou hebben door hen niet regulier te vaccineren maar homeopathisch te laten ‘vaccineren’ (Bijlage 4). Bovendien is het alom bekend dat de effectiviteit van hooguit 25% van alle regulier medische interventies dubbelblind is aangetoond. De leden van de Vereniging tegen Kwakzalverij zijn blijkbaar sinds 2001 (affaire Sylvia Millecam) systematisch bezig om de strijd aan te gaan tegen Homeopathie (en alle andere vormen van Natuurgeneeskunde), ze gaan nu zelfs zover dat het verboden zou moeten worden. 
 
Top
 
Zij meten duidelijk met twee maten: zij leggen ons homeopaten een strenge norm op waar reguliere artsen zelf ook maar voor maximaal 25% aan kunnen voldoen. Zij gaan uit van wat ik noem: reductionistische wetenschap: alleen wat met blote ogen waarneembaar is, is echt. Terwijl wij CAM-artsen holistisch-integrale natuur-wetenschap bedrijven waarbij wij ons ook uitgebreid bezig houden met wat genoemd wordt de subtiel-energetische (onzichtbare) werkelijkheid. Zo is Polyinfluenzinum gemaakt van de inhoud van de griepspuit; het is zo vaak verdund (en geschud) dat er niets meer in zit van de oorspronkelijke stof. De Leden van de Vereniging tegen Kwakzalverij zeggen dan vanuit onwetendheid, vanuit hun reductionistische standpunt, dat die remedie dan nooit kan werken. Zij hebben dat zelf echter nooit onderzocht. Wij weten daarmee in de praktijk heel mooie behandelresultaten te behalen op een puur natuurlijke manier. Hiervoor bestaan wel degelijk wetenschappelijke bewijzen zoals de Canadese Regering in 2013 heeft geconcludeerd (bijlage 5)en waarvan een prachtig overzicht te vinden is op een website van Riny Weistra met de titel Homeopathie en Wetenschap: http://www.infowebweistra.eu/homeopathie-wetenschap.htm#ZwitsersOnderzoek.
 
 Ik beschik in mijn praktijk over duizenden goed gedocumenteerde casuïstiek waaruit blijkt dat veel behandelingen effectief zijn, zo ook het gebruik van Polyinfluenzinum. Naar de effecten van mijn (onze) behandelingen is (buiten ons eigen praktijk) nog nooit serieus onderzoek gedaan (terwijl ik daar al enkele keren expliciet om gevraagd heb: aan Professor Eerstelijnsgeneeskunde Pim van Assendelft, Radboud MC Nijmegen, Bijlage 7, aan de B12 Research Group in Rotterdam, Bijlage 8) omdat men er kennelijk op voorhand van uitgaat dat het toch niet kan werken. Dit getuigt in mijn ogen van een niet open mind, van het tegenovergestelde van wat ik een ware, onderzoekende wetenschappelijke houding noem. Zij weten kennelijk op voorhand al wat er uit het onderzoek zou komen.
 
Ik wil u, als onafhankelijke onderzoeksrechters, oproepen om mij (en ons CAM-artsen en therapeuten) te helpen een eind te maken aan deze zeer onrechtvaardige vooringenomenheid. Help de ondemocratische onderdrukking van de Homeopathie (en alle andere Natuurgeneeswijzen) in Nederland te stoppen. Deze openlijke onderdrukking vindt plaats zonder dat er ooit een publieke discussie heeft plaats gevonden en er is geen sprake van bestrijding met open vizier want er wordt nieuwe wetgeving bedacht en in elkaar gezet zonder dat CAM-artsen daarin betrokken worden. Sterker nog: zij worden niet eens geïnformeerd. Dit heb ik persoonlijk ondervonden toen ik in 2009 pas bij de rechter te horen kreeg dat minister Hoogervorst (lid van Vereniging tegen Kwakzalverij!) in 2003 een nieuwe wet invoerde die bepaalde dat aanvraag van diagnostiek door CAM-artsen niet meer vergoed wordt door de ziektekosten verzekeraars.
 
Top
 
Ik wil de samenvatting van mijn pleidooi afsluiten met de hamvraag: Zijn het nu net zo goed ook (alternatieve) feiten of alleen maar fabeltjes waar CAM artsen mee bezig zijn? Aan u de eer om een weloverwogen antwoord te vinden op deze fundamentele vraag. Ik wens u oprecht veel sterkte en wijsheid bij het zoeken naar een rechtvaardig antwoord.
 
Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG)
 
 

Top                                                                       Home
 
Roep om verplicht stellen van vaccinaties: alle ouders willen het beste voor hun kind
 
Vanwege een dreigende mazelenepidemie is de discussie om vaccinaties verplicht te stellen weer opnieuw helemaal actueel geworden. Wat mij in de hele discussie opvalt is dat voorstanders en tegenstanders zich zoals zo vaak in twee kampen bevinden die onvoldoende begrip hebben van of voor elkaars situatie. Het verbaast mij (en kennelijk steeds meer ouders) dat men vanuit de reguliere zorg net doet alsof vaccins alleen maar heel effectief zijn en praktisch nooit bijwerkingen hebben. De vaccinatiegraad is door de jaren heen afgenomen van 95% naar nu 92,6% en hun redenering is, als dat getal nog lager wordt, dat dan de hele bevolking meer gevaar gaat lopen, men wijst op het fenomeen van groepsimmuniteit. Klinkt allemaal heel oprecht en heel plausibel.
 
 
 
Al wekenlang gaan in Italië veel mensen de straat op om te protesteren
tegen een vaccinatieplicht, zoals hier afgelopen vrijdag in Rome.
Zie een goed artikel in Trouw (31-07-2017) van Sander Becker over deze kwestie.
Voor het gehele artikel: klik hier.
 
Maar, men gaat uit van eigen kennis en eigen manier van wetenschappelijk denken waarvan ik zeg: die manier van denken beslaat helaas niet de hele koek. Er wordt reductionistische wetenschap bedreven waarbij men ervan uitgaat dat reguliere wetenschappers het alleenrecht hebben op te weten wat wetenschappelijk bewijs is en wat niet. En zo wordt sinds 2001 (de affaire Sylvia Millecam) een geleidelijk toenemende hetze gevoerd tegen de homeopathie en alles wat met natuurgeneeskunde te maken heeft. Er verschijnt dan weliswaar een homeopaat (Tineke Schaper) in het praatprogramma M op 17 augustus j.l. maar die komt er helaas niet toe om te vertellen over dat wij CAM-artsen (dat waren er in 2009 zo’n 150.000 in Europa) over uitgebreide, zorgvuldig verzamelde data beschikken (klinisch empirisch onderzoek) die een schaduwkant van het Rijks Vaccinatie Programma laat zien. Terwijl het RIVM die schaduwkant voortdurend verzwijgt of zelfs helemaal niet wil zien. Laat ik erbij zeggen dat ik het knap vind dat ze er wel gaat zitten. Ik vraag mij oprecht af: hoe lang houdt de gevestigde orde dit nog vol? Om Evidence Based Medicine helemaal naar zich toe te trekken en net te doen alsof Homeopaten er niets van begrijpen en alsof het grote publiek tegen hen beschermd moet worden. Het (voor)wetenschappelijke onderzoek, wat wij in de afgelopen 20-30 jaar gedaan hebben in vele landen wereldwijd, heeft absoluut minder gewicht dan dubbel blind vergaard onderzoek maar men moet niet net doen alsof onze ‘bewijzen’ niet bestaan.
 
Top
 
Wij gaan in de homeopathie uit van totaal andere paradigma’s: reguliere artsen gaan uit van allerlei data die je alleen met blote ogen kan waarnemen alsof de andere niet zichtbare (moeilijker waar te nemen, maar niet onmogelijk) wereld niet bestaat. Ik beschik in mijn praktijk over duizenden goed gedocumenteerde (min of meer) geslaagde casuïstiek waaruit blijkt dat er op een puur natuurlijke manier veel meer mogelijk is dan wat wij met blote ogen kunnen zien. En ik begrijp niet hoe het mogelijk is hoe al deze ervaringen categorisch ontkend en nu zelfs steeds meer bestreden worden door de gevestigde orde. Zo kreeg ik in november 2017 door de Inspectie voor de gezondheidszorg een boete van €7500,00 opgelegd omdat ik reclame zou maken voor een Isopathisch geneesmiddel (Polyinfluenzinum) als eventuele vervanger voor de griepspuit. Ik ben het daar natuurlijk niet mee eens en ik heb het nu voor de bestuursrechter(s) gebracht. Tot nu toe ben ik heel spaarzaam geweest met het naar buiten brengen van deze controverse maar er verandert voor mij wel iets omdat de hele kwestie nu heel actueel is. Wij durven vraagtekens te zetten bij de effectiviteit van vaccins en wij weten dat er ook mensen zijn die er door in de problemen komen. Soms lijkt het wel: hoe harder wij roepen dat er ook bijwerkingen zijn des te meer laat de gevestigde orde zich verleiden om te roepen dat vaccins gewoon geen bijwerkingen hebben. Iets wat natuurlijk per definitie niet waar kan zijn. En, hoe is het mogelijk dat ouders niet eens een bijsluiter meekrijgen als hun kinderen worden gevaccineerd? Ik denk dat homeopaten (artsen en therapeuten) er tot nu toe onvoldoende in slagen om de resultaten van ons werk voor het voetlicht te brengen. Tja, maar aan wie ligt dat dan, als je op voorhand geen kans krijgt.
 
Het heeft volgens mij alles te maken met grondhouding: hoe open is de mind van de dokters nog?
En in hoeverre zijn zij bereid om open en eerlijk onderzoek te doen naar alle data die wij verzameld hebben. Ik heb hier zelf vanuit overtuiging en enthousiasme een paar keer toe opgeroepen maar dan loop ik tegen een gesloten deur. Zij hebben vooringenomen meningen over homeopathie; de middelen zijn zover verdund dat zij niet kunnen werken (reductionistisch puur stoffelijk denken!) en daar houdt voor hen alles mee op. Terwijl zij daar zelf nog nooit onderzoek naar gedaan hebben. Het is op zijn zachtst gezegd heel wonderlijk dat je, als je de vaccinatiegraad ziet teruglopen, meent dat je die ander alleen maar nog meer moet zien te overtuigen van het enige juiste (reguliere vaccins). Ze zouden zich nu eindelijk eens achter de oren moeten krabben: als zoveel mensen (veelal hoog opgeleid!!) ook andere ervaringen hebben, laten we dan eens met die mensen in gesprek gaan.
 
Maar dat gebeurt helaas niet. Het zijn vooral Hoog Sensitieve Personen (10-20% van alle mensen) die vaker bijwerkingen van reguliere geneesmiddelen en dus ook van vaccins hebben. Ik leg vaak aan mijn patiënten uit: en als 80-90% van alle mensen er weinig of geen bijwerkingen van heeft dan wil dat nog niet zeggen dat een kleine minderheid er niet door in de problemen komt. De gevestigde orde gooit iedereen op een grote hoop, ofwel ik vind dit een gebrek aan een ware wetenschappelijk onderzoekende houding. Je zou toch anders mogen verwachten. Er wordt teveel van uit gegaan dat kritische ouders de objectieve werkelijkheid (de enkelvoudige werkelijkheid van de reguliere wetenschap) geheel uit het oog verliezen. En dan worden die ouders neergezet als heel dom en antisociaal, terwijl die ouders juist de moeite nemen om zich te verdiepen in de schaduwkanten van de vaccinaties, die er gewoon zijn. Ook deze ouders willen natuurlijk alleen maar het allerbeste voor hun kinderen. Ik heb tientallen jaren gepraktiseerd als arts voor Homeopathie en Bioresonantie en heb o.a. duizenden patiënten zien genezen door hen te behandelen met gepotentieerde vaccins. Dit ‘bewijst’ voor mij dat vaccins bijwerkingen hebben en dat allergieën en auto-immuunproblemen te genezen zijn, iets wat vanuit de reguliere wetenschap ondenkbaar is. Het moet toch iets zeggen dat ik bereid ben om dit tegenover onafhankelijke rechters te verklaren.
 
Top
 
Als laatste wil ik hier benadrukken dat ik (de meesten van ons) niet tegen vaccinaties ben (zijn). Het principe van vaccineren is prima en prachtig, daar moeten we zeker ons voordeel mee blijven doen. Maar toen ik jong was werd ik gevaccineerd tegen 4 ziektes, en ondertussen worden de kinderen gevaccineerd tegen wel 11 of 12 ziektes, en de volgende liggen al op stapel. En dat is voor een aantal hoog gevoelige kinderen teveel van het goede waardoor hun immuunapparaat overbelast wordt. De vaccinaties worden ook steeds vroeger gegeven, van een half jaar naar 3 maanden, naar nu al bij 2 maanden. Terwijl wij vroeger leerden dat een baby de eerste 6 maanden nog ‘teert’ op de afweer van de moeder en het immuunapparaat van een zuigeling pas bij 6 maanden rijp is. Het vaccineren tegen allerlei ziektes is de ‘heilige koe’ geworden en gaat teveel uit van het standpunt dat het kind tegen alle ziektes beschermd moet worden alsof het dat zelf niet kan. Moge duidelijk zijn dat wij daar vanuit een holistische natuurvisie geheel anders naar kijken.
 
Ik wil de gevestigde orde hier oproepen om ons verhaal wel serieus te gaan nemen. Laten we nu eindelijk eens proberen te komen tot een vruchtbare samenwerking. En ik wil alle homeopaten in Nederland oproepen om meer hun stem in het openbaar te laten horen over de door hen verzamelde onderzoeksdata die het vermelden meer dan waard zijn.
 
Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG)      22-08-2018
 
 

 
 Rechtszaak verloren                              22-12-2018

Nadat de rechters eerst 6 weken langer nodig hadden om te kunnen beslissen bleek op 23-10-2018 dat zij de Inspectie in haar gelijk gesteld hebben. Ik heb de rechtszaak verloren. Dit was voor ons in het geheel geen verrassing omdat wij op de eerste zitting feitelijk nog geheel niet tot een vergelijk gekomen zijn. Wij hadden onze stukken (nog) niet ingestuurd omdat mijn advocaat nog bezig was met het verzamelen van bewijzen dat de Inspectie zich schuldig maakt aan het ongelijkheidprincipe. Zij legt Hans Reijnen wel een boete op terwijl zij de firma Weleda geen boete oplegt terwijl die reclame maakt voor 800 geneesmiddelen waarvan er maar 8 geregistreerd zijn.

Wij gingen er steeds van uit dat wij hoe dan ook in hoger beroep zouden gaan. Maar….. voor ons is nu pas duidelijk geworden dat er een collega arts voor homeopathie is die een reguliere registratie heeft aangevraagd voor de homeopathische remedie Polyinfluenzinum. Dit feit maakt het juridisch zeer kansarm om in hoger beroep te gaan. We hebben dus heel recent besloten dat we niet in hoger beroep zullen gaan.
 
alles voor niets geweest!?

De eerste emotie die deze beslissing opriep was: mooi, dan ben ik er van af. Het kostte me toch wel veel tijd en negatieve energie en het bedierf regelmatig mijn goede humeur. Tenslotte herinnerden ook veel mensen mij aan de stelling: wat je aandacht geeft dat voed je.
 
De tweede emotie was: heb ik dan alles voor niets gedaan? Waarop mijn advocaat heel rustig en een beetje droogjes antwoordde: ik denk het niet. Tot nu toe speelde dit soort kwesties alleen nog voor de Tuchtraad die bijna geheel uit artsen bestaat.
 
Ik moest terugdenken aan mijn collega arts Tinus Smits die jaren geleden zich al voor de tuchtraad moest verantwoorden omdat hij zei dat hij Kinkhoest homeopathisch kon genezen. Hij werd toen ook in het ongelijk gesteld waarop hij zei: oké, dan zal ik het niet meer zeggen maar ik blijf het wel doen.
 
Deze zaak over Polyinfluenzinum is de eerste die behandeld werd door drie onafhankelijke rechters. Ook al verliezen we deze zaak nu, het is wel opgetekend in de annalen en vroeger of later zal men deze zaak zich kunnen herinneren. Ooit zal de waarheid wel boven komen! Moge duidelijk zijn dat ik het nog steeds volkomen onjuist en onrechtvaardig vind wat er zich op dit moment in Nederland afspeelt. Je mag niemand discrimineren maar er is nu bij de wet geregeld dat je Homeopaten moet discrimineren. Terwijl ik zowel op wetenschapstheoretische gronden als met uitgebreid verzamelde klinische bewijzen kan aantonen dat homeopathie wel degelijk werkt.
 
Toch beëindigen van mijn loopbaan per 01-01-2019

Voordat ik besloot om deze zaak voor de rechter te brengen had ik eigenlijk al besloten dat ik mijn carrière zou gaan beëindigen. Mijn advocaat haalde mij, in het belang van de zaak, over om dat niet te doen. Nu de zaak voorbij is heb ik alsnog besloten dat ik per 1 maart 2019 toch een punt zet achter mijn loopbaan als arts, ik word 4 maart 65 jaar en het is mooi geweest.
 
Ik wil alle patiënten die de afgelopen 35 jaar vertrouwen in mij gesteld hebben heel hartelijk danken. Ik denk nog na over een eventueel passend afscheid.
 
Per 01-01-2019 zal de telefoon op 0493-319000 niet meer worden aangenomen. Ik blijf nog spreekuur doen tot en met 28-02-2019 (omdat die afspraken al ingepland staan). Per 1 maart 2019 gaat de praktijkdeur op slot.
 
Hans Reijnen, arts niet meer praktiserend                             22-12-2018

 Top                                                                         Home