Hans Reijnen tekent bezwaar aan tegen door de Inspectie opgelegde boete.

 Stop de onderdrukking van Homeopathie

(en andere complementaire natuurgeneeswijzen) in Nederland!

 

https://homeopathie.nl/beroepsmatig-geinteresseerden/geschiedenis-van-de-homeopathie/

 

                                             --------------

 

Opgelegde boete vanwege reclame voor Homeopathisch geneesmiddel !?

Op 07 november 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) mij een boete opgelegd van € 7500 vanwege overtreding van artikel 84, eerste lid, van de Geneesmiddelwet (Gnw).

Beboetbaar feit: 'Er werd reclame gemaakt voor een geneesmiddel, 'Polyinfluenzinum', waarvoor geen handelsvergunning is verleend.

 

                                           -----------------

 

Bezwaarschrift tegen opgelede boete

Op 11-12-2017 hebben wij (mijn echtgenote en ik als eigenaars van Mens Sana) alsvolgt bezwaar aangetekend tegen dit besluit.

Mijne Heren,

Hiermede tekenen wij bezwaar aan tegen uw beschikking van 7 november 2017. U verwijt ons overtreding van artikel 84, eerste lid van de Gnw, terwijl het artikel Polyinfluenzinum niet als een geneesmiddel is geregistreerd en u ook niet aangeeft onder welk nummer en door wie Polyinlfuenzinum zou zijn gegegistreerd.

Tenslotte geeft u niet duidelijk aan hoe u aan een boetebedrag van € 7500 bent gekomen, zodat wij ook bezwaar maken tegen deze boete.

Hoogachtend,

J.L.M. Reijnen en M.J. Reijnen-Lomme

Ferdinand bolstraat 8    5753   BL Deurne

 

                                       -----------------

 

Ik ga ervan uit dat discussie met de Inspectie over de inhoud van deze zaak zinloos is, zij hebben hun standpunt(en) en ik (wij) hebben onze standpunt(en); dus kan/moet ik ervan uitgaan dat dit aan een onafhankelijk rechter zal moeten worden voorgelegd. In het belang van deze zaak oordeelt mijn advocaat het beter dat ik geen afstand doe van mijn artsenambt en hij adviseerde om lid te blijven van de AVIG (Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde). Dit is de reden waarom ik op mijn besluit ben teruggekomen om alle banden met het oude te verbreken.

http://www.avig.nl/

 

22-12-2017

Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG)

 Top

28-05-2018 Update:

Ondertussen is ons bezwaar tegen de opgelegde boete door de Inspectie afgewezen en is de kwestie voorgelegd aan de rechter. De zaak zou voorkomen op de Rechtbank in 's Hertogenbosch op 19-06-2018, maar de tegenpartij heeft om uitstel gevraagd. De behandeling van het beroep tegen de opgelegde boete is verplaatst naar 09-08-2018 in de middag. Het exacte tijdstip zal mij 4 weken tevoren worden medegedeeld.

De zaak valt onder het Bestuursrecht en zal worden behandeld in een grote zaal van het Paleis van Justitie, Leeghwaterlaan 8, 5223   BA 's Hertogenbosch. De zitting zal openbaar zijn en kan gevolgd worden vanaf de publieke tribune. Zodra het tijdstip bekend is, zal ik dat hier bekend maken.

Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG)

                                                       -----------

De zaak zal op donderdag 09 augustus 2018 door 3 rechters behandeld worden om 13.30 uur. Het zal ongeveer 60 minuten gaan duren.

21-07-2018

                                                       --------------