Langdurig B12 en/of B6 gebruik kan bij mannen longkanker veroorzaken!?

 James Cancer Hospital

and Solove Research Institute

Ohio State University
 
Long-term use of high-dose supplements more than triple risk in male smokers 
 
Ohio State Cancer Hospital
 
http://james.multimedia-newsroom.com/index.php/2017/08/22/study-clear-link-between-heavy-vitamin-b-intake-and-lung-cancer/ 
 
 
High-dose, long-term use of vitamins B12 and B6 dramatically increase a man’s risk of lung cancer, especially among those who smoke, according to a new study from The Ohio State University Comprehensive Cancer Center - Arthur G. James Cancer Hospital and Richard J. Solove Research Institute. 
 
(COLUMBUS, Ohio) – B vitamins are among the most popular supplements on the market in the United States. Some, like B6 and B12, are marketed and sold as products that can boost your energy. But a new study shows that using too much vitamin B6 and B12 dramatically increases lung cancer in men, particularly those who smoke. 
 
“What we found was that men who had used dietary supplements, in particular B6 and vitamin B12, at high doses for 10 years, were at significant increased risk of developing lung cancer,” said Theodore Brasky, PhD, who led the study at The Ohio State University Comprehensive Cancer Center – Arthur G. James Cancer Hospital and Richard J. Solove Research Institute. “In fact, all men who used these supplements in high doses for a decade had approximately double the risk developing lung cancer, and in men who smoked, the risk was three to four times as great.”
 
Surprisingly, there was no increased risk of lung cancer found in women who took high-dose vitamin B6 and B12 supplements long-term, only men.
 
The recommended daily allowance for vitamin B6 for men is only about one and a half milligrams, and for vitamin B12, it’s less than two and a half micrograms per day.
 
“But if you look at these supplement bottles, they’re being sold in pill form at up to 5,000 micrograms per dose, which is much, much higher than the daily recommended amount,” said Brasky. “It’s very easy to get all the vitamin B you need in this country, from eating meats, chickpeas and foods like cereal that are fortified with them, so there really is no reason to supplement your vitamin B intake at these levels, and certainly not for years on end.”
 
The study followed more than 77,000 patients for more than a decade.
 
--------------------------------
Top
Mijn reactie op dit bericht:
 
Wat valt er te concluderen uit de beschrijving van dit onderzoek: als mannen tien jaar lang hoge doseringen vitamine B12 en vitamine B6 tot zich nemen neemt het risico op het krijgen van longkanker significant toe (verdubbeling van het risico), bij rokers nog eens extra (3-4x zo hoog risico). Bij vrouwen treedt dit fenomeen niet op!
 
Mijn eerste reactie hierop: het is volkomen onnodig en onjuist om jaren lang aan één stuk megadoseringen van welke vitamine dan ook te nemen. Ook ik heb dit nooit gepropageerd. Dit onderzoek kan de suggestie wekken dat megadosering van deze vitamines altijd (dus ook bij megadosering van korte duur) meer risico kan opleveren maar dat is hier helemaal niet onderzocht en kan dus ook niet geconcludeerd worden.
 
We zijn met zijn allen terecht gekomen in een ingewikkelde situatie. Ik zal daarom een aantal zaken op een rijtje zetten die hier in mijn ogen mee verband kunnen houden.
 
o Ik schat dat 10-20% van alle mensen een vitamine B12 tekort heeft en dit wordt in het reguliere veld om tal van redenen te vaak niet opgemerkt. Gelukkig doet de B12 Research Group NL veel goed werk om veel meer aandacht voor dit grote probleem te vragen, zij doet uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar deze ziekte.
Vitamine B12 tekort blijkt in mijn praktijk 9 van de 10 keer om een echte auto-immuunziekte te gaan. Als patiënten deze ziekte hebben dan geef ik zelf gemiddeld twee maanden een hoge dosering methylcobalamine, adenosylcobalamine en foliumzuur. Mijn behandeling bestaat dus altijd in de combinative van alle drie deze werkzame componenten. Daarmee zie ik in veel gevallen het ziektebeeld (veel beter) opklaren en het verstoorde auto-immuunprobleem oplossen waardoor de B12 suppletie eigenlijk al gestopt mag worden. Ik laat veel patiënten in mijn praktijk een veel lagere onderhoudsdosering gebruiken, niet meer vanwege de ziekte (die is immers gecureerd) maar vanwege de overgang naar de nieuwe tijd, dan nog slechts één keer per week.
 
 
Hans Reijnen, arts tijdens een Lezing 
over Vitamine B12 tekort in Bergen (NH)
 
 
o Ik schat dat 50-70% van alle mensen met chronische klachten een vitamine D3 tekort heeft. Hier is in het reguliere veld gelukkig ook veel meer aandacht voor. En regulier wetenschappelijk is aangetoond dat er een verband is tussen het risico op het krijgen van longkanker, colonkanker en prostaatkanker en vitamine D3 tekort.
 
o Ook ik ben er geen voorstander van dat mensen op eigen houtje langdurig hoge doseringen vitamines gebruiken omdat ik ervan uit ga dat je dat evt. slechts kortdurend doet alleen als een tekort óf reeds aangetoond is óf op basis van het ziektebeeld als zeer waarschijnlijk gezien kan worden. Dit laatste geldt alleen voor patiënten met B12 tekort omdat eenvoudig bloedonderzoek helaas niet betrouwbaar genoeg is voor het stellen van de diagnose. Vitamine D3 bloedbepalingen zijn in het algemeen veel betrouwbaarder. Ik ga ervan uit dat iemand nooit langer dan 3 – 6 maanden megadoseringen gebruikt anders dan onder begeleiding van een deskundig arts of therapeut.
 
o Ik stel in mijn praktijk ook vast dat ongeveer 25% van de B12 tekort patiënten een verhoogd vitamine B6 in hun bloed hebben. Ik schrijf dit toe aan een meestal bestaand vitamine B12 tekort want als ik B12 (en B11) aanvul zie ik het verhoogde B6 altijd dalen. Ik weet dat reguliere artsen dit ook tegenkomen en dan het verhoogde B6 helaas te vaak toeschrijven aan het gebruik van voedingssupplementen als vitamine B complex en multivitamines. In mijn ogen zien ze dan het bestaande B12 tekort (en/of vitamine D3 tekort) over het hoofd.
 
o Het is een kunstfout om een Foliumzuurtekort te behandelen terwijl je een B12 tekort over het hoofd ziet. Je helpt dan niet alleen NIET maar je helpt hem/haar zelfs aan lager wal. Ik denk dat vanuit maar halve inzichten er daarom nu ook een hetze aan de gang is tegen het gebruik van teveel foliumzuur. Ik maak bij mijn behandelingen gebruik van 2,5 – 5 mg foliumzuur omdat ik op dat moment 10.000 mcg methylcobalamine en 10.000 mcg adenosylcobalamine per dag geef. Dit is wat ik met uitgebreid empirisch onderzoek zelf heb vastgesteld als zijnde noodzakelijk. Zoveel Foliumzuur zonder B12 erbij zou inderdaad gevaarlijk kunnen zijn, maar samen is het juist een heel krachtige, genezende formule.
 
o Terugkomend op het onderzoek: wie weet welke B12 er in de onderzoeksgroep gebruikt werd. Hydroxocobalamine is veel minder effectief dan de 2 actieve vormen en, als daar b.v. Cyanocobalamine in zat (in plaats van methyl en/of adenosyl) dan wordt bijna alles ongebruikt uitgeplast. Bij jarenlang gebruik van Hydroxocobalamine of Cyanocobalamine kan de diagnose B12 tekort verhuld worden omdat de bloedwaardes wel stijgen maar de patiënt niet of onvoldoende herstelt van de mogelijk wel aanwezige ziekte M. Addison-Biermer. En dan loop je wellicht ook groter risico om kanker te krijgen. Tevens bestaat de kans dat patiënten uit de onderzoeksgroep toch een vitamine D3 tekort hadden, juist omdat dit op dit moment op zo grote schaal voorkomt. Werd de bloedbepaling wel gedaan naar de 25 OH vorm van D3 in plaats van de 1,25 (OH)2 die veel minder betrouwbaar is. Dit punt samenvattend: de mensen in de onderzoeksgroep die longkanker kregen kunnen mogelijk een onvoldoende behandeld B12 tekort en/of D3 tekort gehad hebben.
 
Kortom: laten we uitkijken dat we het kind niet met het badwater weggooien. Je hebt een grotere kans op het krijgen van longkanker na B12 en/of B6 gebruik!. Neen dus, wat mij betreft. Je moet wel weten waar je mee bezig bent en niet zomaar jaren lang vitamines gebruiken in hoge doseringen. Dat is nergens voor nodig en kennelijk niet zonder risico. Laten we van vitamine B12 geen panacee maken en al zeker niet gebruiken als energieboost. Wist u overigens dat er B12 zit in het energiedrankje Red Bull dat ook heel verslavend kan werken. Noem dat maar niet slim van de fabricant, maar ook zeer verwerpelijk, wat mij betreft.
 
 
Wist u dat Het Energie drankje Red Bull
o.a ook vitamine B12 bevat; dat wil in veel gevallen wel helpen
maar kan je er ook afhankelijk van maken.
 
 
Dan nog: moet iedereen die dit leest beseffen dat ik mijn nieuwe inzichten heb verzameld door jarenlang uitgebreid klinisch onderzoek in eigen praktijk dat NIET DUBBELBLIND was. Dit laatste maakt dat ik in het regulier medische veld (nog) niet begrepen/niet serieus genomen wordt. U als lezer mag/moet uw eigen conclusies trekken.
 
Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde                      09 September 2017
Mens Sana, Centrum voor Integrale Geneeskunst
Ferdinand Bolstraat 8
5753 BL   Deurne
www.menssana.nu     mail: info@menssana.nu
 
Top                                                            Home