Supplementair Foliumzuur en vitamine B12 gelinkt aan kanker

 

Supplementair foliumzuur en vitamine B12 gelinkt aan kanker

Over hoe we soms blind achter dubbelblind gecontroleerde studies aanhollen

Ik krijg regelmatig reacties van patiënten die bezorgd zijn over het bericht dat foliumzuur en vitamine B12 suppletie in verband gebracht wordt met een verhoogd risico op het krijgen van kanker. De eerste gedachte die ik hier bij kreeg was: daar kan ik me helemaal niets bij voorstellen.

Vervolgens ben ik gaan uitzoeken waar deze verdenking op gebaseerd is. Er blijkt een publicatie geweest te zijn in JAMA in 2009 (http://jama.ama-assn.org/content/302/19/2119.short)  waarin gerapporteerd wordt over twee grote dubbelblind gerandomiseerde studies in Noorwegen waarbij foliumzuur gesuppleerd werd samen met vitamine B12, of hetzelfde met vitamine B6 40 mg/dag of placebo om het effect op angina pectoris klachten te onderzoeken.

Methode
Het betreft twee dubbelblinde, gerandomizeerde studies met vier armen met elk ongeveer 1700 patiënten, die volgende medicatie kregen:

o foliumzuur 800 µg met vitamine B12 400 µg
o foliumzuur 800 µg, vitamine B12 400 µg en vitamine B6 40 mg/dag
o vitamine B6 40 mg/dag
o of placebo
Er was een gemiddelde behandelingsduur van 3 jaar en nog eens ongeveer dezelfde post-trial opvolging.

Top

Daarbij stelde men vast dat:
het risico op het krijgen van kanker steeg van 8,4% naar 10,0%.
de kankerspecifieke mortaliteit steeg van 2.9% naar 4.0%
de mortaliteit in het algemeen steeg van 13.8% naar 16.1%

Dit was vooral te wijten aan een verhoogde incidentie van longkanker bij patiënten die B12/foliumzuur kregen.

Zoals reeds bleek uit vorige studies was er, ondanks een verlaging van het homocysteïne, geen positief cardiovasculair effect in deze studies.

Deze gegevens zijn terug te vinden op een pagina van de site: www.journalclubnl.wordpress.com onder de volgende link:
http://journalclubnl.wordpress.com/2009/12/20/supplementair-folaat-en-b12-gelinkt-aan-kanker/

Mijn visie op deze feiten: ik denk dat hier de onderzoeksresultaten onjuist geïnterpreteerd worden
De feiten lijken voor zich te spreken en je zou hieruit moeten concluderen dat foliumzuur en vitamine B12 suppletie tot een verhoogd risico op het krijgen van (long)kanker leidt. Toch waag ik het om deze conclusie ernstig te betwijfelen. Ik zal uitleggen waar ik het lef vandaan haal om dit te doen. Ik moet daarvoor een aantal argumenten op een rijtje zetten.
Argument 1:
Wij leerden vroeger al op de universiteit dat het een kunstfout (een grote blunder die je eigenlijk nooit mag maken) is om foliumzuur te suppleren bij iemand met een aangetoond tekort als je tegelijkertijd een vitamine B12 tekort over het hoofd ziet. Dit zou betekenen dat je de patiënt dan niet alleen niet helpt maar alleen maar verder van huis brengt. Dat wordt in de medische wereld een kunstfout genoemd.
Argument 2:
Vitamine B12 tekort komt veel vaker voor dan nu wordt aangetoond. Serieuze schattingen zijn dat 10-20% van alle mensen een vitamine B12 tekort hebben die dat nu meestal nog niet weten. Uit een onderzoek van een geriater in opleiding bleek dat 62% van alle geriatrische patiënten een vitamine B12 tekort hebben.
Argument 3:
In de Nederlandse vertaling van het boek: Could it be B12!?, Is het misschien vitamine B12 van Sally Pacholok en Jeffrey Stuart wordt beschreven dat vitamine B12 tekort nu ook in verband gebracht wordt met een verhoogd risico op het krijgen van kanker. Dit nieuwe feit heb ik zelf in mijn praktijk nog niet kunnen waarnemen. Het ligt eigenlijk ook wel voor de hand als je beseft dat vit.B12 tekort ook heel vaak leidt tot een falende afweer tegen infectieziekten. Dan is het niet zo vreemd dat het functioneren van de killercellen (die normaal kankercellen onschadelijk moeten maken) ook achteruit gaat.
Argument 4:
Uit de uitgebreide observationele analyse die ik in mijn praktijk gedaan heb onder 540 behandelde vitamine B12 (tekort) patiënten en de waarnemingen die ik deed bij de behandeling van inmiddels meer dan 6000 patiënten heb ik ontdekt dat de resultaten het beste zijn als je zowel methylcobalamine (MB12) suppleert als adenosylcobalamine(AB12) in combinatie met foliumzuur (FZ) in voldoende hoge doseringen.

Beach Cairn - Andy Goldsworthy

Top

Als ik deze vier argumenten samen neem dan kan ik niet anders dan veronderstellen dat het verhoogde kanker risico in de Noorse studies heel goed toe te schrijven is aan het feit dat er vooral Foliumzuur werd gesuppleerd (800mcg) met veel minder vitamine B12 (400mcg) en dan ook nog in de verkeerde vorm (hydroxocobalamine, HB12). Mijn ervaringen zijn talrijk waarbij ik patiënten heb behandeld die eerst alleen HB12 gespoten kregen en die daarop wel wat verbeterden. Maar zij verbeterden veel sterker na toediening van MB12 en AB12 met FZ. Het verhoogd optreden van (long)kanker kan heel goed ontstaan bij mensen die al een vit.B12 tekort hadden en je brengt deze mensen dan onbewust en onbedoeld in de valkuil die onder argument 1 als kunstfout staat beschreven. Je suppleert dan Foliumzuur terwijl je te weinig (geen goede) vitamine B12 geeft. Bovendien is het mij nog niet opgevallen dat onder de grote populatie van meer dan 4000 patiënten die ik de afgelopen vijf jaar behandelde meer kanker ben gaan zien.

Als je de feiten uit de Noorse studies dus te oppervlakkig benadert (je denkt dat je vitamine B12 suppleert terwijl daar naar mijn inzichten absoluut geen sprake van is) dan is de kans groot dat er verkeerde conclusies aan verbonden worden. Ik heb voor mezelf ondertussen dus geen enkele reden om de behandeling van patiënten met een vitamine B12 tekort te veranderen. Ik houd dus vast aan het gegeven dat je nooit teveel Foliumzuur kunt geven mits je tenminste altijd ook het evt. bestaande vitamine B12 tekort op de juiste wijze aanvult. Want als je de ontbeerde vitamine B12 aanvult dan gaat de machinerie weer beter draaien en wordt ook de Foliumzuurbehoefte evenredig groter. En dan wordt ook de afweer tegen kanker juist eerder hersteld dan ondermijnd. Als laatste is het wellicht overbodig om te zeggen dat het dus ook niet vreemd is dat de de gepleegde ingreep in de Noorse studies geen positief effect had op het cardiovasculaire risico (hier was het onderzoek om begonnen) terwijl dat al zo vaak wetenschappelijk is aangetoond dat een deugdelijke vitamine B12 suppletie daarop wel degelijk een positief effect heeft. Dus ook deze uitkomst van deze studies zouden de wetenschappers te denken moeten geven.

Onjuiste interpretatie van de waargenomen feiten!?

Pleidooi voor het in ere herstellen van observationele analyses

Deze hele kwestie is in mijn ogen een prachtig voorbeeld van hoe je onderzoeksresultaten die een dubbelblind gecontroleerde studie opleveren verkeerd kunt interpreteren. Terwijl de DBCT’s in de reguliere wetenschap de 'gouden standaard' zijn waar we soms ook (dubbel) blind achteraan kunnen hollen. Ik heb vele honderden keren de prachtige resultaten met eigen ogen kunnen aanschouwen sinds mijn N=540 studie, die weliswaar niet blind is verlopen. Zowel de patiënt als ik hadden hoge verwachtingen van de vitamine B12 suppletie waardoor er ongetwijfeld ook placebo-effecten hebben meegespeeld. Maar zovele patiënten zowel als ik zelf zijn er absoluut van overtuigd dat de vit.B12 suppletie vele blijvende positieve effecten teweeg heeft gebracht. Moge dit bericht een warm pleidooi zijn voor het in ere herstellen van N= X studies (observationele analyses) waarbij de klinische blik van de dokter weer een rol van betekenis kan vervullen in de medische wetenschap. Er vanuit gaande dat die dokter nog steeds heel goed in staat is om onbevooroordeeld en zonder belangenverstrengeling echte en blijvende vooruitgang bij patienten te kunnen waarnemen.

Top

Wat zijn Dubbel Blind gecontroleerde Trials (DBCT's)?
Bij gecontroleerde studies (om b.v.het eventuele effect van voeding op kanker te onderzoeken) observeren wetenschappers niet alleen wat er gebeurt met onderzochte personen als zij eten wat zij normaal eten. Zij plegen heel specifieke ingrepen in het dieet van de deelnemers om te zien wat voor effect dat op hen heeft. De ene groep van de onderzochte deelnemers, de groep waarbij een interventie wordt gepleegd, consumeren ander voedsel of voedingssupplementen waarvan de wetenschappers denken dat het hen kan beschermen tegen kanker. De andere deelnemers, de controlegroep, krijgen een andere zogenaamd voorschrift dat als placebo bedoeld is.

Afbeelding van de site van

The American Institute for Cancer Research

De meeste gecontroleerde studies zijn gerandomiseerd en dubbel blind. “Gerandomiseerd” betekent dat de onderzochte personen in geen enkele ander opzicht van elkaar afwijken dan de beoogde ingreep die onderzocht wordt, zodat de resultaten van het onderzoek niet beïnvloed kunnen zijn door andere factoren. “Dubbel blind” wil zeggen dat zowel de wetenschappers als de onderzochte personen niet weten bij wie de ingreep in het dieet plaatsvindt en bij wie niet. Dus niemand weet welke groep het heilzame voedsel of het supplement gebruikt en welke groep slechts de controlegroep is.

 


 Het advies: alle aanstaande moeders dienen Foliumzuur  te gebruiken.

Zou moeten worden: gebruik altijd Foliumzuur én de effectieve vormen van vit.B12

Op dit moment krijgen alle aanstaande moeders het advies om Foliumzuur aan te vullen om te voorkomen dat je een kind krijgt met neuraalbuisdefecten (open ruggetje). Als je bovenstaande feiten van deze pagina serieus neemt zou dit advies gewijzigd moeten worden. Het is voor alle aanstaande moeders het best als ze zowel foliumzuur gebruiken als de twee effectieve vormen van vitamine B12 (methylcobalamine en adenosylcobalamine). Dit voorkomt veel meer ellende dan tot nu toe in beeld gebracht wordt. Je voorkomt daarmee een hoger risico op het krijgen van kanker en alle problemen die kunnen ontstaan als je onverhoopt een vitamine B12 tekort zou hebben (wat nu helaas te vaak niet wordt opgemerkt, 10-20 van alle mensen!.) Ga zelf op zoek naar een zuigtablet waar alle drie de werkzame componenten in zitten (methylcobalamine 500mcg, adenosylcobalamine 500 mcg en 400 mcg foliumzuur), adviesdosering: 1x daags 1 zuigtablet.

 

Hans Reijnen, arts, 04-02-2012

Top                                                               Home