Tweedaagse cursus: Hermes Geneeskunde

voor Artsen en Therapeuten

Tweedaagse cursus over Hermes Geneeskunde

 

In de voetsporen van wijlen mijn collega Tinus Smits, arts voor Homeopathie, had ik zo’n tien jaar ervaring met het toepassen van zijn methode binnen de Klassieke Homeopathie: Inspiring Homeopathy. Terwijl het adagium ‘Mind over Matter’ voor alle homeopaten geldt had Tinus de behoefte om een spirituele homeopathie te ontwerpen die een stuk ‘eenvoudiger’ was in zijn toepassing en gebaseerd is op zeven universele psychologische lagen. Hij introduceerde hiermee het begin van een transpersoonlijke Homeopathie.

      

       
 De Caduceus: het symbool van alle genezers   --  
Hermes Trismegistus:  grondlegger van het Holisme
 
 
Tegelijk heeft Tinus veel pionierswerk verricht binnen de Isopathie, een andere onorthodoxe vorm van Homeopathie, waarbij er gebruik gemaakt wordt van Nosoden (homeopathische geneesmiddelen gemaakt van ziektemateriaal van de mens) en Homeopathische geneesmiddelen gemaakt van reguliere geneesmiddelen en/of vaccins als die tot belastingen bij patiënten hebben geleid. Wederom in navolging van hem heb ik ontzettend veel patiënten kunnen helpen door hen te behandelen voor een zogenaamd Post Vaccinaal Syndroom: bijwerkingen van vaccinaties. Hiermee zag ik erg veel allergieën genezen en ging het genezen van auto-immuunziekten tot de mogelijkheden behoren met o.a gebruikmaking van de Lanthaniden (middelen gemaakt van elementen uit de 6e rij v.h. periodiek systeem).
 
 
Al deze ervaringen vormden in 2005 voor mij de bakermat toen ik startte met het toepassen van Bioresonantie onderzoek en behandelingen. In de kruisbestuiving tussen Homeopathie en Bioresonantie is er voor mij een heel nieuwe wereld open gegaan, ik deed allerlei indrukwekkende ontdekkingen die in het grensgebied liggen van reguliere geneeskunde en Complementary and Alternative Medicine (CAM) die uiteindelijk resulteerden in het bedenken en ontwikkelen van het Pathogenetisch Ei van het BNS onderzoeks- en behandelmodel. De BNS therapie, zoals door mij bedacht, staat voor het opsporen en behandelen van universele Fysieke Belastingen. Hierin spelen Leverstenen, PVS, Exocriene Pancreas Insufficiëntie en Hypoglycemie een grote rol.
 
 
Geïnspireerd door de spirituele Homeopathie van Tinus en de basisopleiding aan de School voor Zijnsoriëntatie in Utrecht heb ik een uitgebreide metafysische studie verricht naar de magie van het krachten spel tussen Lichaam, Geest en Ziel. 
 
 
                
       
De Drie-eenheid van het Wezen van de Mens
 
 
Deze studie heeft mij uiteindelijk gebracht bij een nieuw Psychologisch-Spiritueel model dat Ik Dimensio Spirito of Dimensio-S noem. Dimensio-S in 13 lagen is een synthese van de 7 lagen van het Inspiring Homeopathy model en 6 lagen die voortgekomen zijn uit mijn onderzoek naar psycho-energetische thema’s en essenties van gepotentieerde vitamine B12 en D3. Ook de psychologie van deze twee vitamines blijkt een hoog universeel gehalte te vertonen: ze staan voor herstel van Feminine Divinity (B12) en Masculine Divinity (D3) in elk mens. Door deze methodiek toe te passen help je patiënten door te evolueren tot androgyne mensen. Desgewenst begeleid ik de patiënt in het proces van het overwinnen van de dualiteit, in het bevorderen van eenheidsbewustzijn. Hiervoor is veel schaduwwerk vereist: de bereidheid om af te dalen in het diepst van je eigen psyche en verbinding te maken met alle oude trauma's en je eigen achterkant. Dit word ook wel de reis van de held(in), of de donkere nacht van de ziel genoemd. Als je dit proces er goed vanaf brengt dan draagt het enorm bij tot je fysieke en mentale gezondheid en het vinden van jouw zielenopdracht. Hierbij kan ook de magie terugkeren in het leven. De levensader met de onzichtbare wereld gaat weer helemaal open zoals dat ook in het Mindbeeld van de Actiniden (de 7e rij van het periodiek systeem in de Homeopathie) zichtbaar wordt.
 
 
Tijdens mijn ontdekkingsreis kwam ik een keer een slogan tegen: uiteindelijk is het ‘Spirit over Mind’ en dit kan ik volledig beamen. 8 van de 10 keer zit de oorzaak van een fysieke aandoening in de psyche (Mind over Matter) maar uiteindelijk is en blijft (Great) Spirit het hoogste aansturende en dus genezende niveau.
 
 
Door alles op deze manier in elkaar te weven kom ik tot een prachtig compleet plaatje van een Holistisch-Integraal onderzoeks- en behandelmodel waarvoor ik de naam Hermes Geneeskunde (Hermes Medicine, ik vind Hermes Medicine mooier klinken dan Hermetic Medicine, bovendien weet je dan eerder dat het met Hermes Trismegistus te maken heeft) heb bedacht. Het is een complete integratie van Huisartsenij, Homeopathie, Bioresonantie, Orthomoleculaire Geneeskunde en Natuurgeneeskunde. Hermes Trismegistus (één en dezelfde als Thoth) is altijd een van mijn belangrijkste helpers (opgestegen meesters) geweest. Ik ben hem/haar dan ook heel dankbaar voor alle support tijdens mijn langdurige onderzoeksreis.
 
As above, so below; as within, so without; as right, so left.
 
Zo ben ik doorgegroeid van een Lineaire Klassieke Homeopathie: een simillimum voor alles (nog steeds prachtig maar wel moeilijk) naar een Multidimensionaal Genees Model waarin alles een plaats kan krijgen, als wij het met ons beperkte menselijke 3D geest maar konden bevatten (ook niet eenvoudig maar wel veel resultaat). In dit systeem is het denken in Hiërarchieën net als in de Klassieke Homeopathie van het grootste belang. Als je de belangrijkste spelers in het veld weet op te sporen en daar optimaal gebruik van maakt dan is de kans op het winnen van de wedstrijd het grootst.
 
Hans Reijnen, arts voor Hermes Geneeskunde (AVIG) en Spiritueel Coaching
 
Top                                                           Home
 
2017