Update M.Addison-Biermer (vit.B12 tekort)

 

 


Laatste update behandeling M.Addison-Biermer

29-08-2011

De behandeling van M.Addison-Biermer (vit.B12 tekort) in mijn praktijk bestaat al sinds jaar en dag uit twee verschillende elementen:

1: De aanvulling van vitamine B12 (in de twee juiste vormen) gecombineerd met de aanvulling van Foliumzuur. Tevens moet er uitgebreid gekeken worden naar wat de onderliggende oorzaak (oorzaken) zijn om die zoveel mogelijk te kunnen corrigeren. Dit is de regulier medische, stoffelijke aanpak.

2. De homeopathische (bioresonantie) behandeling van de bijna altijd bestaande onderliggende existentiële, psychologische problemen. Dit is de psycho-energetische aanpak.
Tevens kunnen een aantal van de onder 1 genoemde oorzaken ook energetisch behandeld worden, vaak met heel goed resultaat.

Ad 1: Ik behandel op dit moment (bijna) iedereen met alleen maar zuigtabletten, dan wel in een hogere dosis. Injecties zijn op dit moment in mijn praktijk bijna niet meer geïndiceerd. Er zijn in mijn grote populatie (3000 patiënten) slechts een stuk of tien patiënten die zelf toch liever blijven spuiten omdat ze het er beter op doen. Een enkeling spuit liever hydroxocobalamine dan methylcobalamine.

 


 

Eén van onze patienten heeft een nieuw adres ontdekt in Duitsland waar je Methylcobalamine 1000mcg (= 1 mg) ampullen van 1 ml voor injecties kan krijgen die maar 2,75 euro per stuk kosten en die niet gekoeld getransporteerd hoeven te worden (wel thuis koel bewaren), u betaalt wel 15.00 euro verzendkosten. Adres:

Arnika Versandapotheke, Keltenring 8  

82041 Oberhaching (München)

Telefoon: 0049 - 08961380958

Telefax: 0049 - 08961380959

e-mail: therapie@arnika-apo.de

www.arnika-apo.de

 


Nieuw type vitamine B12 patiënt
Tot voor kort was het zo dat ik bij patiënten altijd een indicatie zag voor behandeling 1 en heel vaak tegelijkertijd een indicatie voor behandeling 2. Sinds kort loop ik tegen een nieuwe type vitamine B12 patiënt aan. Dit zijn patiënten die veel minder uitgesproken B12 gebreksymptomen vertonen en bij wie het zwaartepunt ligt bij behandeling 2 in plaats van bij behandeling 1. Ik zie dan geen klassieke vitamine B12 thematiek (bestaansrecht, bedreigd voortbestaan meegemaakt, enz.) maar constateer dat het probleem er puur is vanwege de transitie van vissentijdperk naar watermantijdperk. Vitamine B12 is tenslotte een transitiemiddel, een overgangsmiddel. Het gaat dan altijd om heel gevoelige HSP patiënten, die zich ook heel erg bewust zijn van de grote overgang waar we midden in zitten. Zij hebben er vaak veel last van. Zij sluiten zich dan ook het liefst maar gewoon af van al het nieuws in de wereld.

Behoefte aan een vier keer zo hoge vit.B12 suppletie dan voorheen
Wat ik de laatste tijd tevens constateer is dat veel oude vit.B12 patiënten, die goed hersteld waren en in een goed nieuw evenwicht, nu een terugval doormaken. Ik moet bij hen dan opnieuw vitamine B12 en Foliumzuur gaan aanvullen en dan nu (tijdelijk!?) in een veel hogere dosering dan de eerste keer. De terugval schrijf ik ook vaak toe aan de grote transitie en de veel hogere dosis heeft mijns inziens te maken met het feit dat ik ontdekt hebt dat veel hoogbewuste mensen voorop gaan in de ontwikkeling van nieuwe biochemie in hun lichaam o.i.v van hun pineale kristallen. Ik heb namelijk een nieuw eiwit ontdekt waar voor elk nieuw molecuul vier cobalamine moleculen benodigd zijn om het te kunnen maken.
Ik gebruik dit nieuwe, op vitamine B12 gebaseerde eiwit, ook al als nieuw homeopathisch geneesmiddel. Dit eiwit lijkt in de nabije toekomst van de mens een heel grote rol te gaan vervullen.

Wie hier meer over wil lezen klikt door naar de laatste nieuwsbrief over Kristallen, waarin in het derde atikel: Kristallen in Waterman, Hans Reijnen verhaalt over zijn laatste ontdekkingen (01-10-11).

Hans Reijnen, arts                            29-08-2011

D

 


Voorlaatste update (20-12-2009, bijgewerkt 20-09-2010)

Update voor de diagnostiek, de symptomatologie en de behandeling van M.Addison-Biermer (vit.B12 tekort)

Van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 deed ik een uitgebreide observationele analyse van alle 540 patiënten die ik in die periode behandelde vanwege een vitamine B12 tekort. Daaruit zijn veel interessante nieuwe feiten aan het licht gekomen waar het gaat om de diagnostiek, de symptomatologie en de behandeling van M. Addison-Biermer (vitamine B12 tekort). Zo is mij duidelijk geworden dar er veel meer patiënten rondlopen met deze ziekte dan nu bekend is. De patiënten die het nu weten vormen slechts het topje van een gigantische ijsberg.

Daar komt nog bij dat de patiënten die het wel weten nu bijna altijd een suboptimale behandeling krijgen omdat in Nederland nog altijd hydroxocobalamine gespoten wordt terwijl dit niet de actieve vorm is van vitamine B12. Belangrijkste verklaring waarom de meeste B12 patiënten niet worden opgespoord is het feit dat de normaalwaardes die gebruikt worden bij het bloedonderzoek niet juist zijn. Zo blijkt uit mijn analyse o.a. dat de ondergrens van de normaal waarde van het B12 gehalte in het bloed minstens opgetrokken moet worden naar 300pmol/L. En dan nog is dit geen scherpe grens want ik heb verschillende patiënten heel effectief behandeld die een waarde hadden die hier zelfs nog boven lag. Een bloedbepaling blijkt dus wel een aardige indicatie te geven voor de diagnose maar is wat mij betreft zeker niet de gouden standaard. Het gaat uiteindelijk niet om het gehalte van vit.B12 in het bloed maar om het gehalte in de doelorganen op celniveau. Bij de eerste 50 patiënten deed ik volgens protocol ook een homocysteïne en methylmalonzuur bepaling van het bloed maar die boden mij in het geheel geen beter houvast. Ik ben uiteindelijk volledig gaan vertrouwen op de bioresonantie metingen met de BICOM 2000 die ik sinds 2005 in mijn praktijk doe.

In de medische studie wordt reeds decennialang uitgebreid aandacht besteed aan de twee klassieke klinische beelden die door vit.B12 tekort veroorzaakt worden: pernicieuze anemie en gecombineerde strengziekte. Maar dat vit.B12 tekort veel meer gezichten kent is nu nog niet bekend. Dit alles maakt dat de diagnose nu veel te vaak gemist wordt; de schrijfster van het boek Could it B B12!?, Sally Pacholok, gebruikt als ondertitel dan ook: epidemie van misdiagnosen.

Alles overziende, na vier jaren uitgebreide studie naar alles wat met vit.B12 te maken heeft, durf ik te veronderstellen dat minstens tien procent van alle mensen een vitamine B12 tekort heeft terwijl het overgrote deel van de mensen daar nu nog mee rond loopt zonder dat het bekend is. Er zijn schattingen dat zelfs 25% van alle 60 plussers met dit probleem kampen. Uit een promotieonderzoek van een geriater in opleiding (Dr. Dieneke van Asselt) aan de Radboud Universiteit van Nijmegen in 2001 bleek zelfs 62% van alle geriatrische patiënten een vit.B12 tekort te hebben, als je de patiënten in de schemerzone, die ook een behandeling behoeven, meetelt (http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article914578.ece/Beter_bij_met_B12 ). Dit gegeven is des te schrijnender als je beseft dat vit.B12 tekort op lange termijn een ernstig bedreigende en invaliderende ziekte is. En al deze mensen worden nu in heel veel gevallen behandeld voor allerlei andere diagnosen met dure medicatie die de echte oorzaak ongemoeid laat. Terwijl de substitutie van vitamine B12 in de vorm van zuigtabletten of injecties veel goedkoper is en in de regel geen bijwerkingen heeft.

  

Top

Welke klachten ontstaan door B12 tekort?

Van oudsher bekende verschijningsvormen
Aan de ene kant is deze ziekte bekend terrein voor internisten, kinderartsen, geriaters en huisartsen omdat je door vitamine B12 tekort regelmatig bloedarmoede kan krijgen. Van oudsher kenmerkt deze bloedarmoede zich doordat er dan grotere rode bloedcellen (macrocyten) verschijnen dan normaal, dit wordt een macrocytaire anemie genoemd. Dit in tegenstelling tot een bloedarmoede veroorzaakt door ijzergebrek waarbij er juist kleinere rode bloedcellen (microcyten) optreden. Dit wordt als het grote onderscheidende kenmerk gebruikt om te differentiëren tussen B12 tekort en ijzergebrek. Ik heb nu bij mijn patiënten gezien dat een pernicieuze anemie (bloedarmoede t.g.v. B12 tekort) heel vaak geen macrocyten laat zien zodat veel van mijn patiënten vaker wel behandeld werden met staaltabletten maar niet met vitamine b12. Hiermee werd de echte onderliggende oorzaak dus te vaak niet opgemerkt met alle kwalijke gevolgen van dien.

Aan de andere kant is deze ziekte bekend terrein voor neurologen en psychiaters omdat vitamine B12 tekort leidt tot een degeneratie van het centrale zenuwstelsel en alle perifere zenuwen. Door het tekort treedt er een demyelinisatie van de hersenen op waardoor alle cognitieve functies van de hersenen achteruit gaan vaak met gedrags- en stemmingsstoornissen (concentratiezwakte, geheugenzwakte, woordvindingsstoornis, depersonalisatie, depressie, psychose, dementie) én raken de myelinescheden om de perifere zenuwen beschadigd (gecombineerde strengziekte) waardoor de zenuwen gaan degenereren en de sensibiliteit verstoord raakt en er uiteindelijk krachtsverlies optreedt tot heel langzaam voortschrijdende verlammingen toe. Let er maar eens op hoeveel mensen er op straat achter rollators lopen of in een elektrocar zitten, ook steeds jongere mensen.

Deze theater dames zijn te vinden op: www.theater-flats.nl

Voor Hostess Service Graag Gedaan en ondersteuning van symposia

 

Ik heb de afgelopen jaren tientallen mensen weer op de been geholpen door de aanvulling van vitamine B12. En al die mensen hadden andere diagnosen (ALS, MS, CIPD) of men wist zelfs geheel niet wat er aan de hand was. Ik behandelde heel recent nog een meisje van 16, dat thuis in bed lag weg te kwijnen. Er was geen diagnose maar ze ging wel naar het revalidatiecentrum. Men wist gewoon niet wat zij mankeerde. Ik legde drie maanden geleden een huisbezoek af omdat zij niet in staat was om naar mij toe te komen. Ik gaf haar o.a. vitamine B12 (methylcobalamine) injecties. En na twee maanden kon zij mijn praktijk weer bezoeken met krukken.

Tevens is deze aandoening bekend terrein voor gynecologen omdat vit.B12 tekort kan leiden tot verlaagde vruchtbaarheid en miskramen. Toch wordt in mijn ogen de diagnose ook door hen veel te vaak gemist. In de eerste plaats zijn de meest artsen er te weinig op bedacht en als ze er al aan denken en ze doen een bloedbepaling dan laat bijna iedereen zich weer in slaap sussen omdat de normaal waardes die gehanteerd worden niet juist zijn.

Top

Nieuwe verschijningsvormen van vit.B12 tekort
Uit mijn observationele analyse blijkt o.a. dat vit.B12 tekort in een vroeger stadium al tot veel meer problemen kan leiden dan die wij van oudsher kennen. Zo heb ik heel veel patiënten gezien die last hadden van een falende afweer, een verhoogde bevattelijkheid voor alle infectieziekten (virussen, bacteriën, schimmels en parasieten) regelmatig leidend tot parodontitis (ontstoken tandvlees), recidiverende blaasontstekingen of luchtweginfecties en zelfs patiënten met een osteomyelitis (beenmergontsteking al of niet na een fractuur) kunnen dit hebben (mede) als gevolg van een vit.B12 tekort.

Een vit.B12 tekort is in mijn praktijk regelmatig gebleken oorzaak te kunnen zijn voor het opnieuw ontstaan of toenemen van allergieën. Ik heb daarvoor de zogenaamde ‘gat in de dijk theorie’ gepostuleerd. Je kunt allergieën wel genezen met behulp van homeopathie of bioresonantie maar het effect zal niet lang stand kunnen houden zolang er nog sprake is van een gat in de dijk. Ik heb daarvoor tot nu toe 6 veroorzakende factoren kunnen aanwijzen: Post Vaccinaal Syndroom(PVS), vitamine B12 tekort, Exocriene Pancreas Insufficiëntie(EPI), HaemoPyrrollactamUrie(HPU), magnesium tekort en leverstenen. Van deze 6 ziektebeelden is vitamine B12 tekort na het PVS en leverstenen een van de grootste spelers in het veld. Dus om iemand blijvend te kunnen genezen zul je in elk geval een vit.B12 tekort niet over het hoofd moeten zien anders zul je te maken krijgen met terugval van alle klachten die de patiënt had.

Ik beschouw tegenwoordig de aanwezigheid van allergieën als één van de belangrijkste ‘springplanken’ naar het ontstaan van auto-immuunaandoeningen. Of je nu maar één allergie hebt of wel dertig, het kan altijd de directe trigger vormen om ook antistoffen te gaan aanmaken tegen eigen organen (of onderdelen daarvan). Terwijl vit.B12 tekort in mijn praktijk in 90% van alle gevallen veroorzaakt wordt door een auto-immuunprobleem (antistofvorming tegen de parietaalcellen en/of de intrinsic factor) beschouw ik het bestaan van B12 tekort als een belangrijke trigger voor het ontstaan van nog meer auto-immuunproblemen. Zo blijkt b.v. 65% van mijn patiënten ook een EPI te hebben, dat in heel veel gevallen ook een auto-immuunprobleem is. Het omgekeerde is ook het geval: 65% van de patiënten met EPI heeft ook een B12 tekort.

Een ander gezicht waarmee B12 tekort zich kan voordoen is al vroeg bij kinderen in de vorm van ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, PDD-NOS en autisme. Ook al wordt deze problematiek meestal veroorzaakt door allerlei factoren tegelijkertijd (PVS, allergieën, darmklachten, andere tekorten aan micronutriënten, belastingen met zware metalen en straling), er blijkt relatief vaak ook een vit.B12 tekort te bestaan. Ik heb zelf nog niet zo heel veel autisten behandeld maar Dr.Neubrander (www.drneubrander.com) in New York behandel al zijn autistische patiënten ook met vitamine B12 en hij claimt een respons op vit.B12 van 94% van al zijn patiënten (lichte tot sterke verbeteringen bij elkaar opgeteld). Denk dus niet dat B12 tekort alleen bij volwassenen voorkomt. 15% van de 540 door mij behandelde patiënten uit de observationele analyse bleken kinderen te zijn.

Top

Nieuwe richtlijnen voor de behandeling

De behandeling in Mens Sana voor vit.B12 tekort is altijd eerst een reguliere behandeling en daarna desgewenst een aanvullende (complementaire) natuurgeneeskundige behandeling.

Methylcobalamine en adenosylcobalamine werken veel beter dan hydroxocobalamine (of cyanocobalamine)
In mijn praktijk blijkt 90% van alle patiënten met B12 tekort niet in staat te zijn om te methyleren. Dit betekent dat alle patiënten die hydroxocobalamine ingespoten krijgen om het vit.B12 gehalte weer op peil te brengen maar half geholpen zijn. Zij moeten de hydroxyl groep kunnen vervangen door een methylgroep omdat methylcobalamine (en adenosylcobalamine) de enige effectieve eindmetabolieten zijn. De patiënten verbeteren wel voor een deel maar meestal willen deze patiënten veel meer injecties dan de dokter nodig vindt. Zij zouden moeten uit komen met één injectie per 8 weken maar zij voelen dat zij na twee weken en soms zelfs na 1 week alweer een nieuwe injectie nodig hebben. Als je hen injecties geeft met methylcobalamine dan verbeteren ze veel verder en komen ze uiteindelijk wel uit met b.v. maar één injectie per maand. Ik werk op dit moment met 1500 mcg methylcobalamine kant-en klaar-spuitjes (s.c.) die geleverd worden vanuit Italië omdat methylcobalamine ter injectie in Nederland nog niet leverbaar is.

Het is een misvatting om te menen dat vitamine B12 altijd geïnjecteerd moet worden
Ik heb tot nu toe maar 15% van al mijn patiënten (met de ernstigste klachten) behandeld met methylcobalamine injecties. Er is in de Scandinavische landen voldoende wetenschappelijk bewijs geleverd dat oromucosaal tabletten (zuigtabletten) net zo goed kunnen werken als injecties. Ik behandelde 85% van al mijn patiënten met zuigtabletten met prima resultaten. Maar ook hier geldt dat de zuigtabletten methyl- of adenosylcobalamine moeten bevatten. Ik schrijf zuigtabletten voor met 1000mcg methylcobalamine (of adenosylcobalamine), 1 x daags 1 zuigtablet. Als er problemen zijn met de verkrijgbaarheid of de vergoeding van de injecties kun je in ernstigere gevallen ook 2 of 3x daags 1 zuigtablet laten gebruiken.

Substitueer vroeger of later ook altijd Foliumzuur
Over Foliumzuur vallen een paar heel belangrijke dingen te melden. Vraag bij bloedonderzoek van vitamine B12 ook altijd het Foliumzuur gehalte aan. Als het Foliumzuurgehalte te hoog is dan maskeert dat een tekort aan vit.B12 zodat het B12 gehalte geen zeggingskracht meer heeft. Ga dan puur af op de klachten die de patiënt heeft. Tevens zul je alle patiënten met B12 tekort altijd ook Foliumzuur moeten voorschrijven tenzij er een overschot was bij aanvang. Maar ook dan zul je in tweede instantie Foliumzuur moeten aanvullen. Vitamine B12 en Foliumzuur zijn broertje en zusje die elkaar nooit kunnen missen. De patiënt verbetert niet of nauwelijks of krijgt een terugval als de Foliumzuur is opgebruikt.
Ik schrijf zuigtabletten voor van 800mcg 2x daags 1 gedurende de eerste twee maanden. Daarna is 1 zuigtablet genoeg als onderhoudsdosis.

De substitutie van vit.B12 en FZ zal in principe levenslang zijn
Ik laat voor aanvang van de substitutie bij voorkeur eerst een bloedbepaling doen, al is het maar voor de reguliere onderbouwing van de diagnose. Als een patiënt bezig is met substitutie is het zinloos om nieuwe bloedbepalingen te gaan doen. Bij substitutie zullen de bloedwaardes altijd stijgen terwijl dit geen garantie biedt dat er ook genoeg doorkomt op celniveau. Je dient dus altijd af te gaan op het verdwijnen van alle symptomen. Het is al helemaal onjuist als je de substitutie staakt als de bloedwaardes genormaliseerd zijn. De substitutie dient levenslang volgehouden te worden. Met behulp van een homeopathische behandeling in combinatie met bioresonantie behandelingen is het in mijn praktijk mogelijk gebleken om de auto-immuunproblemen, die heel vaak ten grondslag liggen aan het vit.B12 tekort, te genezen. Alleen als deze behandeling effectief is gebleken doe ik een proefstop van de substitutie. Die patiënten zullen altijd langdurig kritisch gevolgd moeten worden om te waken voor een terugval.

Top

Hans Reijnen, arts voor homeopathie (VHAN) en Bioresonantietherapie (ABB).
Mens Sana, Centrum voor Integrale Geneeskunst te Deurne (NL)

Elders op deze site vind je een uitgebreid verslag van het door Mens Sana georganiseerde Congres: B12 Integraal, Cobalamine4All dat gehouden werd op vrijdag 28 mei 2010 in Congrescentrum Antropia te Driebergen. Hier vind je ook een lijst met nieuwe diagnostische criteria voor het stellen van de diagnose. Deze lijst is ook te gebruiken als zelfscorelijst om een inschatting te maken hoe groot de kans is dat je een vit.B12 tekort hebt. Tevens de Materia Medica van gepotentieerde methylcobalamine.

De klapper met alle informatie van de congresdag die gepresenteerd werd door de vijf sprekers is te verkrijgen via Vitortho (leverancier van Topkwaliteit voedingssupplementen met een gezonde prijs) tel: 070-3010703.
 

20-12-2009 (aangepast 20-09-2010)

Eind Mei 2011 is bij uitgeverij Ankh Hermes een nieuw ankertje verschenen (in geheel vernieuwde vorm):

Vitamine B12 tekort, oorzaak van vele chronische klachten, geschreven door Hans Reijnen, ISBN: 978 90 202 0477-3, te verkrijgen voor 9,90 euro.

Dit boekje bevat alle algemeen medische informatie over vitamine B12 die Hans Reijnen voor het voetlicht gebracht heeft op het Congres: B12 Integraal - Cobalamine4All dat 31-05-2010 gehouden werd in Driebergen.

Dit boekje is te bestellen bij elke boekhandel en zal ook te verkrijgen zijn in Mens Sana.

Naar aanleiding van het verschijnen van het ankertje is op 29-06-2011 gestart met een nieuwe pagina: Dossier B12, waarop met regelmaat nieuwe gevalsbeschrijvingen geplaatst zullen worden uit de praktijk van Hans Reijnen, arts.

 10-08-2011: Goed nieuws: de eerste druk van het ankertje: vitamine B12 tekort was binnen twee maanden uitverkocht, onlangs is de tweede druk (ongewijzigd) verschenen.

We zijn inmiddels toe aan de zevende druk!! (19-10-2016)

Top