Hoog Sensitieve Persoonlijkheid (HSP)

1. Hoog Sensitieve Persoonlijkheid (HSP) door Hans Reijnen.

2. Kleurrijke en erg treffende beschrijving van HSP kinderen door Rinus Roland

3. Ervaringsverhaal van een HSP die Mega dosis vit.B12 gebruikte

3. Oude zielen: nieuwetijdskinderen:

Indigo kinderen

Kristal kinderen

Sterrenkinderen, e.a.

 

Pagina voor het laatst bijgewerkt op 29-05-2013 (2 geplaatst)

 


1. Hoog Sensitieve Personen (HSP's) door Hans Reijnen

Iemand met een Hoog Sensitieve Persoonlijkheid, voor het gemak afgekort met ‘een HSP’, is iemand die heel gevoelig is. Zo gevoelig dat alle zintuigen veel verder open lijken te staan dan bij gewone mensen, zodat zij alles heel scherp waarnemen en registreren. Het is ook net of zij veel minder goed afgeschermd zijn van de buitenwereld; zij staan zo open dat alles heel erg binnenkomt waardoor zij letterlijk ‘lichtgeraakt’ zijn en iets heel kwetsbaars hebben. Zij hebben een heel rijk gevoelsleven, denken diep na over alles en beleven alles veel intenser. Zij zijn gevoelig voor alle prikkels van buitenaf zoals geluiden, sterk licht, geuren, stemmingen van anderen, spanningen of ruzies en vaak zelfs voor weersveranderingen. Het zijn heel fijnbesnaarde mensen die veel van de natuur houden en van mooie dingen en zij kunnen heel slecht tegen onrecht. Het is bij hen vaak alles of niets: als je hen integer en respectvol benadert dan kun je alles met hen maar zij werken vaak niet mee als je ongeduldig bent of wat te grof.

 

Een zeer informatieve site over HSP

www.nieuwetijdskind.com

van Gordon in Utrecht

Omdat zij alles (willen) opmerken en een sterk gevoel hebben voor ‘al het leed op de wereld’ raken ze snel overspoeld door alle indrukken (overprikkeling) waardoor zij minder goed functioneren hetgeen kan leiden tot het zich terugtrekken of juist heel druk gedrag al of niet met concentratieproblemen. Een HSP kind heeft daarom een hogere kans op ADHD problematiek, ook al gebruik ik dit etiket zelf niet graag. Ik spreek liever van een ‘nieuwetijds kind’ omdat ik het onjuist vind om alleen de negatieve aspecten te bestempelen. Er zijn meestal net zo veel, of zelfs meer aantrekkelijke kanten.

Het was Elaine N. Aron, een Amerikaans psychologe, die hoogsensitiviteit voor het eerst beschreven en gedefinieerd heeft (www.hsperson.com). Op de website www.LIHSK.nl van het Landelijk Informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen vind je een uitgebreide beschrijving van het begrip HSP met een duidelijke opsomming van alle kenmerken opgedeeld in lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele eigenschappen. Hieronder een fragment van deze site uit de Beschrijving van Hoogsensitieve kinderen.

Hoogsensitieve kinderen koppelen een sterk emotionele beleving aan de dingen die ze opmerken. Op een bepaalde manier hebben ze dat nodig. Want door het ervaren van een innerlijke reactie heeft dat wat ze waarnemen waarde en betekenis voor hen. Ze kunnen indrukken pas ‘plaatsen’ wanneer ze weten wat deze gevoelsmatig voor hen betekenen. Iedere indruk moet iets losmaken, of dat nu vreugde, verdriet, afschuw, schrik, angst, verbazing, verwondering of wat dan ook is. Daarom zoeken ze indrukken op en halen deze diep naar binnen, door ze tot een onderdeel van hun innerlijke beleving te maken. Maar teveel indrukken achter elkaar, of een te heftige indruk ineens, kan tot uitputting leiden.

 

Andy Goldsworthy

Top


HSP's hebben vaak een Post Vaccinaal Syndroom

 

Zelf heb ik veel ervaring opgedaan bij de behandeling van HSP’s; ik kom hen tegen vanuit diverse invalshoeken. Ik heb vele honderden kinderen behandeld met een Post Vaccinaal Syndroom (PVS) waardoor ik kon gaan zien dat het juist de HSP kinderen zijn die vooral het slachtoffer worden van de bijwerkingen van vaccinaties. En zo ontdekte ik later dat heel veel volwassenen met de meer ernstige, chronische problematieken vaak ook HSP’s zijn. Ik schat dat een meerderheid van de patienten die een beroep op mij doet, HSP is. Zo is de HSP vetrekpunt geworden van het door mij bedachte en ontwikkelde onderzoeks- en behandelschema van de BNS therapie. HSP kinderen en volwassenen blijken in mijn praktijk bijna altijd verlost te moeten worden van een aantal fysieke belastingen en/of ziekten, veel meer dan ‘niet HSP’ mensen. Als die belastingen effectief behandeld zijn verdwijnt er een groot deel van de ‘overprikkeling’ waardoor ze weer veel beter en gezonder gaan functioneren.
 

HSP zijn is dus geen ziekte maar je zou kunnen zeggen een persoonlijkheidsstructuur waarmee je geboren wordt maar waarmee je wel eerder ziek wordt, mede door het toenemend aantal belastingen waaraan de moderne mens wordt blootgesteld. HSP ben je en blijf je gedurende je hele leven. Het is voor een HSP dus extra belangrijk dat hij/zij een rustig, goed geregeld leven leidt en zichzelf extra beschermt tegen bedreigende belastingen zoals chemische stoffen (insecticiden, pesticiden, geur-, kleur- en smaakstoffen, conserveermiddelen, enz) straling (aardstralen, wateraders, elektrosmog, e.a.) en stress. Een HSP dient zo terughoudend mogelijk te zijn met vaccinaties, zoveel mogelijk biologisch te eten en zo terughoudend mogelijk te zijn met reguliere (=chemische) medicatie.

 

 

Elaine Aron beweert dat 15-20% van de mensen HSP is en er zijn aanwijzingen dat er steeds meer HSP mensen geboren worden. Of is HSP zijn toch meer een verworven kwestie, daar lijkt het soms wel op als je ziet dat de mate van sensitiviteit toeneemt bij volgende generaties. Omdat je tot een minderheid behoort zijn er vaak acceptatieproblemen, als kind heb je vaak het gevoel dat je niet normaal bent en dat het niet goed is als je zo overgevoelig bent. Juist daarom is het heel belangrijk dat jij (en je ouders) erover lezen zodat je beter weet hoe je in elkaar zit en er beter mee kan leren omgaan. Als je daar uiteindelijk goed in slaagt zul je erachter komen dat hoogsensitiviteit een prachtig instrument is.

December 2007                            Hans Reijnen, Gezondheidscoach (per 01-01-2019)

Top

 


Naschrift December 2008

HSP's gaan voorop in de Transitie

van Vissen- naar Waterman tijdperk

Ik heb allerlei aanwijzingen dat het collectief menselijk bewustzijn in een enorme stroomversnelling naar boven zit, dat veel mensen die al bekend staan als HSP steeds gevoeliger worden. Ik noem die patienten dan 'super HSP'. Dit is goed te verklaren doordat we in de overgang zitten van het vissen tijdperk naar het aquarius tijdperk waarbij het energiesysteem van de mens zich doorontwikkelt van 7 chakra's naar 13 chakra's. Dit komt in mijn praktijk heel sterk tot uiting in het feit dat b.v. een Post Vaccinaal syndroom (PVS) de laatste tijd steeds vaker ontstoord moet worden in steeds hogere frequenties. Het is al heel lang routine om te onstoren met de opklimmende potentiereeks van een 30K, 200K, MK en een 10MK. Al wat langer trof ik heel af en toe iemand die ook behandeld moest worden met een 50MK. En nu zie ik steeds vaker dat zelfs een 100MK nodig is om een PVS volledig te kunnen ontstoren.

 


Naschrift april 2012

Veel HSP's hebben een veel hogere benodigde dagdosis

van vitamine B12 in de Transitie

De hele mensheid zit ondertussen midden in de transitie van het vissentijdperk naar het waterman-tijdperk. Hier krijg ik dagelijks 'levende bewijzen' van tijdens de uitoefening van mijn vak. Veel HSP'ers hebben al pineale kristallen (kristallen op de glandula pinealis ofwel de epifyse, dat is onze antenne voor de toekomst waarmee vermoedelijk een geheel nieuwe menselijke biochemie aangestuurd wordt en die onze paranormale vermogens sterk zal doen toenemen). Wie meer wil weten over deze pineale kristallen die klikt door naar de Mens Sana Berichten 40-11 over Kristallen waar in het derde artikel Kristallen in Waterman  (pagina 14) meer details te vinden zijn.

Pineale kristallen

Ontdekt door een Universiteit in Israël

Top

En ik zag al vele patiënten die al 13 chakra's hebben (in de plaats van 7). Een aantal patiënten heeft al 28 chakra's. De ontwikkelingen gaan op dit moment erg snel. We hadden afgelopen jaar (2011) al veel meer natuurrampen dan ooit, er gebeuren nog regelmatig aardbevingen, het aardmagnetisch veld wordt steeds zwakker en we staan aan de vooravond van een ompoling van het aardmagnetisch veld. Dat zal verstrekkende consequenties hebben. Ik wil u niet bang maken, ik denk niet dat de wereld zal vergaan, maar ik denk wel dat we met zijn allen nog erg zullen opkijken van wat er nog allemaal gaat gebeuren. Als u benieuwd bent naar al dit soort afwegingen en meer wil zien hoe ik hier allemaal toe gekomen ben, die klikt door naar de laatste drie nieuwsbrieven die op deze site te vinden zijn. In mijn praktijk heb ik het laatste half jaar kunnen vast stellen dat erg veel HSP mensen een vitamine B12 tekort ontwikkelen als direct gevolg van de transitie waar we midden in zitten. Veel patiënten die ik eerder al behandelde voor een vitamine B12 probleem maken nu een terugval door waardoor ze opnieuw vitamine B12 nodig hebben maar nu in een acht keer (of zelfs 12x, eind 2012) zo hoge dosering als vroeger. Maar ik zie nu ook veel HSP mensen die nog niet eerder een B12 probleem hadden en die het nu wel hebben. Hierover schreef ik onlangs een artikel: Nieuw type B12 tekort patiënt.

 

Boekje over 28 chakra's

Alleen nog in het Frans en het Spaans

HSP's zijn (altijd!?) oude zielen, dus bijna altijd ook veel hoger bewust. Ik ben bezig met een uitgebreid onderzoek naar een indeling van verschillende soorten menselijke zielen. Als je meer zicht hebt op waar je vandaan komt dan krijg je in de regel ook meer zicht op je bestemming. Een artikel over de resultaten van dit onderzoek werden in september 2012 gepubliceerd in het Magazine Spiegelbeeld: Ben jij ook een Lichtwerker? Laat jezelf dan controleren op het vitamine B12 gehalte in het bloed. Dit artikel werd in maart 2013 geplaatst op onze website. Wil je het artikel lezen: klik dan hier door.

Hans Reijnen, 26-04-2012


 
2. Kleurrijke en erg treffende beschrijving van HSP kinderen door Rinus Roland
Verschenen in de Roerom (www.deroerom.nl|) in April 2013
 
Hoog Sensitieve Kinderen
 
De generatie kinderen van de jaren vijftig, zestig en zeventig is geboren en opgegroeid in een tijd die zich nog kenmerkte door weinig flexibiliteit en door angsten en onzekerheden. In een periode van een kleine dertig jaar heeft deze naoorlogse generatie met de nodige strubbelingen en weerstanden de maatschappij weer ontvankelijk gemaakt voor nieuwe waarden ten aan zien van emotionaliteit, intimiteit, seksualiteit en creativiteit. Dankzij dit “voorwerk” staat onze maatschappij nu open voor nieuwe generaties kinderen, de “Hoog Sensitieve Kinderen”, kinderen die nóg gevoeliger zijn en daardoor meer van hun talenten kunnen laten zien maar die door hun hogere gevoeligheid toch ook de nodige moeite hebben hun plek op aarde te vinden. 
 
Top 
 
Te herkennen
Naar schatting zijn meer dan 20 % van de kinderen hoog sensitief, gelijkelijk verdeeld over jongens en meisjes. Elk kind maakt een lichamelijke, een emotionele, een mentale en een spirituele ontwikkeling door. Hoog Sensitieve Kinderen laten in hun ontwikkeling op al deze vier vlakken andere kwaliteiten zien. Niet al deze kwaliteiten hoeven aanwezig te zijn of zich te tonen, maar als geheel moet je er wel een Hoog Sensitief Kind in kunnen herkennen.
 
Lichamelijk
Op lichamelijk gebied zien ze veel en nemen ook de kleine veranderingen waar die andere kinderen ontgaan. Ze staan graag ‘langs de kant’ om te observeren. Ze hebben gevoelige ogen en zullen licht al snel ‘fel’ noemen. Ze hebben ook een scherp gehoor (“de muren hebben oren”) en noemen geluiden al gauw “hard”.
Ze zijn snel geïrriteerd door kleine ongemakken, zoals een natte mouw of labeltjes in kleding, en reageren intens op lichamelijke pijn. Ze hebben een goed gevoel voor subtiele geur- en smaakverschillen.
 
Emotioneel
Op emotioneel gebied voelen ze stemmingen en emoties snel en goed aan. Ze maken zich dan ook snel zorgen en zien en begrijpen de kwetsbaarheid van anderen heel goed: ze hebben een hoog ontwikkeld inlevingsvermogen…. Ze trekken naar kinderen toe die enigszins buiten ‘de groep’ vallen en vervullen zo hun behoefte aan een rustige omgeving met niet te veel mensen; ze staan niet graag in het middelpunt van de belangstelling. Het zal niet verbazen dat ze moeite hebben met veranderende omstandigheden en tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen; ze houden niet echt van verrassingen. Op jonge leeftijd zijn ze al in staat tot zelfreflectie!
 
Mentaal
Op mentaal gebied laten ze zien over een goed geheugen en een grote woordenschat te beschikken. Ze hebben een goed gevoel voor vreemde talen, maar leren die graag in de praktijk via conversatie, liever dan uit een boekje. Ze associëren snel de ene gedachte met de andere, stellen diepzinnige vragen en willen eindeloos weten ‘waarom’. Resultaten van rekenen blijven echter achter bij de rest van de vakken. Op school willen of kunnen ze kennis niet letterlijk reproduceren, die passen ze liever creatief toe. Het is begrijpelijk dat ze moeite hebben met structureren en organiseren, een hekel hebben aan oefenen en herhalen, dichtklappen of zenuwachtig worden bij feitelijke, gesloten vragen en liever belevend dan begrijpend lezen: ze beleven de werkelijkheid vloeiend en niet als vast, ze zijn meer gevoelsmatig dan rationeel ingesteld.
 
Spiritueel
Op spiritueel gebied laten ze een ‘eigenwijsheid’ zien. Ze denken diep na over levensvragen en 
volgen heel gericht een eigen weg waarbij ze vol levenslust, gretig, heel blij en enthousiast kunnen zijn. 
Ze hechten daarbij zeer aan de waarheid, zijn gericht op liefde, vrede en harmonie. Ze geven blijk  van respect voor het leven en voor andere mensen en hebben een sterke binding met de natuur. 
Sommige kinderen geven blijk van paranormale/spirituele kenmerken. Deze zijn niet kenmerkend voor alle hoogsensitieve kinderen, maar kunnen bij enkele van hen wel overduidelijk aanwezig zijn. 
Deze kinderen kunnen dan geesten of entiteiten ervaren, communiceren met elfjes en kabouters. Ze hebben telepathische vermogens, voorzien gebeurtenissen, nemen het licht en kleuren van aura’s waar of hebben herinneringen aan vorige levens. 
 
Top
 
Therapeutische rol
In het algemeen nemen Hoog Sensitieve Kinderen de binnenkant makkelijker waar en laten zich niet misleiden door uiterlijk gedrag dat niet strookt met wat zich innerlijk afspeelt. Hun intuïtieve waarneming is trefzeker. Omdat ze het innerlijk van mensen zo trefzeker kunnen waarnemen en benoemen, worden ze al snel vredestichters. Ze voelen de impuls om tegengestelde belangen te verzoenen, harmonie te creëren en conflicten bij te leggen. Samen met hun intuïtieve vermogens leidt dit er vaak toe dat deze kinderen vroeg oud en volwassen zijn. Ze begrijpen hun ouders soms beter dan deze zichzelf of elkaar begrijpen en ze proberen hen vaak te helpen of tussen beiden een brug te slaan. Ze worden in hun gevoel de ouder van hun ouders en kunnen zich gaan identificeren met deze helpende, therapeutische rol. Een deel van hun onbevangen kind-zijn kan hiermee verloren gaan.
 
Groeivraagstukken
Alle kinderen zijn tot op zekere hoogte gevoelswezens. Maar wat Hoog Sensitieviteits Kinderen onderscheidt is dat het voor hen lichamelijk en emotioneel onmogelijk is zich aan te passen aan een te rationele omgeving. Zij worden dan rebels, anders, eigenzinnig. zweverig, rusteloos, dromerig of, - wat erger is - , ze worden ziek of gaan ernstige gedragsstoornissen vertonen.  Deze gedragsstoornissen uiten zich vaak in slecht met de omgeving contact kunnen maken, zich van de omgeving afsluiten en een gebrek aan realiteitszin.
Het is niet hun intentie opstandig te zijn. Zij willen gewoon zichzelf zijn en zijn als het ware met één been al zo sterk in een hartsbewustzijn verankerd, dat zij niet meer terugkunnen. Als daarvoor geen ruimte is, kunnen het drop-outs worden, eenlingen die aan de rand van de maatschappij leven.
Ze kunnen daarbij intens lijden en in verwarring raken door het onbegrip dat ze ontmoeten en zich gaan afvragen wat de zin is van hun aanwezigheid op aarde. Als ze hun plek wél vinden en hun kwaliteiten tot uitdrukking brengen, zijn hun ideeën origineel en inspirerend en zijn ze in de omgang met mensen zachtmoedig, trouw en niet-competitief.
 
                               -----------------------
 
Deze beschrijving is wat uitgebreider terug te vinden op www.pallasia.nl, een centrum voor Hoog Sensitieve Kinderen (en hun ouders) op de grens van het Rijk van Nijmegen en het Land van Kleef, 1 km over de grens in Duitsland. Contact met Rinus Roland, email: rinus@eoscentra.nl 
 
Geplaatst 29 mei 2013

 Top


 

3. Hierna volgt het persoonlijke verhaal van iemand die zelf ontdekte dat ze gebaat zou zijn met de 'mega'dosering en die vitamine B12 op eigen initiatief is gaan gebruiken en wat ze daarna ervaarde. Je kunt aan haar verhaal heel goed zien hoe intens ze alles beleeft.

Ervaringsverhaal van een HSP die Mega dosis vit.B12 gebruikte

Top


“B12: ZELFVERTROUWEN, EEN GLIMLACH

DIE NIET WIL WIJKEN, LIEFDE DIE BLIJFT STROMEN.

THUISKOMEN. ZÓ THUISKOMEN”

Jolanda van der Molen (43 jaar) uit Den Helder, gebruikte eerst de normale dosering Vitamine B12. Sinds twee weken gebruikt ze nu de EXTRA POWER B12 dosering, speciaal bedoeld voor (hoog)gevoelige mensen met een spirituele achtergrond en/of belangstelling. Regelmatig stuurde ze ons (de medewerkers van www.vitamineb12nu.nl) de afgelopen twee weken een e-mailtje met haar bevindingen:  

“De innerlijke onrust die ik altijd had, is nu veel minder. Het is gewoon rustiger in mijn hoofd. Ik ben veel meer in het hier en NU. Alles nemen zoals het komt, weten en voelen dan alles gewoon oké is, dat soort dingen. Mijn haar krult weer meer, mijn tandvlees lijkt (!) beter te worden.. Maar het gaat dus vooral om het innerlijk: een hele verschuiving is aan de gang, dat is absoluut merk- en voelbaar- god, wat wordt er veel duidelijk de laatste tijd. 

(een paar dagen later:) Zo, ik heb het geheim van B12 ontrafeld... wow.. geen woorden voor.. Komt ie, heel kort samengevat: B12 brengt mij helemaal terug in mijn lichaam.

Dat voelde en wist ik vanmorgen vlak voor het opstaan. Het was me al opgevallen dat ik veel beter voel wat wel of niet goed is voor mijn lichaam. Ik rook niet eens meer de helft van wat ik deed, ik drink nog maar heel weinig, en van beide denk ik steeds sterker waarom nog eigenlijk?.. Echt nog nooit meegemaakt!! Dat ene kaasbroodje van de week brr... nooit meer, veel te zout en te vet!

Die ervaring van de week van dat masseren echt lichamelijk voelen terwijl niemand te zien was, ik voel het zachte dekbed op mijn huid, dat soort dingen.

Ik besefte dat ik ergens toen ik nog heel klein was, door een traumatische ervaring gedeeltelijk uit mijn lichaam gefloept ben (dissociatie), wat je wel vaker leest bij incest en/of mishandeling. Daardoor was ik er niet helemaal, voelde ik ook niet echt dat ik mezelf/mijn lichaam aan het vernietigen was. Ik wist het verstandelijk natuurlijk wel, maar dat deed me niets, want mijn lichaam was toch niet van mij.

Dissociatie

http://psychiatrie-nederland.nl/word/dissociatie/

Daarom ook denk ik zo graag contact met boven te willen, daar kwam ik immers vandaan en daar wilde ik als klein meisje naar terug omdat het op aarde maar akelig was. Die hang is altijd gebleven omdat ik hier nog steeds niet wilde zijn.

Nu ik steeds meer terugkom, verandert dat. Ik voel de vreugde die ik gehad moet hebben als ziel om op aarde ervaringen op te komen doen. En dat komt weer mooi samen met wat jij zei, over die onrust: “dat is mijn levensblijheid wat eruit wil”, het was tijd.

Top

Die onrust begint ook aardig te zakken, het is nog niet geheel weg, maar wat wil je.. 't is ondanks de B12 natuurlijk een giga stap uit mijn comfortzone.
Maar mijn hemel, wat geniet ik ervan!!!

Ik weet niet welk deel nu terug komt, is het een stukje van mijn ziel (zoals de sjamanen zeggen dat die weg kan gaan bij bepaalde ervaringen)? Ik denk het haast wel, ook omdat ik mijn ziel laatst begon te voelen..

Even kijken in mijn agenda..ja.. ruim een week nadat ik was begonnen met de gewone dosering was dat, zo'n gigantisch inzicht dat ik er echt gewoon mag zijn zoals ik ben, dat ik echt goed genoeg ben. Kort na dat inzicht voelde ik de vreugde van mijn ziel binnenstromen..Kun je nagaan, toch al met de gewone dosering!!

Het gekke is dat hoe meer ik in mijn lichaam kom, hoe meer contact ik heb dus, met boven, zie dat masseren van de week. Eindelijk op aarde waardoor het contact hersteld wordt, zoiets.

Het is natuurlijk niet alleen de B12, ik ben al jaren aan het werk met mezelf, heb veel dingen gedaan en doe ze nog, neem die activaties van Janosh. Inwijdingen, veel lezen, eerlijk naar mezelf kijken, naar binnen gaan. Dat zal allemaal zijn werk doen. Maar dat alles kon nooit echt landen, nooit echt indalen, want ik was niet helemaal in mijn lichaam.
De B12 heeft net dat zetje gegeven, geeft het nog, wat ik nodig had.

En ik ben zo blij, zo blij.. ik geniet elk moment, ook al zijn het minder leuke momenten.

Vanmorgen op de scholen viel het me op dat ik kinderen niet meer uit de weg ga.. oh wat had ik er een hekel aan als ze iets zeiden of wat dan ook..- deed me denken aan mijn kleine meisje misschien? Toch, hoe narrig ik ook kon reageren, ze bleven komen.. en vanmorgen was het gewoon oké, maakte IK zelfs een 1-e opmerking, haha.

Alles stroomt gewoon zoals het moet stromen..Ik snap nu ook waarom ik bv nooit eens geld over hou voor iets echt leuks..Want als ik niet geheel op aarde wil zijn, dan stoot ik ook aardse dingen van me af! Hoe kan ik verwachten een grote geldprijs te winnen als ik eigenlijk niets wil weten van het materiële?? Het gekke is, alle dingen die ik echt vanuit gevoel wilde, dus waarvan mijn ziel zei JA, die kreeg ik wel voor elkaar, autootje, huis, M. Op die momenten voelde ik toch mijn ziel en zat ik in de flow.
Op 1 of andere manier schrok ik er dan van terug ofzo, waardoor het bleef bij die paar mooie dingen. Maar ik heb het gevoel dat ook dat gaat veranderen.. ik laat het jullie weten als ik de jackpot binnen heb, haha!!

Alles verandert nu omdat ik door de B12 terug kom in mijn lichaam.
Nadeel is wel dat ik dus nu ook alles beter voel wat er in mijn lichaam speelt, zoals de moeheid. Maar dat is niet erg, nu ga ik dan lekker op tijd slapen zodat mijn lichaam uit kan rusten.

Tijdens de yoga voel ik zo duidelijk hoe mijn lichaam zich heeft moeten verweren tegen. Het heeft nogal wat te verduren gehad al die jaren..

Nou, dit was het zo'n beetje geloof ik. Voor nu dan hé.. Ik slik nog geen 2 weken de mega dosering en pffft.. wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren :-)) Besef ineens dat ook angst aan het verdwijnen is, zo van ik ben Thuis, het is oké. Snap je dat?

(En in de laatste e-mail:)

Oh men, ik ben verliefd.. op MeZelf!!!!  Zomaar op de terugweg net dat gevoel, die vreugde die er al was, vertienvoudigd, dankbaar, BLIJ!

afbeelding gevonden op:

http://spirituele-wegen.hyves.nl/wiewatwaar/

Ook weer de B12? ZELFvertrouwen, een glimlach die niet wil wijken, liefde die maar blijft stromen. Thuiskomen, zo THUISkomen, in mijn lichaam, in mijn gevoel, in MIJ. ZIELSvreugde. De vreugde van mijn ziel, ze danst en lacht  ..Ja.. eindelijk.. de liefde van mijn leven ontmoet.. MijZelf! Wow.."

‎©2012 april, www.vitamineb12nu.nl
 

Geplaatst 26-04-2012 (met dank aan Jolanda van der Molen en Bo Baden)

Top

 


 4. Nieuwetijdskinderen of Sterrenkinderen

Hier volgt een prachtige beschrijving

van dit soort kinderen gevonden op:

www.spiritueleweg.com

van Maria Piotrovskaja

Nieuwetijdskinderen zijn te herkennen aan hun hoge uitstraling van het licht, liefde, innerlijke wijsheid, hun sterke besef van de Goddelijke Wil en hun eigen missie in het leven. Zij hebben een sterk gevoel van rechtvaardigheid, eigenwaarde en de eenheid met de hele Kosmos en hechten veel waarde aan de Kosmische Waarheid en de Kosmische Wetten. Zij zijn te allen tijde op aarde geïncarneerd geweest, maar lang niet in zulke grote aantallen als heden ten dage. Ze hebben bijna allemaal diepe voetsporen in de wereldgeschiedenis achtergelaten. Neem als voorbeeld Joan d’ Arc, Columbus, Boddhidharma, Zarathustra, Fransiscus van Assisi, Therese van Lisieux, Padre Pio of Yogananda. Deze vooraanstaande zielen zijn geïncarneerd op het moment dat de afkeer tegen hun innerlijke licht op z’n sterkst was. Toch waren zij in staat om hun missie te volbrengen. Dat waren de eenzame sterren in de hemel, die tegelijkertijd afgestoten en geadoreerd werden door hun medemens. Maar nog nooit tevoren waren de kinderen van het licht in zulke grote aantallen op aarde aanwezig geweest als nu in het aantredende Aquarius Tijdperk.

Nu praten we over gevoelige, sensitieve, hoogbegaafde, eigenwijze en zeer lichte kinderen die in de vorm van een groepsmandala in het fysieke leven rond de jaren 80’ en ’90 tot incarnatie zijn gekomen. Nieuwetijdskinderen ofwel sterrenkinderen brengen een bijzondere opdracht met zich mee.

Top

Namelijk: het dagelijkse bewustzijn van de mensheid op een hoger trillingsniveau brengen en ieder mens weer opnieuw verbinden met het spirituele Leven dat, vanuit de onuitputtelijke bron, in het centrum van het Universum in de Materie stroomt.

Aquarius is dé tijd voor de ziel om zich tot een Goddelijk wezen te ontplooien. Het is het tijdperk waarin de ziel zonder enige beperking door de maatschappij en de directe omgeving, de zuiverste essentie van het hart in zijn volle expressie kan laten zien!

Stilte is de zuiverste

Essentie van het Hart

Verkenners van het Aquarius tijdperk

Nieuwetijdskinderen zijn gekomen als verkenners van het Aquarius Tijdperk, die stuk voor stuk getrainde oude zielen zijn. Zij zijn gevuld met de Kosmische wijsheid, zelfkennis, sterke connectie met de Bron van eigen Goddelijkheid. Dat stralen ze uit en zijn daar absoluut bewust van. Het is hun taak een echte revolutie van het Hogere Bewustzijn op gang te brengen en ze zijn overtuigd van hun eigen overwinning.

Nieuwetijdskinderen zijn gestuurd om het Gouden tijdperk van Aquarius neer te zetten, te belichamen en het spirituele inhoud te geven. Ze komen als de overwinnaars over de menselijke lage natuur en het zelfbeperkende massa bewustzijn. Het is hun taak om de menselijke structuren die op logica, protocollen, regels en dogma’s gebaseerd zijn te veranderen en de hele wereld opnieuw in harmonie te brengen met de hogere sferen, zo boven zo beneden.

In de musical Hair werd in 1969

al het Aquarius tijdperk bezongen

Het begin van het Aquariustijdperk is het moment waarop de rechter hersenhelft de leiding in het denkproces van de mens overneemt. Dat zal zorgen voor de ontwikkeling en de toepassing van het verbeeldingsvermogen, het intuïtief denken, helderziende waarnemingen,  creativiteit, inlevingsvermogen van de gehele evolutie van de mens.

Top

Nieuwetijdskinderen zijn de voorgangers van de compleet nieuwe aarde die onze kleinkinderen gaan bewonen. Zij zijn een levend voorbeeld van hoe het zou kunnen zijn als wij allemaal hetzelfde hoge trillingsniveau in de aura kunnen vasthouden. Deze kinderen hebben een intens krachtveld van licht om zich heen en moeten dagelijks een sterke stroom van informatie en energie verduren. Ze weten dit ‘hoge voltage’ niet altijd correct te hanteren. Ze barsten van energie, creativiteit, fantasie, nieuwe ideeën. Ze zijn opstandig en confronterend. Vaak treden ze op als een levend oordeel over de menselijke creaties en structuren die geen binding met het hart en het innerlijke gevoel van waarheid bezitten. Ze zijn heel opstandig tegen dogma’s en autoriteiten die het dogmatische bewustzijn vertegenwoordigen. Voor de nieuwetijdskinderen vindt alles plaats in een levende geest waar iedereen aan inzicht en inspiratie kan komen.

Een hoge mate van autonomie

Hun innerlijk weten, hun intuïtie dient als een kompas bij alles wat ze doen. Ze willen graag zelf over hun eigen leven kunnen beslissen, eigen keuzes kunnen maken en weten goed te vertellen wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Ze beschouwen zichzelf als volwassenen en willen zo ook behandeld worden. Ze zijn eerlijk, trouw aan zichzelf en willen dat graag in hun omgeving terugzien.

Ze gaan altijd hun eigen weg en laten zich niet belemmeren door maatschappelijke eisen en laten zich nooit door de anderen domineren. Nieuwetijdskinderen staan geen controle van een ander over henzelf toe, maar aanvaarden gaarne wanneer wijze begeleiding op hun pad komt. Ze streven naar herkenning van hun wijsheid en verwachten respect voor hun keuzes.

Top

Kortom: dit is de generatie die bewust is van zichzelf, van hun eigen Goddelijke oorsprong en van hun eigen roeping in het leven. Dit zijn de leiders, de genezers, de onderwijzers, boddhisattva’s en avatars. Ze communiceren met elkaar op het niveau van het hart en het Goddelijke bewustzijn. Ze zijn helderziend, intens sensitief en alwetend. Hun intuïtie laat hen nooit in de steek. Graag willen zij dat wij hun hoge geestelijke standaarden zullen overnemen zodat wij met z’n allen het Gouden Tijdperk van het Licht zullen binnen treden.

Nieuwetijdskinderen zijn allemaal uniek, maar wat hun temperament betreft kunnen wij deze kinderen in twee grote groepen verdelen. Dat zijn de INDIGO kinderen en de KRISTAL kinderen.

Beide groepen zijn hoog gevoelig, emotioneel, lichamelijk onstabiel, ontzettend intelligent, hoogbegaafd en met bijzonder veel licht in hun aura. Ze hebben alleen verschillende aanleg voor het vervullen van hun missie.

Indigokinderen

INDIGO KINDEREN hebben sterke blauwe/indigo tinten in hun aura die voor de spirituele blauwdruk, de Hogere macht, de Wil van God, Goddelijke plan, het geloof, de overtuiging, de kracht, de bescherming, het gevoel van eigenwaarde staan. Door de kracht van de blauwe kleur in hun aura staan de indigo kinderen heel sterk in het leven. Ze zijn bereid de confrontaties aan te gaan met alles wat in hun ogen niet reëel is. Ze worden snel lastig gevonden op school, in groepen of structuren waar ze terecht komen. Indigo’s zijn de herrieschoppers, non-conformisten, sterk ontwikkelde persoonlijkheden met een krachtige ‘strijdergeest’. Ze verleggen voortdurend de grenzen van het doen en denken van een ‘gewoon mens’. Uit deze groep komen sterke leiders, reformators en originele denkers vandaan.

Een indigo persoon

afbeelding: www.nieuwetijdskind.com

 

Top

Kristal kinderen


KRISTAL KINDEREN hebben de mooiste witte, pastel- en parelmoerachtige kleuren in hun aura. Witte kleur in de aura overheerst de rest. Wit in de aura staat voor devotie, vrede, spirituele waarheid en zelfkennis, zuiverheid, perfectie, gevoeligheid, afstand van materiële zaken, sterke binding met de geestelijke wereld en eigen Hogere zelf. Het witte licht trekt de kristal kinderen naar de hogere dimensies toe. Ze hebben de meeste moeite zich met het aardse, materiële bestaan te verbinden. Daarom proberen ze de materiële kant van het leven te ontlopen en eisen altijd wat persoonlijkere ruimte voor zichzelf. Ze zijn extreem gevoelig wat kleur, geluid, trilling van de omgeving en emoties van de naasten betreft. Ze vermijden de groepen, de massa’s, de luidruchtigheid van het ‘gewone leven’ en zoeken de stilte en rust in de natuur op. Kristal kinderen zijn erg begripvol, maar ook erg eenzaam en onbeschermd. Ze brengen de ‘zachte aanpak’ van de veranderingen in de wereld met zich mee, die ze willen uitvoeren via het mededogen en de liefde van hun hart. Hun energie werkt erg kalmerend en genezend voor de omgeving. Ze praten niet veel, maar hebben een goed ontwikkeld telepathisch, helderziend, helderhorend en heldervoelend vermogen. Dat zijn de idealisten, de vredestichters (denk aan Mahatma Gandhi), ‘pijnverzachters’ die hun licht aan anderen geven vanuit de essentie van hun hart.

 

Kristal kind

afbeelding: www.nieuwetijdskind.com

Indigo’s en kristal kinderen hebben allebei een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel, gevoel van eigen waarde en liefde voor de waarheid, voor alles wat reëel is in hun ogen. Ze hebben permanent contact met hun eigen Hogere zelf en dimensies van het Licht waar ze vandaan komen. Ze missen de eenheid van Universele Liefde en Licht enorm en zijn daarom vaak gefrustreerd en verdrietig. Zij lijden wel onder depressies die veroorzaakt worden door het onbegrip vanuit hun omgeving en negatieve vibraties die zij ontmoeten. Ze zijn op hun best als het over de belangen van de ziel, de taal van de ziel, de expressie van de ziel gaat. De ware behoeften van de ziel is een middelpunt van hun belangstelling en hun handelingen.

Zowel indigo’s als kristal kinderen handelen niet vanuit hun menselijk ego, maar vanuit hun innerlijk weten van hun Hogere zelf. Ze hebben instinctief begrip voor de spirituele wetten en staan altijd achter de Goddelijke Waarheid en Realiteit. Want zij weten dat ze gekomen zijn om de Goddelijke natuur van de mens naar voren te brengen en de hele mensheid te leren leven vanuit de bron van Liefde en Licht.

Bron: www.spiritueleweg.com
http://www.spiritueleweg.com/pages/2984/Nieuwetijdskinderen.html
Van Maria Piotrovskaja wonende te Tilburg

 Geplaatst 01-05-2012


Top                                                                    Home