Ben jij ook een Lichtwerker?

 Ben jij ook een Lichtwerker?


Controleer jezelf dan op vitamine B12 tekort
 
Dit artikel werd in september 2012 gepubliceerd
in het Magazine Spiegelbeeld
 
Inleiding
Sinds 2006 heb ik vele patiënten behandeld voor een vitamine B12 tekort. De behandeling van vitamine B12 tekort bestaat in mijn praktijk uit twee delen: aan de ene kant vul ik het tekort aan vitamine B12 aan (orthomoleculaire behandeling). Ik geef dan wel de twee enige effectieve vormen van vitamine B12 (methylcobalamine en adenosylcobalamine) altijd gecombineerd met foliumzuur, in de vorm van zuigtabletten. Aan de andere kant ga ik, als homeopathisch arts, altijd uitgebreid op zoek naar de vaak onderliggende thematiek die met vitamine B12 verbonden is.
 
De thematiek die bij vitamine B12 hoort bestaat uit drie verschillende onderdelen:
o Bestaansrecht: To Be or not To Be.
Het had niet veel gescheeld of je was er niet meer geweest, in dit leven of zelfs nog intra-uterien (bloedgroepantagonisme, verloren tweelinghelft, e.a.), je had er beter niet kunnen zijn, je had iemand anders moeten zijn.
 
o Moederschap: wel of geen (gezonde) kinderen krijgen
Waar het krijgen van kinderen voor veel mensen iets vanzelfsprekends is, is dat voor de B-twaalver helemaal niet zo. Vaker miskramen, vaker verlaagde vruchtbaarheid, onvruchtbaarheid. Kinderen met aangeboren afwijkingen (open ruggetje, hartafwijkingen, ontwikkelingsachterstanden, e.a.).
 
o Goddelijke taak: wel of niet in staat zijn om je grote Goddelijke taak te vervullen.
Nu heeft elk mens een Goddelijk element en daarom ook een Goddelijke taak in zijn leven. Voor een B-twaalver geldt dit in een veel sterkere mate: het zijn vaak lichtwerkers: mensen die andere mensen willen ondersteunen bij hun spirituele ontwikkeling.
 
De typische B-twaalver
Bijna alle B12 patiënten in mijn praktijk zijn zowel hoog gevoelig als hoog bewust. Zij zijn vaak graag en veel bezig met esoterische en spirituele zaken. Dit veroorzaakt dat zij vaak het gevoel hebben van ‘een vreemdeling op aarde’ te zijn omdat de meeste mensen het veel drukker hebben met heel andere dingen. Het duurt vaak lang voordat zij hun draai op aarde gevonden hebben (incarnatieproblematiek) en meestal lukt dit niet totdat de diagnose vitamine B12 tekort gesteld werd. Ik weet al lang dat B-twaalvers HSP zijn, het zijn de typische nieuwe tijdskinderen. Hiervoor zijn meer benamingen in zwang: indigo kinderen, kristalkinderen, sterrenkinderen. Tot voor kort had ik me niet verder verdiept in de overeenkomsten of de verschillen in die verschillende categorieën. Sinds ruim een half jaar word ik geconfronteerd met een nieuw soort B12 patiënt. Deze patiënten hebben vaak geen psychische B12 problematiek maar hebben het tekort opgelopen puur als gevolg van het feit dat de gehele mensheid nu in 2012 diep verwikkeld is in de transitie van het vissen tijdperk naar het waterman tijdperk (einde van de Mayakalender). Door de evolutionaire quantum sprong die we nu meemaken is de benodigde dagdosis van vitamine B12 wel 10-20 keer zo hoog als vroeger. Dit veroorzaakt dat deze patiënten in relatief korte tijd (half jaar tot een jaar) vitamine B12 gebrekssymptomen gaan vertonen terwijl de klassieke B12 patiënt bijna altijd een veel langere ziektegeschiedenis heeft (vaak reeds 10-20 jaar). Omdat het aantal patiënten met vit.B12 tekort op deze manier alleen maar nog groter geworden lijkt te zijn ontstond bij mij de behoefte om meer onderzoek te doen naar het feit dat de typische B-twaalver meestal zo geheel anders is dan de meeste mensen. Hoe komt het dan dat zij zo anders zijn en waarin verschillen zij dan zozeer van de rest? Dit was de start van een uitgebreid onderzoek naar verschillende soorten van mensen zielen. Ik wilde leren om nog wat verder te kijken dan mijn neus lang was.
 
Onderzoek naar verschillende soorten mensen zielen
Begin dit jaar zat er een helderziende patiënte voor mijn neus die mij vroeg of ik het boek: “Het licht zal je bevrijden” van Norma Milanovich, kende. Het toeval wilde dat ik het boek al acht jaar in mijn boekenschap had staan, maar toen ik het destijds las, snapte ik het nog maar half. Zij vroeg mij heel subtiel of ik het boek dan nog eens wilde lezen. Dat heb ik gedaan. Nu was het boek veel begrijpelijker voor me geworden en er was één passage die me heel erg getroffen heeft. Dat is een passage waarin de auteur beschrijft hoe alle menselijke zielen volgens haar in te delen zijn in zogenaamde Earthling souls en Starsouls en de Starsouls kunnen dan nog weer onderverdeeld worden in Starseeds en Starhelpers. In de anderhalve bladzijde die zij aan de Starseeds wijdt werd ik heel erg geraakt: het leek er sterk op dat ik zelf een Starseed ben. Toen ik daar een week later met weer een andere helderziende patiënte over zat te praten, vertelde die patiënte mij dat zij van een Engelse spiritueel ontwikkelde vrouw begrepen had dat er naast Earthling souls en Starsouls ook Original Souls bestaan. Hiermee werd het onderwerp voor mij steeds boeiender en startte er bij mij een uitgebreide studie naar de indeling van menselijke zielen. Als je zoekt op internet onder Sterrenzielen en Sterrenkinderen dan vind je heel veel sites en heel veel informatie, het meest nog in de Angelsaksische landen, maar toen ik zocht naar meer informatie over de Original Souls duurde het weken voor ik daarmee verder kwam. Pas toen ik half intuïtief doorkreeg dat ik moest zoeken in het Nederlands met ‘Oorspronkelijke zielen’ in combinatie met het woord ‘Engelen’, stuitte ik op de erg interessante site (www.despiritueleweg.com) van ene Maria Piotrovskaja, een Russische vrouw die in Tilburg woont. Op haar site liep ik tegen onderstaand schema aan, dat mij heel erg geholpen heeft bij het steeds verder laten uitkristalliseren van een gesynthetiseerd schema van een indeling in verschillende soorten van menselijke zielen. Het blijkt om heel oude theosofische kennis te gaan die lang geleden al beschreven werden door pioniers op dit gebied als Helena Blavatsky en Alice Bailey, die beschouwd worden als de grondleggers van de theosofie.
 
Top 
 
De Schepping van het Heelal in de Drie Koninkrijken
 
Het Eerste Koninkrijk: Koninkrijk der Engelen
Vader-Moeder God (Het Al of het Ene) startte de schepping met het creëren van de drie Koninkrijken.

Het allereerste wat God schiep was het Koninkrijk der Engelen. De Engelen waren lang alleen maar Geest (mind) of Spirit, puur en alleen om het principe van Goddelijke Liefde te vertegenwoordigen. Engelen hadden hierop oorspronkelijk geen vrije wil, zij dienden altijd alleen maar te gehoorzamen aan het Goddelijke plan. De Engelen werken samen met de Opgestegen Meesters, de Grote Witte Broederschap vormend, om de mensheid zoveel mogelijk te dienen bij het evolutieproces van de Mensheid. Toch zijn er op een zeker moment een aantal Engelen afgescheiden (Gevallen Engelen) die zich hebben vrijgevochten van het Goddelijke plan (de Illuminati, de geheime regering).

Het Tweede Koninkrijk: Koninkrijk der Elementalen
Als tweede schiep God het Koninkrijk der Elementalen. In de vier elementen van Moeder Natuur: Aarde, Water, Lucht en Vuur (kabouters, zeemeerminnen, elfjes en salamanders) zouden zij het principe van Goddelijke Kracht gaan vertegenwoordigen als fundament voor het hierna te verschijnen Koninkrijk der Menselijke Zielen. Ook de Elementalen zijn lang alleen maar Geest of Spirit geweest, zij traden lang niet in een materieel lichaam en zijn dus, net als de Engelen, niet met de gewone vijf zintuigen waar te nemen, maar bestaan wel degelijk.

Het Derde Koninkrijk: Koninkrijk der Mensen
Pas na het scheppen van deze twee eerste fundamenten schiep God het Koninkrijk der Menselijke Zielen. God schiep de Mens met als doel om in elk mens het eigen Goddelijke potentieel tot volle glorie en bloei te laten komen en hiermee het principe van Goddelijke Wijsheid te gaan vertegenwoordigen. De Mens heeft als enige hierin wel Vrije Wil. Hij is er vrij in of hij wel of niet wil gehoorzamen aan het Goddelijke Plan.
 
Engelen zijn heel lang alleen maar geest geweest, zij namen nooit materiële vorm aan. Maar nu in de voltooiingsfase hebben sommige engelen ervoor gekozen om toch te incarneren als mens om zo het Goddelijke Plan en de evolutie van alle Aardse zielen nog beter te kunnen ondersteunen. We komen deze zogenaamde ‘geïncarneerde Engelen’ later tegen als subgroep van de niet aardse zielen. 
 
Zo zijn ook de Natuurwezens heel lang alleen maar geest geweest maar hebben een aantal van hen er nu voor gekozen om te incarneren als mens: zij vormen de subgroep van ‘Geïncarneerde Elementalen’.
 
Indeling van het Koninkrijk der Mensen
Door een tiental bronnen te raadplegen, die aan het eind van het artikel alle genoemd zullen worden, heb ik uiteindelijk mijn eigen indelingsschema van menselijke zielen gesynthetiseerd. De percentages die ik hier beschrijf heb ik zelf gechanneld en wijken dus enigszins af van de percentages die ik in de bronnen tegenkwam.
 
Top
 

1. Aardse Zielen (99,3%) - Earthling Souls vinden hun   oorsprong in aardestof. Zij corresponderen met God-Moeder (de Zoon).                                                                                                          
Heilige Geest in de Materie –                                                                                                   
Christelijk Bewustzijn in actie –                                                                                               
Co Creators with God                                                                                                            
Geest door God in hen gelegd –                                                                                              
Vechten met het Kwaad (Dualiteit)                                                                                         

 
Aardse zielen zijn zielen die in een relatief vroeg stadium van hun ontwikkeling incarneerden in aardse lichamen. Zij startten hun cyclus van levens op aarde in hun jeugd, zogezegd. Lichtwerkers (niet-aardse zielen) kwamen op aarde toen zij al ‘volwassenen’ waren (zie volgende paragrafen voor extra toelichting). Zij hadden toen al vele ervaringen opgedaan en de relatie die zij hadden ten opzichte van de aardezielen was er één die lijkt op de ouder-kind relatie.
 
Het overgrote deel van de mensen zijn nu geïncarneerd met een bepaald lessenpakket (karmische belasting). Als zij zich ontwikkelen en willen leren van hun lessen, dan groeien zij vanuit hun lagere zelf in de richting van hun Hogere Zelf. Elk mens heeft een Goddelijk element in zich en kan (als hij dat wil) doen aan bewustzijnsontwikkeling. Als je dood gaat dan kom je weer terug (reïncarnatie) en ga je door met je lessenpakket waar je gebleven was en ontwikkel je jezelf weer verder. Als je sterft kun je daarna weer reïncarneren. En of je nu 10 keer moet reïncarneren of 555 keer, je gaat net zo lang door tot je jouw totale lessenpakket hebt doorlopen. Dan ben je gerealiseerd, dan heb je de staat van verlichting bereikt, dan kun je leven in het hart dan ben je voortaan Pure Liefde en hoef je niet meer terug te komen. 
 
Top
 
2.

2.1. Original Souls – Oorspronkelijke Zielen (0,3%!?) – 

2.1.1. Geïncarneerde Engelen -Engelenzielen
Vanuit de Hoofdbron (GOD VADER, Zon, Hemel)
Doel: ware kinderen van God worden – helpen veel andere mensen
Nog nooit eerder geïncarneerd!? – heel lang alleen als geest (spirit) bestaan.
Vormen samen met de Opgestegen Meesters de Grote Witte Broederschap.
 
Kenmerken:
Vurigheid, standvastigheid, buitenmenselijke trouw, geloof in de Almachtige Vader, rechtvaardigheid, nederigheid, dienstbaarheid, zelfopoffering, redden van andere mensen.
o Anders dan anderen
o HSP (mensen, chemische stoffen, geweld)
o Doelgerichtheid
o Moeite met rijkdom en relaties
o Er jonger uit zien, lief – hartvormig gezicht
o Zeggen heel vaak sorry, kunnen geen neen zeggen (schuldgevoel)
o Het luisterende oor (werken in dienstverlenende sector)
o Obesitas
o Blond haar  (of blonderen)
o Veel (Liefde) geven – moeite met ontvangen
o (Te) Langdurige symbiotische relaties
 
2.1.2 Nature Souls – Geïncarneerde Elementalen  - Natuurzielen
Vanuit de Hoofdbron (GOD MOEDER, Aarde, Agartha)
Doel: ware kinderen van God worden – helpen veel andere mensen - AARDEBROEDERSCHAP
Nog nooit eerder geïncarneerd – heel lang alleen als geest (spirit) bestaan.
 
Contact met engelen en kabouters en elfen en kunnen tijdreizen.
Natuurlijk, vanzelfsprekend contact met alle bezielde wezens, ook stenen.
Kenmerken:
Vaak Rood haar (of geverfd, Celtic), 
Moppen maken
Verslavingen
Party animal: muziek, dansen, vrij en blij
Moeten in de natuur zijn: graag naakt
Creatief, lachen, dol doen (naïef, het kind in zich bewaard; vrije, stromende natuur))
Werken graag met mineralen
Hekel aan regels
 
Top
 
 
2.2. Star Souls - Sterren Zielen (0,2%) – Sterren mensen
(Geest door Engelen geschapen of door Natuurzielen?) test-, Midden delen, facilitators, vroedvrouwen, mediatoren
Doel bereiken van volledig kindschap van God (kan alleen maar op aarde)
Diepe Wijsheid uit hun wereld 
Zij moeten zich staande zien te houden in de dualistische wereld (zwaar leven)
Doel: Earthling Souls helpen bij hun evolutionaire proces

2.2.1. Starseeds
2.2.2. Starhelpers
Zowel de Starseeds als de Starhelpers zijn afkomstig van één van de hierna volgende Sterrenstelsels: 
Galactic Federation: Ashtar Command, de Arcturiers, Pleiaden, Sirius, Orion, Ummo, Iarga, Mars, Venus, Hydra, Grays, Procyon, Cessna, Alpha Centauri, Lyra, Antares, Andromeda, Proxima Centauri, Ra, Alabram, Zeta Reticulum, Vega, Ataien, Essassani.
 
 
Starsouls zijn oude zielen die heel lang geleden al een keer gerealiseerd geweest zijn, zij hoefden dus eigenlijk niet meer terug te komen maar zij hebben ervoor gekozen (op uitnodiging van de Galactische Federatie) om juist nu nog een keer te incarneren om de hele mensheid zoveel mogelijk te helpen bij hun evolutieproces. De Starseeds helpen de Earthling Souls en de Starhelpers helpen de Starseeds helpen.
 
Probleem is wel dat Starsouls, net als de Earthling souls, zich hun oorsprong en hun opdracht niet meer kunnen herinneren, zij kunnen tijdens hun leven wel ontwaken en zich aan hun taak gaan wijden. Ze hebben affiniteit met de sterren en planeten maar ook met de natuur en met name de zee. Ze kunnen gedurende hun jeugd en ook als volwassene een gevoel van heimee hebben. Een gevoel van “ik wil naar huis”. De Sterrenmensen zijn afkomstig van vele sterrenstelsels en ze kunnen op telepathische wijze contact houden met hun thuisbasis, niet iedereen wil of durft dat aan. Zij hebben vaak een diep weten van buitenaards leven en ze wachten eigenlijk op het moment waarop de buitenaardsen zich hier op aarde kenbaar zullen maken.
Kenmerken:
Fascinatie voor astronomie
Fascinatie voor heilige geometrie, symbolen.
Meer taakgericht dan relatie gericht
Dol op technologie
Afschuw van geweld
 
Top

2.3. Midden Zielen – Z-Zielen – Ancient Souls (0,2%)
Midden tussen Original- en Starsoul
Deze derde subcategorie van Celestial Souls heb ik, al werkende en onderzoekende in de praktijk, nog maar recent ontdekt. Ik moet nog op zoek naar meer informatie over deze subcategorie. Vooralsnog lijkt het erop dat deze Zielensoort zich soms zal voordoen als een Original Soul, soms als een geïncarneerde Elementaal en toch is hei beide niet, hij/zij heeft toch ook een geheel eigen identiteit met kenmerken van zowel de ene als de andere categorie.
 
Kenmerken van alle niet-aardse (Celestial) zielen:
o Sterk verlangen te handelen uit Spirituele Liefde (leven in het hart)
o HSP – Hoogbewust – Spiritueel (Diep respect voor alles wat leeft)
o Denken holistisch – Andere levensvisie – werken vaak in de zorg
o Zijn vaak niet goed geaard, voelen zich ontworteld van hun ‘zelf’.
o Het kan een aantal levens duren voordat zij gewend zijn aan het fysieke lichaam. Zij voelen zich enorm beperkt door de beperkingen van het fysieke.
o Eenzaamheid (door individualistische rest)
o Last van imperfectie (vergankelijkheid), gaan voor de Waarheid (Puristen)
o Ze hebben een natuurlijk respect voor het leven, dat zich vertaalt in liefde voor dieren en zorg voor het milieu. De agressie die er is ten opzichte van het dieren- en plantenrijk op aarde stemt hen droevig en kan hen zeer diep raken.
o Dualiteit zorgt voor verwarring
o Vroeg wijs – vredestichters – staat van verwondering
o Aardse werkelijkheid is relatief (ervan vervreemd, aliëngevoelens)
o Hechten niet aan geld, carrière, macht, status, bezit of luxe.
o Lastig om te gaan met emoties (zelf & ander), vooral mannen
o Evolutie als drijfveer voor hun reis: de zielen halen iets voor hun eigen ontwikkeling en dus voor de evolutie van hun eigen bron (!), maar hebben ook iets aan de aarde te geven.
o Het nut van Kennis over je Bron
 
Het nut van Kennis over je Bron: als je niet weet waar je vandaan komt,
hoe weet je dan waar je heen gaat?
Wat is nou het nut van het maken van deze indeling? Is het niet de typische behoefte van een dokter om zelfs zoiets buitenzintuiglijks als het waarnemen van de ziel in hokjes in te delen? Enerzijds kan ik wel toegeven dat het een beetje mijn behoefte is om te filosoferen, ik doe graag aan metafysica. Maar tegelijk heb ik de afgelopen maanden al zo vaak meegemaakt dat veel nog zoekende en onzekere patiënten, die vaak een vitamine B12 tekort hebben, erg verrast en nieuwsgierig reageren omdat het hen werkelijk verder kan helpen in hun ontwikkelingsproces en op hun eigen zoektocht. Als ik eerst een snelle en eenvoudige test doe om te bepalen tot welke zielensoort de patiënt behoort dan is het voor hen daarna vaak heel verhelderend om te zien welke kenmerken deze zielensoort vertoont. Dan krijg ik heel vaak te horen: oh, dus daarom gedraag ik me vaak zo, en daarom ben ik zo anders dan de rest. Nu begin ik beter te snappen waarom ik hier ben en wat mijn levensdoel is. 
 
Top
 
Wat, als je nou nog nooit een Engel of kabouter hebt gezien?
Door de moderne westerse opvoeding en regulier natuurwetenschappelijke scholing zijn we gebrainwasht in de richting van een reductionistische kijk op de wereld. We geloven alleen nog maar in wat we met onze eigen ogen en (overige) lagere zintuigen kunnen waarnemen. Het gebruik van de hogere zintuigen is ons afgeleerd en wordt zelfs vaak compleet verdacht gemaakt. Terwijl we juist door gebruik te maken van de hogere zintuigen meer zicht krijgen op de hogere gebieden: de werkelijkheid van fijnstoffelijke of zelfs puur etherische zaken als homeopathische geneesmiddelen, het werkingsgebied van de acupunctuur en contact met natuurwezens en bijvoorbeeld engelen. De enige manier om ervaring te leren opdoen met dit deel van de werkelijkheid is scholing en training in bewustzijnsontwikkeling. De scholing bestaat er in dat je eerst vanuit een open mind kennis wil nemen van alle nieuwe mogelijkheden. De training van je bewustzijn kan bestaan in meditaties en visualisaties.
 
Toen ik al vijf jaar praktiseerde als homeopathisch arts had ik nog regelmatig dat ik heftig kon twijfelen aan de werking van homeopathische geneesmiddelen. Zo diep zat de vertwijfeling als gevolg van mijn natuurwetenschappelijke, universitaire scholing. Na tien jaar was ik die twijfel wel kwijt. En het is nog geen twee jaar geleden dat ik zelf het bestaan van kabouters regelrecht naar het rijk der fabelen verwees. Terwijl ik de laatste twee jaar zo verschrikkelijk veel heb bijgeleerd en me verder ontwikkeld heb dat ik nu weet dat engelen en natuurwezens echt bestaan. Ik heb de afgelopen twee jaar regelmatig gemerkt dat ik geholpen werd door o.a. Aartsengel Michaël en de opgestegen meesters St. Germain en Thoth. Ik weet dat ik hulp van boven kan/mag vragen en ik merk die hulp ook steeds vaker en er gebeuren de laatste tijd steeds meer wonderbaarlijke dingen. Zo ben ik me nog steeds verder aan het openen voor delen van de werkelijkheid.
 
Ben jij ook een lichtwerker? Controleer jezelf dan op een vitamine B12 tekort!
Ik ben er ondertussen van overtuigd dat het voor alle hoog gevoelige en spirituele mensen die werken in de hulpverlening, het onderwijs en in de gezondheidszorg een goede zaak is als ze zichzelf laten controleren op het bestaan van een vitamine B12 tekort. Dit geldt trouwens sowieso al voor alle mensen met chronische klachten. Laat dan je bloed prikken op het gehalte aan vitamine B12 en Foliumzuur. Het B12 moet hoger zijn dan 350 pmol/L en als het Foliumzuur gehalte hoger is dan 31 nmol/L dan is het B12 gehalte onbetrouwbaar.
 
Top
 
Bronnen: 
Diep Magazine - Erik Smid (De Sleutelsmid): over niet-aardse zielen: http://www.diepmagazine.nl/content/in_de_diepte/Niet-Aardse_Zielen
Stichting Nieuwe Openbaring, over: welk soort zielen worden er op aarde geboren: http://www.nieuweopenbaring.nl/index.php?name=News&file=article&sid=25
www.SpiritueleWeg.com (Maria Piotrovskaja, Tilburg)
Doreen Virtue: Ben jij een “Engel op Aarde”, http://www.nieuwetijdskind.com/ben-jij-een-aarde-engel/
Ralf von Mühldorfer, Nieuwe Zielenkunde, zin van het leven (E-book)
Het licht zal je bevrijden, De universele wetten voor spirituele groei, Dr. Norma Milanovich en Dr. Shirley McCune, Uitgeverij petiet, 1999.
www.almine.nl (Almine, UK)
Gesprekken met Jeshua, Bezield Leven en Contacten met Gidsen, drie boeken van Pamela Kribbe, www.pamela-kribbe.nl.
Een Zomer met het kleine Volkje, Tanis Helliwell, over Natuurwezens, Uitgeverij Indigo, 1997 (NL: 2004).
www.afterlifedata.com: een Engelstalige site over Het leven op aarde en het contact van mensen met de Spirit, het Hiernamaals, het Transformatieproces van Mens tot Spirit.
De Terugkeer van de Kinderen van Licht, Judith Bluestone Polich, Uitgeverij Hajefa, 2012, ISBN: 978-90-77677-42-1.
Sterrenmensen, wie zijn ze en waar komen ze vandaan, http://www.earth-matters.nl/26/3661/spiritualiteit/lezersbrief-sterrenmensen-wie-zijn-ze-en-waar-komen-ze-vandaan.html
Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden? Voorwaarden voor een innerlijke scholing, De werking van de inwijding, Rudolf Steiner, Elfde Druk, 1985, Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist.
Theosofie, Inleiding tot de bovenzintuiglijke kennis van de wereld en van de bestemming van de mens, Rudolf Steiner, Twaalfde Druk, 1985, Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist.
Isis ontsluierd, Helena P. Blavatsky, oorspronkelijk verschenen in 1877, als E-book in twee delen integraal te vinden op: http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/isis1.pdf en http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/isis2.pdf
Vitamine B12 tekort, oorzaak van vele chronische klachten, Hans Reijnen, 2011, Uitgeverij Ankh Hermes, ankertjesserie 346, ISBN: 978-90-202-0477-3.
Nieuw type B12 patiënt, Indeling in verschillende typen B12 patiënten, www.menssana.nu. http://www.menssana.nu/pages/nl/vitamine-b12-tekort-nieuw/indeling-b12-pt.en-in-mijn-praktijk.php.
Reader: De B-twaalver in Transitie, gebundelde artikelen over alle mentaal-emotionele, psycho-energetische en spirituele aspecten van vitamine B12, Hans Reijnen, te verkrijgen bij www.menssana.nu.
 
Hans Reijnen, arts voor homeopathie en bioresonantie
Mens Sana, Centrum voor Integrale Geneeskunst
Ferdinand Bolstraat 8    5753 BL  Deurne
www.menssana.nu       e-mail: info@menssana.nu
 
Geplaatst 12-03-2013
 
Top                                                              Home