Klachtenregeling

Ik hanteer de gedragscode zoals de KNMG (Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde) die heeft opgesteld. Belangrijke aspecten van goed medisch handelen zijn o.a.:

In het contact met mij kunnen misverstanden ontstaan. U voelt zich bijvoorbeeld niet correct behandeld of u denkt dat er een fout is gemaakt. Het is natuurlijk het beste dat u dit direct met mij bespreekt en dat wij samen een oplossing zoeken. Dat kan voldoende zijn om weer in vertrouwen gezamenlijk verder te gaan. Als wij er dan samen niet uitkomen, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de SKA. Voor het indienen van een klacht kunt u terecht bij het secretariaat van de SKA. Tel: 020-6425156 en Fax: 020-6425156.

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier uw klacht in behandeling neemt. De commissie bestaat uit: de voorzitter (jurist), 3 artsen, een afgevaardigde van de NPCF (overkoepelende organisatie van bijna alle patientenverenigingen). De commissieleden hebben geheimhoudingsplicht. Het primaire doel van de klachtencommissie is recht te doen aan uw klacht.

Hans Reijnen, arts voor homeopathie (VHAN) en bioresonantie (ABB), per 01-01-2019: Gezondheidscoach voor Hermes Geneeskunde (AVIG)