Preventie

Hier vind u meer informatie over hoe je jezelf en je kind op een zo natuurlijk mogelijke manier gezond kan houden.

De eerste subpagina gaat over een aantal psycho-hygiënische adviezen. Als dokter geef ik al zo lang allerlei adviezen op het fysiek-lichamelijke vlak. Maar op een zeker moment kwam ik erachter dat veel mensen ook behoefte hebben aan tips en adviezen die helpen bij het creëren vaneen zo gezond mogelijk mentaal-emotioneel klimaat waarin je steeds meer aandacht hebt voor wat jij nodig hebt.

de tweede subpagina is de uitgeschreven tekst van een lezing die mijn collega arts voor Homeopathie, An van Veen jaren geleden eens gaf over het gezond houden van uw kind.

Preventie: 1   ZORG VOOR JE ZIEL (PSYCHO-HYGIËNISCHE ADVIEZEN)

Preventie: 2  NU HEB IK EEN GEZOND KIND, HOE HOUD IK HET GEZOND

 

Andy Goldsworthy 

  

Top