Post Vaccinaal Syndroom

Preventie: 3   HOMEOPATHISCHE BESCHERMING TEGEN HET POST VACCINAAL SYNDROOM (PVS)

Om het eventueel optreden van bijwerkingen van de vaccinaties zoveel mogelijk tegen te gaan, vooral bij hoog sensitieve kinderen en kinderen met een allergische constitutie, kan het kind homeopathisch voorbereid worden op de belasting die komen gaat door twee keer een dosis te geven van het gepotentieerde vaccin.

------------------------------------------------------------------------------
 Preventie Post Vaccinaal Syndroom:

Om bijwerkingen van het vaccineren zoveel mogelijk te voorkomen geve men twee keer een dosis van het desbetreffende gepotentieerde vaccin in een 200K potentie:
7 dagen voor de inenting                200K              2 korrels
op de dag v.d. inenting (vooraf)      200K              2 korrels

------------------------------------------------------------------------------

De ervaring leert dat er dan minder bijwerkingen en minder ernstige bijwerkingen optreden. Het geeft echter geen garantie, want ondanks de voorbereiding kunnen er toch klachten ontstaan. Deze kunnen dan op de gebruikelijke manier behandeld worden.

Zie hiervoor het artikel: "De voor- en nadelen van het Rijks Vaccinatie Programma" van de hand van Hans Reijnen, elders op deze website, zie Link: Publicaties, Professionals.

Top