Zorg voor je ziel

Preventie: 6   ZORG VOOR JE ZIEL (PSYCHO-HYGIËNISCHE ADVIEZEN)

Behalve medische adviezen en tips voor een gezonde levensstijl en voeding wil ik u ook graag wat tips geven die meer het mentaal-emotionele betreffen. Ik begeleid al vele jaren patiënten in de spreekkamer ook in hun persoonlijke groeiproces en sinds een paar jaar begeleid ik ook groepen voor patiënten met kanker. Zelf volgde ik met veel enthousiasme de basisopleiding: “Rusten in Zijn en doen wat jij wilt”, aan de School voor Zijnsoriëntatie te Utrecht. In deze folder wil ik proberen om wat wijsheid en inzichten die ik door de jaren heb opgedaan zo compact mogelijk aan te bieden, in de hoop dat u er praktisch in het dagelijks leven echt iets aan heeft en er ook iets mee kunt.

1. Open je voor alle, dus ook onplezierige, emoties. Haal de deksel van het doosje.
2. Herinner jezelf eraan dat je in de grond al helemaal perfect bent zoals je bent (met alle talenten en capaciteiten maar ook met je tekortkomingen en zwakke kanten).
3. Leer om echt van jezelf te houden en ga van hieruit heel goed zorgen voor jezelf.
4. Onderzoek voor jezelf wat of welke dingen jou inspireren en welke dingen jou kleiner maken. En maak dan jouw keuzes.

Ad 1. Er heerst in ieder geval vaak een remming of een blokkade als het gaat om het uiten van emoties i.h.a., maar negatieve emoties als angst, verdriet, pijn, boosheid en haat stoppen we bijna altijd in de doofpot. Hoe begrijpelijk deze houding vanuit je dagelijkse gewoontes ook is, er gaat een enorme kracht van uit als je het lef en de moed kunt opbrengen om niet op de loop te gaan voor de emoties die we normaal als negatief bestempelen. Sterker nog: het werkt op de langere duur enorm helend als je bereid bent om er helemaal in te gaan om b.v. ook jouw haat helemaal waar te laten zijn. Als iets pijn doet (of als niet prettig ervaren wordt) willen we er normaal gesproken zo snel mogelijk uit. Je bewijst jezelf altijd een enorme dienst als je bereid bent de ‘crisis’ echt toe te laten. Dit zal uiteindelijk altijd heel bevrijdend werken.

Ad 2. Ieder mens wordt geboren als in wezen goed en is begiftigd met een enorm pakket aan talenten en capaciteiten. Het is inherent aan het leven dat in principe iedereen dit gegeven uit het oog verliest. (bijna) Iedereen krijgt in meer of mindere mate te maken met een gebrek aan zelfvertrouwen, we gaan ons de minkukel (het lelijke eendje) voelen. Zelfs degene die het meest zelfverzekerd over komt blijkt onder de oppervlakte vaak toch te kampen met de angst om tekort te schieten. Anders hoefde hij zich helemaal niet zo uit te sloven, niet zo zijn uiterste best te doen om zich te bewijzen. Het werkt enorm ontspannend als je er op de een of andere manier in slaagt om op te houden met de neiging (de dwang) om jezelf continu te verbeteren. Je hoeft jezelf alleen maar te herinneren dat je al een zwaan bent en niet de lelijke eend. Dit is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Heel behulpzaam hierbij is het gegeven dat ook het lijden (ziek zijn) altijd bij het leven hoort. Hoe harder je hier tegen vecht des te meer kom je jezelf tegen, doe je jezelf geweld aan.
Herinneren dat je een zwaan bent zou je dagelijks kunnen oefenen door visualisaties te doen (het met gesloten ogen voor de geest halen dat je het echt zelf bent) en/of te werken met affirmaties (hardop herhaald zeggen dat je bent wat je zo graag zou willen zijn).

Ad 3. Hoeveel mensen ken jij die echt van zichzelf houden? Daar heerst in onze cultuur een enorm taboe op, want dan ben je egoïstisch of verwaand. Het werd ons ook niet geleerd om voor onszelf te zorgen. Hoe kun je in Gods naam echt onvoorwaardelijk liefde geven als je niet van jezelf houdt.
Maar ja, hoe doe je dat dan, kun je dat leren ?
Ja, dat kun je leren ! Maar daar moet je in de regel wel wat voor doen, het komt je meestal niet aangewaaid.
Je kunt het leren als je in staat bent om je bezig te houden met de vraag:
Waar draait het in het leven ten diepste om?
Of: Waar wil ik ten diepste voor leven ?
Als je je regelmatig met deze vragen bezig houdt, zal dat je helpen om los te komen uit je dagelijkse gewoontepatronen. Dan kun je je meer en meer bevrijden van banden die jouw persoonlijke groei belemmeren. Dan zal het vertrouwen in het leven groeien en dan zul je merken dat je jezelf steeds meer echt gaat waarderen (met alles erop en eraan).
Je zou ook boeken kunnen lezen die gaan over: Spiritualiteit, zorg voor de ziel, enz.

Ad 4. Alles in het leven heeft een versterkende invloed op jou of een verzwakkende werking (yin, yang), zowel materieel als immaterieel. En alles heeft niet op iedereen eenzelfde werking: de een wordt helemaal wakker en energiek van koffie, de ander wordt er beroerd van. De één wordt enorm geïnspireerd door een ontmoeting met de Dalai Lama, een ander door een ontmoeting met zijn favoriete popzanger. Iedereen heeft ook wel eens ervaren dat een persoon heel demotiverend kan werken; je ergert je aan hem of haar en je voelt je leeglopen. De kunst is om een heel open oog te ontwikkelen voor de uitwerking dat iets of iemand op jou heeft en op basis daarvan jouw keuzes te maken.
Het devies is: laat alles en iedereen in zijn waarde (vel geen oordeel) en doe wat jou goed lijkt.

Top