Reader Gluc O Mens

                  De gluc Ω mens-methode®
Holistische gewichtsbeheersing en totale gezondheid

Alle tot nu toe bekende diëten en afslankmethoden kennen het zogenaamde jojo-effect. Dit omdat er altijd één of twee missing links zijn. Hierdoor raak je uiteindelijk alleen maar gefrustreerd en geef je het lijnen tenslotte maar op. Na verloop van jaren krijg je zelfs hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol en vetgehalte in het bloed en dreig je suikerziekte type 2 (ouderdomssuiker) te krijgen (metabool syndroom).

De gluc Ω mens-methode® vult de missing links in waardoor de methode altijd werkt, mits enthousiast en consequent toege-past. Wat begint als een methode slaat om in een blijvend nieuw voedingspatroon en nieuwe levensstijl: hierdoor bereik je veel makke-lijker je streefgewicht en, wat nog veel leuker is, je wordt veel fitter en gezonder. Er gaat een wereld voor je open door weer veel bewuster je voedsel te kiezen, ervan te genieten en weer veel meer te kiezen voor kwaliteit en goede smaak. Jojoën behoort dan definitief tot het verleden.
Dr. Hans Reijnen heeft de methode de afgelopen vijf jaar in zijn eigen praktijk getoetst. De methode is ontstaan vanuit en opgebouwd rond de aanpak van de suikerstofwisselingsstoornis, die in de natuurgenees-kunde hypoglycemie genoemd wordt. Die wordt definitief aangepakt waardoor overgewicht en alle medische problemen, die daaruit voort-komen (o.a. bevattelijkheid voor schimmels e.a. infectieziekten, chro-nische vermoeidheid, allergieën, depressiviteit) oplossen in een periode van slechts enkele maanden.

De 50 kilogram suiker die de gemiddelde Nederlander per jaar binnenkrijgt leidt heel vaak tot een stille, sluipende (meestal) niet herkende vorm van suikerziekte, die hypoglycemie genoemd wordt. Hypoglycemie heeft rampzalige gevolgen voor bijna alle orgaansys-temen. Het heeft rechtstreeks juist die gevolgen waar steeds meer mensen de laatste tijd last van hebben. Overgewicht, chronische ver-moeidheid, terugkerende infectieziekten door virussen, bacteriën en schimmels, darmklachten en in tweede instantie allergieën, hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol, suikerziekte type 2 en uiteindelijk zelfs eerder kanker. Omdat hypoglycemie een ontdekking is van de natuurgeneeskunde is daar vanuit de reguliere geneeskunde nog nauwelijks of geen aandacht voor. Wat mij betreft is het de hoogste tijd dat daar verandering in komt.

Laat de tweedeling reguliere geneeskunde en natuurgeneeskunde nu eens los.

Lees dit verhaal nu eens met een echt open mind. Ga er vanuit dat het allemaal waar is en ga het eens toetsen voor jezelf. Breng de methode slechts twee maanden in praktijk, maar dan wel enthousiast en consequent en oordeel dan zelf. Mensen die eraan beginnen met al veel problemen uit het rijtje dat ik eerder beschreef, zullen het snelst en het meest veranderingen te zien krijgen. Die situaties lenen zich er het beste voor, maar je hoeft geen overgewicht of medische proble-men te hebben om de methode toe te passen. Hij werkt altijd en voor iedereen, al is het maar om meer energie te krijgen en om de problemen, die anders onvermijdelijk zullen volgen, te voorkomen.

Top

De gluc Ω mens-methode is holistisch, dus drieledig van aanpak. Aan de orde komen achtereenvolgens:
• De component van het lichaam
• De component van de geest
• De component van de ziel.

Ook al start je de methode in de praktijk met het aanpassen van je eetgewoonten en je levensstijl (component van het lichaam), het hele verhaal begint voor jezelf vanuit de onvrede die je hebt over hoe je nu eet en leeft. Ergens weet je heel goed dat het zo eigenlijk niet meer kan. Maar ja, als het roer om gaat dan moet er ook wel heel wat veranderen. En van nature zijn we toch ook vaak lui en gemakzuchtig, het moet niet teveel moeite kosten.
De gluc Ω mens-methode bevat heel veel kennis, ervaring en energie: er staat zo beknopt mogelijk maar heel precies in beschreven waar het om gaat en hoe je het doet als het om echt gezond eten en leven gaat.

De component van het lichaam

Wij denken dat we dagelijks heel gezond voedsel gebruiken maar kijkende door de natuurgeneeskundige bril is dat helemaal niet zo.
Het moderne voedsel bevat meestal veel minder dan het aan vitamines, mineralen en sporenelementen eigenlijk zou moe-ten bevatten. Dit komt door de intensieve veeteelt en door de inten-sieve groei- en kweekmethoden die gebruikt worden bij de teelt van de gewassen. Bovendien wordt al het voedsel in de regel veel te veel bewerkt. Die hoge intensiteit is aan de ene kant heel knap want door uitgebreide studie en analyse slaagt men erin om de bedreigingen van een hoge opbrengst en van een moordende concurrentieslag het hoofd te bieden. Aan de andere kant komt het de werkelijke kwaliteit van het voedsel niet voldoende ten goede. Op dit punt hebben we blijkbaar met zijn allen geleerd om met veel minder genoegen te nemen.
Het moderne voedsel bevat in de regel veel meer dan goed voor ons is in de vorm van geur-, kleur-, smaakstoffen, conserveermiddelen, insecticiden, pesticiden, enz. Dit heeft alles te maken met de hoge (verwende!?) eisen die we als consu-menten aan het voedsel stellen en de lange weg die de producten gaan alvorens ze bij de consument aankomen. Het is wellicht ook niet eenvoudig om op dit punt weer kritischer te worden maar we betalen nu teveel met onze gezondheid, is mijn stellige overtuiging.

De gluc Ω mens-methode bevat een samenvatting van algemene voedingsadviezen voortgekomen uit de ervaringen binnen het veld van de natuurgeneeskunde, deze gaan dus een stuk verder dan wat we normaal gewend zijn vanuit de reguliere inzichten (het voedingscentrum, huisartsen, specialisten en diëtisten).

Hierbij is er aandacht voor:
• Het drinken van zuiver water (gefilterd water of bronwater)
• Het in veel ruimere mate eten van verse en zo min mogelijk bewerkte groenten.
• Tips over een veel gezondere bereiding van het voedsel.
• Het hoogste rendement van fruit als fruitontbijt (20min voor de rest van het ontbijt)
• Korte presentatie van een internationale, culinaire beweging: Slow Food, die gaat voor hoge kwaliteit en goede smaak met meer zorg voor het milieu.

Het hart van de gluc Ω mens-methode wordt gevormd door heel concrete en heel specifieke voedingsadviezen die duidelijk afwijken van het gangbare eetpatroon.
A. Het gebruik van slechte koolhydraten zo sterk mogelijk verlagen
B. Het weer meer vet eten, maar dan wel alleen vitale vetten

Top

A. Het gebruik van slechte koolhydraten zo sterk mogelijk verlagen

Slechte koolhydraten zijn die koolhydraten met een Glykemische Index(GI) van 100 tot 50.
Goede koolhydraten zijn koolhydraten met een GI van 50 tot 0. De GI is een maat voor de snelheid waarmee een koolhydraatbevattend voedsel wordt omgezet in glucose, de energiebron van ons lichaam. Hoe sneller dit gebeurt (dus hoe hoger de GI) des te ongezonder dat is voor de totale gezondheid. Het getal van de GI is een maat voor de snelheid waarmee de glucosespiegel in het bloed stijgt na het eten van dat voedsel. Hoe lager het getal hoe beter.

Slechte koolhydraten zijn alle geraffineerde meelsoorten, geraffineerde suiker (kristalsuiker), melkchocolade, sommige zoetstoffen, dextrose, maïs, gekookte wortelen, rode bieten, aardappelen. Je kunt al het voedsel dat je zo sterk mogelijk moet terugdringen globaal indelen in drie hoofdcategorieën:
1. Zichtbaar zoet: alle suiker en veel suikerbevattende producten zoals snoepgoed,, gebak, ijs, frisdrank, enz.
2. Verborgen suiker(s): bijna alle samengestelde producten uit de gewone supermarkt bevatten toegevoegde suiker en vaak in schrikbarende hoeveelheden.
3. Alle witmeel en alle witmeel bevattende producten, zoals wit brood, koekjes, liga’s, peperkoek, pepernoten, cake, bladerdeegproducten, gepaneerde producten, pizzabodems, shoarma-broodjes, spaghetti, lasagne, enz.

Om de slechte koolhydraten consequent te kunnen terugdringen zult u dus zo min mogelijk kant-en-klaar producten moeten gebruiken en meer producten moeten kopen in een reformzaak. Naast het feit dat je in de reformzaak alles van biologische kwaliteit koopt worden aan die produc-ten veel minder of geen suiker toegevoegd en gebruik gemaakt van ver-antwoorde zoetvervangers. Er wordt tevens bijna alleen gebruik ge-maakt van goede koolhydraten, dus geen witmeel maar meer volkoren producten.
Een tweede heel belangrijk punt, om het optreden van hypoglycemie zoveel mogelijk tegen te gaan, is: maak gebruik van drie hoofdmaaltijden en eet in principe geen tussendoortjes meer. Dit laatste wordt helaas niet door alle natuurgenezers aangeraden terwijl dat in mijn ervaringen juist heel essentieel is.

B. Het weer meer vet eten, maar dan wel alleen vitale vetten

Al zeker dertig jaar wordt er enorm op gehamerd dat we zo min moge-lijk dierlijke vetten moeten eten omdat die hart en vaatziekten veroor-zaken. Men wees ook op het belang van meervoudig, onverzadigde vet-zuren, die veelal van plantaardige oorsprong zijn maar we zijn in het gunstigste geval blijven steken in het eten van Becel margarine in de plaats van gewone margarine.
Pas de laatste tijd is er veel meer aandacht voor het feit dat we voldoen-de goede/vitale vetten moeten eten. Die zogenaamde essentiële vetzu-ren (EVZ’s) zitten vooral in vette vis, zaden, noten, peulvruchten en lijnzaad. Omdat we de EVZ’s niet zelf kunnen maken moeten we ervoor zorgen dat we ze ruim voldoende binnen krijgen. Je zou kunnen spreken van vitamine V. De EVZ’s zijn onmisbaar bij de groei en ontwikkeling van ons lichaam en bij het goed functioneren van talrijke organen en lichaamsfuncties.

Om het (dreigende) tekort aan EVZ’s zo snel mogelijk aan te vullen en om veel gemakkelijker los te komen uit de afhankelijkheid van (c.q. verslaving aan) de slechte koolhydraten kun je kiezen uit de twee onderstaande mogelijkheden:
1. Gebruik dagelijks 2 eetlepels lijnzaadolie, dit is het best in combinatie met eiwitten (in de vorm van het zgn. Budwigpapje, met magere kwark).
2. Gebruik dagelijks visoliecapsule(s) van hoge kwaliteit (b.v. Morepa capsules van Minami Nutrition, die hebben de hoogste concentratie en de hoogste zuiverheid).

Naast zeer uitgebreide informatie over echt gezond voedsel besteedt de gluc Ω mens-methode kort aandacht aan een gezondere levenstijl. De methode is op dit punt beperkt gehouden omdat hier relatief weinig of niets nieuws te melden valt. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
• Voldoende lichaamsbeweging
• Slim sporten
• Herstel van de verbroken verbinding met de natuur
• Onthaasten en ont-moeten

Top

De component van de geest

Bij de meeste diëten en afslankmethoden is er alleen maar aandacht voor de voeding terwijl iedereen weet dat eten een spanningsverlagende acti-viteit is en dat je met eten en snoepen heel veel onvrede kunt wegwer-ken. Dit is dan ook de reden dat de gluc Ω mens-methode ook aandacht besteedt aan de psychologie van het eetgedrag en op een voorzichtige manier wat wil doen aan maatschappij kritiek in opbouwende zin.

Er zijn twee belangrijke kenmerken van deze tijd die het hoog consumptieve gedrag steeds verder aanwakkeren. Het eerste kenmerk is het feit dat we met zijn allen heel erg gericht zijn op materiele zaken, zowel in het bezitten van veel luxe artikelen als in het veel tijd en geld spenderen aan reizen en lekker eten zowel thuis als uit. We zijn wat dit alles betreft zo sterk gericht op de persoonlijke geneugten dat het vaak ten koste gaat van echte aandacht voor elkaar en het investeren in relaties. Het tweede kenmerk is de enorm toegenomen geestelijke druk: de hele maatschappij is zo sterk gericht op presteren in de concurrentieslag vanuit het markteconomische denken dat steeds meer mensen die druk nog nauwelijks aankunnen. Ook vanuit deze enorme druk neemt de behoefte aan compensatie in de vorm van het ik gerichte consumeren alleen maar toe. Dit alles heeft steeds vaker mede tot gevolg dat we veel meer consumeren dan we werkelijk nodig hebben vooral om er gezond en fit bij te blijven.

In de gluc Ω mens-methode wordt opgeroepen om ons weer meer be-wust te worden van waar het in het leven werkelijk om gaat. Er wordt een pleidooi gehouden om de ontgeestelijking tegen te gaan en om weer veel meer stil te staan bij wat echt gezond eten ook al weer was. Er worden heel concrete suggesties gedaan om de groeiende onvrede weer om te zetten in inspiratie en hoe je zelf een bijdrage kunt leveren aan het verbeteren van (jouw) wereld. Wat echt gezond eten is wordt zeer uitgebreid behandeld tot in alle details. We eten heel vaak om onze eigen innerlijke leegte op te vullen. Om los te komen uit deze verslaven-de manier van eten zullen we op zoek moeten gaan naar wat ons wer-kelijk weer meer vervulling geeft van binnenuit.

De component van de ziel

In de gluc Ω mens-methode is er bewust voor gekozen om de compo-nent van de ziel apart te bespreken. In tegenstelling tot de meer uni-versele, onpersoonlijke geestelijke aspecten zijn de zielsaspecten puur persoonlijk. In jouw gevoelsleven interpreteer jij alles wat je waarneemt en ervaart op een voor jou unieke manier. Je geeft alles, zonder dat je je daar meestal van bewust bent, jouw kleurtje mee. In dat persoonlijke kleuren zit een basaal grondpatroon waarbij je alles indeelt als zijnde prettig en dan wil je daar wel meer van of als zijnde onprettig en dan hoef je daar niets van. We staan maar zelden volkomen neutraal tegenover iets. We staan normaal gesproken van nature dus heel dualistisch in het leven: alle onplezierige dingen willen we niet.

We gaan als nuchtere Hollanders vaak al heel beheersd om met al onze gevoelens en emoties, maar als het om emoties gaat die we als vervelend ervaren dan onderdrukken we die sowieso het liefst. Zo hebben we vaak heel weinig voeling met emoties als verdriet, haat, boosheid, frustraties en ergernis terwijl die vaak net zo veel optreden. Het onderdrukken van negatieve emoties leidt heel vaak tot andere ongewenste symptomen als angst of depressiviteit of zelfs ziektes. En het kan aanzetten tot meer eten en snoepen. Dit laatste is dan ook de reden waarom in de gluc Ω mens-methode een warm pleidooi wordt gehouden om de dualiteit op te heffen. Laten we proberen om boven ons primaire gedrag, om het plezierige wel te willen en het vervelende niet te willen, uit te stijgen door een open oog te ontwikkelen voor al onze eigen negatieve emoties. Door ten volle verbinding te maken met onze eigen haat, ons eigen verdriet en onze eigen frustraties zullen we veel beter in staat zijn om onze eigen onvrede niet alleen maar weg te eten of te snoepen.

Top

Verder vind je in de gluc Ω mens-methode:
• Een uitgebreide beschrijving van wat hypoglycemie is, hoe die ontstaat en wat er nodig is om ervan af te komen.
• Een tabel van slechte en goede koolhydraten
• Een tabel van slechte en goede vetten
• Uitleg over waarom andere diëten en afslankmethoden altijd jojoën is en dat calorieën tellen echt niet werkt.
• Een aantal bijlagen waarin gedetailleerd beschreven staat wat we in de natuurgeneeskunde onder echt gezond eten verstaan (theorie en praktijk), een exacte beschrijving van het gebruik van het Budwigpapje en een alternatief het olie-eiwit mengsel, een inleiding in de orthomoleculaire geneeskunde en de brochure ‘zorg voor je ziel’.
• Een zestal casuistieken ter illustratie van de methode.

Top