Presentaties voor artsen en therapeuten

Kennisdagen in samenwerking met Vitakruid Orthomoleculaire voedingssupplementen: alle algemeen medische (orthomoleculaire) aspecten van vitamine B12 en vitamine D3, die beide bovenaan staan in de hierarchie van alle vitamines. 

Naar voorzichtige schatting lijdt 10-20% van alle mensen aan de echte ziekte: M. Addison-Biermer (vitamine B12 tekort) terwijl de laatste jaren zelfs 70-90% van alle mensen een vitamine D3 tekort heeft zelfs midden in de zomer!! Dit is een volkomen onnatuurlijke situatie, ra, ra hoe kan dit?

We zullen dus uitgebreid op de hoogte moeten zijn van de laatste inzichten voor het stellen van de diagnose en voor de juiste orthomoleculaire behandeling, daarmee zijn veel mooiere behandelresultaten te behalen dan wanneer je blijft focussen op allerlei deelgebieden (zoals: PVS, Leverstenen, Schildklier problemen, zware metalen belasting, leaky gut, elektrosmog, enz.).

Mijn slogan als behandelaar is geworden: doorgaan waar anderen ophouden. En hoe heerlijk is het niet om vaak zogenaamde onbegrepen klachten effectief te kunnen behandelen.

Iedereen met chronische klachten, van welke aard dan ook, mag/moet je verdenken van een B12 en/of D3 tekort totdat dit op deugdelijke wijze is uitgesloten (eenvoudig bloedonderzoek: B12, Foliumzuur en D3 beoordelen naar de nieuwe criteria daarvoor!!)

Every Chronic Patient a B12 or D3 suspect.

Vitamine D3 tekort is statistisch gezien

een nog veel groter probleem (Pandemie!)

 

Er waren reeds vijf goed bezochte middagen op:

woensdag 19-04-2017

maandag 25-09-2017

vrijdag 23-03-2018, zodat nu

donderdag 14 juni 2018

vrijdag 21 september 2018

Beide keren van 13.30 - 17.00 uur.

 

Nieuwe data: maandag 05-11-2018,

donderdag 28-03-2019

vrijdag 23-08-2019

De nadruk zal, zoals gezegd, liggen op de algemeen medische aspecten terwijl de psycho-energetica en de relatie met de overgang naar de nieuwe tijd niet onbesproken zal blijven.

Voor meer info van de kant van Vitakruid, klik hier: 

https://www.vitakruid.nl/agenda/kennisbijeenkomst-b12-tekort-door-hans-reijnen

Hier meer informatie over de missie van de Firma Vitakruid: 

https://www.vitakruid.nl/over-vitakruid/toekomst-vitakruid

 


 

Cursus Radiësthetische Geneeskunde  (bij voldoende belangstelling)

heeft reeds 5x plaats gevonden

Mens Sana organiseert in samenwerking met MBA (Medizinische Bedarfs Artikel GmbH) voor de derde keer een cursusdag Radiësthetische Geneeskunde geven. Op deze dag zullen Carolina Jansen (MBA) en Hans Reijnen, arts van Mens Sana de docenten zijn.

Je leert de basisprincipes van de bioresonantie (theorie) en het doen van radiësthetisch geneeskundig onderzoek met behulp van een biotensor (praktijk).

In het praktische deel komen o.a aan bod: De potentiaal, De positieve betrekkingstest, De Haakse potentiaal test, waarmee je kunt onderzoeken of voedsel/een geneesmiddel positieve levensenergie heeft en of het verontreinigd is. Welke belastingen, allergieën, intoleranties of tekorten een patient heeft en met welk(e) middel(en) de patient het best te helpen is. Je leert ook om een verstorend focus bij een patiënt op te sporen.

De dag wordt gegeven op Koning Willem III Hoeve in Helenaveen van 09.30 - 17.00 uur waar de cursisten in de middagpauze een biologische lunch kunnen gebruiken. Kosten: 120,00 Euro, inclusief lesmateriaal en biologische lunch.

Je kunt je aanmelden voor deze cursusdag bij Mens Sana: tel: 0493-319000.

Hans Reijnen 01-02-2014

Zeer geslaagde 1e en 2e cursusdag radiësthesie

Afgelopen zaterdag (14 januari 2012) werd de 1e cursusdag radiësthetische geneeskunde gegeven door Hans Reijnen in samenwerking met Carolina Janssen (van MBA). Er waren maar liefst 24 cursisten: het was een heel gemêleerd gezelschap van artsen, therapeuten en andere belangstellenden die hun gevoeligheid voor energetische zaken meer willen ontwikkelen. De deelnemers zogen heel gretig de geboden lesstof op, en nog veel belangrijker, voerden heel enthousiast de praktische oefeningen uit met de biotensor in de hand. Voor de gevorderden was het een verdieping van de ervaringen en voor de beginners was het hopelijk een goede kans om door die lastige eerste fase heen te komen. Het gaat er in het begin vooral om dat je de basisprincipes goed snapt, dat je dan driftig aan het oefenen gaat en dat je langzaam maar zeker kunt groeien in het vertrouwen. Het vertrouwen dat het ook in jouw hand echt gaat werken, dat je zelf gaat ervaren dat je op deze manier veel meer zicht krijgt op de veronderstelde ‘objectieve waarheid’ die je bij patiënten/cliënten wil onderzoeken.

Veelvuldig kwam aan bod dat je voortdurend te maken hebt met een paradox: aan de ene kant wil je ervan uitgaan dat het gewoon waar is wat je meet en dat het reproduceerbaar is wat je als conclusies gaat trekken en aan de andere kant moet je je er meer en meer van bewust worden dat er niet maar één objectieve waarheid bestaat. Panta rhei: want op het moment dat je denkt dat je weet hoe het is, is het alweer anders. Dat wat jij gaat waarnemen is zo sterk afhankelijk van jouw kennisniveau, jouw ervaring en jouw bewustzijnstoestand en toch kun je gaan ervaren dat je met jouw ‘objectieve waarheid’ heel goed en effectief aan de slag kunt om de patiënt te helpen genezen en om hem/haar verder te brengen op het pad van heling.

Er heerste een heel goede en veilige sfeer in de groep waardoor iedereen verder kon precies op dat punt waar hij/zij op dat moment zat. Ook de docenten deden weer heel interessante nieuwe ontdekkingen aangaande het beroepsinhoudelijke maar zeker ook als een spiegel voor hun eigen persoonlijke proces. Dat is precies de kracht van radiësthetische geneeskunde.

Hans Reijnen, 

 17-01-2012 

Jaarlijkse lezingen over vitamine B12 dit jaar in Bunnik
 
In samenwerking met Ilona Borst van de Hartcirkel (www.hartcirkel.nl) en Bo Baden van www.vitamineB12nu.nl organiseren wij opnieuw de jaarlijkse lezingendag over vitamine B12, wederom met twee presentaties door mijzelf. Dit jaar iets eerder in het jaar en nu meer centraal in het land.
 
Lezing 1 is van 10.00 – 13.00 uur
 
LEZING 1
 
VITAMINE B12 TEKORT: “DE VERGETEN VOLKSZIEKTE”

Vitamine B12-tekort, als gevolg van problemen met de omzetting van B12 in het lichaam, heeft veel meer gezichten dan artsen tijdens hun opleiding wordt geleerd. Zo is B12-tekort een belangrijke onderliggende factor bij chronische vermoeidheid, MS, falende afweer, het optreden van allergieën en auto-immuunziekten. Ook een slechte hersenfunctie (vergeetachtigheid, concentratiezwakte, leerproblemen), dementie, ADHD en autisme, depressie, psychose, verlaagde vruchtbaarheid en andere gezondheidsklachten en/of ziekten worden aan een tekort van B12 toegeschreven.
 
Natuurgeneeskundig arts Hans Reijnen vertelt in deze lezing hoe deze ‘vergeten Volksziekte’, Vitamine B12-tekort, aanvankelijk ongezien, zijn praktijk in Deurne is binnengeslopen. En hoe hij uiteindelijk dit probleem heeft weten op te lossen met de selectie en suppletie van twee specifieke B12 soorten in zuigtabletvorm. Met vaak hele goede tot zelfs spectaculaire resultaten (zowel lichamelijk als ook geestelijk) bij zijn patiënten. Noemde Hans Reijnen Vitamine B12 eerder nog “de Koning van alle Vitaminen”. Inmiddels is hij nog verder opgeschoven in zijn oordeel: “Vitamine B12 is een Goddelijke stof. En kan zo langzamerhand geschaard worden in dezelfde categorie als Zuurstof, Licht en Water”.

 
Top
 
Lezing 2 is van 14.00 tot 17.00 uur.
 
LEZING 2
 
DE DIEPGAANDE SPIRITUELE ASPECTEN VAN VITAMINE B12 IN DE HUIDIGE OVERGANG NAAR ‘DE NIEUWE TIJD’
 
Hans Reijnen gaat in deze tweede lezing dieper in op de spirituele en ‘incarnerende’ aspecten van Vitamine B12.
Praktisch alle B12-tekort-patiënten in de praktijk van Hans Reijnen blijken namelijk spirituele (hoog)gevoelige mensen te zijn, met vaak een ‘Missie’ voor zichzelf en voor de hele mensheid. Juist deze groep mensen gaat vaak gebukt onder allerlei typische gezondheidsproblemen (vermoeidheid, allergieën, hooggevoeligheid, mentale problemen, etc.) die in feite veroorzaakt worden door een over het hoofd gezien B12-tekort.
 
Maar er komt nog wat bij: het blijkt dat de overgang (transitie) van het Vissen- naar Het Aquariustijdperk, waar we nu middenin zitten, EXTRA veel Vitamine B12 vraagt van en voor juist die groep mensen. Omdat OOK het lichaam van de spirituele mens zelf in een subtiele ‘ombouw’ zit. Juist deze groep mensen -met ook tal van (hoog)gevoelige kinderen daarin- heeft een tijdelijke MEGA-dosering B12 nodig om definitief af te rekenen met tal van die typische B12-gezondheidsproblemen. Om zo volledig in hun Kracht en Vitaliteit te komen. Om zo ook hun ‘Missie’ op aarde extra kracht en vaart te kunnen geven.

Plaats: Locatie78
Burg.van der Weijerstraat 78
3981EK Bunnik
Tel: 030-636 53 28
 
     
Ilona Borst                     Bo Baden
 
Bo Baden schrijft: Hans Reijnen behoort tot de meeste vernieuwende natuurgeneeskundige artsen van Nederland. Hij leidt ook andere artsen en therapeuten op in de ‘progressieve geneeskunde’. Vorig jaar verwierf hij landelijke bekendheid door de publicatie van zijn boek: “Vitamine B12 tekort, oorzaak van vele chronische klachten” (Uitgeverij Ankh Hermes). Hans Reijnen is een boeiende en gedreven ‘pionier’-spreker, met tal van ervaringsverhalen uit zijn drukke praktijk, met o.a. 7000 behandelde B12 patiënten. Hij geeft ook een ruim overzicht van de huidige opwindende Spirituele Omwenteling die, door het grote publiek nog niet opgemerkt, sinds het magische jaar 2012, volop gaande is…
 
Aanbevolen B12-literatuur in dit verband:
 
* Is het misschien B12 tekort? Een epidemie van misdiagnosen”. Door Sally Pacholok en Jeffrey M. Stuart.
* Ankh Hermes 2011.Vitamine B12 tekort, oorzaak van vele chronische klachten. Door Hans Reijnen. Uitgeverij Ankh Hermes 2011. www.vitamineb12nu.nl  
 
NB:
 De lezingen worden op originele & humoristische wijze ingeleid door lofdichter Bo Baden.
  
Voor aanmelding klik naar: http://www.dehartcirkel.nl/contactformulier.html
                                      http://www.vitamineb12nu.nl
 
 

 

Geplaatst 01-02-2014

Top

 


 

Dr.Hans Reijnen heeft op zaterdag 16 september 2011 een presentatie gehouden: Vitamine B12, algemeen medisch en homeopathisch bekeken voor zijn collega artsen voor homeopathie op het jaarlijkse Congres: korte presentaties van de VHAN (Vereniging van Artsen voor Homeopathie in Nederland).

 


Op Vrijdag 29 januari 2010 heeft Dr.Hans Reijnen een presentatie gegeven op de integrale nascholingsdag (voor artsen van alle CAM verenigingen) over hoe hij patienten met allergische klachten behandelt. Hij mocht hierbij de honeurs waarnemen namens de ABB (Artsen vereniging voor Biofysische geneeskunde en Bio-informatie therapie), die deze dag georganiseerd had. Deze dag werd bezocht door 80 artsen van de ABNG, de VHAN, de NAAV, de Fytotherapeuten, de MBOG (Orthomoleculaire Geneeskunde), artsen voor Ayurvedische Geneeskunde en de ABB.  01-03-2010 HR


   

Andy Goldsworthy

Syllabus over BNS-Therapie: te bestellen bij Mens Sana. Een reader van 120 bladzijden voor 19 Euro. met het BNS onderzoeksprotocol kun je allerlei universele fysieke belastingen bij patienten opsporen en behandelen

(als je dit combineert met het opsporen en behandelen van Universele Psycho-Spirituele belastingen volgens het Dimensio-S model, dan kun je tesamen de Hermes Geneeskunde bedrijven).

Na 20 jaar werken in de klassieke homeopathie en 10 jaar werken met Inspiring Homeopathy (Tinus Smits) en orthomoleculaire behandelstrategieën deed de BICOM 2000 zijn intrede in mijn praktijk in juni 2005. Sindsdien is er weer een hele wereld voor mij open gegaan. Nadat ik de ABB opleiding had afgerond beschikte ik over voldoende kennis en vaardigheid om te starten met bioresonantie maar tegelijk werd mij duidelijk dat er ook binnen de wereld van de bioresonantie talrijke verschillende manieren van werken zijn. Waar begin je dan aan als beginnende arts of therapeut?
Ik wil een geïntegreerd onderzoeks- en behandelmodel presenteren, de BNS therapie die (op termijn) volkomen inpasbaar is in de hedendaagse westerse geneeskunde.

Ik heb deze werkwijze de naam BNS therapie genoemd omdat het een combinatie is van het werken met de BICOM en de Biotensor (B, Bioresonantie), het werken met Nosoden (N, homeopathische geneesmiddelen gemaakt van ziektemateriaal van de mens) en andere isopathische middelen zoals gepotentiëerde vaccins én het consequent aanvullen (S van Substitutie) van aangetoonde tekorten.

In 3-4 behandelingen met een tussenliggende tijd van 6-8 weken bereik ik in 90% van de gevallen een gunstig effect waarbij het vaak lukt om patiënten volledig te genezen. Dit laatste is bijna niet voor te stellen maar allergieën verdwijnen, de falende afweer herstelt zich volledig en de patiënt heeft weer een normaal, goed energieniveau. Ik heb inmiddels honderden geslaagde casuistieken waarbij vele spectaculaire resultaten zitten. Zoals de man die in de rolstoel bij me kwam (met de diagnose CIAP) en die veel onderliggende problemen had, met als belangrijkste een B12 tekort dat niet onderkend was, die nu weer fietst, zwemt en wandelt en nog steeds vooruit gaat. Zoals een vrouw met een heel ernstige RA, die al ernstige vergroeiingen heeft en 5 kunstgewrichten heeft, die nu haar ramen weer zelf wast zonder pijnstillers. Heel vaak duiken dezelfde centrale begrippen op zoals Hoog Sensitieve Persoonlijkheid (HSP), Post Vaccinaal Syndroom (PVS), Hypoglycemie (HG), Allergieën, Falende Afweer, Auto-immuunstoornissen en Avitaminosen in steeds dezelfde onderlinge samenhang. Deze onderlinge samenhang heb ik het pathogenetisch ei van het BNS model genoemd. Door de wetten van dit model toe te passen kun je allerlei interessante ontdekkingen doen, in het belang van elke individuele patiënt maar ook in het belang van de medische wetenschap.

Inhoudsopgave van de Syllabus over de BNS-Therapie

Onderwijs module BNS-therapie                                        5
Voorwoord                                                                         5
Inleiding BNS-Therapie     
                                                  6
Smitsiaanse geneeskunde                                                  6
Eigen specialiteit                                                                 6
ABB opleiding - BICOM 2000 / Twillmed - Rathega              6
Ik koos voor het BICOM 2000 systeem                               7
Introductieweekend van Twillmed                                       7
Radiësthetische geneeskunde                                             8
Start van het werken met de BICOM 2000 – juni 2005        8
Zomer 2006: start van het ontwikkelen van mijn eigen model   9
Over de schrijver van de BNS methodiek                             12
Hoofdstuk 1: Het BNS-onderzoeks- en behandelschema     14
Introductie BNS onderzoeks- en behandelschema               14
De drie hoofdstromen van het BNS model                            14
I. B van Bioresonantie of Bio-informatietherapie (BIT)          14
II. N van Nosoden therapie als onderdeel van de klassieke homeopathie 18
III. S van Substitutietherapie: aanvullen van tekorten          21
Praktische handleiding in vitamineland (Orthomoleculaire Geneeskunde) 21
Het BNS-onderzoeks- en behandelschema                            23
Behandelschema                                                                    27
Hoofdstuk 2: Het Post Vaccinaal Syndroom (PVS)                  29
Welke symptomen en klachten worden veroorzaakt bij een PVS?     29
Risicogroepen voor het oplopen van een PVS                        30
Behandeling  Post Vaccinaal Syndroom, oud en veel beproefd schema 30
Verhoogd inzicht door het toepassen van het BNS behandelschema    31
Hoofdstuk 3: Hoog Sensitieve Persoonlijkheden (HSP’s)        32
Hoofdstuk 4: Hypoglycemie (HG)
                                             34
Het ziektebeeld in vogelvlucht                                                34
Gevolgen van hypoglycemie op de korte termijn                     35
Gevolgen van hypoglycemie op de lange termijn                     35
Ik geef hypoglycemie patiënten onderstaande voedingsadviezen      36
Hoofdstuk 5: Vitamine B12 tekort                                             37
Het ziektebeeld van vit.B12 tekort                                           37
Normaalwaardes van B12 in het bloed achterhaald                 37
Mijn conclusies aangaande de diagnostiek                               38
De oorzaken van B12 tekort                                                     38
De behandeling van B12 tekort                                                38
Methylcobalamine is de effectieve eindmetaboliet van B12      38
Behandelschema injecties vit.B12 en zuigtabletten                  39
Bij bepaling van vit.B12 in het bloed ook altijd foliumzuur prikken    39
Vitamine B12 speelt een centrale rol in het menselijk lichaam  40
Vit.B12 tekort kan werken als een ‘gat in de dijk’                     40
Gepotentieerde vitamine B12                                                   41
De zielekracht van vitamine B12                                               41
Mythologie                                                                                43
De tarot                                                                                    43
Homeopathisch geneesmiddelbeeld van gepotentieerde B12  44
Hoofdstuk 6: Hypothyreoidie                                                    45
Het ziektebeeld                                                                        45
De diagnose wordt nogal eens gemist                                     45
De behandeling van hypothyreoidie                                        45
Hoofdstuk 7: Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI)               47
Ontdekking van een nieuwe ziekte!?                                       47
Het ziektebeeld van EPI                                                           48
De oorzaken van EPI                                                                48
Behandeling van EPI                                                                 49
EPI staat maar zelden op zichzelf                                             49
Hoofdstuk 8: Haem Pyrrollactam Urie (HPU)                             51
Mijn ervaringen met HPU                                                          52
Hoofdstuk 9: Auto-immuunziekten                                           53
Auto-immuunziekten                                                                 53
Op zoek naar de voorlopers van Auto-immuunziekten             53
Voorbeelden van auto-immuunziekten                                     54
Oorzaken en behandeling van Auto-immuunziekten                 54
Regulier bekende en erkende oorzaken                                    55
De Lanthaniden                                                                         56
Onderzoek naar gepotentieerde vit.B12 in de behandeling van auto-immuunziekten 57
Nieuwe auto-immuunziekte in de geneeskunde?                       57
Meest voorkomende auto-immuunziekten in mijn praktijk          58
Een eigen integratief onderzoeks- en behandelmodel: de BNS Therapie   58
Hoofdstuk 10: een paar andere avitaminosen                           61
Magnesiumtekort                                                                       61
Het moderne voedsel raakt steeds verder verschraald             62
Vitamine K tekort                                                                        62
Hoofdstuk 11: De BNS Therapie                                                  64
Wat is de kracht van het BNS model?                                         64
Wat zijn de zwakke kanten van het BNS model?                        66
Hoofdstuk 12: Casuïstiek: 12 gevalsbeschrijvingen                    67
Casus 1 : Mathijs J., PVS + B12                                                  67
Casus 2 : Sharon F.: PVS; M.Guillain-Barré na hepatitis B vaccinatie 70
Casus 3 : Silvia is volledig vastgelopen, Hypoglycemie               72
Casus 4 : Rob van H., casus, ernstig atopische constitutie, B12 tekort 73
Casus 5 : Jan L, een rolstoel patiënt met CIDP, vit.B12 tekort     76
Casus 6 : Mariesa D, hypothyreoidie                                                79
Casus 7 : De Heer Harry J, Polyproblematiek, EPI                        83
Casus 8 : Mw. Van S, vergevorderde reuma                                 86
Casus 9 : Ger H. Chronisch vermoeidheids Syndroom (CVS), EPI  88
Casus 10 : Marieke B., CVS                                                           90
Casus 11 : Frans Jozef de B.: Polyproblematiek                              95
Casus 12 : Alex, een kind met PDD-NOS                                     100
Hoofdstuk 13: Bijlagen, testformulieren                                      103
Bijlage 1: Overzicht KTT bevindingen (BICOM 2000 meting)        103
Bijlage 2: Rathega mini test                                                         104
Bijlage 3 : Rathega maxi test                                                       105
Bijlage 4: de voorlopig laatste versie van de Rathega test          106
Bijlage 5: De voor- en nadelen van het Rijks Vaccinatie Programma 107
Post-Vaccinaal Syndroom (PVS, bijwerkingen vaccinaties)             107
Reguliere vaccinaties tegen bacteriële vormen van nekkramp       108
Algemene kanttekeningen                                                              109
Risisicogroepen voor het oplopen van een PVS                               110
Kritische kanttekeningen aangaande het RVP vanuit de homeopathie   110
Meningococcenziekte                                                                      112
Homeopathisch “immuniseren” tegen nekkramp                            113
Slotoverweging                                                                               113
Addendum I                                                                                     114
Addendum II                                                                                    115
Addendum III                                                                                   116
Addendum IV                                                                                   117
Bijlage 6: Over de geneeskracht van water                                    118


 

Sinds 10 september 2011 is er een aanvullende BNS reader verkrijgbaar - BNS 4 Supplement - voor de prijs van 15 euro (exclusief verzendkosten). In 67 pagina's vind je alle nieuwe ontwikkelingen op BNS gebied.

BNS Reader, deel 2

Inhoudsopgave


Lesmateriaal BNS seminar 4 september 2011 7
1. Energetische geneeskunde 7
De helende kracht van subtiele energie 7
Energie in twee verschillende betekenissen 7
Paradigma van Newton: de mens als biomachine 8
Paradigma van Einstein: de mens als biomachine en als lichtwezen 8
Evolutie naar een ander paradigma 9
Elk levend organisme heeft een energetisch veld 9
Een voorstelling van het werken in de praktijk 10
Grofstoffelijk, fijnstoffelijk en onstoffelijk 11
Bio-energie = elektromagnetisme 11
De werkelijke aard van elektromagnetisme 12
Van materie naar energie en van energie naar materie 13
Verstoppertje spelen van ziektekiemen 13
De dreiging die uitgaat van het fenomeen van immuuncompromitatie 13
2. Hogere frequenties in de nieuwe tijd 15
Een grote omwenteling in aantocht!? 15
3. Van α (alpha) naar Ω (omega): δ(delta) zien 17
Vele nieuwe ontdekkingen dankzij de bioresonantie 17
Vitamine D tekort ook veel vaker dan we weten 17
Interindividueel verschillende meetresultaten 17
Radiësthetische geneeskunde: niet het apparaat of de biotensor is metend instrument maar de onderzoeker zelf 18
Mogelijke stoorzenders 18
Hoe ruim is het bewustzijn van de onderzoeker 18
Het verhogen van de sensitiviteit bij de metingen 19
Onbekend maakt onbemind, einde aan de onbekendheid 19
4. Incarnatie Problematiek 20
Lac maternum kan helpen wanneer iemand niet voldoende is geïncarneerd 20
Gepotentieerde vitamine B12 helpt ook beter incarneren 20
Onvolledige incarnatie door verlies van een tweelinghelft 21
Had Vincent van Gogh een vitamine B12 tekort? 21
Was Vincent misschien een alleengeboren tweeling? 21
Gepotentieerde methylcobalamine kan ook helpen vollediger te incarneren 22
Gepotentieerde foliumzuur is een mooi opvolgmiddel 22
Agathis australis (Kauri) 23
De Tane mythe 23
Mijn duiding van al deze nieuwe informatie 25
5. Upside-Down Brilliance - Omgekeerd Briljant 25
The Visual-Spatial Learner           De Visueel-ruimtelijke leerling 25
Het model van de visueel-ruimtelijke leerling 27
Waarom wil ik de aandacht graag op dit onderwerp vestigen? 27
6. Het astrale bewustzijn van B twaalvers 28
7. Leverstenen 30
Leverreinigingskuur volgens A. Moritz 30
Alternatieve leverreinigingskuur 31
Zorg dat je altijd magnesiumsulfaat in huis hebt 31
Hoe kan het dat reguliere artsen deze stenen niet kunnen aantonen? 32
Symptomatologie van leverstenen 32
Waarom heb ik leverstenen een ‘gemaskerde sluipmoordenaar’ genoemd? 33
De cholesterolmythe 33
Over de oorzaken van leverstenen 34
Je lever zuiveren, hoe doe je dat? 34
Wat te doen om ervoor te zorgen dat leverstenen niet terugkomen 35
Ontgiftende  zitwrijfbaden 36
Verontrustende ontwikkelingen: schadelijke invloed UMTS 37
Last but not least: patiënten met leverstenen hebben (of krijgen) een tekort aan vit.B12. 38
8. Genezen met symbolen en graancirkels 38
Wie maken de graancirkels? 41
De eerste ervaringen van het werken met graancirkels als homeopathisch geneesmiddel 43
9.De grote ommekeer 45
Door mij bedachte nieuwe homeopathische geneesmiddelen 45
Voortdurende aanpassingen van de behandeling van een Post Vaccinaal Syndroom 45
Plotseling behoefte aan frequenties uit een nieuw spectrum 46
Wat is antimaterie 46
Begin van een nieuw tijdperk in de energetische geneeskunde!? 47
Steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de ompoling van het aardmagnetisch veld. 48
10. Urineweginfecties 48
Blaasontsteking 49
Opstijgende urineweginfecties 49
Het stellen van de diagnose UWI 49
De behandeling van UWI’s 50
Sterk toegenomen slagkracht in de natuurgeneeskundige praktijk dankzij de bioresonantie 50
De meest voorkomende verwekkers van een UWI 50
Oorzaken van UWI’ s 51
Interstitiële cystitis of blaaspijnsyndroom 52
Resistentie ontwikkeling van bacteriën en ESBL bacteriën 53
Resistentie ontwikkeling versterkt door ompoling van aardmagnetisch veld!? 54
Boekbespreking: 54
11. De Hele Olifant in Beeld, Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede, 54
12. Frequentiekaart 59
13. Overzicht nieuwe homeopathische geneesmiddelen 61

 


Top                                                                          Home