Protocol CVS

Protocol voor de behandeling van Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS)
   In de CAM Geneeskunde (Complementary and Alternative Medicine)

Inleiding:
Een Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS) wordt gedomineerd door een vermoeidheid die langer duurt dan 6 maanden en waarvoor regulier geen oorzaak gevonden kan worden. Soms gaat de vermoeidheid gepaard met chronische pijn (zoals bij fibromyalgie) en/of hersenfunctiestoornissen (zoals bij ME: myeloencefalopathie). Deze diagnosen worden soms afzonderlijk gebruikt voor verschillende ziektebeelden, soms worden ze als synoniem beschouwd. De reguliere aanpak bestaat in het aanbieden van Cognitieve Therapie (psychotherapie) die vooral gericht is op de acceptatie van het probleem en het ‘er beter mee leren omgaan’, voor veel patiënten is dit zinvol. Maar het advies is om, alvorens zich hieraan te onderwerpen, eerst een diepgaand onderzoek door een arts in de natuurgeneeskunde te laten doen, die goed thuis is in dit onderwerp. Bijna altijd worden dan onderliggende oorzaken gevonden die heel goed te behandelen zijn.

Hieronder volgt een volledig overzicht van veel voorkomende, onderliggende oorzaken van CVS.
De in mijn praktijk meest voorkomende oorzaken zijn cursief  en onderstreept gedrukt.
Veel oorzaken kunnen door een goede anamnese voering reeds aan het licht komen, alle andere oorzaken kunnen aangetoond dan wel uitgesloten worden m.b.v. de supergevoelige meetmethode van de BICOM 2000.
Soms is aanvullend (bloed)onderzoek gewenst.

Elders op deze site staat ook een onderzoeks- en behandelschema.

A. Voedingsfouten/tekorten:
Hypoglycemie (regulier veelal nog niet erkende suikerstofwisselingsstoornis waar ik veel ervaring mee heb; voor meer informatie zie elders deze website) door een te hoog gebruik van slechte koolhydraten (suiker, verborgen suikers en alle witmeel producten),
o Gebrek aan vitale vetten (essentiële vetzuren EVZ’s), te hoog gebruik van fatale vetten.
o Gebrek aan Vitamine C (hierdoor ook eerder PVS),
o Opnamestoornis door Dysbiose of Lekkende darm,
o Te hoog gebruik van eiwitten, te weinig hoogwaardige eiwitten.
o Te weinig gebruik van verse groenten en fruit en hierdoor ontstane avitaminosen (gebrek aan vitamines, mineralen en sporenelementen).

B. Problemen veroorzaakt door medische behandelingen
Post Vaccinaal Syndroom(PVS, bijwerkingen vaccinaties), voor meer informatie zie elders deze website.
o Aanhoudende klachten na chemische medicatie (Lariam, Flagyl, Prednison, kalmeringsmiddelen, slaapmedicatie, e.a.)
o Intoxicatie door narcosestoffen, prednison, chemotherapeutica, e.a.
o Te hoog gebruik van antibiotica, de pil, cholesterolverlagers (statines: Q10 killers), enz.

Top

C. Allergieën:
 Er bestaan veel meer allergieën dan regulier aangetoond worden, meest voorkomende:
o Koemelkallergie, laktoseintolerantie
o glutenallergie
o allergie voor pinda’s (en/of andere noten),
o verschillende fruitsoorten, tomaat,
o suiker, cacao,
o schimmels,
o glutamaten (smaakversterkers) en
o allerlei voedselchemische toevoegingen (E-stoffen).

Voor een verklaringsmodel (van de hand van Hans Reijnen) voor de enorme toename van allergieën de laatste 5-10 jaar, druk hier.

D. Verlaagde Afweer:
Virale belasting (EB-virus = M.Pfeiffer, Cytomegalievirus=CMV, Herpes Zoster= gordelroos, Herpes Simplex is koortslip, e.a.), Post Viraal Syndroom (b.v. status na M. Pfeiffer).
Bacteriële belasting (Borrelia = M. Lyme, TBC, Helicobacter Pylori, Pertussis= kinkhoest, Shigella, Salmonella, Yersinia, Brucella, Listeria, Leptospirose = M. Weil of melkerskoorts, Mycoplasmata (voor meer informatie zie http://www.immunesupport.com/library/showarticle.cfm?ID=3066) , Q-koorts veroorzaakt door de Coxiella burnetii, e.a.)
Schimmelbelasting (direct gekoppeld aan te hoge suikerinname), steeds terugkerende schimmelinfecties op huid en slijmvliezen, Candidasyndroom. (ik werk zelf niet met deze laatste diagnose, dus ook niet met een candidadieet, omdat ik altijd uit kom met onze voor iedereen geldende voedingsadviezen zoals die door mij zijn beschreven in de gluc Ω mens-methode).
o Belasting door parasieten (Wormen, Amoeben, Toxoplasmose, Schistosoma, Leishmania, e.a.)

Nota bene: D is meestal direct gevolg van C en wordt tesamen in de medische wereld aangeduid met de term: immuuncompromitatie. Als er maar lang genoeg sprake is van deze immuuncompromitatie dan kan dit weer auto-immuunandoeningen (zie E) tot gevolg hebben.

E. Auto-immuunaandoeningen

Het lichaam gaat auto-antistoffen aanmaken tegen een of meerdere eigen organen of onderdelen daarvan. De meest voorkomende auto-immuunaandoeningen in mijn praktijk zijn: 1. Exocriene Pancreas Insufficientie (EPI), 2.M. Addison-Biermer = vitamine B12 tekort en 3. Hypothyreoidie = te langzaam werkende schildklier. Verder regelmatig voorkomende aandoeningen zijn: M.Crohn, Colitis Ulcerosa, Reuma, MS, e.a.

F. Intoxicaties
o Door zware metalen (amalgaam, aluminium (conserveermiddel in veel vaccins), lood, cadmium, e.a)
o Smog, Pesticiden, insecticiden, narcosestoffen, PCB’s, PCP’s, dioxines, e.a.
o Niet goed functionerend Methallothioneine Systeem (darm door gebrek aan Zink, biologische Zwavel en L-Cysteine), het eiwit dat o.a. nodig is voor de ontgifting van zware metalen. Voor meer info over methallothioneine zie http://www.tinussmits.nl/ onder de link autisme, en dan methallothioneine.

G. Geopathische belasting
o Belasting door wateraders en/of aardstralen
o Belasting door elektrosmog (straling van radiogolven, computers, GSM verkeer, UMTS masten, enz.)
o Belasting door radioactieve straling
o Belasting door Radarstraling (geluidsgolven)

H. Stofwisselings- en hormonale problematiek
o Hypothyreoidie (te traag werkende schildklier), deze diagnose wordt vaak gemist omdat het gehalte van het schildklierhormoon in het bloed, in het onderste kwart van het regulier als normaal beschouwde, vaak toch afwijkend is. Voor meer informatie zie www.hypomaarniethappy.nl .
Vit B 12 tekort, ziekte van Addison-Biermer (veganisten/vegetariërs, na het verwijderen van een groot deel van de maag, autoimmuun: allergie tegen Intrinsic Factor (IF)), de diagnose wordt vaak gemist omdat de waarde in het bloed in het onderste kwart van het normale toch vaak als afwijkend beschouwd moet worden. Voor meer informatie zie: http://home.kpn.nl/hindrikdejong/voordedokter.htm.
o HPU (Gebrek aan Zink, vit B6 en Mangaan). Voor meer informatie zie www.keac.nl .
o Uitputting van de Bijnieren (Adrenal Fatigue), zie www.adrenalfatigue.org ., meestal veroorzaakt door chronische overbelasting (dreigende burn-out).

Top

I. Post Traumatische Stress
o Na elk ernstig fysiek trauma (Hersenschudding, Schedelbasisbreuk, Whiplash Injury, e.a.)
o Post Traumatische Dystrofie
o Na één of meerder ernstige psychotrauma(ta).
* Deze worden hier ook genoemd omdat ze homeopathisch (en of met overige natuurgeneeskundige wijzen) heel goed te behandelen zijn.

J. Status na kwaadaardige aandoening, al of niet mede veroorzaakt door de behandelingen zoals radiotherapie en chemotherapie. Voor kwaadaardige aandoeningen en voor mensen die het hadden hebben wij een speciale aanpak in Mens Sana: Niet Toxische Tumor Therapie (NTTT).

Top

 

Toelichting:
Bij een CVS is er bijna altijd sprake van meerdere, tegelijkertijd bestaande, onderliggende oorzakelijke factoren, het is een multifactoriele aandoening. Het ene probleem is vaak het gevolg van het andere, vaak ontstaan negatieve kettingreacties. Daarom vraagt het altijd om een zorgvuldig en diepgaand onderzoek en een behandelplan in diverse stappen.

Het zijn vooral de zogenaamde Hoog Sensitieve Personen (HSP's) die het eerst en het ergst ten prooi vallen aan alle bovengenoemde belastingen, dit wil niet zeggen dat een niet HSP geen Chronisch Vermoeidheids Syndroom kan krijgen.

De behandeling bestaat in ons Centrum uit de volgende hoofdcomponenten:
o Klassieke homeopathie/Inspiring Homeopathy/Isopathie (werken met gepotentiëerde vaccins en nosodes)
o Orthomoleculaire geneeskunde: optimaliseren van de voeding en voedingssupplementen.
o Bioresonantie onderzoek en therapie (BICOM 2000) Dr.Reijnen heeft een geheel eigen onderzoeks- en behandelschema ontwikkeld dat hij de BNS-Therapie gedoopt heeft.
o Procesmatige psycho-energetische begeleiding.

Elders op deze site staat een uitvoeriger onderzoeks- en behandelschema.

Hiermee worden in ons Centrum alle belastingen opeenvolgend opgeruimd en evt. nog onderliggende stoornissen of tekorten opgelost. In ongeveer 90% van de gevallen treden er aanmerkelijke verbeteringen op of volgt er volledige genezing.
De behandeling neemt, afhankelijk van de duur van de klachten en de complexiteit van de onderliggende problemen, een periode in beslag van 3-6 (hooguit12) maanden.

We zien CVS soms samengaan met diverse andere chronische ziekten zoals bekkeninstabiliteit (BI), RSI klachten (Repetitive Strain Injury), CIPD (Chronisch Imflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathie), M. Crohn, Colitis Ulcerosa, het herhaald optreden van miskramen e.c.i. (zonder bekende oorzaak), Vitiligo (depigmentatie van de huid), Alopecia (haaruitval) en gewichtsverlies ondanks een goede eetlust.

Schilderij van Karin Toma - hangt in ons Centrum

Hans Reijnen, Gezondheidscoach voor Hermes Geneeskunde (AVIG) per 01-01-2019

Top                                                                                    Home