Verslag congres: B12 Integraal

Verslag Congres: B12 Integraal – Cobalamine4All

Gehouden op 28 mei 2010

In Congrescentrum Antropia te Driebergen

Na bijna een jaar van zorgvuldige voorbereidingen was het dan eindelijk zover het Congres: B12 Integraal – Cobalamine4All. Er kwamen 220 gasten bij elkaar op een zonovergoten dag in de prachtige entourage van Landgoed de Rheehorst (congrescentrum Antropia). Op de avond voor het congres waren alle sprekers met de organisatoren al bij elkaar om elkaar beter te leren kennen om gezamenlijk de juiste sfeer te vinden. We hadden dus niets aan het toeval overgelaten, zelfs Karin Toma die het schilderij voor de uitnodiging van het congres gemaakt had was aanwezig.

Karin Toma

De dagvoorzitter Paul Heijer, fysiotherapeut en acupuncturist maakte om 09.30 uur al een stevige aftrap door te melden dat ook hij er al achter was gekomen dat vit.B12 toch wel een bijzondere plek inneemt en dat hij ontdekt had dat in feite geen enkel symptoom niet door vit.B12 gebrek veroorzaakt kan worden.
Na een korte inleiding door de initiatiefnemer Dr. Hans Reijnen, die uitlegde wat de aanleiding was geweest voor het organiseren van het congres, deed Mrs. Sally Pacholok werkend als EHBO verpleegkundige in een ziekenhuis in Detroit Michigan, USA, de aftrap. Zij stortte een lawine van medische informatie over het publiek uit op een zeer hoog medisch niveau. Zij is ook al twintig jaar bezig met dit onderwerp, je maakt haar niets wijs. Ze was dan ook nauwelijks te stoppen ook al was haar tijd verstreken. Zij kreeg aan het begin van de middag nog een kleine tweede ronde over de COST-EFFECTIVENESS. Het was didactisch gezien niet hoogstaand, het maakte wel erg veel indruk en de kop was van het congres af. Ze maakte het publiek in één klap onomstotelijk duidelijk dat B12 tekort een enorme volksziekte is die zijn weerga niet kent en die nu nog bijna altijd over het hoofd wordt gezien met vaak desastreuze gevolgen voor de miljoenen patiënten. Haar devies is dat in feite alle chronische patiënten gescreend moeten worden op vit.B12 tekort. Een simpele bloedbepaling van vit.B12 en het Foliumzuur zijn daarvoor al genoeg, mits de juiste normaalwaarde wordt gehanteerd (300pmol/L).

Als tweede kwam Dr. Joseph Chandy, huisarts te Horden Co Durham Engeland aan het woord. Ook hij liet heel goed blijken dat hij wist waar het overging, hij behandelde in de afgelopen 28 jaren ongeveer duizend patiënten met vit.B12 tekort met vaak spectaculaire resultaten, waar hij een paar voorbeelden van demonstreerde. Hij sprak heel rustig en innemend (in het typische Engels van een Indiër) en hij bleek ook heel spiritueel te zijn met veel humor. Hij toonde het publiek twee boeken die altijd binnen handbereik zijn: the Holy Bible and Could it Be B12!?, het boek geschreven door Pacholok en Stuart. Hij is in Engeland al een paar keer flink tegengewerkt door de overheid (conspiracy!) maar hij laat zich ondanks zijn hoge leeftijd (70 jaar) niet aan de kant zetten om zijn missie te volbrengen. Hij sprak de verwachting uit dat uiterlijk in 2012 de nieuwe richtlijnen aangaande de diagnostiek en de behandeling van B12 tekort alom aanvaard zullen worden. Aanvankelijk eerst in Engeland, de rest van de wereld zal dan snel volgen.

Top

Collega Dr. Nico Westerman, arts voor (elektro)acupunctuur en biofysische geneeskunde uit Dordrecht (NL), mocht de ochtend afsluiten. Hij opende met drie korte gevalsbeschrijvingen waaruit heel duidelijk werd dat B12 tekort de meest onverwachte gedaantes kan aannemen. Er volgde een prachtige en gedegen presentatie over de historie van pernicieuze anemie die op een ‘verderfelijke manier’ tot de dood kon leiden. Vervolgens gaf hij een wetenschapstheoretisch overzicht van de geschiedenis van de geneeskunde waarin hij liet zien dat de huidige moderne geneeskunde zich begin van de vorige eeuw afsplitste van een holistische systeemvisie en in feite reductionistisch van aard werd. Het lichaam als machine werd opgedeeld in verschillende onderdelen waarvan de onderliggende samenhang steeds verder naar de achtergrond verdween. Hij sprak de hoop en de verwachting uit dat de moderne geneeskunde zich uiteindelijk wel weer terug zal aansluiten bij het holistische systeem denken zoals dat in de CAM wereld gebezigd wordt. Zo zal er uiteindelijk wel samengewerkt kunnen worden. Hij besloot zijn betoog met uitgebreid te illustreren hoe vitamine B12 zich als een spin in het gehele web van de menselijke biochemie gedraagt. Het wekte de zaal op de lachspieren toen hij op een dia wel twintig klachten of ziektebeelden toonde die door vit.B12 tekort (mede) veroorzaakt kunnen zijn, gevolgd door een tweede dia, een derde en zelfs een vierde. Er leek geen eind aan te komen. Westerman straalde autoriteit uit in wellicht de beste presentatie van de dag.

Hans Reijnen en Nico Westerman

In de pauzes was er van alles te beleven op de markt die er was georganiseerd. De organisator Vitortho had een stand met eigen producten waar ook diverse boeken van de sprekers te verkrijgen waren. Could it Be B12!? (Pacholok en Stuart), Het drama in de moederschoot (Austermann & Austermann), het boek Bio-Energie (Westerman), BNS Therapie (Hans Reijnen). Verder waren er nog diverse andere standhouders, waaronder uitgever Ankh Hermes, de MBOG, Holland Pharma, e.a. In de middagpauze kon een biologische lunch gebruikt worden, velen zaten heerlijk buiten op het terras.

Nadat Sally Pacholok vanaf 13.30 uur had laten zien hoe enorm veel kosten bespaard kunnen worden als B12 tekort tijdig wordt herkend en behandeld, kon eindelijk Hans Reijnen, arts voor Homeopathie en Bioresonantie te Deurne (NL) rapporteren over zijn uitgebreide observationele analyse van 540 behandelde patiënten van 01-01-2007 t/m 31-12-2008. Hij kwam door deze studie tot dezelfde conclusies als Pacholok en Chandy. De normaalwaarde voor B12 in het bloed moet naar boven bijgesteld worden en een te hoog Foliumzuurgehalte maskeert een vit.B12 tekort. Ook hij kon concluderen dat M.Addison-Biermer veel meer gedaantes heeft dan ons van oudsher geleerd werd (zie conclusies congres aan het eind van dit verslag). Hij stelt voor dat alle patiënten het best behandeld kunnen worden met een combinatie van methylcobalamine en adenosylcobalamine. Dit kan zowel in de vorm van oromucosaal tabletten (opzuigen in de mond) als in de vorm van injecties. Hij reserveert de injecties voor de ernstigste patiënten (15% van zijn onderzoekspopulatie). 30% van alle patiënten hadden reeds bij aanvang ook een tekort aan Foliumzuur dat dan ook aangevuld moet worden. Uiteindelijk blijkt na 2-3 maanden iedereen beter af te zijn met de aanvulling van Foliumzuur tegelijk.

 

Presentatie van een Life casus


Aan het eind presenteerde Hans Reijnen een Life casus: een 26 jarige vrouw die een post traumatische dystrofie opliep nadat ze haar knie gestoten had. Zij zit in een rolstoel en kan niet meer normaal functioneren. Ook al was er nog geen folluw up, zij werd toch al gedemonstreerd omdat zij zowel heel veel algemeen medische symptomen van B12 tekort vertoonde als veel kenmerken voor een behandeling met gepotentieerde vitamine B12 (o.a. vermoeden dat zij van een drieling was) terwijl haar behandelend artsen nog niet wisten wat er aan de hand was.
Als aanloop naar de presentatie van Alfred R. Austermann, psycholoog en Heilpraktiker, legde Hans Reijnen uit dat bij 60% van zijn populatie het vermoeden gerezen was dat zij een alleengeboren tweeling waren. Bovendien blijken alle patiënten bij wie dat vermoeden bestond een vit.B12 tekort te hebben (of te krijgen).

Top

Vanaf 15.00uur begon de presentatie van Alfred R. Austermann, psycholoog en Heilpraktiker, over het drama in de moederschoot. Na de grote aanslag op het bevattingsvermogen van het publiek bood hij om te beginnen enkele minuten ontspanning in de vorm van een video over het werk van Aqua-release: waar cliënten als het ware terug kunnen naar het water in de baarmoeder en terug in de armen van de moeder. Daarna toonde hij een aantal dia’s over de embryologie en ECHO’s van zwangere moeders met tweelingen en meerlingen. 9 van de 100 keer dat dit zich voordoet sterft de helft van de tweeling (of meerlingen) af, hetgeen onbewust meestal een groot psychotrauma veroorzaakt bij de alleengeboren tweeling. Hij vertelde heel onderhoudend over hoe hij, samen met zijn vrouw, cliënten helpt over dit verlies heen te komen met familieopstellingen, weekendseminars en aqua-release. Hij demonstreerde op het laatst nog samen met Hans Reijnen hoe gecompliceerd relaties van alleengeboren tweelingen meestal verlopen (opstellingen).

Vanaf 15.45 uur begon de laatste presentatie van Hans Reijnen over de zes nieuwe homeopathische geneesmiddelen gemaakt van vit.B12. Het boek: Vitamines en mineralen van Truus Hartsink en André Schaap vormde het startpunt voor het ontwerpen van een Materia Medica van gepotentieerde Methylcobalamine die Hans Reijnen ondertussen al honderden keren heeft gebruikt. Het is een uitstekend overgangsmiddel om patiënten die het incarnatieproces niet geheel hebben afgerond alsnog daartoe uit te nodigen. Het thema is: bestaansrecht (to be or not to be), bedreigd voortbestaan (al of niet terwijl je nog bij je moeder in de moederschoot zit). Bijna alle B12 patiënten zijn hoog gevoelig, hebben een hoog bewustzijn, hebben heel veel passie, geven nooit op en hebben een spirituele missie. Je hoeft gepotentieerde B12 nooit lang te geven maar het is heel behulpzaam bij het oplossen van diepe, existentialistisch psychologische problemen. Vitamine B12 in de stof en als homeopathisch middel kunnen helemaal het verschil maken voor de patiënt met vaak al een heel lange ziektegeschiedenis.
Aan het eind van zijn lezing liet Hans Reijnen de zaal nog een homeopathische prooving doen met drie verschillende potenties van gepotentieerde methylcobalamine. Hij liet het publiek 5 minuten mediteren op het middel. Daarna kreeg iedereen de kans om te vertellen over de ervaringen; daar maakten zo’n 15 mensen gebruik van. Het leverde heel interessante en bruikbare informatie op. Alle deelnemers werd gevraag hierover schriftelijk te rapporteren.

Aan het eind van de dag was iedereen erg vol en vermoeid maar er kwamen al vele enthousiaste reacties binnen. Ook het evaluatieformulier toonde erg hoge scores voor de presentaties en het geheel. Er waren natuurlijk verbeter punten. Men was vooral erg onder de indruk van het boeiende integrale aanbod van medisch/chemisch, psychologisch, homeopathisch en spiritueel. Het is iedereen wel duidelijk geworden dat er sprake is van een enorm volksgezondheidsprobleem waar gelukkig op puur natuurlijke wijze heel veel aan te doen is. Alle sprekers kregen aan het eind een klein schilderij van Karin Toma (aangeboden door Vitortho) dat paste in de thematiek van de dag.

Forumdiscussie aan het eind

Top

Hans Reijnen is heel veel dank verschuldigd aan Vitortho dat kosten nog moeite gespaard heeft om van deze dag een groot succes te maken, terwijl zij mij volledig de vrije hand gaven bij de inhoud van het congres. De uitgebreide syllabus met bijdragen van alle sprekers is voor €30,00 (inclusief verzendkosten) te verkrijgen bij Vitortho, tel: 070-3010703.

Belangrijkste conclusies van het congres B12 Integraal – Cobalamine4All:
 

Algemeen medisch:
o Er zijn heel sterke aanwijzingen dat:10-20% van alle mensen een vit.B12 tekort hebben, zeker 25% van alle 60 plussers en 60% van alle geriatrische patiënten. Dit probleem kan zich ook wel degelijk bij kinderen voordoen.
M.Addison-Biermer (vit.B12 tekort) wordt nu veel te vaak niet opgemerkt en gaat nu meestal nog schuil achter allerlei andere aandoeningen: MS, ALS, Chronische Vermoeidheidssyndroom, Polyneuropathie (en CIPD), Anemie, miskramen, verlaagde vruchtbaarheid, Depressie, overmatige angst, Psychose, Autisme, Hart- en vaatziekten, en nog vele andere.
o Het zou het mooist zijn als alle patiënten met chronische klachten gescreend worden op vit.B12 tekort door simpel een B12 en Foliumzuur bepaling in het bloed te doen. Dan dient wel een nieuwe ondergrens gehanteerd te worden van 300 pmol/L in de plaats van de ouderwetse 140 pmol/L of de 200 pmol/L die al gepropageerd werd in het NTvG van december 2005.
o Alle patiënten met een volgens de nieuwe richtlijn aangetoond vit.B12 tekort zou behandeld moeten worden met methylcobalamine en adenosylcobalamine in de plaats van hydroxocobalamine die patiënten nu nog standaard krijgen. Dit kan ook in de vorm van oromucosale zuigtabletten; het hoeven dus echt niet altijd injecties te zijn.


Energetische geneeskunde:
o Dr. Hans Reijnen heeft al ruime ervaring opgedaan met 6 nieuwe homeopathische geneesmiddelen gemaakt van verschillende vormen van vitamine B12: zij vertonen allemaal varianten van het thema BESTAANSRECHT (TO BE OR NOT TO BE). Je hebt iets meegemaakt waardoor je het bijna niet overleefd hebt en dit heeft een psychotrauma veroorzaakt waardoor je niet (meer) helemaal aan het gewone leven kan deelnemen. Er zit een diepe aarzeling of twijfel of tweeslachtigheid (existentialistisch, psychologische problemen) b.v. nadat je bijna om het leven gekomen bent door verdrinking of door een brand.
o Relatief vaak komt het fenomeen van de verloren tweelinghelft in de praktijk voor: maar liefst één op de tien zwangerschappen beginnen als tweeling (of meerling) maar de andere helft sterft voortijdig af waardoor jij het ook heel moeilijk hebt gehad om de eindstreep te halen. Allerlei andere situaties prenataal (bedreigd voortbestaan in de moederschoot) kunnen lijden tot een indicatie voor een behandeling met gepotentieerde vit.B12.
o De verschillende vormen van gepotentieerde vit.B12 (aqua-, adenosyl-, hydroxo-, methyl-, nitro- en cyanocobalamine) kunnen patiënten enorm behulpzaam zijn bij het oplossen van diepe existentiële twijfels. Naast het aanvullen van B12 in de stof kunnen deze energetische geneesmiddelen ervoor zorgen dat het leven van de patiënt pas echt een aanvang kan nemen. De titel van de presentatie van Dr.Chandy was: you have given me my life back.


Geplaatst 01-06-2010

Hieronder volgt eerst een opsomming van nieuwe, algemeen medische diagnostische criteria, gevolgd door het materia medica beeld van gepotentieerde methylcobalamine.


Nieuwe diagnostische criteria vitamine B12 tekort

Er zijn en blijven natuurlijk de twee klassieke beelden van pernicieuze anemie en gecombineerde strengziekte. Maar B12 tekort heeft duidelijk meer gedaantes waarbij de diagnose niet op een presenteerblaadje ligt. Je moet er proactief in leren denken: vraag door naar de aanwezigheid van B12 gebrekssymptomen.
 

Symptomen en kenmerken, A criteria:


o Moeheid
o Cognitieve functiestoornissen:
• Concentratiezwakte,
• geheugenzwakte
• en/of woordvindingsstoornis
o Allergische klachten: boven of onder de oppervlakte (die terugkeren na homeopathische en/of biofysische behandeling)
o Falende afweer:
• recidiverende infectieziekten
• Slecht genezende wondjes
• Ontstekingen (tot abcesvorming toe)
• Tandvleesproblemen
o Anemieën in de voorgeschiedenis (die slecht op ijzer reageerden, macrocytose is eerder uitzondering dan regel)
o Krachtsvermindering in benen en armen.
o Erg veel geestdrift bij een slecht functionerend lichaam (het lichaam is als een blok aan het been). Lange ziektegeschiedenissen, veel dokters gehad zonder (blijvend) resultaat.
o Dementie
o Psychose(n)
o Autisme

B-criteria:
 

o Haaruitval
o Gevoelsstoornissen: Tintelingen/ prikkelingen in handen, voeten en/of tong
o Trekkingen in de spieren (kan ook door magnesium tekort zijn)
o Klachten over het zien (niet nader te duiden)
o Subfertiliteit (verlaagde vruchtbaarheid)
o Vaker miskramen
o Fenomeen van de verloren tweelinghelft (moeder was in verwachting van een tweeling, maar jij hebt het als enige gehaald, de andere helft is vroegtijdig afgestorven)
o Depressiviteit/ depersonalisatie

Het stellen van de diagnose
• Overweeg de diagnose B12 tekort bij 3 A criteria in combinatie met 2 B criteria.
• Met het stijgen van het aantal aanwezige criteria wordt de diagnose steeds waarschijnlijker.
• De diagnose wordt veel waarschijnlijker bij een B12 gehalte in het bloed <300 pmol/L maar een waarde tussen 300 en 500 sluit de diagnose niet uit!!
• Een te hoog Foliumzuurgehalte in het bloed kan een B12 tekort maskeren.
• Bepaling van Homocysteïne en Methylmalonzuur in het bloed bleken in mijn praktijk nauwelijks of geen differentiërende waarde te hebben. Ik heb nooit bepalingen in de urine laten doen, hetgeen wel een grotere predictieve waarde zou hebben (volgens S.Pacholok, Canada, schrijfster van het Boek: Could it be B12?).

De behandeling:
o 85% van al mijn patiënten reageren heel goed op oromucosale substitutie van vit.B12
o Geef in principe geen hydroxocobalamine maar methylcobalamine en adenosylcobalamine (90% van mijn patiënten kan niet meer methyleren). Dit zijn de twee effectieve eindmetabolieten van vit.B12. Momenteel combineer ik graag Brain B12 zuigtabletten van Now Foods (1x1) met Dibencozide Coenzym B12 van Bonusan (2x1) omdat je dan twee effectieve vormen tegelijk geeft waar Foliumzuur dan ook al bijzit (Dibencozide).

o Je doet er het beste aan om vanaf het begin ook Foliumzuur aan te vullen (tenzij het Foliumzuurgehalte te hoog blijkt te zijn). 35% van mijn patiënten hadden ook een Foliumzuurtekort vanaf het begin en de meesten van de overige 65% hadden ook Foliumzuursubstitutie nodig binnen 3 maanden na het stellen van de diagnose.
o De meer ernstige gevallen (reeds klinisch manifeste tekenen van demyelinisatie) stel ik het liefst in op injecties met methylcobalamine die ik bestel in Italië (al of niet nog aangevuld met Dibencozide Co Enzym B12 zuigtabletten).
o Er is nooit iets op tegen om een proefbehandeling te starten, zelfs een allergie voor kobalt hoeft veelal geen beletsel te zijn. Enkele patiënten reageren op de substitutie met acne op het voorhoofd. Dat is voor mij geen reden de behandeling te staken. Laat altijd eerst een keer vit.B12 en Foliumzuur in het bloed bepalen om een uitgangswaarde te hebben voor de substitutie gestart worden. Daarna is het nauwelijks van enige waarde om bloedbepalingen te blijven doen zo lang er gesubstitueerd wordt. Je gaat puur af op het beloop van het klinisch beeld: je streeft ernaar dat alle B12 gebrekssymptomen verdwijnen!

Top

Materia medica van gepotentieerde vitamine B12, Methylcobalamine.

In de differentiaaldiagnose met andere homeopathische geneesmiddelen kun je denken aan: Lac maternum, Saccharum officinale en Natrium muriaticum die allen ook het thema van de moeder kennen. En Hydrogenium, Helium en Graphites die allen het thema kennen van wel of niet voor dit leven kiezen. Uiteraard moet je ook denken aan Cobalt, dat overigens meer een essentie kent die veel meer midden in het leven staat: je opmaken voor je taak.


1. Anemie, recidiverend, die niet goed op ijzersuppletie reageert. Er hoeft niet perse sprake te zijn van macrocyten.
2. Sensibiliteitsstoornis: doofheid, tintelingen of prikkelingen of paraesthesieën in armen of benen.
3. Paresen of paralysen, in beide benen en beide armen (gecombineerde strengziekte). Hierdoor controleverlies bij het lopen, zwalkend of dronkemansgang en onhandigheid (dingen uit de handen laten vallen). Tendens tot vallen. Veel patiënten lopen achter een rollator of zitten al in een rolstoel of worden zelfs bedlegerig.
4. Gestoorde zintuigen: visusproblemen die niet nader geduid kunnen worden, verminderde smaak en reuk.
5. Optische neuritis: voorbijgaande klachten van het zien door een inflammatie.
6. Neurogene zindelijkheidsklachten: incontinentia urinae et alvi.
7. Problemen bij het krijgen van progenituur: verlaagde vruchtbaarheid zowel bij de vrouw als bij de man, miskramen, verloren tweelinghelften.
8. Elke alleengeboren tweelinghelft heeft (of krijgt) een B12 probleem: Met maar één been in het leven, met het ander been bij de tweelinghelft in het dodenrijk. Bij Subfertiliteit leidt hormoonbehandeling tot een hogere kans op meerlingen. Bij IVF worden in de regel twee of drie bevruchte eicellen in utero geplaatst. Vaak blijft er spontaan maar één over, zo niet dan gaat men nogal eens over tot actieve meerlingreductie.
9. Familie historie: vaker tweelingen (of meerlingen) in de familie.
10. Dermoidcyste of een teratoom: dit is de geïncorporeerde rest van je verloren tweelinghelft.
11. BESTAANSRECHT: Aandoeningen na diepe twijfel over het gewenst zijn van je bestaan, diepe twijfel over wie je ouders zijn, of bij gedachten over dat je eigenlijk iemand anders had moeten zijn (b.v. een net voor jou overleden broer of zus).
12. TO BE OR NOT TO BE: Aandoeningen na gebeurtenissen waarbij je het bijna niet overleefd hebt. Relatief vaak bij gebeurtenissen nog intra-uterien: bloedgroepantagonisme, verloren tweeling helften, cervixinsufficiëntie, solutio placentae, omstrengeling. Maar ook bij gebeurtenissen (ruim) na de geboorte: verdrinking, brand, ontploffing.
13. Delusion: nooit gezien te worden, of, nooit mee te tellen.
14. Nooit ten volle in het leven gestaan hebben: je niet helemaal thuis voelen in deze wereld, terughouding, je draai niet vinden, het gevoel er niet bij te horen, het gevoel anders te zijn (vreemde eend in de bijt).
15. Heel geestdriftige, sterke mind bij een rammelend fysiek lichaam.
16. Heel vasthoudend, geeft nooit op: lange ziektegeschiedenissen, veel dokters en natuurgenezers bezocht, zonder blijvend resultaat.
17. Zwakke concentratie.
18. Zwak geheugen.
19. Woordvindingsstoornis.
20. Dementie: een veel hoger percentage van alle mensen (dan nu wordt aangetoond) met een dementieel beeld heeft een tekort aan vitamine B12.
21. Depersonalisatie: heel langzaam door de jaren heen je helderheid, je accuraatheid en je persoonlijkheid verliezen. Je bent niet meer helemaal jezelf, je glijdt langzaam af in onverschilligheid, verwardheid, apathie en depressie. Uiteindelijk kun je psychotisch worden: met agressief gedrag, paranoia en hallucinaties, tot schizofrenie.
22. Autisme: vit.B12 werkt als kruipolie voor de hersenen. Als die droog lopen gaan alle cognitieve hersenfuncties achteruit en kunnen er ook allerlei symptomen gaan optreden die autistische kenmerken zijn (overgevoeligheid, concentratiezwakte, snel afgeleid, gebrek aan empathie, enz).
23. Haaruitval, van het behaarde hoofd en van de laterale delen van de wenkbrauwen.
24. Epitheelproblemen: pijnlijke, zwerende tong, aphten, gastritis, oesofagitis.
25. Falende afweer: recidiverende infectieziekten, slecht genezende wonden, parodontitis, abcedering, osteomyelitis, enz. De toediening van vit.B12 in de stof en in de energie kan in bepaalde gevallen zelfs als een antibioticum werken.
26. Verlies van eetlust: verlies van lichaamsgewicht, anorexie. Door de darmproblemen en de vaak vele (voedsel)allergieën en de vaak ook optredende pancreasproblemen komen patiënten nogal eens in een katabole toestand terecht, met soms levensbedreigende toestanden.
27. Verhoogde tendens tot allergieën, met daarbovenop een verhoogde tendens tot het ontstaan van auto-immuunaandoeningen. Allergieën en/of autoimmuniteit keren terug zolang vit.B12 tekort niet is onderkend.
28. Snelle progressie van hart- vaatlijden door homocysteïnaemie: vrij plotseling optreden van TIA’s, CVA’s, coronaire klachten en/of etalagebenen, trombo-embolische processen.
29. Hoog gevoeligheid en hoog bewustzijn: zij houden zich graag bezig met esoterische en spirituele zaken, vertonen vaak clairvoyence. Ondanks hun lijden kijken zij met veel deemoed naar de wereld: kenmerken van de gelouterde ziel. Zij kunnen vaak veel voor anderen betekenen als het om bewustzijnsontwikkeling gaat. Zij hebben soms makkelijk contact met entiteiten.
30. Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS), alle symptomen die in dit plaatje passen veroorzaken vaak mede een chronisch moe zijn.


DD: Elke vorm van Polyneuropathie, Multiple Sclerosis (MS), Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS), Chronische Idiopathisch Polyneuropathische Degeneratie (CIPD), Dementie, Autisme, Depressie, Psychose, snel progressief hart- vaatlijden, Subfertiliteit, habituele abortus, Geriatrische problematieken, Parkinson of Parkinsonachtige klachten. 

 

Top                                                     Home